Noțiune de Calitate

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Construcții
Conține 7 fișiere: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 5151
Mărime: 355.94KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1. Calitatea este totalitatea caracteristicilor ale produsului care satisfac consumatorul.

Calitatea este corespunderea unor cerinţe, standarde, normative (valabilă pentru perioada ’50-’70).

Etapele evoluţiei calităţii:

1. Începutul sec.XX. Avea ca scop detectarea defectelor. Se utiliza metoda de supravegherea şi persoanele responsabile erau inspectorii.

2. Anii ’30 sec.XX. Avea ca scop controlul calităţii produsului final. Metode utilizate:

- Statistica probabilităţii;

- Alegerea eşantioanelor;

- Metrologia.

3. Anii ’50. Ca scop are construirea permanentă a calităţii intermediare şi finale. Metode utilizate

- Proceduri organizatorice şi tehnice. Persoane responsabile - sunt implicaţi toţi salariaţii.

4. Anii ’70-’80. Ca scop are conducerea globală a calităţii produselor. Metode utilizate:

- Instruirea personalului;

- Motivaţia personalului;

- Stabilirea indicatorilor de evaluare a calităţii.

Personal antrenat-toţi angajaţii întreprinderii.

Până în sec. XIX a existat epoca de producere artizanală, unde clientul făcea comanda unui produs direct de la producător. Majoritate a produselor erau unicate.

Anii 1814-1862 constă în proiectarea unui produs standard, care era asamblat din mai multe piese, de asemeni standarde.

Anii 1863-1947 au apărut fluxuri de producţie.

Noţiuni după standardele ISO 9000:2000

Calitate - gradul cu care totalitatea caracteristicilor îndeplinesc cerinţele.

Cerinţe – necesităţi sau aşteptări stabilite care sunt obligatorii sau propuse.

Managementul Calităţii - activitatea coordonată de gestionare a organizaţiei din punct de vedere al calităţii.

Consumator – organizaţia sau persoana fizică ori juridică care primeşte producţia.

Producţie - rezultatul procesului.

Proces - totalitatea de activităţi interdependente care transformă intrările în ieşiri (figura 1).

2. Calitatea constă în crearea de produse şi servicii pentru client, de aceea este necesar de a studia din punct de vedere al calităţii toate tipurile de activităţi din cadrul întreprinderii, ceea ce presupune:

- calitatea produselor sau serviciilor;

- calitatea resurselor (materiale, umane, informaţionale);

- calitatea activităţii de gestiune.

Calitatea totală este un ansamblu de principii şi metode care au drept scop satisfacerea clientului la cel mai mic cost.

Calitatea totală implică următoarele principii:

- Orientarea către necesităţile clientului;

- Lărgirea conceptului de client (intern-personalul, extern-consumatorul);

- Îmbunătăţirea factorului uman;

- Îmbunătăţirea permanentă.

Tab. 1 Principalele diferenţe între conceptul clasic şi managementul calităţii

CONCEPTUL CLASIC MANAGEMENTUL CALITĂŢII

Obiectivul este atingerea conformităţii cu standardele Obiectivul este dobândirea satisfacerii clientului

Calitatea este definită de către specialişti Calitatea este definită de către client

Afectează doar produsele şi serviciile Afectează toate activităţile organizaţiei, indiferent dacă au sau nu legătură directă cu produsul sau serviciu

Consideră drept clienţi pe cei externi întreprinderii Clienţii sunt externi şi interni

Se bazează pe controlul calităţii Implică gestionarea întregii unităţi

Aplicarea sa este impusă de către management Toţi participă la aplicarea sa. Această participare se stabileşte prin convingere

Se bazează pe oprirea şi corecţia erorilor Metodologia se îndreaptă mai ales spre prevenire.

Preview document

Noțiune de Calitate - Pagina 1
Noțiune de Calitate - Pagina 2
Noțiune de Calitate - Pagina 3
Noțiune de Calitate - Pagina 4
Noțiune de Calitate - Pagina 5
Noțiune de Calitate - Pagina 6
Noțiune de Calitate - Pagina 7
Noțiune de Calitate - Pagina 8
Noțiune de Calitate - Pagina 9
Noțiune de Calitate - Pagina 10
Noțiune de Calitate - Pagina 11
Noțiune de Calitate - Pagina 12
Noțiune de Calitate - Pagina 13
Noțiune de Calitate - Pagina 14
Noțiune de Calitate - Pagina 15
Noțiune de Calitate - Pagina 16
Noțiune de Calitate - Pagina 17
Noțiune de Calitate - Pagina 18
Noțiune de Calitate - Pagina 19
Noțiune de Calitate - Pagina 20
Noțiune de Calitate - Pagina 21
Noțiune de Calitate - Pagina 22
Noțiune de Calitate - Pagina 23

Conținut arhivă zip

 • Notiune de Calitate
  • Notiune de Calitate.doc
  • Tema 6 .doc
  • Tema 7 .doc
  • Tema 8.doc
  • Tema N 2.doc
  • Tema N 3 .doc
  • Tema N 5 .doc

Alții au mai descărcat și

Întocmirea proiectului structurii de rezistență pentru o clădire industrială cu două niveluri, parter și etaj

Tema proiectului Se cere intocmirea proiectului structurii de rezistenta pentru o cladire industriala cu doua niveluri, parter si etaj....

Autocad

Definiţii Reprezentări grafice (plane) ale unor elemente din lumea fizică, de regulă construite de om: cât mai exacte cât mai simple cât mai...

Materiale de construcții

CURS NR. 1 ALCATUIREA GENERALA A CONSTRUCTIILOR 1.Definitia constructiilor , particularităţi Constructiile sunt produse complexe imobile, care...

Rezistența Materialelor

Cap.1. Introducere în Rezistenţa Materialelor 1. Generalităţi Rezistenţa materialelor este disciplina inginerească ce studiază comportarea...

Managementul Apelor Uzate

Structura curs - Aspecte legislative – date statistice - Structuri retele de canalizare in zone urbane - Retele exterioare de canalizare de...

Construcții din beton armat 2

I. Arce din beton armat 1. Definiţie, Clasificare, Utilizare Definiţie: Arcele sunt elemente structurale plane cu axă curbă, încărcate în planul...

Instalații pentru construcții

Clasificarea instalatiilor pentru constructii Din punt de vedere functional Inst alat i i de inc alzi re Inst alat i i de vent i lare si c ondi...

Alcătuirea și proiectarea construcțiilor

Funcţionalitatea şi dimensiunile unei construcţii trebuie să aibă la bază cunoaşterea dimensiunilor şi proporţiile corpului omenesc , precum şi a...

Te-ar putea interesa și

Managementul calității totale cu aplicație în serviciile bancare

Managementul calitatii reprezinta un ansamblu de activitati având ca scop realizarea unor obiective, prin utilizarea optima a resurselor. Acest...

Implementarea sistemului de management al calități la societatea Ulvas SA

Calitatea a fost luata în considerare din cele mai vechi timpuri si a înregistrat un progres continuu, fiind o necesitate permanenta a omului....

Managementul calității

INTRODUCERE „Managementul calitatii si controlul tehnic de calitate” este o tema ce reflecta specializarea MANAGEMENT, sintetizand elementele...

Îmbunătățirea Procedurilor de Lucru în Cadrul SC Gliga Vasile Instrumente Muzicale SRL

Se spune cã societatea spre care ne îndreptãm este sau va fi societatea informationalã-societatea cunoasterii. Sintagma prin care este desemnatã...

Organizarea calității totale a produselor la SC Agricola Internațional SA Bacău

INTRODUCERE Continutul conceptului de „calitate totala” Satisfacerea cerintelor clientilor prin cresterea calitatii produselor si serviciilor...

Evoluții și Reducții în Domeniul Noțiunii de Calitate cu Impact Asupra Mărfurilor

De-a lungul întregii istorii, progresele au însemnat în nenumarate rânduri despartiri de vechi moduri de a gândi sau actiona, despartiri de vechi...

Definirea Noțiunilor privind Calitatea Serviciului de Alimentare cu Energie Electrică

1. DEFINIREA NOŢIUNILOR PRIVIND “CALITATEA SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ” Cuvântul “calitate” işi are originea în latinescul...

Funcțiile Calității ca și Concept Integrat în Sistem

Introducere Am ales acesta tema pentru a defini concret notiunea de calitate pentru produse si servicii si pentru a evidentia importanta...

Ai nevoie de altceva?