Notiune de Calitate

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Notiune de Calitate.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 7 fisiere doc de 17 pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Constructii, Management

Extras din document

1. Calitatea este totalitatea caracteristicilor ale produsului care satisfac consumatorul.

Calitatea este corespunderea unor cerinţe, standarde, normative (valabilă pentru perioada ’50-’70).

Etapele evoluţiei calităţii:

1. Începutul sec.XX. Avea ca scop detectarea defectelor. Se utiliza metoda de supravegherea şi persoanele responsabile erau inspectorii.

2. Anii ’30 sec.XX. Avea ca scop controlul calităţii produsului final. Metode utilizate:

- Statistica probabilităţii;

- Alegerea eşantioanelor;

- Metrologia.

3. Anii ’50. Ca scop are construirea permanentă a calităţii intermediare şi finale. Metode utilizate

- Proceduri organizatorice şi tehnice. Persoane responsabile - sunt implicaţi toţi salariaţii.

4. Anii ’70-’80. Ca scop are conducerea globală a calităţii produselor. Metode utilizate:

- Instruirea personalului;

- Motivaţia personalului;

- Stabilirea indicatorilor de evaluare a calităţii.

Personal antrenat-toţi angajaţii întreprinderii.

Până în sec. XIX a existat epoca de producere artizanală, unde clientul făcea comanda unui produs direct de la producător. Majoritate a produselor erau unicate.

Anii 1814-1862 constă în proiectarea unui produs standard, care era asamblat din mai multe piese, de asemeni standarde.

Anii 1863-1947 au apărut fluxuri de producţie.

Noţiuni după standardele ISO 9000:2000

Calitate - gradul cu care totalitatea caracteristicilor îndeplinesc cerinţele.

Cerinţe – necesităţi sau aşteptări stabilite care sunt obligatorii sau propuse.

Managementul Calităţii - activitatea coordonată de gestionare a organizaţiei din punct de vedere al calităţii.

Consumator – organizaţia sau persoana fizică ori juridică care primeşte producţia.

Producţie - rezultatul procesului.

Proces - totalitatea de activităţi interdependente care transformă intrările în ieşiri (figura 1).

2. Calitatea constă în crearea de produse şi servicii pentru client, de aceea este necesar de a studia din punct de vedere al calităţii toate tipurile de activităţi din cadrul întreprinderii, ceea ce presupune:

- calitatea produselor sau serviciilor;

- calitatea resurselor (materiale, umane, informaţionale);

- calitatea activităţii de gestiune.

Calitatea totală este un ansamblu de principii şi metode care au drept scop satisfacerea clientului la cel mai mic cost.

Calitatea totală implică următoarele principii:

- Orientarea către necesităţile clientului;

- Lărgirea conceptului de client (intern-personalul, extern-consumatorul);

- Îmbunătăţirea factorului uman;

- Îmbunătăţirea permanentă.

Tab. 1 Principalele diferenţe între conceptul clasic şi managementul calităţii

CONCEPTUL CLASIC MANAGEMENTUL CALITĂŢII

Obiectivul este atingerea conformităţii cu standardele Obiectivul este dobândirea satisfacerii clientului

Calitatea este definită de către specialişti Calitatea este definită de către client

Afectează doar produsele şi serviciile Afectează toate activităţile organizaţiei, indiferent dacă au sau nu legătură directă cu produsul sau serviciu

Consideră drept clienţi pe cei externi întreprinderii Clienţii sunt externi şi interni

Se bazează pe controlul calităţii Implică gestionarea întregii unităţi

Aplicarea sa este impusă de către management Toţi participă la aplicarea sa. Această participare se stabileşte prin convingere

Se bazează pe oprirea şi corecţia erorilor Metodologia se îndreaptă mai ales spre prevenire.

Fisiere in arhiva (7):

 • Notiune de Calitate
  • Notiune de Calitate.doc
  • Tema 6 .doc
  • Tema 7 .doc
  • Tema 8.doc
  • Tema N 2.doc
  • Tema N 3 .doc
  • Tema N 5 .doc