Organizarea și Bonitarea Terenului

Curs
6.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 25 în total
Mărime: 13.98KB (arhivat)
Publicat de: Casian Edgar Sabău
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Definitii si notiuni introductive

de organizare

În România, organizarea teritoriului constituie o activitate veche şi totuşi nouă.

Veche, prin îndelungata activitate depusă pentru valorificarea spaţiului

Nouă prin conţinutul şi semnificaţia pe care o capătă în condiţiile diversificării formelor de proprietate.

organizare înseamnă a sistematiza, a structura, a ordona

în limba română există şi cuvântul sistematizare care înseamnă a ordona, a organiza, a clasa, a aranja, precum şi cuvântul amenajare cu aceleaşi înţelesuri

sunt trei termeni sinonimi desemnând aceiaşi activitate de armonizare a diferiţilor factori dintr-un areal.

Ştiinţa organizării teritoriului

a luat naştere atunci când s-a înţeles că există un sistem de organizare a teritoriului care poate fi obiect de studiu pentru o organizare sistematică şi eficientă a spaţiului.

Teritoriul

reprezintă totalitatea suprafeţelor indiferent de destinaţia lor economică, aflate în cadrul unor unităţi administrativ-teritoriale (nivel naţional, zonal, judeţean, orăşenesc, comunal sau unitate agricolă) sau unei zone geografice (bazin hidrografic, zonă de câmpie, de deal, de munte).

In România, teritoriul cuprinde de fapt fondul funciar, respectiv: totalitatea terenurilor agricole, forestiere, a celor aflate sub apă, a celor cu destinaţii speciale: căi de comunicaţii, rutiere, feroviare, exploataţii miniere, cariere,

Terenul

reprezintă suprafaţa a cărei delimitare rezultă din destinaţia şi caracteristicile dominante: suprafaţă, relief, însuşiri geologice, pedologice, climatice, ecologice).

Complexitatea problemelor organizării teritoriului o situează în categoria disciplinelor de contact între ştiinţele tehnice şi economico-sociale, ca o disciplină de sinteză.

Conținut arhivă zip

  • Organizarea si Bonitarea Terenului.ppt

Alții au mai descărcat și

Amenajarea Teritoriului și Urbanismul - Componentă Importantă în Inițierea și Implementarea Proiectelor de Investiții în România

CAPITOLUL I INTRODUCERE Schimbările permanente care au loc la nivel mondial, şi implicit şi în ţara noastră, impun noi abordări în relaţia dintre...

Efectele materialelor uzuale utilizate în izolarea termică asupra mediului natural

In conditiile in care peste un sfert din energia produsa in Europa se concentreaza in utilizarea domestica , iar din aceasta in jur de 65% este...

Calculul piloților

n  7 Fundatii izolate pe piloti Stalpul are dimensiunile: bst  40cm hst  50cm Incarcarile la partea inferioara a stalpului: Pk  300kN...

Teme Tehnologie An IV

1. Date iniţiale 1. Clasa betonului: C20/16 2. Caracteristicile elementului: a) tipul elementului: placă b) dimensiunea minimă a elementului: b...

Teme dinamica construcțiilor

of Fig. 1, let us found the free vibrations response using the stiffness method. A. Initial Data a. Geometrical characteristics: b cm col 25 4...

Arhitectura modernă și contemporană în orașele românești

Tarile romane, partea extracartpatica au fost pe parcursul intergului secol XVIII conduse de domni fanarioti, sistem inaugurat in 1716 si care a...

AutoCad 2002

Bara de meniuri. Bara de meniuri derulante se afla sub bara de titlu, care va ofera accesul la meniurile derulante. Pentru a afisa un astfel din...

Te-ar putea interesa și

Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL

INTRODUCERE Reforma economică din agricultură, la nivel micro- sau macrosocial, prezintă, pe lângă schimbarea fundamentală a formei de proprietate...

Proiect management - fermă de struți SC Ramioda SRL

INTRODUCERE Reforma economică din agricultură, la nivel micro- sau macrosocial, prezintă, pe lângă schimbarea fundamentală a formei de proprietate...

Combaterea integrată a buruienilor din principalele culturi la SC Prodagro SA Zorleni

CAPITOLUL I IMPORTANŢA ŞI NECESITATEA PROBLEMEI LUATE IN STUDIU 1.1 Pagube provocate de buruieni producţiei vegetale Buruienile sunt plante...

Planul de amenajare a teritoriului județean Bacău

Judeţul Bacău 1.Cadru natural 1.1.Aşezare Judeţul Bacău este situat în partea central-estică a României, în partea central-vestică a Moldovei...

Management în agricultură

INTRODUCERE Reforma economică din agricultură, la nivel micro- sau macrosocial, prezintă, pe lângă schimbarea fundamentală a formei de proprietate...

Creșterea Păsărilor

INTRODUCERE Reforma economică din agricultură, la nivel micro- sau macrosocial, prezintă, pe lângă schimbarea fundamentală a formei de proprietate...

Cadastrul și Publicitatea Imobiliară

Introducere Actualitatea temei investigate şi gradul ei de studiere Admiterea în circuitul civil a proprietăţii private a făcut necesară...

Utilizarea informației pedologice în scopul identificării, caracterizării și evaluării resurselor de teren și a impactului de mediu

Pamantul este bunul economic cel mai de preţ al oamenilor, iar agricultura este cea mai veche şi mai mare întreprindere de producţie. Problemele...

Ai nevoie de altceva?