Planșee

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 9079
Mărime: 7.97MB (arhivat)
Publicat de: Amza Niculae
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1. PLANSEE

1.1. Notiuni generale

Planşeele sunt elemente de construcţie portante orizontale, care compartimentează clădirea pe verticală sau o închide la partea superioară.

În funcţie de poziţia lor, planşeele pot fi curente sau intermediare, planşeul de pod sau planşeul terasă şi planşeul peste subsol în cazul clădirilor cu subsol.

Planşeul peste subsol şi planşeul terasă (sau de pod) au şi rol de închidere a clădirii.

Din punct de vedere constructiv, planşeele sunt formate din trei părţi distincte (fig.6.1.):

- pardoseala, alcătuită din mai multe straturi (strat de uzură şi finisaj, strat suport, stratul de izolare fonică etc);

- planşeul propriu-zis (brut), cu rol de rezistenţă, care preia toate încărcările ce-i revin şi le transmite la elementele portante verticale ale structurii (pereţi portanţi, stâlpi). Planşeul brut poate fi alcătuit într-o varietate constructivă foarte largă, în funcţie de destinaţia construcţiei, zona de amplasament, dezvoltarea pe înălţime etc;

Planşeul brut asigură condiţii mecanice (de rezistenţă şi rigiditate), atât pentru planşeul propriu-zis, considerat ca element de construcţie solicitat în principal la încovoiere, cât şi ca parte integrantă din structura de rezistenţă a clădirii.

- tavanul, alcătuit de obicei din tencuială şi zugrăveală, sau sub forma unui tavan suspendat.

Stratul de uzură al pardoselii şi tavanul reprezintă elementele nestructurale ale planşeului, elemente de finisaj, a căror rezolvare constructivă se stabileşte în funcţie de destinaţie şi cerinţele impuse de confortul interior precum şi de cerinţele de exploatare a clădirii.

1.2. EXIGENTE DE PERFORMANTA

Planşeele, ca subsisteme (subansamble) structurale ale clădirilor, trebuie să fie astfel concepute, proiectate şi realizate încât să satisfacă, pe toată durata de exploatare, următoarele exigenţe de performanţă:

- rezistenţă şi rigiditate la solicitări statice şi dinamice;

- siguranţă în caz de incendiu;

- izolare, termică, fonică şi hidrofugă;

- aspecte arhitecural- estetice şi economice.

Rezistenţa şi rigiditatea planşeelor trebuie asigurate atât la preluarea încărcărilor verticale, cât şi a încărcărilor orizontale.

Prin exigenţa de rezistenţă se impune ca planşeele să asigure preluarea încărcărilor verticale (permanente şi variabile) şi transmiterea acestora , în condiţii de siguranţă, la elementele de susţinere (pereţi, stîlpi), în ipotezele cele mai defavorabile de încărcare care pot să apară în timpul exploatării sau execuţiei.

Exigenţele de rigiditate trebuie să fie asiguarate atât sub acţiunea încărcărilor verticale cât şi sub acţiunea încărcărilor orizontale.

Exigenţele de rigiditate sub acţiunea încărcărilor verticale impun ca planşeele să nu se deformeze peste limitele admisibile, iar sub acţiunea încărcărilor orizontale (vânt, seism), planşeele trebuie să asigure rigidizarea clădirilor în plan orizontal, respectiv să asigure efectul de şaibă orizontală rigidă, în special la clădirile amplasate în zone seismice.

Siguranţa în caz de incendiu se impune tuturor tipurilor de planşee, indiferent de funcţiile îndeplinite şi modul de alcătuire. În general, planşeele trebuie să fie astfel alcătuite încât să asigure rezistenţa la foc şi toate exigenţele privind riscul de izbucnire a incendiului, durata de propagare şi de supravieţuire în clădire după declanşarea incendiului până la evacuarea ocupanţilor din clădire (conform normelor NPSI).

Limita minimă a rezistenţei la foc se stabileşte în funcţie de gradul de importanţă şi de rezistenţă la foc a clădirii.

Exigenţele de izolare, termică, fonică şi hidrofugă se impun planşeelor, în funcţie de poziţia şi funcţiile pe care le au în structură. Exigenţa de izolare termică se impune planşeelor de acoperiş ( de tip terasă sau şarpantă) şi planşeelor situate deasupra unor spaţii neîncălzite (pivniţe, ganguri circulabile etc). Exigenţele de izolare, fonică se impun tuturor tipurilor de planşee, în mod diferenţiat: planşeele intermediare trebuie să asigure izolarea fonică necesară împotriva zgomotelor aeriene şi de impact, iar planşeele peste subsoluri şi de pod nu impun măsuri speciale de izolare fonică. Exigenţe de izolare hidrifugă se impun planşeelor de acoperiş de tip terasă, în băile apartamentelor, băi comune, bazine de înot etc.

Exigenţele de ordin arhitecural şi estetic se impun planşeelor din încăperi cu destinaţii speciale (săli de recepţie, de spectacole, restaurante,etc), care trebuie să îndeplinească şi o funcţie decorativă, ce se realizează atât prin intermediul finisajelor ( plafoane şi tencuieli decorative) cât şi prin geometria elementelor de rezistenţă a planşeelor.

Preview document

Planșee - Pagina 1
Planșee - Pagina 2
Planșee - Pagina 3
Planșee - Pagina 4
Planșee - Pagina 5
Planșee - Pagina 6
Planșee - Pagina 7
Planșee - Pagina 8
Planșee - Pagina 9
Planșee - Pagina 10
Planșee - Pagina 11
Planșee - Pagina 12
Planșee - Pagina 13
Planșee - Pagina 14
Planșee - Pagina 15
Planșee - Pagina 16
Planșee - Pagina 17
Planșee - Pagina 18
Planșee - Pagina 19
Planșee - Pagina 20
Planșee - Pagina 21
Planșee - Pagina 22
Planșee - Pagina 23
Planșee - Pagina 24
Planșee - Pagina 25
Planșee - Pagina 26
Planșee - Pagina 27
Planșee - Pagina 28
Planșee - Pagina 29
Planșee - Pagina 30
Planșee - Pagina 31
Planșee - Pagina 32
Planșee - Pagina 33
Planșee - Pagina 34
Planșee - Pagina 35
Planșee - Pagina 36
Planșee - Pagina 37
Planșee - Pagina 38
Planșee - Pagina 39
Planșee - Pagina 40
Planșee - Pagina 41
Planșee - Pagina 42
Planșee - Pagina 43
Planșee - Pagina 44
Planșee - Pagina 45
Planșee - Pagina 46
Planșee - Pagina 47
Planșee - Pagina 48
Planșee - Pagina 49
Planșee - Pagina 50

Conținut arhivă zip

  • Plansee.doc

Alții au mai descărcat și

Structuri din Beton Armat și Beton Precomprimat

MEMORIU TEHNIC Prezentul proiect s-a intocmit la cererea beneficiarului „ U.P.T. – Facultatea de Constructii”, care prin tema de proiectare, a...

Construcții din Beton Armat

I N T R O D U C E R E Destinaţia de bază a prezentului material didactic la disciplina ”Construcţii din beton armat” constă în însuşirea de către...

Retele de Alimentare cu Apă și Canalizare

1. Consideraţii generale. Instalaţiile de alimentare cu apă rece şi caldă pentru consum menajer (băut, gătit, spălat etc. ) au rolul de a asigura...

Fluxul de Prelucrare 2D - 3D a Datelor Seismice

Cuvânt înainte Lucrarea de fata se vrea a fi un ghid de informare pentru absolventii din domeniul geostiintelor, nou angajati în activitatea de...

Calculul Planșeului de Beton Armat

In cadrul proiectului, planseul s-a considerat din beton armat monolit de clasã Bc 15, respectiv de marcã B200, cu o grosime adoptata de 10 cm....

Industriale

C-TII PT. HALE IND. PE STALPI CU CONSOLE TIP PERON – au avantajul unei bune iluminari directe si posibilitatea de ventilare corespunzatoare. Struct...

Probleme speciale de geotehnică și fundații

PAMÂNTURI CU UMFLATURI SI CONTRACTII MARI (P.U.C.M.) 1)Definirea P.U.C.M : Pamânturile cu umflaturi si contractii mari, denumite si pamânturi...

Construcții civile cu structură metalică

1. DESCRIEREA STRUCTURII ANALIZATE S-a analizat o structura (fig. 1) cu regim de inaltime P + 9E care are destinatia de magazin universal, cu...

Te-ar putea interesa și

Studiul structurilor multietajate cu planșee dală

Cap.I GENERALITATI I.1 Descrierea solutiei Planşeele dală sunt rezemate de regulă pe stalpi, fără a beneficia de aportul grinzilor, cu eventuala...

Licitare, ofertare, contractare, construcții

Se realizeaza proiectul unei cladiri S+P+1E cu destinatia “Cladire de locuit”, constructia fiind amplasata în Bucuresti. Structura va fi fundata...

Instalații interioare de alimentare cu apă rece pentru combaterea incendiilor

CAPİTOLUL I. ARGUMENTUL PROIECTULUI. Administratorii şi utilizatorii construcţiilor, uzinelor, înteprinderilor mari şi mici au obligaţia să...

Tehnologia construcțiilor - fișă tehnologică

Succesiunea operatiilor tehnologice de realizarea infrastructurii - defrişarea statului vegetal; - săparea mecanizata a gropii de fundaţie si...

Realizarea unei case de vacanță cu finisaje moderne

ARGUMENT Marea majoritate a firmelor care construiesc case din lemn lucrează pe bază de proiect de arhitectură propus de client. Proiectul de...

Casă pe structură metalică

Tema proiectului “casa pe structura metalica”este structurata in IV capitole: Capitolul I –elemente de constructie metalice; 1.1 Stalpi metalici;...

Instalația electrică pentru apartament cu o cameră

Argument În această lucrare mi-am propus să prezint realizarea instalației electrice a unui apartament cu o cameră, pentru că oricare ar fi...

Procese tehnologice la executarea clădirii S-P-E

Capitolul 1. Domeniul de aplicare Fisa tehnologica este elaborata pentru realizarea cladirii, complexul de lucrari incluzind realizarea :...

Ai nevoie de altceva?