Politici de Mediu

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Construcții
Conține 5 fișiere: ppt
Pagini : 150 în total
Mărime: 2.80MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Corina Lupu

Extras din document

Politica comunitară cuprinde 3 strategii complementare pentru acest domeniu:

Eliminarea deşeurilor prin îmbunătăţirea proiectului produsului

Încurajarea reciclării şi reutilizării deşeurilor

Reducerea poluării datorate incinerării deşeurilor

STRATEGIA NAŢIONALĂ DE GESTIONARE A DEŞEURILOR ŞI PLANUL NAŢIONAL DE GESTIONARE A DEŞEURILOR

ANGAJAMENTELE ASUMATE DE ROMÂNIA ÎN SECTORUL DEŞEURI

În negocierile de aderare la U.E, România a acceptat în totalitate acquis-ul comunitar privind gestionarea deşeurilor şi şi-a asumat implementarea acestuia până la data aderării, excepţie fiind Directivele pentru care a solicitat şi a obţinut perioade de tranziţie:

Directiva Consiliului nr. 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje amendată de Directiva Consiliului nr. 2004/12/CE

Directiva Consiliului nr. 99/31/CE privind depozitarea deşeurilor

Directiva Consiliului nr. 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor

Directiva Consiliului nr. 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

Regulamentul nr. 259/93 privind importul, exportul şi tranzitul de deşeuri.

Organizarea activităţilor de colectare, transport şi eliminare a deşeurilor municipale este una dintre obligaţiile administraţiilor publice locale.

Categoria deşeurilor municipale include:

deşeuri menajere generate în gospodăriile populaţiei;

deşeuri de tip menajer generate în unităţi economico-sociale;

deşeuri din comerţ;

deşeuri stradale;

deşeuri din parcuri şi grădini;

nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti;

deşeuri din construcţii şi demolări.

Conținut arhivă zip

 • Politici de Mediu
  • Politici de mediu - deseuri 06.04.2011.ppt
  • Politici de mediu 16.03.2011..ppt
  • Politici de mediu 23.03.2011..ppt
  • Politici de mediu 30.03.2011..ppt
  • Politici de mediu-protectia atmosferei schimbari climatice 30.03.2011..ppt

Alții au mai descărcat și

Gestionarea Deseurilor din Demolari

1. Introducere Deseurile municipale cuprind deseuri menajere si alte deseuri, care, prin natura sau compozitie, sunt similare cu deseurile...

Autocad

Definiţii Reprezentări grafice (plane) ale unor elemente din lumea fizică, de regulă construite de om: cât mai exacte cât mai simple cât mai...

Materiale de Constructii

CURS NR. 1 ALCATUIREA GENERALA A CONSTRUCTIILOR 1.Definitia constructiilor , particularităţi Constructiile sunt produse complexe imobile, care...

Rezistența Materialelor

Cap.1. Introducere în Rezistenţa Materialelor 1. Generalităţi Rezistenţa materialelor este disciplina inginerească ce studiază comportarea...

Managementul Apelor Uzate

Structura curs - Aspecte legislative – date statistice - Structuri retele de canalizare in zone urbane - Retele exterioare de canalizare de...

Constructii din Beton Armat 2

I. Arce din beton armat 1. Definiţie, Clasificare, Utilizare Definiţie: Arcele sunt elemente structurale plane cu axă curbă, încărcate în planul...

Instalatii pentru Constructii

Clasificarea instalatiilor pentru constructii Din punt de vedere functional Inst alat i i de inc alzi re Inst alat i i de vent i lare si c ondi...

Alcatuirea si Proiectarea Constructiilor

Funcţionalitatea şi dimensiunile unei construcţii trebuie să aibă la bază cunoaşterea dimensiunilor şi proporţiile corpului omenesc , precum şi a...

Ai nevoie de altceva?