Programul Operational Regional

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 68 în total
Mărime: 252.13KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof. univ. ing. O. Luca

Extras din document

Toate regiunile din România, inclusiv Bucureşti – Ilfov, au un Produs Intern Brut (PIB) mai mic de 75% din media comunitară. De aceea, ele sunt eligibile pentru finanţare din Fonduri Structurale în cadrul Obiectivului „Convergenţă”. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (fostul Minister al Integrării Europene) a fost desemnat Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 (AM pentru ROP), având responsabilitatea managementului, gestionării şi implementării asistenţei financiare alocate acestui program. Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional s-a constituit în cadrul MDLPL.

Cele opt Agenţii de Dezvoltare Regională (ADR-uri) au fost stabilite în 1998 prin Legea nr. 151/1998, modificată prin Legea nr. 315/2004, ele fiind organisme executive ale Consiliului de Dezvoltare Regională, care grupează reprezentaţi ai autorităţilor judeţene şi locale. ADR-urile au fost desemnate organisme intermediare pentru implementarea POR.

Programul Operaţional Regional va fi finanţat în perioada 2007- 2013 din bugetul de stat şi bugetele locale, cât şi din surse private, fiind cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. Contribuţia financiară a UE poate ajunge până la 85% din totalul cheltuielilor naţionale (publice şi private). POR implementează elemente importante ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională a Planului Naţional de Dezvoltare (PND), contribuind, împreună cu celelalte Programe Operaţionale Sectoriale (PO), la realizarea obiectivului Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională a PND şi al Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, şi anume diminuarea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele membre ale UE.

Disparităţile teritoriale, în ceea ce priveşte dezvoltarea economică şi socială, sunt într-un proces de creştere la nivelul întregii ţări. Bucureşti – Ilfov este cea mai dezvoltată regiune a ţării şi prezintă semne de congestionare. În acelaşi timp, se observă o uşoară tendinţă de creştere care se concentrează în regiunile vestice (Nord-Vest, Centru şi Vest) şi mai puţin în regiunile estice (Nord-Est, Sud-Est, Sud şi Sud-Vest). De aceea, scopul POR este să sprijine, pe cât posibil, o creştere echilibrată a tuturor zonelor ţării, nu atât prin redistribuirea resurselor publice, cât mai ales prin asigurarea, ca toate zonele să aibă un nivel minim de infrastructură de afaceri, socială şi capital uman, care să permită creşterea economică.

Conținut arhivă zip

  • Programul Operational Regional.ppt

Alții au mai descărcat și

Proiect la Topografie

1.)TEODOLIT ELECTRONIC Seria DT Aplicatii Teodolitul electronic seria DT are un sistem incremental optic de citire a unghiurilor cu ajutorul...

Fundatii

TEMA PROIECT Pentru amenajarea unei dane comerciale este necesara proiectarea urmatoarelor lucrari: 1. verificarea stabilitatii taluzului...

Cadastru Funciar

În cadrul activitǎţii de cadastru intervin lucrǎri de împarţire sau delimitare a unei suprafeţe, conform unei sarcini de proiect, numai în ce...

Instrumente Topografice

I. Studiul teodolitului 1) Definitie Teodolitul = instrument topografic care permite masurarea pe teren a unghiurilor orizontale () si verticale...

Model Memoriu Tehnic Sanitare

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII SANITARE 1 OBIECTUL PROIECTULUI Prezenta lucrare soluţionează la nivel de PT / DE instalaţiile sanitare aferente...

Documentatie topo-cadastrală privind Amplasamentul și Delimitarea Bunului Imobil

1. MEMORIU TEHNIC DOCUMENTATIE TOPO-CADASTRALA PRIVIND AMPLASAMENTUL SI DELIMITAREA BUNULUI IMOBIL Str. Avântului şi 9 Mai – mun. Alba Iulia...

Metode de Trasare a Coordonatelor Punctelor Caracteristice Constructiei

1. GENERALITĂŢI 1.1. Trasarea lucrărilor de detaliu a construcţiilor se execută pe baza proiectelor de execuţie a acestora, în raport cu punctele...

Lucrari Topografice la Proiectarea, Executia si Exploatarea Constructiilor Industriale si Civile

Cap.1 Lucrari topografice la proiectarea constructiilor industrial si civile. 1.1.1. Retele de sprijin topografice legate de proiectarea...

Ai nevoie de altceva?