Rezistența Materialelor

Curs
8.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 23371
Mărime: 1.69MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihai Brad
UVVG, Facultatea de Inginerie, Specializarea Consevare si restaurare de Arhitectura.

Extras din document

Cap.1. Introducere în Rezistenţa Materialelor

1. Generalităţi

Rezistenţa materialelor este disciplina inginerească ce studiază comportarea materialelor concretizată în elemente de construcţii supuse la diferite solicitări, astfel încât să se obţină o siguranţă maximă în exploatare la un preţ de cost cât mai redus.

Rezistenţa materialelor se ocupă cu rezolvarea următoarelor tipuri de probleme:

1. Determinarea eforturilor interioare şi a deformaţiilor ce iau naştere într-un material sub acţiunea sarcinilor exterioare cunoscute;

2. Verificarea pieselor unei construcţii existente, comparând valorile maxime ale tensiunilor şi deformaţiilor cu anumite limite admisibile;

3. Dimensionarea pieselor unei construcţii noi, adică alegerea materialului şi calculul dimensional astfel încât să fie asigurată funcţionarea ireproşabilă a acstora luând în calcul aspectul economic al consumului de materiale şi manoperă.

O dimensionare completă şi precisă presupune calculul dimensiunilor respectând următoarele condiţii:

- condiţia de rezistenţă;

- condiţia de rigiditate (de deformaţii);

- condiţia de stabilitate.

Rezistenţa materialelor s-a desprins din Mecanică aceasta fiind la rândul său o ramură a fizicii. Rezistenţa materialelor se bazează pe cunoştinţe de matematică, fizică, chimie, tehnologia materialelor, etc.

Rezistenţa materialelor se înrudeşte cu o serie de discipline înglobate într-o disciplină largă, numită Mecanica aplicată sau Mecanica tehnică. Aceste discipline sunt: Teoria elasticităţii, Teoria plasticităţii, Teoria vibraţiilor mecanice, Teoria stabilităţii elastice, Statica şi Dinamica construcţiilor, Încercările mecanice ale materialelor. Pe baza rezistenţei materialelor se studiază: Organele de maşini, Teoria mecanismelor.

Pentru rezolvarea celor trei tipuri de probleme, Rezistenţa materialelor utilizează aparatul matematic şi deducţia logică asociate cu studii experimentale. Trebuie specificat că principalele legi ale Rezistenţei materialelor sunt legi stabilite pa cale experimentală (chiar Legea fundamentală a Rezistenţei materialelor, Legea lui Hooke, este experimentală). De asemenea, în calculele de rezistenţa materialelor intervin anumite caracteristici cantitative ale materialelor care sunt evaluate doar pe cale experimentală.

2. Noţiuni de Rezistenţa materialelor

2.1.Clasificarea materialelor

- După natura deformaţiilor căpătate:

- elastice - corpurile se deformează sub acţiunea forţelor aplicate, dar revin la forma şi dimensiunile iniţiale după îndepărtarea acestora;

- plastice - corpurile se deformează sub acţiunea forţelor aplicate, dar nu mai revin la forma şi dimensiunile iniţiale după îndepărtarea acestora;

- elastoplastice - corpurile se deformează sub acţiunea forţelor aplicate, dar revin parţial (mai mult sau mai puţin) la forma şi dimensiunile iniţiale după îndepărtarea acestora;

Observaţie: Între anumite limite, toate materialele prezintă o comportare elastică încât calculul de rezistenţă se va face în ipoteza că toate materialele sunt elastice în anumite limite precizate.

- După mărimea deformaţiilor căpătate înainte de rupere:

- fragile sau casante - prezintă deformaţii foarte mici, neglijabile, înainte de rupere (fonta, sticla, etc.);

- tenace sau ductile - prezintă deformaţii apreciabile înainte de rupere (cuprul, plumbul, aluminiul, etc.);

- După proprietăţile manifestate pe diverse direcţii în spaţiu, plecând din acelaşi punct:

1

- izotrope - prezintă aceleaşi proprietăţi de-a lungul tuturor direcţiilor care pleacă dintr-un punct determinat (metalele turnate, etc.);

- anizotrope - prezintă proprietăţi diferite de-a lungul diferitelor direcţii care pleacă dintr-un punct determinat (lemnul, etc.).

- După proprietăţile manifestate în diverse regiuni ale spaţiului:

- omogene: prezintă aceleaşi proprietăţi în tot volumul ocupat (aluminiul pur, etc.);

- neomogene: prezintă proprietăţi diferite în diferite zone ale volumului ocupat (beton armat)

2.2.Clasificarea corpurilor

- Bare- corpuri sau elemente de construcţii la care una dintre dimensiuni (lungimea) este mult mai mare decât celelalte două ca ordin de mărime.

Ele pot fi:

- după mărimea axei longitudinale:

- bare scurte;

- bare lungi;

- după forma axei longitudinale:

- bare drepte;

- bare curbe:

- bare în plan;

- bare în spaţiu;

- după mărimea secţiunii:

- bare subţiri (fire);

- bare groase;

- după forma secţiunii:

- bare cu secţiune regulată;

- bare cu secţiune constantă;

- bare cu secţiune variabilă;

- bare cu secţiune neregulată;

- bare cu secţiune constantă;

- bare cu secţiune variabilă;

Observaţie: Firele sunt bare cu secţiune neglijabilă, flexibile şi lucrează doar la întindere.

- Plăci - corpuri sau elemente de construcţii la care două dintre dimensiuni (lungimea şi lăţimea) sunt apropiate ca ordin de mărime şi mult mai mare decât cea de-a treia (grosimea).

Ele pot fi:

- după mărimea suprafeţei mediane:

- plăci mici;

- plăci mari;

- după forma suprafeţei mediane:

- plăci plane;

- plăci curbe;

- plăci cu curbură simplă;

- plăci cu curbură dublă;

- după mărimea grosimii suprafeţei mediane:

- plăci subţiri (membrane);

- plăci groase;

- după forma grosimii suprafeţei mediane:

- plăci cu grosime constantă;

- plăci cu grosime regulată;

- plăci cu grosime neregulată;

Preview document

Rezistența Materialelor - Pagina 1
Rezistența Materialelor - Pagina 2
Rezistența Materialelor - Pagina 3
Rezistența Materialelor - Pagina 4
Rezistența Materialelor - Pagina 5
Rezistența Materialelor - Pagina 6
Rezistența Materialelor - Pagina 7
Rezistența Materialelor - Pagina 8
Rezistența Materialelor - Pagina 9
Rezistența Materialelor - Pagina 10
Rezistența Materialelor - Pagina 11
Rezistența Materialelor - Pagina 12
Rezistența Materialelor - Pagina 13
Rezistența Materialelor - Pagina 14
Rezistența Materialelor - Pagina 15
Rezistența Materialelor - Pagina 16
Rezistența Materialelor - Pagina 17
Rezistența Materialelor - Pagina 18
Rezistența Materialelor - Pagina 19
Rezistența Materialelor - Pagina 20
Rezistența Materialelor - Pagina 21
Rezistența Materialelor - Pagina 22
Rezistența Materialelor - Pagina 23
Rezistența Materialelor - Pagina 24
Rezistența Materialelor - Pagina 25
Rezistența Materialelor - Pagina 26
Rezistența Materialelor - Pagina 27
Rezistența Materialelor - Pagina 28
Rezistența Materialelor - Pagina 29
Rezistența Materialelor - Pagina 30
Rezistența Materialelor - Pagina 31
Rezistența Materialelor - Pagina 32
Rezistența Materialelor - Pagina 33
Rezistența Materialelor - Pagina 34
Rezistența Materialelor - Pagina 35
Rezistența Materialelor - Pagina 36
Rezistența Materialelor - Pagina 37
Rezistența Materialelor - Pagina 38
Rezistența Materialelor - Pagina 39
Rezistența Materialelor - Pagina 40
Rezistența Materialelor - Pagina 41
Rezistența Materialelor - Pagina 42
Rezistența Materialelor - Pagina 43
Rezistența Materialelor - Pagina 44
Rezistența Materialelor - Pagina 45
Rezistența Materialelor - Pagina 46
Rezistența Materialelor - Pagina 47
Rezistența Materialelor - Pagina 48
Rezistența Materialelor - Pagina 49
Rezistența Materialelor - Pagina 50
Rezistența Materialelor - Pagina 51
Rezistența Materialelor - Pagina 52
Rezistența Materialelor - Pagina 53
Rezistența Materialelor - Pagina 54
Rezistența Materialelor - Pagina 55
Rezistența Materialelor - Pagina 56
Rezistența Materialelor - Pagina 57
Rezistența Materialelor - Pagina 58
Rezistența Materialelor - Pagina 59
Rezistența Materialelor - Pagina 60
Rezistența Materialelor - Pagina 61
Rezistența Materialelor - Pagina 62
Rezistența Materialelor - Pagina 63
Rezistența Materialelor - Pagina 64
Rezistența Materialelor - Pagina 65
Rezistența Materialelor - Pagina 66
Rezistența Materialelor - Pagina 67
Rezistența Materialelor - Pagina 68
Rezistența Materialelor - Pagina 69
Rezistența Materialelor - Pagina 70
Rezistența Materialelor - Pagina 71
Rezistența Materialelor - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Rezistenta Materialelor.pdf

Alții au mai descărcat și

Cladire Administrativa

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV BAZA DE PROIECTARE: Aceasta documentatie constituie proiectul de diploma al studentului si se întocmeste pe baza...

Realizarea unui Bloc de Locuinte

1. MEMORIU TEHNIC 1. Amplasament si destinaţie Clădirea va fi amplasată in municipiul Baia Mare pe str. Crişului nr.25, terenul având suprafaţa...

Proiect Zidarii

Calculul coeficientului global de izolare termică. 1. Stabilirea planurilor si secţiunilor verticale caracteristice ale clădirii cu precizarea...

Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV 1. GENERALITĂȚI S-a propus în vederea proiectării o clădire de birouri P+3E având dimensiunile în plan 20 m x 10 m....

Calculul Structurii de Rezistenta a Unei Cladiri

Proiectul cuprinde: 1. Piese scrise: - Memoriu tehnic - Predimensionarea elementelor structurale de rezistenta(placa,grinzi si stalpi); -...

Bloc de Locuințe Unifamiliale

Cap.I. Memoriu tehnic justificativ Conform temei de proiectare s-a cerut întocmirea documentaţiei tehnice pentru un bloc de locuinţe unifamiliale...

Proiect Casa de Locuit

Se va proiecta o casa de locuit în orasul Fetesti, judetul Ialomita, compusa din demisol, parter si mansarda locuibila si anexa un garaj. La...

Fundatii

Fundatiile sunt elemente de constructie care se afla in contact direct cu terenul bun de fundare si transmit acestuia toate incarcarile ce...

Ai nevoie de altceva?