Stabilirea Preturilor pentru Proiectele de Construcții

Curs
7.3/10 (20 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 1594
Mărime: 18.84KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Radu Victor
ASE - Management Economic

Extras din document

Se caraterizeaza prin mare complexitate si volum mare de fonduri. Marea majoritate pornesc de la o bogata documentatie de proiectare.

1.Se face studiul de oportunitate în care se spune oportunitatea si necesitatea investitiei

2.Elaborarea studiului de prefezabilitate : cuprinde 2 parti

- Scrisa – se includ 4 Capitole

- Date generale

- Date tehnice

- Costurile studiilor de fezabilitate

- Surse de finantare(ponderea fiecarei surse în valoarea totala)

- Desenata – 2 planuri

- Referitor la încadrare în zona

- Planul amplasamentului

- Daca studiul ajunge la concluzia ca e fezabil =>

3.Studiul de fezabilitate – 2 parti

- Scrisa – dezvoltare a partii scrise din studiul de prefezabilitate

- Apar capitole suplimentare

- Necesar de forta de munca pentru executie si exploatare

- Devizul general

- Indicatori de eficienta economica ai proiectului

- Avize si acorduri

- Devizul general=documentatia scrisa în care se stabileste valoarea totala a obiectivului. Contine 3 parti :

- În cadrul a 6 Capitole distincte cheltuielile de baza ale prj.

- Capitolul 1 : cheltuieli cu rocurare si amenajare teren

- Capitolul 2 : cheltuieli cu reaizare racorduri cu retea apa, curent, gaze

- Capitolul 3 : cheltuieli cu priectare asistenta tehica

- Capitolul 4 : cheltuieli cu constructii de baza pe obj, cu achizitionare utilaje, si cele de montaj, chaltuieli cu dotari

- Capitolul 5 : alte cheltuieli

- Comisioane banca finantatoare sau care gestioneaza

- Chelt uieliorganizare santier

- Cheltuieli diverse si neprevazute=se calc pe baza unui procent de 5% din val lucrari de constructii montaj. Au rol de acoperire a costului unor lucrari neprevazute sau prevazute incorect

- Capitolul 6 : cheltuieli pentru demararea exploatarii viitorului obiectiv( pregatire personal de exploatare, probe tehnologice, rodaje, încercari)

- Valoaea actualizata a activelor fixe pe care beneficiarul le-a detinut în alt obiectiv si care au devenit disponibile în noul proiect

- Fondul de rulment : valoarea activelor circulante necesare pentru un ciclu aplicatie

Indicatorii de fonduri de eficieta ai proiectului :

- Analiza financiara – cheltuieli, venituri, venitul net(se va putea exprima eficienta economica a proiectului la nivelul agentului economic)

- Analiza economica – se iau în calcul toate veniturile si toate cheltuielile la nivelul societatii

- Rata interna de rentabilitate financiara/econmica(principal inidcator)

- Certificate, avize, acorduri

- Certificatul de urbanism : în cadrul lui se specifica daca avem teren intravilan si se înscriu toate avizele ce urmeaza a fi obtinute pentru solicitarea autorizatiei de construire

4. Proiectul tehnic – tehnici ce vor fi aplicate pentru obtinrea obietiului

5.Proiectul de executie: planse, schite, necesare constructorului pentru realizarea lucrarii.

Dupa terminarea acestor etape se organizeaza licitatie.

6.Executia.

7.Punere în functiune

8.Exploatare

Etape în obtinerea proiectului

1. Evaluarea cheltuielilor direct

a. Stablirea volumului de lucrari (ANTEMASURATOARE)

b. Stabilirea normelor de consum de resurse pe unitatea de volum de lucrare

c. Stabilirea preturilor /tarifelor per unitate de masura a resurselor

i. (daca înmultim b si c obtinem pretul pe U.M de lucrare)

2. Determinare cheltuieli indirecte(se determina aplicând o cota procentuala diferentiata pe categorii de lucrari asupra cheltuielilor directe(poate varia între 5% -20% si poate fi chiar negociata))

Preview document

Stabilirea Preturilor pentru Proiectele de Construcții - Pagina 1
Stabilirea Preturilor pentru Proiectele de Construcții - Pagina 2
Stabilirea Preturilor pentru Proiectele de Construcții - Pagina 3
Stabilirea Preturilor pentru Proiectele de Construcții - Pagina 4
Stabilirea Preturilor pentru Proiectele de Construcții - Pagina 5
Stabilirea Preturilor pentru Proiectele de Construcții - Pagina 6
Stabilirea Preturilor pentru Proiectele de Construcții - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Stabilirea Preturilor pentru Proiectele de Constructii.doc

Alții au mai descărcat și

Clădire administrativă

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV BAZA DE PROIECTARE: Aceasta documentatie constituie proiectul de diploma al studentului si se întocmeste pe baza...

Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire

Capitolul 1 Memoriu Tehnic Justificativ Denumirea proiectului:Bloc de locuinţe cu D+P+3E+M Amplasamentul:Municipiul Suceava Amplasamentul...

Calculul structurii de rezistență a unei clădiri

Proiectul cuprinde: 1. Piese scrise: - Memoriu tehnic - Predimensionarea elementelor structurale de rezistenta(placa,grinzi si stalpi); -...

Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții

CAPITOLUL 1 DOCUMENTAŢIA TEHNICO - ECONOMICĂ DE DEVIZ 1.1. Antemăsurătoare pe două stadii fizice. 1.2. Deviz ofertă pentru un stadiu fizic...

Studiul structurilor multietajate cu planșee dală

Cap.I GENERALITATI I.1 Descrierea solutiei Planşeele dală sunt rezemate de regulă pe stalpi, fără a beneficia de aportul grinzilor, cu eventuala...

Clădire de birouri P+1E

Capitolul I MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV 1. Amplasament - caracteristici geofizice Imobilul are funcţiunea de clădire de birouri, are regim de...

Instalații de ventilare

Stabilirea parametrilor climatici de calcul vara si iarna Calculul debitului de aer pentru ventilarea sau climatizarea unei incinte ca si trasarea...

Fundații și elemente de rezistență ale unei clădiri

B. PIESE DESENATE PLANŞE DE ARHITECTURĂ A1 PLAN DEMISOL A2 PLAN PARTER A3 PLAN ETAJ A4 PLAN MANSARDĂ A5 FAŢADE ALE CLĂDIRII A6 PLAN...

Te-ar putea interesa și

Centrale Eoliene

Energia eoliană este o sursă de energie regenerabilă generată din puterea vântului. Vânturile sunt formate din cauză că soarele nu încălzeşte...

Raport practică - SC Build Corp SRL

MOTIVAŢIE Am ales să fac practică la firma S.C Build Corp S.R.L, cu sediul social în Iaşi pe strada Tomeşti nr.2 . Firma îşi desfăşoară...

Imobilizările Corporale

1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ACTIVELE IMOBILIZATE 1.1 PATRIMONIUL ECONOMIC - ROLUL ŞI IMPORTANŢA ACTIVELOR IMOBILIZATE ÎN CADRUL ACESTUIA Din...

Contabilitatea Imobilizărilor

CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR 1.1. CONSIDERATII GENERALE Imobilizarile reprezinta bunuri si valori destinate sa serveasca o perioada...

Energia eoliană

Energia eoliană face parte, alături de energia solară, a apelor curgătoare, cea rezultată în urma proceselor biologice si a căldurii geotermale,...

Proiect de practică Decora Stil

1. MOTIVATIE SI EXPLICATIE Pentru studiul practic al proiectului de management - marketing firma aleasă este S.C. DECORA STIL S.R.L. cu sediul...

SC Flavius-Flor SRL

1.MOTIVATIE SI EXPLICATIE Pentru studiul practic al proiectului de management - marketing firma aleasă este S.C. FLAVIUS-FLOR S.R.L. cu sediul...

SC Smart - Cim SRL

I. MOTIVAŢIE ŞI EXPLICAŢII Pentru studiul practic al proiectului de management - marketing firma aleasă este S.C. SMART – CIM S.R.L. cu sediul...

Ai nevoie de altceva?