Stabilirea Preturilor pentru Proiectele de Construcții

Curs
7.3/10 (20 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 1594
Mărime: 18.84KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Radu Victor
ASE - Management Economic

Extras din document

Se caraterizeaza prin mare complexitate si volum mare de fonduri. Marea majoritate pornesc de la o bogata documentatie de proiectare.

1.Se face studiul de oportunitate în care se spune oportunitatea si necesitatea investitiei

2.Elaborarea studiului de prefezabilitate : cuprinde 2 parti

- Scrisa – se includ 4 Capitole

- Date generale

- Date tehnice

- Costurile studiilor de fezabilitate

- Surse de finantare(ponderea fiecarei surse în valoarea totala)

- Desenata – 2 planuri

- Referitor la încadrare în zona

- Planul amplasamentului

- Daca studiul ajunge la concluzia ca e fezabil =>

3.Studiul de fezabilitate – 2 parti

- Scrisa – dezvoltare a partii scrise din studiul de prefezabilitate

- Apar capitole suplimentare

- Necesar de forta de munca pentru executie si exploatare

- Devizul general

- Indicatori de eficienta economica ai proiectului

- Avize si acorduri

- Devizul general=documentatia scrisa în care se stabileste valoarea totala a obiectivului. Contine 3 parti :

- În cadrul a 6 Capitole distincte cheltuielile de baza ale prj.

- Capitolul 1 : cheltuieli cu rocurare si amenajare teren

- Capitolul 2 : cheltuieli cu reaizare racorduri cu retea apa, curent, gaze

- Capitolul 3 : cheltuieli cu priectare asistenta tehica

- Capitolul 4 : cheltuieli cu constructii de baza pe obj, cu achizitionare utilaje, si cele de montaj, chaltuieli cu dotari

- Capitolul 5 : alte cheltuieli

- Comisioane banca finantatoare sau care gestioneaza

- Chelt uieliorganizare santier

- Cheltuieli diverse si neprevazute=se calc pe baza unui procent de 5% din val lucrari de constructii montaj. Au rol de acoperire a costului unor lucrari neprevazute sau prevazute incorect

- Capitolul 6 : cheltuieli pentru demararea exploatarii viitorului obiectiv( pregatire personal de exploatare, probe tehnologice, rodaje, încercari)

- Valoaea actualizata a activelor fixe pe care beneficiarul le-a detinut în alt obiectiv si care au devenit disponibile în noul proiect

- Fondul de rulment : valoarea activelor circulante necesare pentru un ciclu aplicatie

Indicatorii de fonduri de eficieta ai proiectului :

- Analiza financiara – cheltuieli, venituri, venitul net(se va putea exprima eficienta economica a proiectului la nivelul agentului economic)

- Analiza economica – se iau în calcul toate veniturile si toate cheltuielile la nivelul societatii

- Rata interna de rentabilitate financiara/econmica(principal inidcator)

- Certificate, avize, acorduri

- Certificatul de urbanism : în cadrul lui se specifica daca avem teren intravilan si se înscriu toate avizele ce urmeaza a fi obtinute pentru solicitarea autorizatiei de construire

4. Proiectul tehnic – tehnici ce vor fi aplicate pentru obtinrea obietiului

5.Proiectul de executie: planse, schite, necesare constructorului pentru realizarea lucrarii.

Dupa terminarea acestor etape se organizeaza licitatie.

6.Executia.

7.Punere în functiune

8.Exploatare

Etape în obtinerea proiectului

1. Evaluarea cheltuielilor direct

a. Stablirea volumului de lucrari (ANTEMASURATOARE)

b. Stabilirea normelor de consum de resurse pe unitatea de volum de lucrare

c. Stabilirea preturilor /tarifelor per unitate de masura a resurselor

i. (daca înmultim b si c obtinem pretul pe U.M de lucrare)

2. Determinare cheltuieli indirecte(se determina aplicând o cota procentuala diferentiata pe categorii de lucrari asupra cheltuielilor directe(poate varia între 5% -20% si poate fi chiar negociata))

Preview document

Stabilirea Preturilor pentru Proiectele de Construcții - Pagina 1
Stabilirea Preturilor pentru Proiectele de Construcții - Pagina 2
Stabilirea Preturilor pentru Proiectele de Construcții - Pagina 3
Stabilirea Preturilor pentru Proiectele de Construcții - Pagina 4
Stabilirea Preturilor pentru Proiectele de Construcții - Pagina 5
Stabilirea Preturilor pentru Proiectele de Construcții - Pagina 6
Stabilirea Preturilor pentru Proiectele de Construcții - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Stabilirea Preturilor pentru Proiectele de Constructii.doc

Alții au mai descărcat și

Cladire de Birouri P+1E

Capitolul I MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV 1. Amplasament - caracteristici geofizice Imobilul are funcţiunea de clădire de birouri, are regim de...

Proiect Casa de Locuit

Se va proiecta o casa de locuit în orasul Fetesti, judetul Ialomita, compusa din demisol, parter si mansarda locuibila si anexa un garaj. La...

Raport de Evaluare

Capitolul 1 GENERALITATI 1. Prezentarea evaluatorului Prezentul raport de evaluare a fost realizat de către Popescu Mariana, autorizat nr....

Proiectarea unei Case

CONTRACT : 341/2002 DENUMIRE PROIECT : CLADIRE DE LOCUIT P+1 BENEFICIAR : FAZA : AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - IANUARIE 2003 - I . PIESE SCRISE...

Proiect Instalatii Sanitare

A. TEMA PROIECTULUI Se va întocmi proiectul instalatiilor sanitare pentru o cladire de locuit cu P+5 nivele amplasata într-un ansamblu de cladiri...

Fundatii

TEMA PROIECT Pentru amenajarea unei dane comerciale este necesara proiectarea urmatoarelor lucrari: 1. verificarea stabilitatii taluzului...

Proiect Constructii Civile

TEMA Să se realizeze proiectul unei clădiri P+1E cu destinatia “Clădire de locuit cu pod”, constructia fiind amplasată în Constanta. Structura va...

Planul Urbanistic General al Municipiul București

. BAZA DE STABILIRE A PRIORITATILOR INTERCORELATE. 2. PRIORITATI INTERCORELATE PE DOMENII URBANISTICE SPECIFICE. 1 BAZA DE STABILIRE A...

Ai nevoie de altceva?