Stiinta Materialelor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Construcții
Conține 12 fișiere: doc
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 25259
Mărime: 7.71MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Capitolul I.

PROPRIETĂŢI GENERALE ALE MATERIALELOR DE CONSTRUCŢIE

Calitatea materialelor din care este executată o construcţie influenţează rezistenţa, siguranţa în exploatare, durabilitatea şi eficienţa tehnico-economică a acesteia. Calitatea materialelor este determinată de:

1. compoziţia chimică şi mineralogică

2. structura

3. comportarea faţă de acţiunea distructivă a agenţilor fizici şi chimici externi

Criteriul esenţial pentru stabilirea domeniului de utilizare a materialelor şi pentru calculul dimensional al elementelor de construcţie constă în aprecierea calitativă şi cantitativă a proprietăţilor fizico-mecanice a materialelor.

Determinarea proprietăţilor materialelor se realizează în laboratoare de specialitate prin efectuarea de analize şi încercări pe baza standardelor sau normelor în vigoare.

Analizele pot fi fizice sau chimice şi se efectuează pe părţile componente ale materialului, rezultate din descompunerea acestuia.

Prin încercări, se determină caracterisiticile fizico-mecanice pe materialul luat ca un tot.

Încercările pot fi nedistructive (nu afectează structura materialului) sau distructive (prin distrugerea materialului).

Încercările pot fi efectuate pe elementele de construcţie sau pe corpuri de probă(epruvete) special confecţionate din materialul supus încercării, cu forme şi dimensiuni stabilite pe criterii optimizate prin standarde sau norme specifice.

Metodologiile de determinare a proprietăţilor materialelor, precum şi valorile admisibile ale lor, sunt bine precizate în standardele (sau normele) elaborate pentru fiecare tip de material.

Analizele şi încercările se efectuează pe probe medii, alcătuite, prin metodologii bine precizate de standarde sau norme, astfel încât probele să fie reprezentative.

Deoarece materialele de construcţie sunt în general neomogene compoziţional şi mai ales structural, pentru caracterizarea materialelor trebuiesc efectuate mai multe analize şi determinări pentru a obţine valori medii ale proprietăţilor; acestea sunt ulterior comparate cu limitele admisibile pentru caracteristica determinată.

Materialele de construcţie se utilizează în conformitate cu condiţiile de calitate impuse de standarde, norme sau cerinţe rezultate din exploatarea construcţiilor.

I.1 TIPURI DE MATERIALE DE CONSTRUCŢIE

În funcţie de structură, de natura legăturilor dintre componenţi, de tehnologia de obţinere, materialele de construcţie se pot împărţi în trei mari categorii:

1. materiale unitare

2. materiale compozite

3. materiale asociate

Materialele unitare sunt considerate acelea care se caracterizează prin existenţa unei omogenităţi avansate în toată masa materialului.

În funcţie de strucura lor, materialele unitare pot fi:

1. solide cristaline omogene (metale, diamant)

2. solide cristaline eterogene (clincher de ciment, ceramică)

3. solide vitroase (sticle)

Materialele compozite sunt alcătuite din mai multe componente, compatibile, cu proprietăţi complementare, produsul rezultat având unele caracterisitici superioare constituenţilor individuali. Proprietăţile lor sunt determinate de conlucrarea constituenţilor la limita lor de separaţie (de exemplu matrice-constituenţi înglobaţi).

Preview document

Stiinta Materialelor - Pagina 1
Stiinta Materialelor - Pagina 2
Stiinta Materialelor - Pagina 3
Stiinta Materialelor - Pagina 4
Stiinta Materialelor - Pagina 5
Stiinta Materialelor - Pagina 6
Stiinta Materialelor - Pagina 7
Stiinta Materialelor - Pagina 8
Stiinta Materialelor - Pagina 9
Stiinta Materialelor - Pagina 10
Stiinta Materialelor - Pagina 11
Stiinta Materialelor - Pagina 12
Stiinta Materialelor - Pagina 13
Stiinta Materialelor - Pagina 14
Stiinta Materialelor - Pagina 15
Stiinta Materialelor - Pagina 16
Stiinta Materialelor - Pagina 17
Stiinta Materialelor - Pagina 18
Stiinta Materialelor - Pagina 19
Stiinta Materialelor - Pagina 20
Stiinta Materialelor - Pagina 21
Stiinta Materialelor - Pagina 22
Stiinta Materialelor - Pagina 23
Stiinta Materialelor - Pagina 24
Stiinta Materialelor - Pagina 25
Stiinta Materialelor - Pagina 26
Stiinta Materialelor - Pagina 27
Stiinta Materialelor - Pagina 28
Stiinta Materialelor - Pagina 29
Stiinta Materialelor - Pagina 30
Stiinta Materialelor - Pagina 31
Stiinta Materialelor - Pagina 32
Stiinta Materialelor - Pagina 33
Stiinta Materialelor - Pagina 34
Stiinta Materialelor - Pagina 35
Stiinta Materialelor - Pagina 36
Stiinta Materialelor - Pagina 37
Stiinta Materialelor - Pagina 38
Stiinta Materialelor - Pagina 39
Stiinta Materialelor - Pagina 40
Stiinta Materialelor - Pagina 41
Stiinta Materialelor - Pagina 42
Stiinta Materialelor - Pagina 43
Stiinta Materialelor - Pagina 44
Stiinta Materialelor - Pagina 45
Stiinta Materialelor - Pagina 46
Stiinta Materialelor - Pagina 47
Stiinta Materialelor - Pagina 48
Stiinta Materialelor - Pagina 49
Stiinta Materialelor - Pagina 50
Stiinta Materialelor - Pagina 51
Stiinta Materialelor - Pagina 52
Stiinta Materialelor - Pagina 53
Stiinta Materialelor - Pagina 54
Stiinta Materialelor - Pagina 55
Stiinta Materialelor - Pagina 56
Stiinta Materialelor - Pagina 57
Stiinta Materialelor - Pagina 58
Stiinta Materialelor - Pagina 59
Stiinta Materialelor - Pagina 60
Stiinta Materialelor - Pagina 61
Stiinta Materialelor - Pagina 62
Stiinta Materialelor - Pagina 63
Stiinta Materialelor - Pagina 64
Stiinta Materialelor - Pagina 65
Stiinta Materialelor - Pagina 66
Stiinta Materialelor - Pagina 67
Stiinta Materialelor - Pagina 68
Stiinta Materialelor - Pagina 69
Stiinta Materialelor - Pagina 70
Stiinta Materialelor - Pagina 71
Stiinta Materialelor - Pagina 72
Stiinta Materialelor - Pagina 73
Stiinta Materialelor - Pagina 74
Stiinta Materialelor - Pagina 75
Stiinta Materialelor - Pagina 76
Stiinta Materialelor - Pagina 77
Stiinta Materialelor - Pagina 78
Stiinta Materialelor - Pagina 79
Stiinta Materialelor - Pagina 80
Stiinta Materialelor - Pagina 81
Stiinta Materialelor - Pagina 82
Stiinta Materialelor - Pagina 83
Stiinta Materialelor - Pagina 84
Stiinta Materialelor - Pagina 85
Stiinta Materialelor - Pagina 86
Stiinta Materialelor - Pagina 87
Stiinta Materialelor - Pagina 88
Stiinta Materialelor - Pagina 89
Stiinta Materialelor - Pagina 90
Stiinta Materialelor - Pagina 91
Stiinta Materialelor - Pagina 92
Stiinta Materialelor - Pagina 93
Stiinta Materialelor - Pagina 94
Stiinta Materialelor - Pagina 95
Stiinta Materialelor - Pagina 96
Stiinta Materialelor - Pagina 97
Stiinta Materialelor - Pagina 98
Stiinta Materialelor - Pagina 99

Conținut arhivă zip

 • Stiinta Materialelor
  • Ingineria_mediului_cinci_2013_2014.doc
  • Ingineria_mediului_doisprezece_2013_2014.doc
  • Ingineria_mediului_doi_2013_2014.doc
  • Ingineria_mediului_noua_2013_2014.doc
  • Ingineria_mediului_opt_2013_2014.doc
  • Ingineria_mediului_patru_2013_2014.doc
  • Ingineria_mediului_sapte_2013_2014.doc
  • Ingineria_mediului_sase_2013_2014.doc
  • Ingineria_mediului_trei_2013_2014.doc
  • Ingineria_mediului_unsprezece_2013_2014.doc
  • Ingineria_mediului_unu_2013_2014.doc
  • Ingineria_mediului_zece_2013_2014.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții

CAPITOLUL 1 DOCUMENTAŢIA TEHNICO - ECONOMICĂ DE DEVIZ 1.1. Antemăsurătoare pe două stadii fizice. 1.2. Deviz ofertă pentru un stadiu fizic...

Încorporarea Rumegușului în Compoziția Mortarelor Ecologice

1. Generalităţi 1.1 Introducere Natura ne–a rezervat dintotdeauna surprize dintre cele mai spectaculoase, iar, de data aceasta, ne învaţă cum...

Autocad

Definiţii Reprezentări grafice (plane) ale unor elemente din lumea fizică, de regulă construite de om: cât mai exacte cât mai simple cât mai...

Materiale de Constructii

CURS NR. 1 ALCATUIREA GENERALA A CONSTRUCTIILOR 1.Definitia constructiilor , particularităţi Constructiile sunt produse complexe imobile, care...

Rezistența Materialelor

Cap.1. Introducere în Rezistenţa Materialelor 1. Generalităţi Rezistenţa materialelor este disciplina inginerească ce studiază comportarea...

Managementul Apelor Uzate

Structura curs - Aspecte legislative – date statistice - Structuri retele de canalizare in zone urbane - Retele exterioare de canalizare de...

Constructii din Beton Armat 2

I. Arce din beton armat 1. Definiţie, Clasificare, Utilizare Definiţie: Arcele sunt elemente structurale plane cu axă curbă, încărcate în planul...

Instalatii pentru Constructii

Clasificarea instalatiilor pentru constructii Din punt de vedere functional Inst alat i i de inc alzi re Inst alat i i de vent i lare si c ondi...

Ai nevoie de altceva?