Studiu de Fezabilitate

Curs
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 6 fișiere: doc
Pagini : 225 în total
Cuvinte : 62366
Mărime: 1.57MB (arhivat)
Publicat de: Gregorian Gal
Cost: Gratis

Extras din curs

MANAGEMENTUL LA NIVELUL SISTEMELOR DE PRODUCŢIE INDUSTRIALE

1.1. Definirea noţiunii de management

Noţiunea de management este o noţiune complexă, care cunoaşte numeroase şi variate forme de definire. Principalele sensuri ale noţiunii de management sunt:

- managementul ca activitatea propriu-zisă de conducere şi administrare;

- managementul ca ştiinţă.

Legat de primul din sensuri se pot prezenta o serie de definiţii, diferite din punct de vedere al complexităţii şi al rigurozităţii.

Managementul trebuie definit ca fiind acel proces prin care se acţiona împreună, cu şi prin alţii, pentru a realiza obiectivele unităţii, într-un mediu în continuă schimbare; punctul vital al acestui proces îl constituie eficienţa cu care sunt utilizate resursele limitate.

O definiţie exactă a noţiunii se poate face din perspectiva teoriei sistemelor, abordare conform căreia unităţile productive au patru tipuri de intrări (resurse):

- resurse umane, incluzând talentul, priceperea şi munca oamenilor;

- resurse financiare, incluzând capitalul financiar necesar pentru operaţiunile curente şi cele pe termen lung;

- resurse materiale, incluzând echipamentele tehnice, clădirile, etc.;

- resurse informaţionale, incluzând ansamblul datelor, necesare luării deciziilor.

Deci, munca unui manager implică combinarea şi coordonarea acestor resurse variate în vederea atingerii obiectivelor unităţii productive.

Managementul poate fi definit ca un set de activităţi, incluzând planificarea, luarea deciziei, organizarea, conducerea şi controlul, toate orientate spre folosirea resurselor umane, financiare, materiale şi informaţionale ale unităţii într-o manieră activă şi eficientă, în scopul atingerii unui obiectiv (figura I.1).

Managementul ca ştiinţă se ocupă cu evidenţierea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de conducere, cu formalizarea lor ştiinţifică şi încorporarea acestora într-o concepţie coerentă asupra procesului conducerI.

Fig. I.1. Prezentarea schematică a activităţii de management.

Fiind, deci o ştiinţă, operând cu mijloace specifice ştiinţelor, managementul nu se opreşte la studiul tehnicilor şi metodelor de conducere; el are un rol mult mai larg, şi anume a integra modul de conducere în sistemul valorilor culturale ale societăţI.

1.1.1. Niveluri şi arii de management

Complexitatea unui proces de management rezidă în multitudinea de obiective, strategii, restricţii şi criterii pe care implică, precum şi în natura calitativ diferită a fazelor prin care trece.

Obiectivul global al unui sistem de producţie nu se poate propaga până la elementele primare (locuri de muncă) fără a suferii transformări specifice, iar acestea la rândul lor devin sarcini specifice pentru diversele compartimente productive sau funcţionale ale sistemului productiv, fiind în continuare descompuse în comenzi de producţie, sarcini de întreţinere, etc. Aceste descompuneri succesive ale obiectului global generează o ierarhie de subobiective, în paralel cu care apare şi o ierarhie de niveluri de conducere.

Caracteristic acestui tip de ierarhie e faptul că raporturile şi deciziile se fac cu o frecvenţă cu atât mai mică cu cât nivelul de conducere e mai mare. În ordinea descrescătoare a frecvenţei ciclului informaţie - decizie - acţiune se pot deosebi trei mari niveluri ale procesului de management (figura I.2.)

Fig. I.2. Niveluri ale procesului de management

- nivelul strategic: pentru care amploarea obiectivului angajează întreaga organizaţie, atât obiectivul cât şi mijloacele de realizare fiind definite pe un interval de timp de ordinul anilor;

- nivelul tactic (funcţional) în care se urmăreşte realizarea obiectivelor derivate din obiectivul global; în cadrul acestui nivel are loc urmărirea realizării sarcinilor specifice şi se iau decizii de corecţie a abaterilor ce pot să apară în subsistemele conduse şi coordonate de acest nivel; acest proces are un caracter periodic;

- nivelul operativ în cadrul căruia are loc conducerea nemijlocită a proceselor şi activităţilor specifice pentru respectivul sistem de producţie; urmărirea realizării obiectivelor proprii şi corectarea abaterilor care apar, prin decizii corespunzătoare, capătă la acest nivel un caracter curent.

Preview document

Studiu de Fezabilitate - Pagina 1
Studiu de Fezabilitate - Pagina 2
Studiu de Fezabilitate - Pagina 3
Studiu de Fezabilitate - Pagina 4
Studiu de Fezabilitate - Pagina 5
Studiu de Fezabilitate - Pagina 6
Studiu de Fezabilitate - Pagina 7
Studiu de Fezabilitate - Pagina 8
Studiu de Fezabilitate - Pagina 9
Studiu de Fezabilitate - Pagina 10
Studiu de Fezabilitate - Pagina 11
Studiu de Fezabilitate - Pagina 12
Studiu de Fezabilitate - Pagina 13
Studiu de Fezabilitate - Pagina 14
Studiu de Fezabilitate - Pagina 15
Studiu de Fezabilitate - Pagina 16
Studiu de Fezabilitate - Pagina 17
Studiu de Fezabilitate - Pagina 18
Studiu de Fezabilitate - Pagina 19
Studiu de Fezabilitate - Pagina 20
Studiu de Fezabilitate - Pagina 21
Studiu de Fezabilitate - Pagina 22
Studiu de Fezabilitate - Pagina 23
Studiu de Fezabilitate - Pagina 24
Studiu de Fezabilitate - Pagina 25
Studiu de Fezabilitate - Pagina 26
Studiu de Fezabilitate - Pagina 27
Studiu de Fezabilitate - Pagina 28
Studiu de Fezabilitate - Pagina 29
Studiu de Fezabilitate - Pagina 30
Studiu de Fezabilitate - Pagina 31
Studiu de Fezabilitate - Pagina 32
Studiu de Fezabilitate - Pagina 33
Studiu de Fezabilitate - Pagina 34
Studiu de Fezabilitate - Pagina 35
Studiu de Fezabilitate - Pagina 36
Studiu de Fezabilitate - Pagina 37
Studiu de Fezabilitate - Pagina 38
Studiu de Fezabilitate - Pagina 39
Studiu de Fezabilitate - Pagina 40
Studiu de Fezabilitate - Pagina 41
Studiu de Fezabilitate - Pagina 42
Studiu de Fezabilitate - Pagina 43
Studiu de Fezabilitate - Pagina 44
Studiu de Fezabilitate - Pagina 45
Studiu de Fezabilitate - Pagina 46
Studiu de Fezabilitate - Pagina 47
Studiu de Fezabilitate - Pagina 48
Studiu de Fezabilitate - Pagina 49
Studiu de Fezabilitate - Pagina 50
Studiu de Fezabilitate - Pagina 51
Studiu de Fezabilitate - Pagina 52
Studiu de Fezabilitate - Pagina 53
Studiu de Fezabilitate - Pagina 54
Studiu de Fezabilitate - Pagina 55
Studiu de Fezabilitate - Pagina 56
Studiu de Fezabilitate - Pagina 57
Studiu de Fezabilitate - Pagina 58
Studiu de Fezabilitate - Pagina 59
Studiu de Fezabilitate - Pagina 60
Studiu de Fezabilitate - Pagina 61
Studiu de Fezabilitate - Pagina 62
Studiu de Fezabilitate - Pagina 63
Studiu de Fezabilitate - Pagina 64
Studiu de Fezabilitate - Pagina 65
Studiu de Fezabilitate - Pagina 66
Studiu de Fezabilitate - Pagina 67
Studiu de Fezabilitate - Pagina 68
Studiu de Fezabilitate - Pagina 69
Studiu de Fezabilitate - Pagina 70
Studiu de Fezabilitate - Pagina 71
Studiu de Fezabilitate - Pagina 72
Studiu de Fezabilitate - Pagina 73
Studiu de Fezabilitate - Pagina 74
Studiu de Fezabilitate - Pagina 75
Studiu de Fezabilitate - Pagina 76
Studiu de Fezabilitate - Pagina 77
Studiu de Fezabilitate - Pagina 78
Studiu de Fezabilitate - Pagina 79
Studiu de Fezabilitate - Pagina 80
Studiu de Fezabilitate - Pagina 81
Studiu de Fezabilitate - Pagina 82
Studiu de Fezabilitate - Pagina 83
Studiu de Fezabilitate - Pagina 84
Studiu de Fezabilitate - Pagina 85
Studiu de Fezabilitate - Pagina 86
Studiu de Fezabilitate - Pagina 87
Studiu de Fezabilitate - Pagina 88
Studiu de Fezabilitate - Pagina 89
Studiu de Fezabilitate - Pagina 90
Studiu de Fezabilitate - Pagina 91
Studiu de Fezabilitate - Pagina 92
Studiu de Fezabilitate - Pagina 93
Studiu de Fezabilitate - Pagina 94
Studiu de Fezabilitate - Pagina 95
Studiu de Fezabilitate - Pagina 96
Studiu de Fezabilitate - Pagina 97
Studiu de Fezabilitate - Pagina 98
Studiu de Fezabilitate - Pagina 99
Studiu de Fezabilitate - Pagina 100
Studiu de Fezabilitate - Pagina 101
Studiu de Fezabilitate - Pagina 102
Studiu de Fezabilitate - Pagina 103
Studiu de Fezabilitate - Pagina 104
Studiu de Fezabilitate - Pagina 105
Studiu de Fezabilitate - Pagina 106
Studiu de Fezabilitate - Pagina 107
Studiu de Fezabilitate - Pagina 108
Studiu de Fezabilitate - Pagina 109
Studiu de Fezabilitate - Pagina 110
Studiu de Fezabilitate - Pagina 111
Studiu de Fezabilitate - Pagina 112
Studiu de Fezabilitate - Pagina 113
Studiu de Fezabilitate - Pagina 114
Studiu de Fezabilitate - Pagina 115
Studiu de Fezabilitate - Pagina 116
Studiu de Fezabilitate - Pagina 117
Studiu de Fezabilitate - Pagina 118
Studiu de Fezabilitate - Pagina 119
Studiu de Fezabilitate - Pagina 120
Studiu de Fezabilitate - Pagina 121
Studiu de Fezabilitate - Pagina 122
Studiu de Fezabilitate - Pagina 123
Studiu de Fezabilitate - Pagina 124
Studiu de Fezabilitate - Pagina 125
Studiu de Fezabilitate - Pagina 126
Studiu de Fezabilitate - Pagina 127
Studiu de Fezabilitate - Pagina 128
Studiu de Fezabilitate - Pagina 129
Studiu de Fezabilitate - Pagina 130
Studiu de Fezabilitate - Pagina 131
Studiu de Fezabilitate - Pagina 132
Studiu de Fezabilitate - Pagina 133
Studiu de Fezabilitate - Pagina 134
Studiu de Fezabilitate - Pagina 135
Studiu de Fezabilitate - Pagina 136
Studiu de Fezabilitate - Pagina 137
Studiu de Fezabilitate - Pagina 138
Studiu de Fezabilitate - Pagina 139
Studiu de Fezabilitate - Pagina 140
Studiu de Fezabilitate - Pagina 141
Studiu de Fezabilitate - Pagina 142
Studiu de Fezabilitate - Pagina 143
Studiu de Fezabilitate - Pagina 144
Studiu de Fezabilitate - Pagina 145
Studiu de Fezabilitate - Pagina 146
Studiu de Fezabilitate - Pagina 147
Studiu de Fezabilitate - Pagina 148
Studiu de Fezabilitate - Pagina 149
Studiu de Fezabilitate - Pagina 150
Studiu de Fezabilitate - Pagina 151
Studiu de Fezabilitate - Pagina 152
Studiu de Fezabilitate - Pagina 153
Studiu de Fezabilitate - Pagina 154
Studiu de Fezabilitate - Pagina 155
Studiu de Fezabilitate - Pagina 156
Studiu de Fezabilitate - Pagina 157
Studiu de Fezabilitate - Pagina 158
Studiu de Fezabilitate - Pagina 159
Studiu de Fezabilitate - Pagina 160
Studiu de Fezabilitate - Pagina 161
Studiu de Fezabilitate - Pagina 162
Studiu de Fezabilitate - Pagina 163
Studiu de Fezabilitate - Pagina 164
Studiu de Fezabilitate - Pagina 165
Studiu de Fezabilitate - Pagina 166
Studiu de Fezabilitate - Pagina 167
Studiu de Fezabilitate - Pagina 168
Studiu de Fezabilitate - Pagina 169
Studiu de Fezabilitate - Pagina 170
Studiu de Fezabilitate - Pagina 171
Studiu de Fezabilitate - Pagina 172
Studiu de Fezabilitate - Pagina 173
Studiu de Fezabilitate - Pagina 174
Studiu de Fezabilitate - Pagina 175
Studiu de Fezabilitate - Pagina 176
Studiu de Fezabilitate - Pagina 177
Studiu de Fezabilitate - Pagina 178
Studiu de Fezabilitate - Pagina 179
Studiu de Fezabilitate - Pagina 180
Studiu de Fezabilitate - Pagina 181
Studiu de Fezabilitate - Pagina 182
Studiu de Fezabilitate - Pagina 183
Studiu de Fezabilitate - Pagina 184
Studiu de Fezabilitate - Pagina 185
Studiu de Fezabilitate - Pagina 186
Studiu de Fezabilitate - Pagina 187
Studiu de Fezabilitate - Pagina 188
Studiu de Fezabilitate - Pagina 189
Studiu de Fezabilitate - Pagina 190
Studiu de Fezabilitate - Pagina 191
Studiu de Fezabilitate - Pagina 192
Studiu de Fezabilitate - Pagina 193
Studiu de Fezabilitate - Pagina 194
Studiu de Fezabilitate - Pagina 195
Studiu de Fezabilitate - Pagina 196
Studiu de Fezabilitate - Pagina 197
Studiu de Fezabilitate - Pagina 198
Studiu de Fezabilitate - Pagina 199
Studiu de Fezabilitate - Pagina 200
Studiu de Fezabilitate - Pagina 201
Studiu de Fezabilitate - Pagina 202
Studiu de Fezabilitate - Pagina 203
Studiu de Fezabilitate - Pagina 204
Studiu de Fezabilitate - Pagina 205
Studiu de Fezabilitate - Pagina 206
Studiu de Fezabilitate - Pagina 207
Studiu de Fezabilitate - Pagina 208
Studiu de Fezabilitate - Pagina 209
Studiu de Fezabilitate - Pagina 210
Studiu de Fezabilitate - Pagina 211
Studiu de Fezabilitate - Pagina 212
Studiu de Fezabilitate - Pagina 213
Studiu de Fezabilitate - Pagina 214
Studiu de Fezabilitate - Pagina 215
Studiu de Fezabilitate - Pagina 216
Studiu de Fezabilitate - Pagina 217
Studiu de Fezabilitate - Pagina 218
Studiu de Fezabilitate - Pagina 219
Studiu de Fezabilitate - Pagina 220
Studiu de Fezabilitate - Pagina 221
Studiu de Fezabilitate - Pagina 222
Studiu de Fezabilitate - Pagina 223
Studiu de Fezabilitate - Pagina 224
Studiu de Fezabilitate - Pagina 225
Studiu de Fezabilitate - Pagina 226
Studiu de Fezabilitate - Pagina 227
Studiu de Fezabilitate - Pagina 228
Studiu de Fezabilitate - Pagina 229
Studiu de Fezabilitate - Pagina 230
Studiu de Fezabilitate - Pagina 231
Studiu de Fezabilitate - Pagina 232
Studiu de Fezabilitate - Pagina 233
Studiu de Fezabilitate - Pagina 234
Studiu de Fezabilitate - Pagina 235
Studiu de Fezabilitate - Pagina 236
Studiu de Fezabilitate - Pagina 237
Studiu de Fezabilitate - Pagina 238
Studiu de Fezabilitate - Pagina 239
Studiu de Fezabilitate - Pagina 240
Studiu de Fezabilitate - Pagina 241
Studiu de Fezabilitate - Pagina 242
Studiu de Fezabilitate - Pagina 243
Studiu de Fezabilitate - Pagina 244
Studiu de Fezabilitate - Pagina 245
Studiu de Fezabilitate - Pagina 246
Studiu de Fezabilitate - Pagina 247
Studiu de Fezabilitate - Pagina 248
Studiu de Fezabilitate - Pagina 249
Studiu de Fezabilitate - Pagina 250
Studiu de Fezabilitate - Pagina 251
Studiu de Fezabilitate - Pagina 252
Studiu de Fezabilitate - Pagina 253
Studiu de Fezabilitate - Pagina 254
Studiu de Fezabilitate - Pagina 255
Studiu de Fezabilitate - Pagina 256
Studiu de Fezabilitate - Pagina 257
Studiu de Fezabilitate - Pagina 258
Studiu de Fezabilitate - Pagina 259
Studiu de Fezabilitate - Pagina 260
Studiu de Fezabilitate - Pagina 261
Studiu de Fezabilitate - Pagina 262
Studiu de Fezabilitate - Pagina 263
Studiu de Fezabilitate - Pagina 264

Conținut arhivă zip

 • Studiu de Fezabilitate
  • BIBLIO~1.DOC
  • CUPRINS.DOC
  • PARI.DOC
  • PARII.DOC
  • PARIII.DOC
  • PARIV.DOC

Alții au mai descărcat și

Realizarea unui bloc de locuințe

1. MEMORIU TEHNIC 1. Amplasament si destinaţie Clădirea va fi amplasată in municipiul Baia Mare pe str. Crişului nr.25, terenul având suprafaţa...

Evacuarea Persoanelor din Spații și Construcții Pentru Birouri în Situații de Urgență

INTRODUCERE În prezent sunt nenumărate cazuri în care un număr mare de persoane se situează într-un spaţiu relativ restrâns. Clădirile de birouri...

Tehnologia construcțiilor - fișă tehnologică

Succesiunea operatiilor tehnologice de realizarea infrastructurii - defrişarea statului vegetal; - săparea mecanizata a gropii de fundaţie si...

Tehnici Avansate de Planificare

1. DECRIEREA PROIECTULUI Primaria Comunei Suplacu de Bacau, judetul Bihor, in calitate de beneficiar doreste realizare unei cladiri de locuinte de...

Proiectarea grinzilor de acoperiș din beton precomprimat cu armatură preîntinsă

Sa se proiecteze grinzile de acoperis din beton precomprimat cu armatura preintinsa , care reprezinta elementul principal de rezistenta a...

Calculul structurilor pe zidărie portantă

Materiale: Caramida cu goluri vertical POROTHERM 30 fmed =10 N/mm2 – rezistenta medie la compresiune Dimensiuni : 250x300x238 L x b x h...

Proiectarea unei șarpante din lemn

Să se realizeze proiectul unui acoperiş tip şarpantă din lemn pentru o clădire civilă, având regimul de înălţime P+1E, unde h etaj = 3m. Se...

Instalații Electrice pentru Iluminat și Prize dintr-un Bar

I. NORME ŞI CONDIŢII Normele şi condiţiile specifice pentru realizarea circuitelor de iluminat şi prize sunt tratate în normativul I7: -...

Te-ar putea interesa și

Studiu de Fezabilitate al unei Stații de Îmbuteliere GPL

Dezvoltarea impetuoasa a industriei chimice si petrochimice, diversificarea si cresterea parametrilor functionali în procesele de fabricatie,...

Studiu de fezabilitate pentru acordare credit de investiții

CAP. I FUNDAMENTELE INVESTITIEI 1. Notiunea de investitie. 2. Clasificarea investitiilor. 3. Strategii investitionale si rolul lor in...

Studiu de fezabilitate a investiției la S.C. Embro S.R.L.

Într-o accepţiune largă, financiară, noţiunea de investire este sinonimă cu orice acţiune de alocare şi plasare a unui capital în vederea obţinerii...

Proiectarea unei Aplicații Informatice

CAP. I. STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU APLICAŢIA INFORMATICĂ 1.1 Conceptul de studiu de fezabilitate. Rol şi obiective Elaborarea unui sistem...

Studiu de Fezabilitate

CAPITOLUL I INTRODUCERE PRIVIND ROLUL ŞI CONŢINUTUL STUDIILOR DE FEZABILITATE Secțiunea I Aspecte generale cu privire la un studiu de...

Studiu de Fezabilitate

INTRODUCERE Experienţa ţărilor dezvoltate ne arată că baza dezvoltării şi creşterii economice o constituie mărimea şi eficienţa investiţiilor....

Studiu de fezabilitate privind instalarea stațiilor pentru mașini hibrid în benzinăriile Petrom

I. Introducere Proiectul nostru are drept obiectiv realizarea unui studiu de fezabilitate a companiei petroliere OMV Petrom S.A în vederea...

Studiu de Fezabilitate - SC Dante Impex 2010 SRL

DATE GENERALE PRIVIND SOCIETATEA ”DANTE IMPEX 2010 S.R.L” Societatea comerciala DANTE IMPEX 2010 este o societate cu raspundere limitata cu sediul...

Ai nevoie de altceva?