Toate cursurile din domeniul Contabilitate

 • Procedee de Calcul a Costului Unitar

  Procedeul diviziunii simple Etape: Se determ costul unitar Cu =(∑ 〖ch a〗)/Q unde ch a= chelt pe articole de calculatie( diverse chelt directe si indirecte) a= ch cu mat prime, ch cu sal directe, chelt cu energia etc. Se determ costul unitar de productie Cuprod =(chelt directe+chelt indirecte(CIFU,CGS))/Q Se determ costul unitar complet Cucomplet =(chelt directe+chelt indirecte+chelt de administratie+chelt de desfacere)/Q Cucomplet = Cuprod + (chelt de administratie+chelt de...

 • Contabilitatea Capitalurilor

  Capitalul reprezintă totalitatea resurselor materiale şi financiare disponibile la nivelul unei întreprinderi, în vederea desfăşurării activităţii sale. Din punct de vedere contabil, capitalul reprezintă ansamblul resurselor de finanţare stabile aflate la dispoziţia întreprinderilor. Aceste surse se compun din: - capital propriu - provizioane pentru riscuri şi cheltuieli - împrumuturi şi datorii asimilate Figura 1.1. Structura capitalului Figura 1.2. Împărţirea capitalului social...

 • Relatii Monetare

  Finantele intreprinderii Se refera la toate transferurile monetare intre tari. Acestea au cunoscut o dezvoltare vertiginoasa in ultima perioada de timp in special pe baza schimburilor comerciale internationale care presupun si o contrapartida monetara. In ultimele 3 decenii au fost caracterizte din cresterea legaturilor financiare si comerciale intre state, de sporirea fluxurilor de capital intre tari. In societatea contemporana se vorbeste despre o economie mondiala vazuta ca un tot unitar,...

 • Audit Intern

  3.12.2011 AUDIT INTERN Curs 1 Auditul intern reprezinta o activitate independenta de evaluare a obiectivelor stabilite de entitatea respectiva, modul de indeplinire al acestora, precum si modul de desfasurare a activitatii in conformitate cu normele legale, procedurile si regulamentele de organizare si functionare. Auditul intern se realizeaza prin: - auditul intern exercitat de catre entitati specializate, aceasta se realizeaza la structurile din mediul privat - audit public intern...

 • Analiza Financiara

  Analiza economico-financiara a unei societati Analiza economico-financiara este un mijloc ce vizeaza realizarea obiectivelor propuse si ofera solutia pentru fundamentarea corecta a deciziei. Analiza economico-financiara reprezinta un ansamblu de concepte, tehnici si instrumente care asigura tratarea informatiilor interne si externe in vederea formularii unor aprecieri pertinente referitoare la situatia unui agent economic atat la nivelul si calitatea performantelor sale cat si la riscul...

 • Contabilitatea Bugetara

  Statul îşi realizează funcţiile sale printr-o reţea vastă de instituţii ale puterii şi administraţiei de stat: Instituţii de învăţămînt; Instituţii sanitare; Instituţii ale justiţiei şi procuraturii. Privite din punct de vedere al subordănării şi al importanţei activităţii ce o desfăşoară deosebim: Instituţii de subordonare de stat; Instituţii de subordonare locală. Instituţii de subordonare de stat includ organele centrale ce îndeplinesc sarcini de conducere şi coordonare pe întreg...

 • Politici si Optiuni Contabile

  IAS 1. Prezentarea situatiilor financiare ( Bilantul): Este important deoarece trebuie sa se inteleaga: - principiile si considerentele ce stau la baza principiilor contabile; - distinctia dintre curent ( si necurent) si cum se aplica aceasta distinctie la intocmirea bilantului contabil; - principalele prevederi ale IAS 1 in ceea ce priveste intocmirea bilantului si a contului de profit si pierdere; Principiile contabile cerute de IAS 1: 1. PRINCIPIUL CONTINUITATII ACTIVITATII -...

 • Bazele Teoretice ale Contabilitatii

  1.1. PATRIMONIUL ÎNTREPRINDERII ŞI GENERALIZAREA DE BILANŢ A ACESTUIA Pe parcursul activităţii economice a întreprinderii, au loc diferite procese, pentru care e necesar de a dispune de anumite bunuri economice, care alcătuiesc patrimoniul întreprinderii. Bunurile economice se caracterizează prin aceea, că ele pot aduce un venit întreprinderii. Din acest punct de vedere bunurile economice se consideră ca active. După destinaţie, ele se împart în active pe termen lung şi active curente....

 • Amortizarea

  AMORTIZAREA – este procesul de recuperare treptata a valorii amortizabile a unui bun de regula pe parcursul duratei de viata utila prin includerea in cheltuielile exercitiului exercitiului a unei parti din valoarea de amortizat sub forma amortismentului. AMORTIZAREA este un proces , iar amortismentul este rezultatul acestui proces. AMORTISMENTUL poate fi privit din 3 puncte de vedere : ECONOMIC – dupa care amortismentul este o cheltuiala al exercitiului in care se inregistreaza; FINANCIAR...

 • Piete de Capital

  Piata de capital Definitie: Reprezinta ansamblul relatiilor si mecanismelor prin care se realizeaza transferul de fonduri de la cei care au surplus de capital catre cei care au nevoie de capital cu ajutorul unor instrumente specifice si prin intermediul unor operatori specifici. Prin intermediul acestei piete, capitalurile disponibile si dispersate la nivelul ecomieie nationale sunt dirijate catre agentii economici nationali dar si catre pietele financiare ale altor tari care au nevoie de...

 • Contabilitate Bancara

  TEMA 1: Organizarea generală a contabilităţii bancare 1. Obiectul şi metoda contabilităţii în băncile comerciale 2. Organizarea zilei de lucru şi controlul bancar intern 3. Documentaţia bancară. Clasificarea documentelor. 4. Planul de conturi al evidenţei bancare şi caracteristica acestuia. 5. Organizarea evidenţei sintetice şi analitice în cadrul băncii. Bibligrafie: • Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995 • Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007 •...

 • Introducere in Stiinta Contabilitatii

  CAPITOLUL 1 INTRODUCERE ÎN ŞTIINŢA CONTABILITĂŢII 1.1. Scurt istoric al contabilităţii Succesul în afaceri, prosperitatea şi progresul nu pot fi detaşate de intervenţia directă a contabilităţii, aşa după cum spune şi John Maynard Keynes: „puţine lucruri în afară de ideile economiştilor guvernează lumea”. Eminentul profesor Emil Horomnea, din centrul academic Iaşi, spunea „putem iubi sau detesta contabilitatea şi pe cei care o profesează, dar niciodată nu vom avea dreptul de a nega...

 • Politici Financiar Monetare

  Consideraţii preliminare cu privire la politicile financiare şi monetare Concepte financiare şi monetare de bază Atât politicile, cât şi strategiile financiare şi monetare compun şi combină un panel omogen de noţiuni de esenţă monetară acceptate atât de teoria, cât şi de practica profesională bancară. Se asumă existenţa a două economii şi anume a unei economii simbolice (monetare) şi a unei economii reale a bunurilor şi serviciilor între care este necesar să existe un echilibru solid şi...

 • Contabilitate - Institutii Publice

  1. OBIECTUL CONTABILITĂŢII 1.1. Contabilitatea, componentă a sistemului informaţional economic Evoluţia societăţii în genere, şi a activităţilor economice în particular, se dovedeşte a fi din ce în ce mai mult o acumulare treptată a informaţiei la nivelul indivizilor şi a grupurilor de indivizi. Această acumulare se realizează prin intermediul unei sume de reguli, procedee, suporţi, numit generic “sistem informaţional”. În cadrul acestui sistem se pot identifica o serie de subsisteme, sau...

 • Standardele Internationale de Raportare Financiara in Contextul Procesului de Armonizare Contabila

  Capitolul 1. Factori determinanti în accelerarea procesului de armonizare contabilã internationalã Mondializarea economiilor, cu predilectie a pietelor financiare, determinã cu acuitate nevoia de comparabilitate a situatiilor financiare, fapt care implicã o accelerare a procesului de armonizare a normelor, regulilor si practicilor contabile, la nivel international. Începutã încã din secolul al XVI-lea si aprofundatã în secolul al XIX-lea, miscarea de integrare a economiilor s-a...

Pagina 10 din 78