Toate cursurile din domeniul Contabilitate

 • Gestiunea Financiar-Contabila a Intreprinderii

  CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN GESTIUNEA FINANCIAR-CONTABILĂ A ÎNTREPRINDERII Structura capitolului 1.1. Elemente de bază pentru studiul gestiunii finaciar- contabile 1.2. Funcţia financiară în managementul întreprinderii 1.2.1. Evoluţia funcţiei financiare 1.2.2. Rolul funcţiei financiare în principalele sisteme financiare 1.2.3. Cadrul organizatoric al funcţiei financiare 1.3. Gestiunea financiar-contabilă-componenta operaţională a funcţiei financiare 1.3.1. Conţinutul gestiunii...

 • Informatica de Gestiune

  INTRODUCERE Datele, în forma lor elementară, le regăsim în diferitele evidenţe, înregistrări, liste din activitatea unei firme (de exemplu, listele de cheltuieli). Pentru ca ele să poată fi utilizate în mod eficient în activitatea economică trebuie organizate şi prelucrate. Programul Microsoft Excel oferă mai multe tehnici şi instrumente de organizare, prelucrare şi prezentare a datelor elementare, cum ar fi: consolidarea listelor multiple, filtrarea, subtotalizarea, tabelele pivot. Cap I...

 • Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare

  1.1 Definiţia contabilităţii Orice persoană fizică sau juridică în viaţa /activitatea sa se foloseşte de anumite bunuri (valori ) economice. În legătură cu aceste bunuri, persoana respectivă are drepturi şi obligaţii, aceasta întrucât orice valoare economică are o dublă natură: ca utilitate indicând destinaţia sa şi ca resursă indicând provenienţa, respectiv relaţiile juridice în cadrul cărora s-a obţinut. Totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu valoarea economică aparţinând unei...

 • Caracteristica Generala a ONC

  Tema 1: Caracteristica generala a ONC 1. Noţiuni generale privind ONC în RM şi evoluţia acestora. 2. Cadrul legal al organizaţiilor neguvernamentale 3. Clasificarea organizaţiilor neguvernamentale 4. Organizarea sistemului contabil în ONC 5. Politica de contabilitate a ONC 1. Noţiuni generale privind ONC în RM şi evoluţia acestora Persoanele juridice sunt subiectele remarcabile în activitatea economica contemporana. Acestea pot fi formate şi înregistrate fie ca societăţi comerciale sau...

 • Contabilitate Financiara

  Stocurile sunt active circulante: sub forma de materii prime, materiale si alte consumabile ce urmează a fi folosite în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii; în curs de producţie în vederea vânzării; deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăsurării normale a activităţii; Stocurile şi producţia în curs de execuţie sunt acele active circulante constând în ansamblul de bunuri materiale şi servicii din cadrul unităţilor economice, care sunt destinate pentru a se...

 • Audit si Control Bancar

  Anul 1999 a debutat sub auspicii deosebit de nefavorabile sectorului bancar romanesc, marcat de influenta unui mediu economic neprielnic, generator de dificultati suplimentare pentru agentii economici si, implicit, pentru bancile finantatoare. Anii de tranzitie la economia de piata au condus la acumularea unor probleme, dintre care mentionam: - deteriorarea performantelor financiare ale agentilor eco-nomici, care a condus la transformarea unora dintre acestia in clienti rau platnici; -...

 • Buget si Trezorerie Publica

  Sistemul unitar de bugete la nivel naţional În practică deosebim 2 abordări ale iniţiativei bugetare potrivit cărora distingem: 1 – sistemul parlamentar - sistemul prezidenţial - sistemul convenţional 2 – sistemul iniţiativei guvernamentale - sistemul mixt al iniţiativei bugetare, parlamentare şi guvernamentale - sistemul american Conţinutul bugetului public Bugetul public poate fi analizat: - ca document - este un act în care sunt prevăzute anual veniturile şi cheltuielile publice...

 • Dispozitivul de Normalizare a Contabilitatii Intreprinderii

  I. Elemente ale dispozitivului de normalizare a contabilitatii romanesti In Romania reglementarile contabile pentru institutiile de credit,unitatile de asigurare- reasigurare si cele care opereaza pe piata de capital sunt elaborate de catre Banca Nationala a Romaniei,Comisia de Supraveghere a Asigurarilor respectiv Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare,cu avizul Ministerului Finantelor Publice.Dispozitivul de nomalizare si reglementare contabila s-a fundamentat in tara noastra pe...

 • Convergente Contabile

  Consiliul Consultativ al Standardelor ( SAC) reprezinta o modalitate oficiala de a coordona IASB si cateodata Consiliul de Administratie. Membrii SAC sunt numiti de catre administratori iar numarul lor a fost mentinut in mod constant la o dimensiune redusa in scopul cresterii eficientei activitatii. SAC are 50 membri. Sedintele SAC au loc cel putin de 3 ori pe an si sunt publice Atributiile SAC : - consilierea IASB la stabilirea programului de lucru ; - reprezentarea opiniilor...

 • Control de Gestiune

  Fundamente privind controlul de gestiune Controlul de gestiune reprezinta principalul instrument prin care managementul conduce o organizatie in modul cel mai performant. El reprezinta un process prin care sunt analizate actiunile si activitatile desfasurate, sunt evaluate rezultatele obtinute si sunt elaborate concluzii astfel incat sa se poata dispune decizii si actiunii in consecinta. Cu ajutorul controlului de gestiune se urmareste realizarea obiectivelor si permite managementului sa...

 • Audit

  Auditul financiar reprezinta o activitate desfasurata de un specialist (persoana fizica / societate comerciala) prin care in urma analizarii activitatii desfasurate este exprimata o opinie privind realitatea tranzactiilor effectuate, precum si modul de inregistrare in contabilitate a informatiilor contabile. Auditul financiar consta in corectarea si evaluarea unor probe privind informatiile contabile in scopul determinarii si raportarii gradului de conformitate a informatiilor respective,...

 • Bazele Contabilitatii

  1.1 Noţiuni privind contabilitatea şi rolul ei în sistemul informaţional Prin evidenţă, în general, se înţelege înregistrarea (reflectarea), într-o ordine şi pe baza unor principii stabilite a fenomenelor şi proceselor din natură şi societate, care se desfăşoară într-un anumit loc şi timp, cu scopul de a servi necesităţilor impuse de activitatea practică. Evidenţa economică constituie un sistem unitar de înregistrare, urmărire şi control, documentat, cronologic şi sistematic, în etalon...

 • Intreprinderea ca Domeniu de Organizare si de Aplicare a Contabilitatii

  Cea mai mare parte dintre eforturile depuse de omenire se realizează prin intermediul organizaţiilor. Acestea sunt grupuri de oameni care lucrează împreună pentru îndeplinirea unuia sau a mai multor obiective. Pentru realizarea lucrărilor sale, o organizaţie utilizează resurse - manoperă, materiale, diferite servicii, clădiri şi echipamente etc. În scopul finanţării lor, resursele în cauză incumbă plăţi. Personalul care participă la efectuarea lucrărilor unei organizaţii solicită...

 • Tehnici Contabile de Gestiune Performanta

  1. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator 1.1. Informaţii despre curs: Date de contact ale titularului de curs: Nume/grad did.: Rachisan Ramona, lector dr. Birou 124, sediul Facultăţii de Business, str. Horea, nr. 7 Telefon: 0264-599170 E-mail: ramona.rachisan@tbs.ubbcluj.ro Consultaţii: Conform cu orarul afişat la sala 124 Date de identificare curs şi contact tutori: Numele cursului: Tehnici contabile de gestiune performanta Codul cursului: Anul,...

 • Bilantul Contabil

  6. Rezultatul exercițiului Rezultatul exercițiului reprezintă fluxul net de avere generat de activităţile ordinare şi extra-ordinare desfăşurate de întreprindere în cadrul unui exerciţiu financiar. Rezultatul exerciţiului face obiectul repartizării pe următoarele destinaţii: - rezerve; - dividende; - acoperirea pierderilor din anii precedenţi; - rezultatul reportat; - etc. Formularul de bilanț utilizat în practica contabilă românească este prezentat mai jos: Formatul urmează deci o...

Pagina 10 din 80