Toate cursurile din domeniul Contabilitate

 • Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor

  Tema 1 INFORMATICA DE GESTIUNE SI INFORMATICA FINANCIARĂ. Unităţi de învăţare Timp alocat temei : 2 ore Noţiunea de informatică de gestiune şi informatica financiară Factorii care au contribuit la apariţa ei Cerinţele realizării unui sistem informatic de gestiune Obiectivul cursului 1.1. Informatica de gestiune şi informatica financiară Informatica de gestiune (IG) este un domeniu complex, dinamic şi deschis, dezvoltat ca urmare a exploziei realizărilor în domeniul tehnologiei...

 • Calculatorul in Societatea Actuala

  Viaţa omului modern se desfăşoară în grădina informaticii", se spunea în anii ’80. Dacă în acea perioadă era justificată o astfel de afirmaţie, atunci ce am mai putea spune despre momentul actual? Ce metaforă ar putea condensa, într-un mod sugestiv, toate performanţele calculatoarelor cu care lucrăm, toate facilităţile programelor pe care le folosim, viteza uluitoare cu care comunicăm şi accesul la o cantitate uriaşă de informaţie? Tehnologiile informatice şi microelectronice au...

 • Gestiunea Financiara a Intreprinderii

  Întreprinderile evoluează într-un mediu financiar care oferă instrumente şi posibilităţi de acţiune specifice, dar le impun în acelaşi timp şi anumite constrângeri. Aceste oportunităţi şi constrângeri generate de mediul financiar permit, de altfel, definirea obiectivului gestiunii financiare. Conţinutul gestiunii financiare poate fi abordat prin referinţă la obiectul său, sarcinile fundamentale care i se cuvin, responsabilităţile operaţionale care sunt încredinţate specialiştilor din...

 • Procedee de Calcul a Costului Unitar

  Procedeul diviziunii simple Etape: Se determ costul unitar Cu =(∑ 〖ch a〗)/Q unde ch a= chelt pe articole de calculatie( diverse chelt directe si indirecte) a= ch cu mat prime, ch cu sal directe, chelt cu energia etc. Se determ costul unitar de productie Cuprod =(chelt directe+chelt indirecte(CIFU,CGS))/Q Se determ costul unitar complet Cucomplet =(chelt directe+chelt indirecte+chelt de administratie+chelt de desfacere)/Q Cucomplet = Cuprod + (chelt de administratie+chelt de...

 • Contabilitatea Capitalurilor

  Capitalul reprezintă totalitatea resurselor materiale şi financiare disponibile la nivelul unei întreprinderi, în vederea desfăşurării activităţii sale. Din punct de vedere contabil, capitalul reprezintă ansamblul resurselor de finanţare stabile aflate la dispoziţia întreprinderilor. Aceste surse se compun din: - capital propriu - provizioane pentru riscuri şi cheltuieli - împrumuturi şi datorii asimilate Figura 1.1. Structura capitalului Figura 1.2. Împărţirea capitalului social...

 • Relatii Monetare

  Finantele intreprinderii Se refera la toate transferurile monetare intre tari. Acestea au cunoscut o dezvoltare vertiginoasa in ultima perioada de timp in special pe baza schimburilor comerciale internationale care presupun si o contrapartida monetara. In ultimele 3 decenii au fost caracterizte din cresterea legaturilor financiare si comerciale intre state, de sporirea fluxurilor de capital intre tari. In societatea contemporana se vorbeste despre o economie mondiala vazuta ca un tot unitar,...

 • Audit Intern

  3.12.2011 AUDIT INTERN Curs 1 Auditul intern reprezinta o activitate independenta de evaluare a obiectivelor stabilite de entitatea respectiva, modul de indeplinire al acestora, precum si modul de desfasurare a activitatii in conformitate cu normele legale, procedurile si regulamentele de organizare si functionare. Auditul intern se realizeaza prin: - auditul intern exercitat de catre entitati specializate, aceasta se realizeaza la structurile din mediul privat - audit public intern...

 • Analiza Financiara

  Analiza economico-financiara a unei societati Analiza economico-financiara este un mijloc ce vizeaza realizarea obiectivelor propuse si ofera solutia pentru fundamentarea corecta a deciziei. Analiza economico-financiara reprezinta un ansamblu de concepte, tehnici si instrumente care asigura tratarea informatiilor interne si externe in vederea formularii unor aprecieri pertinente referitoare la situatia unui agent economic atat la nivelul si calitatea performantelor sale cat si la riscul...

 • Contabilitatea Bugetara

  Statul îşi realizează funcţiile sale printr-o reţea vastă de instituţii ale puterii şi administraţiei de stat: Instituţii de învăţămînt; Instituţii sanitare; Instituţii ale justiţiei şi procuraturii. Privite din punct de vedere al subordănării şi al importanţei activităţii ce o desfăşoară deosebim: Instituţii de subordonare de stat; Instituţii de subordonare locală. Instituţii de subordonare de stat includ organele centrale ce îndeplinesc sarcini de conducere şi coordonare pe întreg...

 • Politici si Optiuni Contabile

  IAS 1. Prezentarea situatiilor financiare ( Bilantul): Este important deoarece trebuie sa se inteleaga: - principiile si considerentele ce stau la baza principiilor contabile; - distinctia dintre curent ( si necurent) si cum se aplica aceasta distinctie la intocmirea bilantului contabil; - principalele prevederi ale IAS 1 in ceea ce priveste intocmirea bilantului si a contului de profit si pierdere; Principiile contabile cerute de IAS 1: 1. PRINCIPIUL CONTINUITATII ACTIVITATII -...

 • Bazele Teoretice ale Contabilitatii

  1.1. PATRIMONIUL ÎNTREPRINDERII ŞI GENERALIZAREA DE BILANŢ A ACESTUIA Pe parcursul activităţii economice a întreprinderii, au loc diferite procese, pentru care e necesar de a dispune de anumite bunuri economice, care alcătuiesc patrimoniul întreprinderii. Bunurile economice se caracterizează prin aceea, că ele pot aduce un venit întreprinderii. Din acest punct de vedere bunurile economice se consideră ca active. După destinaţie, ele se împart în active pe termen lung şi active curente....

 • Amortizarea

  AMORTIZAREA – este procesul de recuperare treptata a valorii amortizabile a unui bun de regula pe parcursul duratei de viata utila prin includerea in cheltuielile exercitiului exercitiului a unei parti din valoarea de amortizat sub forma amortismentului. AMORTIZAREA este un proces , iar amortismentul este rezultatul acestui proces. AMORTISMENTUL poate fi privit din 3 puncte de vedere : ECONOMIC – dupa care amortismentul este o cheltuiala al exercitiului in care se inregistreaza; FINANCIAR...

 • Piete de Capital

  Piata de capital Definitie: Reprezinta ansamblul relatiilor si mecanismelor prin care se realizeaza transferul de fonduri de la cei care au surplus de capital catre cei care au nevoie de capital cu ajutorul unor instrumente specifice si prin intermediul unor operatori specifici. Prin intermediul acestei piete, capitalurile disponibile si dispersate la nivelul ecomieie nationale sunt dirijate catre agentii economici nationali dar si catre pietele financiare ale altor tari care au nevoie de...

 • Contabilitate Bancara

  TEMA 1: Organizarea generală a contabilităţii bancare 1. Obiectul şi metoda contabilităţii în băncile comerciale 2. Organizarea zilei de lucru şi controlul bancar intern 3. Documentaţia bancară. Clasificarea documentelor. 4. Planul de conturi al evidenţei bancare şi caracteristica acestuia. 5. Organizarea evidenţei sintetice şi analitice în cadrul băncii. Bibligrafie: • Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995 • Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007 •...

 • Introducere in Stiinta Contabilitatii

  CAPITOLUL 1 INTRODUCERE ÎN ŞTIINŢA CONTABILITĂŢII 1.1. Scurt istoric al contabilităţii Succesul în afaceri, prosperitatea şi progresul nu pot fi detaşate de intervenţia directă a contabilităţii, aşa după cum spune şi John Maynard Keynes: „puţine lucruri în afară de ideile economiştilor guvernează lumea”. Eminentul profesor Emil Horomnea, din centrul academic Iaşi, spunea „putem iubi sau detesta contabilitatea şi pe cei care o profesează, dar niciodată nu vom avea dreptul de a nega...

Pagina 11 din 79