Toate cursurile din domeniul Contabilitate

  • Analiza Financiara

    Analiza economico-financiara a unei societati Analiza economico-financiara este un mijloc ce vizeaza realizarea obiectivelor propuse si ofera solutia pentru fundamentarea corecta a deciziei. Analiza economico-financiara reprezinta un ansamblu de concepte, tehnici si instrumente care asigura tratarea informatiilor interne si externe in vederea formularii unor aprecieri pertinente referitoare la situatia unui agent economic atat la nivelul si calitatea performantelor sale cat si la riscul...

  • Contabilitatea Bugetara

    Statul îşi realizează funcţiile sale printr-o reţea vastă de instituţii ale puterii şi administraţiei de stat: Instituţii de învăţămînt; Instituţii sanitare; Instituţii ale justiţiei şi procuraturii. Privite din punct de vedere al subordănării şi al importanţei activităţii ce o desfăşoară deosebim: Instituţii de subordonare de stat; Instituţii de subordonare locală. Instituţii de subordonare de stat includ organele centrale ce îndeplinesc sarcini de conducere şi coordonare pe întreg...

  • Politici si Optiuni Contabile

    IAS 1. Prezentarea situatiilor financiare ( Bilantul): Este important deoarece trebuie sa se inteleaga: - principiile si considerentele ce stau la baza principiilor contabile; - distinctia dintre curent ( si necurent) si cum se aplica aceasta distinctie la intocmirea bilantului contabil; - principalele prevederi ale IAS 1 in ceea ce priveste intocmirea bilantului si a contului de profit si pierdere; Principiile contabile cerute de IAS 1: 1. PRINCIPIUL CONTINUITATII ACTIVITATII -...

  • Bazele Teoretice ale Contabilitatii

    1.1. PATRIMONIUL ÎNTREPRINDERII ŞI GENERALIZAREA DE BILANŢ A ACESTUIA Pe parcursul activităţii economice a întreprinderii, au loc diferite procese, pentru care e necesar de a dispune de anumite bunuri economice, care alcătuiesc patrimoniul întreprinderii. Bunurile economice se caracterizează prin aceea, că ele pot aduce un venit întreprinderii. Din acest punct de vedere bunurile economice se consideră ca active. După destinaţie, ele se împart în active pe termen lung şi active curente....

  • Amortizarea

    AMORTIZAREA – este procesul de recuperare treptata a valorii amortizabile a unui bun de regula pe parcursul duratei de viata utila prin includerea in cheltuielile exercitiului exercitiului a unei parti din valoarea de amortizat sub forma amortismentului. AMORTIZAREA este un proces , iar amortismentul este rezultatul acestui proces. AMORTISMENTUL poate fi privit din 3 puncte de vedere : ECONOMIC – dupa care amortismentul este o cheltuiala al exercitiului in care se inregistreaza; FINANCIAR...

  • Piete de Capital

    Piata de capital Definitie: Reprezinta ansamblul relatiilor si mecanismelor prin care se realizeaza transferul de fonduri de la cei care au surplus de capital catre cei care au nevoie de capital cu ajutorul unor instrumente specifice si prin intermediul unor operatori specifici. Prin intermediul acestei piete, capitalurile disponibile si dispersate la nivelul ecomieie nationale sunt dirijate catre agentii economici nationali dar si catre pietele financiare ale altor tari care au nevoie de...

  • Contabilitate Bancara

    TEMA 1: Organizarea generală a contabilităţii bancare 1. Obiectul şi metoda contabilităţii în băncile comerciale 2. Organizarea zilei de lucru şi controlul bancar intern 3. Documentaţia bancară. Clasificarea documentelor. 4. Planul de conturi al evidenţei bancare şi caracteristica acestuia. 5. Organizarea evidenţei sintetice şi analitice în cadrul băncii. Bibligrafie: • Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995 • Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007 •...

  • Introducere in Stiinta Contabilitatii

    CAPITOLUL 1 INTRODUCERE ÎN ŞTIINŢA CONTABILITĂŢII 1.1. Scurt istoric al contabilităţii Succesul în afaceri, prosperitatea şi progresul nu pot fi detaşate de intervenţia directă a contabilităţii, aşa după cum spune şi John Maynard Keynes: „puţine lucruri în afară de ideile economiştilor guvernează lumea”. Eminentul profesor Emil Horomnea, din centrul academic Iaşi, spunea „putem iubi sau detesta contabilitatea şi pe cei care o profesează, dar niciodată nu vom avea dreptul de a nega...

  • Politici Financiar Monetare

    Consideraţii preliminare cu privire la politicile financiare şi monetare Concepte financiare şi monetare de bază Atât politicile, cât şi strategiile financiare şi monetare compun şi combină un panel omogen de noţiuni de esenţă monetară acceptate atât de teoria, cât şi de practica profesională bancară. Se asumă existenţa a două economii şi anume a unei economii simbolice (monetare) şi a unei economii reale a bunurilor şi serviciilor între care este necesar să existe un echilibru solid şi...

  • Contabilitate - Institutii Publice

    1. OBIECTUL CONTABILITĂŢII 1.1. Contabilitatea, componentă a sistemului informaţional economic Evoluţia societăţii în genere, şi a activităţilor economice în particular, se dovedeşte a fi din ce în ce mai mult o acumulare treptată a informaţiei la nivelul indivizilor şi a grupurilor de indivizi. Această acumulare se realizează prin intermediul unei sume de reguli, procedee, suporţi, numit generic “sistem informaţional”. În cadrul acestui sistem se pot identifica o serie de subsisteme, sau...

  • Standardele Internationale de Raportare Financiara in Contextul Procesului de Armonizare Contabila

    Capitolul 1. Factori determinanti în accelerarea procesului de armonizare contabilã internationalã Mondializarea economiilor, cu predilectie a pietelor financiare, determinã cu acuitate nevoia de comparabilitate a situatiilor financiare, fapt care implicã o accelerare a procesului de armonizare a normelor, regulilor si practicilor contabile, la nivel international. Începutã încã din secolul al XVI-lea si aprofundatã în secolul al XIX-lea, miscarea de integrare a economiilor s-a...

  • Contabilitatea Operatiunilor Financiar Economice

    1. Consideratiile conceptuale Plasamentele de capital reprezinta o forma de utilizare a economiilor in scopul obtinerii de venituri si plus valoare si in cel al protejarii erodarii puterii de cumparare. Conceptul de plasament realizat de catre un investitor persoana fizica sau juridica in cadrul sistemelor investitionale oferite sub forma activelor financiare existente in economie pe piata monetara sau pe piata de capital. Plasamentul privat intervine atunci cand o identitate obtine...

  • Accounting and the Business Environment

    Course I Accounting and the Business Environment Planning, recording, analyzing, and interpreting financial information is called accounting. A planned process for providing financial information that will be useful to management is called an accounting system. Organized summaries of a business’s financial activities are called accounting records. Accounting is the language of business. Many individuals in a business complete accounting forms and prepare accounting reports. Owners,...

  • Contabilitate Financiara

    1. Un agent economic prezintă în anul fiscal 2010, conform datelor din bilanț, următoarele situații: - capitaluri proprii la începutul anului 20000 lei - capitaluri proprii la sfârșitul anului 21000 lei - capital împrumutat la începutul anului 15000 lei - capital împrumutat la sfârșitul anului 30000 lei Din contul de profit și pierderi rezultă: - cheltuielile cu dobânzile aferente unui împrumut primit de la o instituție nespecializată în acordarea de credite 12000 lei ( rata dobânzii...

  • Bazele Contabilitatii

    CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA - COMPONENTA A SISTEMULUI INFORMATIONAL ECONOMIC 1.1 SISTEMUL UNITATILOR PATRIMONIALE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZA CONTABILITATEA Conform Legii contabilitatii, obligatia de a organiza si conduce contabilitatea proprie revine regiilor autonome, societatilor comerciale, organizatiilor cooperatiste, societatilor bancare, institutiilor publice de subordonare centrala sau locala, fundatiilor, sindicatelor, altor organizatii obstesti, precum si persoanelor fizice care...

Pagina 11 din 79