Toate cursurile din domeniul Contabilitate

 • Tratament fiscal inchiriere spatii comerciale

  Situatie practica: O societate ABC este platitoare de TVA si factureaza servicii de inchiriere pentru spatii comerciale la unii clienti, persoane juridice, cu TVA si la altii, fara TVA. Care este procedura de lucru in cele doua variante, inclusiv declararea la ANAF? Care este tratamentul fiscal al acestor tranzactii, atat pentru cele faraTVA cat si pentru cele cu TVA? Solutie: Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prin art. 141 alin. (2) lit. e) da posibilitatea...

 • Documentaţia ca element a al metodei contabilitatii

  6.1. Noţiunea de documentaţie şi clasificarea documentelor Contabilitatea are sarcina de a urmări, controla şi înregistra situaţia economico-financiară şi activitatea întreprinderilor. Pentru realizarea acestor obiective, contabilitatea a elaborat un procedeu corespunzătorcare săpermităcunoaşterea fenomenelor şi proceselor economice în dimensiunile în care ele au loc, cu toate caracterisiticile pe care le comport şi implicaţiile pe care le produc. Documentaţia, ca procedeu al metodei...

 • Evaluarea Entitatii

  CAPITOLUL I CONCEPTELE DEFINITORII PRIVIND METODOLOGIA EVALUĂRII AFACERILOR 1.1. Conceptul de proprietate, de lucru şi de bun. Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Evaluare recunoaşte următoarele patru tipuri de proprietate: proprietatea imobiliară, proprietatea mobiliară (bunuri mobile), întreprinderi şi active financiare. Proprietatea imobiliară Drepturile reale imobiliare se exercită asupra unui bun imobil. Acest drept este înregistrat într-un document formal, de exemplu...

 • Managementul Proiectelor

  INTRODUCERE Pentru organizaţiile neguvemamentale din România, finanţarea este şi în prezent cea mai uzitată modalitate de obţinere de fonduri, cele mai multe dintre organizaţiile de succes începând în acest mod, chiar dacă ulterior şi-au diversificat opţiunile. De altfel, pentru organizaţiile neguvemamentale, acest lucru este şi mai la îndemână: proceduri mai facile, experienţă mai îndelungată, motivaţii mai puternice şi mai diverse. Dar pentru instituţiile publice? Elaborarea unui protect,...

 • Contabilitatea Stocurilor

  CAPITOLUL I Delimitări şi structuri privind stocurile 1.1 Definiţii şi structuri de stocuri Stocurile şi producţia în curs de execuţie reprezintă, după caz, bunurile materiale, lucrări, şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia în care au starea de marfă sau produse rezultate din prelucrarea, precum şi producţia în curs de execuţie aflată sub forma producţiei neterminate. În contabilitatea financiară a intreprinderii stocurile sunt...

 • Calculul Drepturilor Salariale a Retinerilor Generate de Aceasta

  CAPITOLUL I FORŢA DE MUNCÃ – ASPECTE JURIDICE, CONTABILE ŞI FISCALE 1.1 Forţa de muncã – importanţa, salariul nominal, salariul real. 1.2 Rolul relaţiilor cu personalul şi structura drepturilor şi datoriilor sale. 1.3 Cadrul legal privind salariile, reţinerile din salarii şi contribuţiile societãţii. 1.4 Venitul global şi reglementarea lui. 1.1 Forţa de muncã – importanţa, salariul nominal, salariul real. Munca este un factor activ şi determinant al producţiei, ce antreneazã ceilalţi...

 • Curs Analiza Financiara - Valoarea Adaugata

  1. Merkmalen Die Wertschöpfung ist jener Betrag, der den zugekauften Sach-und Dienstleistungen(vorleistungen) im betriebliche Produktionsprozess hinzugefügt wird. In der Wertschöpfung kommt der Einsatz der Produktivkräfte zum Ausdruck. Sie stellt der Wertzuwachs dar, der durch den Veredelungsprozess im Unternehmen entsteht. Die Wertschöpfung zeigt auch die Fähigkeit des Unternehmens, Einkommen zu erwirtschaften und an verschiedene Empfänger zu verteilen. Auf volkswirtschftliche Ebene...

 • Audit Financiar

  AUDIT = exprimarea profesionala a unei informatii in vederea exprimarii unei opinii responsabile si independente prin raportarea ei la un criteriu standard, norma de calitate in vederea satisfacerii nevoilor unor utilizatori de informatii. A AUDIA =a asculta o informatie provenita de la cineva,trece prin filtrul logic si o transmitem la cineva interesat de acea informatie =trebuie facuta de un profesionist AUDIT- exista opinii diferite in randul cercetatorilor si al specialistilor in...

 • Audit Financiar

  Cuvîntul „audit” provine de la latinescu „audio” – a asculta, a audia. Activităţi de audit se întîlneau la egipteni, în timpul domniei lui Carol cel Mare şi al lui Eduard I al Angliei. Această funcţie a fost întîlnită în diferite perioade istorice, la diverse popoare sub diferite denumiri. Auditor se numea funcţionarul care trebuia să asculte dări de seamă a persoanelor oficiale. Apariţia auditului e legată de divizarea intereselor celor ce nemijlocit se ocupă de gestionarea întreprinderii...

 • Contabilitatea Tranzactiilor de Franciza in Relatiile Internationale

  1. Reglementarea juridică a francizei Franciza, ca formă de comercializare a mărfurilor şi serviciilor, cunoaşte o extindere accentuată datorită multiplelor anvantaje pentru părţile implicate în realizarea tranzacţiei, dar şi pentru economiile lor în plan economic, social şi fiscal. În literatura de specialitate franciza (engl. franchising) cunoaşte diferite definiţii în funcţie de aspectele considerate ca fiind mai importante în cadrul acestei tranzacţii, de către diverşi autori. În ţara...

 • Structuri Patrimoniale de Activ

  1. selectarea si sintetizarea informatiilor acumulate; 2. dezvoltarea/ cultivarea limbajului de specialitate; 3. formarea si dezvoltarea unor abilitati practice. Ce este patrimoniul? Care este definita activului patrimonial? De cate tipuri sunt activele? Care sunt caracteristicile acestora? Patrimoniul reprezinta totalitatea drepturilor si a obligatiilor cu valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau juridice. Activele sunt resurse controlate de catre o societate ca...

 • Contabilitate

  CONTABILITATE – Curs Cap. 1. OBIECTUL CONTABILITĂŢII 1.1. Scurt istoric 1.2. Obiectul de studiu al contabilităţii 1.3. Abordări si trăsături ale obiectului contabilităţii 1.4. Observarea patrimoniului 1.5. Gestionarea patrimoniului 1.6. Sfera de acţiune a obiectului contabilităţii 1.7. Direcţii actuale de dezvoltare ale contabilităţii 1.1. Scurt istoric Contabilitatea a apărut în perioada Evului Mediu, odată cu avântul economiei şi apariţia germenilor capitalismului. Dezvoltarea...

 • Situatiile Financiare

  Entitatea Alfa este o unitate comerciala cu amanuntul de comercializare a marfurilor textile .Dupa forma de organizare juridical este o societate comerciala cu raspundere limitata .Forma de proprietate este cea private. La sfarsitul exercitiului s-a elaborat Balanta de verificare preliminara si nu s-au constatat neconcordante.In urma operatiilor de inventariere s-au constatat diferente cantitative,plus sau minus de invetar.S-au contabilizat operatiile de regularizare privind trecerea...

 • Modele de Organizare si Evidenta a Gestiunii

  - Ministerul Finanţelor, Sistemul contabil al agenţilor economici, Bucureşti, Editura Economică, 1993; - Gestiunea şi contabilitatea firmei, Bucureşti, Tribuna Economică, decembrie 1998 – aprilie 1999; - Ţigăeru, George, Gestionarea bunurilor, Bucureşti, Lumina Lex, 1995;

 • Contabilitate

  Etape în definirea obiectului contabilitatii: În prima etapa aproximativ în jurul anului 1494 au fost gasite o serie de însemnari contabile care descriu modul în care se realiza evidenta bunurilor de catre negustori; A doua etapa, situata între anii 1494 si 1795 lucrarile încep sa aiba un caracter contabil si urmaresc delimitarea contabilitatii ca disciplina; În a treia etapa, dupa anul 1795, i se confera contabilitatii caracterul de stiinta cu metodologie proprie. Etape în...

Pagina 4 din 79