Toate cursurile din domeniul Contabilitate

 • Contabilitate Bancara

  Tema 1: Evoluţia sistemului bancar contemporan 1.1. Scurt istoric 1.2. Funcţiile şi rolul băncilor în dezvoltarea economiei 1.3. Tipuri de bănci şi de sisteme bancare - 1 - Istoria sistemului bancar îşi găseşte originile în trecutul îndepărtat. Primele dovezi ale unei activităţi bancare se regăsesc în Orientul Apropiat (Babilon) şi în Egiptul Antic. În acea perioadă templele erau deopotrivă loc de rugăciune şi loc de păstrare a banilor şi a tezaurilor. Împrumutând aceste bogăţii, preoţii...

 • Introducere in Contabilitate

  INTRODUCERE ÎN CONTABILITATE “Introducere în contabilitate” este o altă apariţie în colecţia “Introducere în economie”. Cursul se adresează studenţilor Universităţii din Bucureşti, care după absolvire vor avea nevoie de noţiunile elementare ale contabilităţii. Desigur că nu vor putea deveni buni contabili, decât dacă vor aprofunda cunoştinţele de bază oferite de prezenta lucrare. Prof.univ.dr. Cătălina Bonciu CAPITOLUL I: OBIECTUL ŞI METODA CONTABILITĂŢII 1.1. Etape în evoluţia...

 • Audit Intern

  Tema1: Aspecte generale privind activitatile dr sudit intern 1.1 Definirea AI 1.2 Caracteristicele activitatii de AI 1.3 Deosebiri intre AI si extern 1.1 Definirea AI Pt definirea AI st necesare de a fi retinute urmatoarele functii specifice: - Acordarea de consultatii conducatorilor # - Asistenta personalului cu sarcini administrare Prin aceste functii AI se distinge de celelalte activitati de control. Referitor la prima functie AI ofera consultatii managerului cu privire la...

 • Contabilitate in TCS

  Stimate student, Contabilitatea – ca disciplină informaţională culege informaţii economice, le înregistrează după proceduri proprii, analizează şi interpretează informaţia colectată şi o raportează unei sfere largi de utilizatori. Cursul prezintă într-o manieră didactică principiile teoretice, regulile, procedurile specifice contabilităţii financiare îmbinate cu o serie de aplicaţii practice ce pun în evidenţă teoria contabilă cu rolul de a fixa şi sintetiza informaţiile teoretice...

 • Control si Audit Economico-Financiar

  CURS 1 Exercitarea controlului financiar, corelarea evaluarilor curente din baza de date a firmei cu realitatea contabila si de piata a firmei. Necesitatea corectarii periodice si ocazionale a cifrelor de evidenta ale firmei. 2 Un atribut al conducerii Atributele conducerii: - de a prefigura evolutia viitoare a organizatiei (sistemului condus); - de a stabili structura organizatorica si functionala si modalitatea de functionare a acesteia; - de a armoniza in permanenta...

 • Auditul si Certificarea Situatiilor Financiare Anuale

  Primele informaţii cu privire la audit datează din secolul XVIII, perioadă în care ordonatorii de audit sunt regii, împăraţii şi biserica, iar obiectivul auditului este de prevenire a fraudelor şi pedepsire a celor care le produceau. Auditorii desemnaţi de categoria socială care ordona auditul erau preoţii, după criteriul calităţilor morale. Evoluţia auditului este analizată prin prisma a trei elemente: 1. ordonatorii de audit (categoria socială care solicită auditul); 2. persoanele care...

 • Contabilitate

  Contabilitatea: la ce serveşte? În zilele noastre, contabilitatea este adesea percepută ca instrument de măsurare a profitului (sau, mai precis, a rezultatului, ceea ce nu-i acelaşi lucru, după cum vom vedea ulterior), precum şi ca un mijloc de cunoaştere şi de apreciere a situaţiei patrimoniale şi, în consecinţă, ca un element ajutător al gestiunii. În realitate, finalităţile contabilităţii sunt mult mai diverse şi rezultă din ceea ce speră de la ea partenerii în cursul tranzacţiilor lor....

 • Contabilitate Anul 3

  CAPITOLUL 1: Locul și rolul contabilității în activitatea unităților economice 1.1. Contabilitatea – istorie și evoluție Începuturile contabilității sunt greu de delimitat în timp. În antichitate, grecii, perșii și incașii țineau diferite socoteli cu ajutorul unor sfori înodate , de diferite culori ce jucau rolul unor veritabile registre de evidență. Păstorii își numărau turmele gravând linii verticale pe bucăți de lemn.În Mesopotamia, cu 5 mii de ani în urmă erau gravate operații și...

 • Contabilitate Informatizata

  Curs1 SISTEMUL INFORMATIONAL CONTABIL AL INTREPRINDERILOR MODERNE Întreprinderea modernă şi sistemul său informaţional constituie subiecte amplu dezbătute în condiţiile în care se manifestă 2 direcţii de acţiune contrare, şi anume: 1. Dorinţa întreprinderilor de a se alinia curentului globalizării informaţionale. 2. cerinţele restrictive impuse de stiinta si practica de a se alinia curentului contabile în domeniu. De cele mai multe ori apare impresia eronată că multe din sarcinile şi...

 • Contabilitate Bancara

  Tema 1. Organizarea generală a contabilităţii bancare 1.1. Obiectul şi metoda evidenţei contabile în băncile comerciale 1.2. Organizarea lucrului de evidenţă şi operaţional în bancă 1.3. Documentaţia bancară, clasificarea şi tipurile acestora 1.4. Planul de conturi şi caracteristica acestuia 1.5.Organizarea evidenţei sintetice şi analitice la bancă Prezentare. În condiţiile economiei de piaţă pentru realizarea problemelor îndreptate spre dezvoltarea relaţiilor de piaţă un rol important...

 • Politica Europeana de Vecinatate

  Procesul de extindere al UE a cunoscut mai multe etape, iar parcurgerea acestora a evidenţiat factori şi obiective noi în abordarea relaţiilor dintre statele membre şi cele candidate, potenţial candidate şi vecinii acestora. Fiecare etapă a politicii de extindere, cu fiecare val în care noi state au aderat la Comunitatea Europeană, a adus şi noi vecini, care nu sunt doar ca state vecine a ţării recent aderate, ci devin state vecine a unei comunităţi cu legislaţie comunitară şi cu „reguli de...

 • Politica Monetara a UE

  TEMA : POLITICA MONETARĂ A UE 1. Zona euro, componenţă, criterii, avantajele şi dezavantajele monedei euro 2. Bugetul UE, principiile elaborării bugetului Toate statele membre ale UE fac parte din Uniunea Economică şi Monetară (UEM), care poate fi considerată o etapă avansată a integrării economice bazate pe o piaţă unică. UEM presupune coordonarea strînsă a politicilor economice şi fiscale, iar în cazul ţărilor care îndeplinesc anumite condiţii presupune şi existenţa unei politici...

 • Contabilitate

  A. Istoric B. Abordari C. Informaia contabila si utilizatorii ei D. Coordonatele contabilitaii E. Sistemul entitailor juridice în cadrul carora se organizeaza contabilitatea ISTORIC Contabilitatea este o practica sociala de milenii: – Cu peste 20.000 ani în urma vânatorii consemnau uciderea animalelor prin crestaturi facute pe oase sau pe pereii grotelor – În antichitate, grecii, persii, incasii tineau socotelile cu ajutorul unor sfori înnodate de diferite culori – Pastorii...

 • Contabilitate de Gestiune II

  I. Informaţii generale despre curs Datele de identificare a cursului Titlul cursului : Contabilitate de gestiune II Anul II, semestrul II Tipul cursului : obligatoriu Date de contact: Titularul cursului :David Delia Adresa de email : iancu_delia2006@yahoo.com II. Descrierea cursului Cursul de “Contabilitate de gestiune II“ este adresat studenţilor ce studiază la nivel de licenţă înscrişi la Facultatea de Ştiinţe Economice , a Universităţii de Vest Vasile Goldiş , specializarea...

 • Notiuni Introductive privind Contabilitatea

  Noţiuni introductive privind contabilitateaObiectul contabilităţii îl reprezintă înregistrarea, urmărirea şi controlul sistematic al existenţei, mişcării şi transformării patrimoniului în procesul de producţie (de exploatare) precum şi al surselor de formare ale acestora concomitent cu rezultatul obţinut. Contabilitatea asigură înregistrarea cronologică şi sistematică în contabilitate a tuturor operaţiunilor economice, simultan în debitul unor conturi şi creditul altor conturi denumite...

Pagina 5 din 77