Toate cursurile din domeniul Contabilitate

 • Notiuni Generale - Fiscalitate

  NOTIUNIGENERALE Principalele resurse ale statului: -impozite: obligatorii, nerambursabile, fărăcontraprestaţie directă din partea statului -taxe: obligatorii, nerambursabile, cu contraprestaţiedirectă din parte statului -contributii: obligatorii, nerambursabile, cu/fărăcontraprestaţie directă din parte statului 3 NOTIUNIGENERALE Elementele impozitului: -Subiectul = contribuabilul, cel supus impozitului; -Obiectul impunerii = masa supusă impozitului; -Sursa impozitului = venit sau...

 • Bazele Contabilitatii

  Tipuri de modificari in activul si pasivul bilantului Exista 4 tipuri principale de modificari(cresteri sau scaderi) ale elementelor patrimoniale aparute in urma diferitelor evenimente si tranzactii in/din activitatea societatii comerciale. 1) Cresterea unui element de activ are loc concomitent si cu aceeasi valoare cu cresterea unui element din pasiv. A+x=P+x 2)Scaderea unui element de activ are loc concomitent si cu aceeasi valoare cu scaderea unui element de pasiv. A-x=P-x...

 • Conceptul de Marketing

  1.Generalitati Produs al dezvoltarii teoriei si productiei economice, consta in: sub aspect teoretic= o noua conceptie, o noua getica economica precum si un mod de a gandi relatia dintre intreprindere si mediul in care actioneaza aceasta. Termenul de MK este de origine andasaxona si se traduce prin a realiza tranzactii pe piata iar terminatia ing sugereaza o activitate continua. 2.Aparitia si dezvoltarea MK Pana la sf sec 19 in majoritatea intreprinderilor activitatile pe care astazi le...

 • Contabilitate Financiara

  CAPITOLUL 1 CONŢINUTUL ŞI OBIECTIVELE CONTABILITĂŢII FINANCIARE 1.1. Definiţia, obiectul şi trăsăturile contabilităţii financiare Normalizatorii din ţara noastră definesc contabilitatea ca fiind o „activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute de persoanele juridice şi fizice”. În raport cu cele mai reprezentative culturi contabile contemporane: europeană şi anglo –...

 • Microeconomie

  Piaţa muncii reprezintă locul abstract în care se întâlneşte cererea de muncă cu oferta de muncă. Piaţa muncii nu poate fi considerată o piaţă „obişnuită”, deoarece lucrătorii nu sunt identici şi pot decide unde şi în ce condiţii să muncească. Firmele oferǎ locuri de muncǎ şi cer în schimb forţǎ de muncǎ, în timp ce populaţia activǎ oferǎ forţǎ de muncǎ şi cere la rândul ei locuri de muncǎ. Astfel, putem spune cǎ oferta de muncǎ este echivalentǎ cu cererea de locuri de muncǎ iar oferta de...

 • Rolul Contabilitatii

  1. Repere privind istoria contabilităţii si a profesiei contabile Întreaga istorie a umanităţii gravitează în jurul conceptelor de nevoi si resurse. Nevoile sunt nelimitate în timp ce resursele sunt rare, motiv pentru care este necesar un instrument care să asigure alocarea eficientă a acestora din urmă. Astfel a apărut CONTABILITATEA. Contabilitatea este o una din cele mai vechi practici umane. Civilizaţiile antice utilizau practici rudimentare de contabilitate înainte ca oamenii să...

 • Analiza Mediului de Afaceri

  Analiza mediului de afaceri O organizaŃie poate esua în a-si atinge obiectivele în cazul în care nu ia în considerare caracteristicile mediului în care îsi desfăsoară activitatea. Prin mediu înŃelegem tot ceea ce înconjoară o organizaŃie, atât din punct de vedere fizic, cât si social. Analiza mediului este una din etapele procesului de elaborare a strategiei. Unele organizaŃii operează la nivel internaŃional. Acestea trebuie să aibă în vedere condiŃiile specifice ale Ńărilor în care îsi...

 • Contabilitate Manageriala

  1.1 Definirea contabilitatii manageriale. Legatura dintre contabilitatea manageriala si contabilitatea financiara 1.2 1.1 Definirea contabilităţii manageriale. Legătura dintre contabilitatea managerială si contabilitatea financiară Concurenţa intensă şi dinamica pieţelor determină necesitatea utilizării unor instrumente de conducere cât mai exacte. Existenţa pe termen lung a unei întreprinderi nu poate fi asigurată decât prin realizarea profitului. Se poate aprecia că realizarea...

 • Metodologia Adoptarii Deciziei

  PROCESUL DE DECIZIE. DECIZII MULTIATRIBUT. Metodologia adoptării deciziei PROCESUL DE DECIZIE - Decizia (fr. décision, lat. decisio, -onis). - Decident / decidenţi. - Variante: - mulţimea „V” a variantelor posibile - variantă optimă - calitatea de optimalitate = f(criterii). submulţime de variante “v” O variantă Procesul de luare a deciziilor = mulţimea acţiunilor întreprinse de decidenţi în vederea stabilirii deciziei. O situaţie de decizie, care generează un proces decizional,...

 • Contabilitate si Gestiune Fiscala

  Politica de contabilitate și fiscalitatea întreprinderii; Politica contabilă-Principii, reguli de evaluare, baze de evaluare, convenții și practici specifice utilizate de profesioniști contabili în prezentarea și raportarea situațiilor financiare. Politica fiscală este definită de ansamblul măsurilor inițiate si implementate de guvern, prin intermediul bugetelor publice, în scopul realizarii si menținerii echilibrului macroeconomic în economia reala. Continuitatii 2. Permanentei metodelor...

 • Contabilitate Financiara

  I. CICLUL DE EXPLOATARE Ciclul de exploatare este perioada de timp dintre achizitia activelor care sunt destinate procesarii si finalizarea acestora în trezorerie sau echivalente de trezorerie. Ciclul de exploatare începe la momentul în care entitatea aloca resurse pentru achizitionarea de marfuri, materii prime si consumabile si se continua cu etapele de consum, obtinerea productiei, lucrarilor si serviciilor, stocarea productiei, pregatirea marfurilor sau a productiei în vederea...

 • Grile Rezolvate Bazele Contabilitatii

  1. Conform Legii Contabilitatii, nu sunt obligate la tinerea contabilitatii: a. Regiile autonome b. Societatile cooperatiste c. Persoanele fizice neinregistrate d. Persoanele fizice independente 2. Conform Legii Contabilitatii, contabilitatea societatilor inregistrate in Romania se tine: a. In lei b. In euro c. In moneda nationala a tarii de origine a societatii d. In orice moneda recunoscuta ca valuta 3. Raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatilor este specifica: a....

 • Analiza Bilantului

  1.1. Aspecte normative privind organizarea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare anuale Reglementările contabile normează organizarea şi conducerea contabilităţii, precum şi întocmirea, prezentarea, aprobarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale ale societăţii comerciale, societăţilor/companiilor naţionale, regiilor autonome, institutelor de cercetare-dezvoltare şi celorlalte persoane juridice cu scop lucrativ În România contabilitatea se ţine în limba română şi în...

 • Misiunea de Tinere a Contabilitatii

  Consideraţii generale privind contabilitatea fondurilor europene nerambursabile Beneficiarul fondurilor structurale trebuie să ţină o evidenţă contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea acestuia, inclusiv pentru reflectarea cerinţelor privind transmiterea datelor către Autoritatea de Management, în conformitate cu dispoziţiile legale. Însă, în acelaşi timp cu respectarea reglementărilor...

 • Normalizarea Contabilitatii Intreprinderii

  Despre globalizare Într-o lume în care graniţele dintre pieţe, ţări şi culturi îşi pierd din relevanţa lor tradiţională, inevitabil suntem tentaţi să aruncăm o privire asupra tuturor dezvoltărilor contemporane care modelează o realitate ce înlocuieşte celelalte realităţi. Ciclurile economice, regulile jocului politic, viaţa cotidiană, sunt adânc modelate de procese ce au fost discutate de mai bine de trei decade în termeni de globalizare. Intensitatea şi dimensiunile care le are în prezent...

Pagina 5 din 79