Toate cursurile din domeniul Contabilitate

 • Contabilitate Manageriala

  1.1 Definirea contabilitatii manageriale. Legatura dintre contabilitatea manageriala si contabilitatea financiara 1.2 1.1 Definirea contabilităţii manageriale. Legătura dintre contabilitatea managerială si contabilitatea financiară Concurenţa intensă şi dinamica pieţelor determină necesitatea utilizării unor instrumente de conducere cât mai exacte. Existenţa pe termen lung a unei întreprinderi nu poate fi asigurată decât prin realizarea profitului. Se poate aprecia că realizarea...

 • Metodologia Adoptarii Deciziei

  PROCESUL DE DECIZIE. DECIZII MULTIATRIBUT. Metodologia adoptării deciziei PROCESUL DE DECIZIE - Decizia (fr. décision, lat. decisio, -onis). - Decident / decidenţi. - Variante: - mulţimea „V” a variantelor posibile - variantă optimă - calitatea de optimalitate = f(criterii). submulţime de variante “v” O variantă Procesul de luare a deciziilor = mulţimea acţiunilor întreprinse de decidenţi în vederea stabilirii deciziei. O situaţie de decizie, care generează un proces decizional,...

 • Contabilitate si Gestiune Fiscala

  Politica de contabilitate și fiscalitatea întreprinderii; Politica contabilă-Principii, reguli de evaluare, baze de evaluare, convenții și practici specifice utilizate de profesioniști contabili în prezentarea și raportarea situațiilor financiare. Politica fiscală este definită de ansamblul măsurilor inițiate si implementate de guvern, prin intermediul bugetelor publice, în scopul realizarii si menținerii echilibrului macroeconomic în economia reala. Continuitatii 2. Permanentei metodelor...

 • Contabilitate Financiara

  I. CICLUL DE EXPLOATARE Ciclul de exploatare este perioada de timp dintre achizitia activelor care sunt destinate procesarii si finalizarea acestora în trezorerie sau echivalente de trezorerie. Ciclul de exploatare începe la momentul în care entitatea aloca resurse pentru achizitionarea de marfuri, materii prime si consumabile si se continua cu etapele de consum, obtinerea productiei, lucrarilor si serviciilor, stocarea productiei, pregatirea marfurilor sau a productiei în vederea...

 • Grile Rezolvate Bazele Contabilitatii

  1. Conform Legii Contabilitatii, nu sunt obligate la tinerea contabilitatii: a. Regiile autonome b. Societatile cooperatiste c. Persoanele fizice neinregistrate d. Persoanele fizice independente 2. Conform Legii Contabilitatii, contabilitatea societatilor inregistrate in Romania se tine: a. In lei b. In euro c. In moneda nationala a tarii de origine a societatii d. In orice moneda recunoscuta ca valuta 3. Raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatilor este specifica: a....

 • Analiza Bilantului

  1.1. Aspecte normative privind organizarea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare anuale Reglementările contabile normează organizarea şi conducerea contabilităţii, precum şi întocmirea, prezentarea, aprobarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale ale societăţii comerciale, societăţilor/companiilor naţionale, regiilor autonome, institutelor de cercetare-dezvoltare şi celorlalte persoane juridice cu scop lucrativ În România contabilitatea se ţine în limba română şi în...

 • Misiunea de Tinere a Contabilitatii

  Consideraţii generale privind contabilitatea fondurilor europene nerambursabile Beneficiarul fondurilor structurale trebuie să ţină o evidenţă contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea acestuia, inclusiv pentru reflectarea cerinţelor privind transmiterea datelor către Autoritatea de Management, în conformitate cu dispoziţiile legale. Însă, în acelaşi timp cu respectarea reglementărilor...

 • Normalizarea Contabilitatii Intreprinderii

  Despre globalizare Într-o lume în care graniţele dintre pieţe, ţări şi culturi îşi pierd din relevanţa lor tradiţională, inevitabil suntem tentaţi să aruncăm o privire asupra tuturor dezvoltărilor contemporane care modelează o realitate ce înlocuieşte celelalte realităţi. Ciclurile economice, regulile jocului politic, viaţa cotidiană, sunt adânc modelate de procese ce au fost discutate de mai bine de trei decade în termeni de globalizare. Intensitatea şi dimensiunile care le are în prezent...

 • Bazele Contabilitatii

  CAPITOLUL 1 OBIECTUL, METODA SI PRINCIPIILE CONTABILITATII 1.1. Evidenta economica si formele ei A. Notiunea si rolul evidentei economice Fiecare organizatie (colectivitate) umana are de regula un patrimoniu format din bunuri materiale sau drepturi si obligatii evaluabile in bani referitoare la bunuri materiale. Intreprinderea este organizatia care este infiintata si functioneaza tocmai in vedere cresterii patrimoniului initial de la infiintare, producand si vanzand bunuri si servicii...

 • Accizele

  Accizele armonizate sunt taxe speciale de consum care se datorează bugetului de stat pentru următoarele produse provenite din productia internă sau din import: a) alcool si bauturi alcoolice; b) tutun prelucrat; c)produse energetice si electricitate. Productia de produse accizabile reprezintă orice operatiune prin care aceste produse sunt fabricate, procesate sau transformate sub orice formă. Faptul generator Produsele sunt supuse accizelor în momentul producerii lor, inclusiv la...

 • Imaginea Fidela in Contabilitate

  IMAGINEA FIDELA IN CONTABILITATE Tranzitia la economia de piata a determinat mutatii radicale si in domeniul contabilitatii. Contabilitatea si-a schimbat rolul traditional de "cronicar" al vietii unei intreprinderi devenind un important instrument de arbitraj in jocul celor implicati in lumea afacerilor. Actionand intr-un mediu economic si social intr-o continua miscare si transformare, contabilitatea este confruntata cu situatii inedite, pentru a raspunde tuturor functiilor sale...

 • Contabilitatea Manageriala

  DELIMITĂRI ŞI FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND CONTABILITATEA MANAGERIALĂ 1.1Delimitări şi structuri privind contabilitatea managerială Contabilitatea de gestiune denumită şi managerială sau analitică şi control de gestiune are ca obiect reprezentarea analitică a proceselor interne ale întreprinderii care produc transformări cantitative şi calitative în masa patrimoniului. Informaţia construită este destinată întreprinzătorului (regizorului, administratorului) ca beneficiar intern de...

 • Audit Financiar

  CAPITOLUL 1. Definirea, esenţa şi conţinutul auditului 1.1.Evoluţia istorică a auditului. 1.2.Noţiunea, obiectul şi scopul auditului. 1.3.Serviciile de audit. 1.4.Tipologia formelor (genurilor) de audit. 1.1.Evoluţia istorică a auditului. În societatea modernă fenomenele social-economice și consecințele lor devin tot mai complexe și, ca urmare, ele nu mai pot fi cercetate multilateral, în scopul clarificării unor aspecte, decât cu concursul unor specialiști de înaltă calificare. Acești...

 • Riscul Financiar si Long Termismul

  Criza economica curenta arata faptul ca efectele distructive pe scara larga pot rezulta din eforturile investitorilor de a face profit pe termen scurt prin asumarea de riscuri sau prin efectul de levier. In timp ce aceste actiuni ar putea aduce profit unui numar redus de firme si persoane fizice,ele pot inhiba in cele din urma reala crestere economica. In cele ce urmeaza sunt unele actiuni care ar putea incepe sa remedieze situatia actuala : • Punerea in aplicare a unei limite de levier care...

 • Programarea Calculatoarelor

  Limbajul a fost elaborat în anii 70 de către Brian W. Kernighan si Dennis M. Ritchie de la Bell Laboratories, New Jersey, SUA pe baza dezvoltării limbajelor B şi BCPL. Iniţial a fost destinat scrierii sistemului de operare UNIX, deoarece era necesar un nou limbaj pentru scrierea unui sistem de operare cât mai independent de platforma hardware aleasă. Caracteristicile distinctive ale limbajului au fost definite de la inceput: Portabilitate maximă Structurare Posibilitatea efectuarii si...

Pagina 6 din 80