Toate cursurile din domeniul Contabilitate

 • Contabilitate Anul 3

  CAPITOLUL 1: Locul și rolul contabilității în activitatea unităților economice 1.1. Contabilitatea – istorie și evoluție Începuturile contabilității sunt greu de delimitat în timp. În antichitate, grecii, perșii și incașii țineau diferite socoteli cu ajutorul unor sfori înodate , de diferite culori ce jucau rolul unor veritabile registre de evidență. Păstorii își numărau turmele gravând linii verticale pe bucăți de lemn.În Mesopotamia, cu 5 mii de ani în urmă erau gravate operații și...

 • Contabilitate Informatizata

  Curs1 SISTEMUL INFORMATIONAL CONTABIL AL INTREPRINDERILOR MODERNE Întreprinderea modernă şi sistemul său informaţional constituie subiecte amplu dezbătute în condiţiile în care se manifestă 2 direcţii de acţiune contrare, şi anume: 1. Dorinţa întreprinderilor de a se alinia curentului globalizării informaţionale. 2. cerinţele restrictive impuse de stiinta si practica de a se alinia curentului contabile în domeniu. De cele mai multe ori apare impresia eronată că multe din sarcinile şi...

 • Contabilitate Bancara

  Tema 1. Organizarea generală a contabilităţii bancare 1.1. Obiectul şi metoda evidenţei contabile în băncile comerciale 1.2. Organizarea lucrului de evidenţă şi operaţional în bancă 1.3. Documentaţia bancară, clasificarea şi tipurile acestora 1.4. Planul de conturi şi caracteristica acestuia 1.5.Organizarea evidenţei sintetice şi analitice la bancă Prezentare. În condiţiile economiei de piaţă pentru realizarea problemelor îndreptate spre dezvoltarea relaţiilor de piaţă un rol important...

 • Politica Europeana de Vecinatate

  Procesul de extindere al UE a cunoscut mai multe etape, iar parcurgerea acestora a evidenţiat factori şi obiective noi în abordarea relaţiilor dintre statele membre şi cele candidate, potenţial candidate şi vecinii acestora. Fiecare etapă a politicii de extindere, cu fiecare val în care noi state au aderat la Comunitatea Europeană, a adus şi noi vecini, care nu sunt doar ca state vecine a ţării recent aderate, ci devin state vecine a unei comunităţi cu legislaţie comunitară şi cu „reguli de...

 • Politica Monetara a UE

  TEMA : POLITICA MONETARĂ A UE 1. Zona euro, componenţă, criterii, avantajele şi dezavantajele monedei euro 2. Bugetul UE, principiile elaborării bugetului Toate statele membre ale UE fac parte din Uniunea Economică şi Monetară (UEM), care poate fi considerată o etapă avansată a integrării economice bazate pe o piaţă unică. UEM presupune coordonarea strînsă a politicilor economice şi fiscale, iar în cazul ţărilor care îndeplinesc anumite condiţii presupune şi existenţa unei politici...

 • Contabilitate

  A. Istoric B. Abordari C. Informaia contabila si utilizatorii ei D. Coordonatele contabilitaii E. Sistemul entitailor juridice în cadrul carora se organizeaza contabilitatea ISTORIC Contabilitatea este o practica sociala de milenii: – Cu peste 20.000 ani în urma vânatorii consemnau uciderea animalelor prin crestaturi facute pe oase sau pe pereii grotelor – În antichitate, grecii, persii, incasii tineau socotelile cu ajutorul unor sfori înnodate de diferite culori – Pastorii...

 • Contabilitate de Gestiune II

  I. Informaţii generale despre curs Datele de identificare a cursului Titlul cursului : Contabilitate de gestiune II Anul II, semestrul II Tipul cursului : obligatoriu Date de contact: Titularul cursului :David Delia Adresa de email : iancu_delia2006@yahoo.com II. Descrierea cursului Cursul de “Contabilitate de gestiune II“ este adresat studenţilor ce studiază la nivel de licenţă înscrişi la Facultatea de Ştiinţe Economice , a Universităţii de Vest Vasile Goldiş , specializarea...

 • Notiuni Introductive privind Contabilitatea

  Noţiuni introductive privind contabilitateaObiectul contabilităţii îl reprezintă înregistrarea, urmărirea şi controlul sistematic al existenţei, mişcării şi transformării patrimoniului în procesul de producţie (de exploatare) precum şi al surselor de formare ale acestora concomitent cu rezultatul obţinut. Contabilitatea asigură înregistrarea cronologică şi sistematică în contabilitate a tuturor operaţiunilor economice, simultan în debitul unor conturi şi creditul altor conturi denumite...

 • Contabilitate Fiscalitate si Proceduri Fiscale

  CAPITOLUL I TRĂSĂTURILE, FUNCŢIILE ŞI ELEMENTELE TEHNICE ALE IMPOZITELOR 1.1. Trăsăturile impozitelor, taxelor şi contribuţiilor Într-o economie de piaţă, fiscalitatea îmbracă un dublu aspect pentru agentul economic. Pe de o parte, ea se concretizează în prelevări obligatorii către stat, cu influenţă asupra trezoreriei întreprinderii. Acest aspect dă conţinut noţiunii de sarcină fiscală. Pe de altă parte, întreprinderea poate folosi şi în interesul ei principiile şi metodele fiscale....

 • Tehnici de Audit Utilizand Computerele

  Prezentul curs se referă la practica de audit şi este elaborat în baza Regulamentului Internaţional privind practica de audit 1009 “Tehnici de Audit cu Utilizarea Computerelor” (IASP – “Computer-Assisted Audit Techniques” sau TAC), respectiv, “Tehnicilor de Audit Asistate de Calculator” (Computer Assisted Audit Tools sau CAAT’s . Utilizarea tehnicilor de audit are ca obiectiv general sprijinirea auditului şi utilizarea lor nu reprezintă un scop în sine, dar sporeşte eficienţa şi/sau...

 • Initierea in Contabilitatea Entitatii

  1.1. Contabilitatea – sistem informaţional principal Sistemul informaţional economic reprezintă un ansamblu organizat de informaţii economice complexe, care se obţin prin prelucrarea datelor furnizate de anumite surse şi care sunt necesare pentru organizarea, conducerea şi desfăşurarea activităţii economice. Un sistem este definit ca un ansamblu de oameni, maşini, programe şi procedee, ale cărui ţel este de a furniza informaţiile necesare funcţionării unei entităţi sau a unui organism....

 • Bilantul Contabil si Pozitia Financiara a Intreprinderii

  Pozitia financiara este reprezntata de resursele economice controlate de intreprindere şi drepturile asupra acestora la un moment dat. Pornind de la faptul ca fiecare resursa are o utilizare, fiecare utilizare are o resursa ecuatia UTILIZARI = RESURSE cunoscuta de ecuatia dublei reprezentari este reflectata prin bilantul contabil. Resursele (capitalurile) pot proveni de la proprietari sau terte persoane. Ca urmare in contabilitate se creeaza doua structure de resurse capitaluri:...

 • Control si Audit Financiar

  Capitolul I BAZELE TEORETICE ALE CONTROLULUI FINANCIAR 1.1. Necesitatea obiectivă a controlului Chiar din momentul apariţiei sale, contabilitatea a generat o nevoie: controlul. Originile sunt deci foarte vechi, oricare ar fi culturile şi implantările lor geografice. Controlul este o măsură pentru a asigura omogenitatea conturilor, exactitatea lor şi transmiterea de rezultate fiabile. Definiţiile controlului intern cele mai autorizate sunt cele care au fost formulate de către...

 • Formarea Costurilor

  Desfăşurarea procesului de producţie a bunurilor materiale se sprijină pe folosirea productivă a celor trei factori fundamentali ai săi, şi anume: - natura, reprezentată prin pământ, care cuprinde solul, aerul, mineralele, apa, lemnul brut din pădure, etc. - capitalul, reprezentat prin capitalul fix, respectiv maşini, utilaje, instalaţii de lucru, clădiri, mijloace de transport, etc, adică mijloacele de muncă necesare procesului de producţie, şi capitalul circulant, format din materii...

 • IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta

  Cap. I Considerente generale privind normele internaţionale de contabilitate şi raportare financiară (IAS/IFRS) Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul IFRS provenit de la denumirea în limba engleză International Financial Reporting Standards) reprezintă un set de standarde contabile, emise, în prezent, de International Accounting Standards Board (IASB). Multe dintre standardele care fac parte din IFRS sunt cunoscute însă sub vechea denumire de Standarde...

Pagina 6 din 78