Toate cursurile din domeniul Contabilitate

 • Buget si Trezorerie

  CAPITOLUL I – BUGETUL PUBLIC –PRINCIPALUL MECANISM DE REALIZAREA FUNCTIILOR PUBLICE Obiective: - înțelegerea mecanismului financiar în realizarea funcțiilor finanțelor publice; -cunoașterea relațiilor financiare generate de sistemul financiar bugetar - cunoașterea conținutului bugetului public și sistemului bugetar financiar - înțelegerea procesul decizional în sectorul public 1.1. Concepte privind mecanismul financiar, sistemul bugetar, bugetul public, decizie publica în general...

 • Implicarea CECCAR in Modernizarea Managementului Financiar in Sectorul Public

  Abstract Managementul financiar contabil al entităţilor sectorului public se afla in fata unor provocări majore, generate de schimbările profunde apărute in sectorul public. În acest context, prin cercetarea fundamentală efectuată, analizăm implicarea CECCAR, organism ce gestionează profesia contabila la nivelul României, la nivel internaţional si naţional, in modernizarea managementului financiar in entităţile sectorului public. Analiza este realizata prin prisma acţiunilor întreprinse in...

 • Contabilitate pentru Facultate

  Bilantul – este un instrument de baza prin intermediul caruia se sintetizeaza,pe baza principiului dublei inregistrarii informatii referitoare la mijloacele economice ale intreprinderii,la sursele de formare ale acestora precum si la rezultatele obtinute la sfarsitul exercitiului financiar.Dpdv. al formei grafice bilantul se prezinta sub forma unui tabel cu doua parti. Partea stanga Activ grupeaza mijloacele economice sub aspectul existentei lor materiala care permit acestora sa functioneze...

 • Expertiza Contabila 2011

  EXPERTIZA CONTABILA Cuvântul „expertiză” vine de la latinescul „expertus”, adică priceput – lucrarea unei persoane experimentate, specializate. Expertiza este o noţiune care cuprinde în sine ideea de exprimare a punctului de vedere al expertului în ceea ce priveşte fapta sau faptele asupra cărora s-a efectuat expertiza. Este o lucrare personală a expertului contabil. Expertiza contabilă este o activitate de cercetare şi investigaţie efectuată de către un specialist care are calitatea de...

 • Contabilitate si Control de Gestiune

  I. OBIECTIVELE SI FUNCTIILE CONTABILITATII DE GESTIUNE SI CONTROLULUI DE GESTIUNE Contabilitatea fiind principala sursa de informatii de la nivelul intreprinderii ofera utilizatorilor externi si interni o gama variata de informatii care sunt valorificate in procesul decizional. Amplificarea obiectivelor, functiilor si tehnicilor contabilitatii a influentat formele de organizare a contabilitatii, fiind delimitate doua concepte: conceptul monist si conceptul dualist. Conceptul monist de...

 • Contabilitate Bancara

  Tema 1: Evoluţia sistemului bancar contemporan 1.1. Scurt istoric 1.2. Funcţiile şi rolul băncilor în dezvoltarea economiei 1.3. Tipuri de bănci şi de sisteme bancare - 1 - Istoria sistemului bancar îşi găseşte originile în trecutul îndepărtat. Primele dovezi ale unei activităţi bancare se regăsesc în Orientul Apropiat (Babilon) şi în Egiptul Antic. În acea perioadă templele erau deopotrivă loc de rugăciune şi loc de păstrare a banilor şi a tezaurilor. Împrumutând aceste bogăţii, preoţii...

 • Introducere in Contabilitate

  INTRODUCERE ÎN CONTABILITATE “Introducere în contabilitate” este o altă apariţie în colecţia “Introducere în economie”. Cursul se adresează studenţilor Universităţii din Bucureşti, care după absolvire vor avea nevoie de noţiunile elementare ale contabilităţii. Desigur că nu vor putea deveni buni contabili, decât dacă vor aprofunda cunoştinţele de bază oferite de prezenta lucrare. Prof.univ.dr. Cătălina Bonciu CAPITOLUL I: OBIECTUL ŞI METODA CONTABILITĂŢII 1.1. Etape în evoluţia...

 • Audit Intern

  Tema1: Aspecte generale privind activitatile dr sudit intern 1.1 Definirea AI 1.2 Caracteristicele activitatii de AI 1.3 Deosebiri intre AI si extern 1.1 Definirea AI Pt definirea AI st necesare de a fi retinute urmatoarele functii specifice: - Acordarea de consultatii conducatorilor # - Asistenta personalului cu sarcini administrare Prin aceste functii AI se distinge de celelalte activitati de control. Referitor la prima functie AI ofera consultatii managerului cu privire la...

 • Contabilitate in TCS

  Stimate student, Contabilitatea – ca disciplină informaţională culege informaţii economice, le înregistrează după proceduri proprii, analizează şi interpretează informaţia colectată şi o raportează unei sfere largi de utilizatori. Cursul prezintă într-o manieră didactică principiile teoretice, regulile, procedurile specifice contabilităţii financiare îmbinate cu o serie de aplicaţii practice ce pun în evidenţă teoria contabilă cu rolul de a fixa şi sintetiza informaţiile teoretice...

 • Control si Audit Economico-Financiar

  CURS 1 Exercitarea controlului financiar, corelarea evaluarilor curente din baza de date a firmei cu realitatea contabila si de piata a firmei. Necesitatea corectarii periodice si ocazionale a cifrelor de evidenta ale firmei. 2 Un atribut al conducerii Atributele conducerii: - de a prefigura evolutia viitoare a organizatiei (sistemului condus); - de a stabili structura organizatorica si functionala si modalitatea de functionare a acesteia; - de a armoniza in permanenta...

 • Auditul si Certificarea Situatiilor Financiare Anuale

  Primele informaţii cu privire la audit datează din secolul XVIII, perioadă în care ordonatorii de audit sunt regii, împăraţii şi biserica, iar obiectivul auditului este de prevenire a fraudelor şi pedepsire a celor care le produceau. Auditorii desemnaţi de categoria socială care ordona auditul erau preoţii, după criteriul calităţilor morale. Evoluţia auditului este analizată prin prisma a trei elemente: 1. ordonatorii de audit (categoria socială care solicită auditul); 2. persoanele care...

 • Contabilitate

  Contabilitatea: la ce serveşte? În zilele noastre, contabilitatea este adesea percepută ca instrument de măsurare a profitului (sau, mai precis, a rezultatului, ceea ce nu-i acelaşi lucru, după cum vom vedea ulterior), precum şi ca un mijloc de cunoaştere şi de apreciere a situaţiei patrimoniale şi, în consecinţă, ca un element ajutător al gestiunii. În realitate, finalităţile contabilităţii sunt mult mai diverse şi rezultă din ceea ce speră de la ea partenerii în cursul tranzacţiilor lor....

 • Contabilitate Anul 3

  CAPITOLUL 1: Locul și rolul contabilității în activitatea unităților economice 1.1. Contabilitatea – istorie și evoluție Începuturile contabilității sunt greu de delimitat în timp. În antichitate, grecii, perșii și incașii țineau diferite socoteli cu ajutorul unor sfori înodate , de diferite culori ce jucau rolul unor veritabile registre de evidență. Păstorii își numărau turmele gravând linii verticale pe bucăți de lemn.În Mesopotamia, cu 5 mii de ani în urmă erau gravate operații și...

 • Contabilitate Informatizata

  Curs1 SISTEMUL INFORMATIONAL CONTABIL AL INTREPRINDERILOR MODERNE Întreprinderea modernă şi sistemul său informaţional constituie subiecte amplu dezbătute în condiţiile în care se manifestă 2 direcţii de acţiune contrare, şi anume: 1. Dorinţa întreprinderilor de a se alinia curentului globalizării informaţionale. 2. cerinţele restrictive impuse de stiinta si practica de a se alinia curentului contabile în domeniu. De cele mai multe ori apare impresia eronată că multe din sarcinile şi...

 • Contabilitate Bancara

  Tema 1. Organizarea generală a contabilităţii bancare 1.1. Obiectul şi metoda evidenţei contabile în băncile comerciale 1.2. Organizarea lucrului de evidenţă şi operaţional în bancă 1.3. Documentaţia bancară, clasificarea şi tipurile acestora 1.4. Planul de conturi şi caracteristica acestuia 1.5.Organizarea evidenţei sintetice şi analitice la bancă Prezentare. În condiţiile economiei de piaţă pentru realizarea problemelor îndreptate spre dezvoltarea relaţiilor de piaţă un rol important...

Pagina 7 din 80