Toate cursurile din domeniul Contabilitate

 • Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere

  3. Contul de profit si pierdere (contul de rezultate) Contul de profit si pierdere este o lista a cheltuielilor si veniturilor întreprinderii, clasificate dupa anumite criterii. Veniturile reprezinta cresteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul exercitiului financiar sub forma de: intrari sau cresteri ale valorii activelor sau descresteri ale datoriilor, care se materializeaza în cresteri de capitaluri proprii (altele decât cele rezultate din contributia actionarilor)....

 • Introducere in Contabilitate

  Utilizatorii de informatie contabila. Fiecare întreprindere trebuie sa furnizeze informatii despre activitatea sa pentru ca exista grupuri diverse de utilizatori care sunt interesate de aceste informatii privitoare la situatiile sale financiare. Trebuie sa ne facem o idee despre categoriile de persoane care au nevoie de informatii despre firma. În plus, ar trebui sa stim ce tip de informatii doreste fiecare categorie în parte. a) Managerii firmelor sunt persoanele însarcinate de...

 • Bazele Contabilitatii

  6.1. Delimitari si evaluarea stocurilor Delimitari Principalele tipuri de stocuri detinute de o întreprindere sunt destinate utilizarii în productie sau destinate vânzarii, fie în acelasi stadiu în care au fost procurate, fie dupa ce au suferit o prelucrare. Cele mai reprezentative stocuri sunt marfurile, ambalajele, materiile prime, produsele finite, productia în curs de executie, obiectele de inventar. Marfurile sunt bunuri pe care întreprinderea le cumpara, le stocheaza si le vinde,...

 • Contabilitate Bancara

  SOLUTIONAREA LITIGIILOR. Atunci când creditele bancare se recupereaza la scadentele initiale, bancile au posibilitatea de a reactiona asupra clientilor sai. Totodata acestea actioneaza în judecata si clientii care întârzie cu cel putin 30 de zile scadenta creditului. În urma hotarârii judecatoresti pot exista 2 cazuri: 1. clientul poate fi solvabil – fiind obligat sa-si achite fata de banca datoria contra unei dobânzi penalizatoare si a unor comisioane suplimentare. 2. clientul este...

 • Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime, Materiale si Obiecte de Inventar

  În contabilitatea financiara a întreprinderii stocurile sunt clasificate si delimitate în functie de patru criterii: fizic, destinatie, faza ciclului de exploatare si locul de creare a gestiunilor. Corespunzator acestor criterii sunt individualizate urmatoarele stocuri: - Materii prime, care participa direct la fabricarea produselor, regasindu-se în componenta lor integral sau partial, în stare initiala sau transformata; - Materialele consumabile sau furniturile cuprind materialele...

 • Contabilitate Financiara

  Contabilitatea Capitalurilor Capitalurile Cuprind: A) Capitalurile Proprii; B) Datoriile Pe Termen Lung C) Provizioanele Pentru Riscuri Si Cheltuieli Capitalul Propriu Comform Calcului General De Intocmire Si Prezentare A Situatiilor Finianciare Este Definit Ca Fiind Interesul Rezidual In Acivele Intrep. Dupa Deducerea Tuturor Datoriilor Comform Ordinului Ministerului Finantelor Publice (Omf 942001) Capitalurile Proprii Cuprind: - Capitalul Social; - Primele De Capital; -...

 • Sectiuni Audit

  Probe de audit necesare Impozitul pe profit 1. Obtineti o analiza sintetica a soldurilor initiale si a rulajelor impozitelor si taxelor datorate, precum si a cheltuielilor cu impozitele si taxele aferente exercitiului auditat. 2. Revizuiti situatia impozitelor si taxelor datorate in exercitiul anterior si asigurati-va ca s-au inregistrat dobanzile si penalitatile aferente. 3. Revizuiti calculele clientului privind impozitele si taxele aferente exercitiului curent. Verificati calculul...

 • Audit Intern

  Categorii de audit intern a) Auditul de regularitate În evolutia sa fireasca auditul intern s-a dezvoltat pe auditul de regularitate (conformitate), acesta fiind considerat ca fiind traditional pentru ca la vremea respectiva auditorul verifica daca regulile si procedurile sunt bine aplicate, daca se respecta organigranmele, sistemele de informare etc. Auditorul intern avea la baza un sistem de referinta si de aceea munca sa era relativ clarificata, el actionând prin constatari si...

 • Fiscalitate

  Termenul de fiscalitate este definit de La Rousse ca un sistem de percepere a impozitelor , ansamblul de legi care se refera la acesta si mijloacele care conduc la el.Sistemul fiscal reprezinta un ansamblu de cerinte si principii referitoare la dimensionarea asezarea si perceperea impozitelor precum si la obiectivele social-economice urmarite de politica fiscala. Sistemul fiscal cuprinde trei componente independente: 1.Legislatia fiscala care reglementeaza si instituie impozite si taxe...

Pagina 79 din 79