Toate cursurile din domeniul Contabilitate

 • Control si Audit Financiar

  Capitolul I BAZELE TEORETICE ALE CONTROLULUI FINANCIAR 1.1. Necesitatea obiectivă a controlului Chiar din momentul apariţiei sale, contabilitatea a generat o nevoie: controlul. Originile sunt deci foarte vechi, oricare ar fi culturile şi implantările lor geografice. Controlul este o măsură pentru a asigura omogenitatea conturilor, exactitatea lor şi transmiterea de rezultate fiabile. Definiţiile controlului intern cele mai autorizate sunt cele care au fost formulate de către...

 • Formarea Costurilor

  Desfăşurarea procesului de producţie a bunurilor materiale se sprijină pe folosirea productivă a celor trei factori fundamentali ai săi, şi anume: - natura, reprezentată prin pământ, care cuprinde solul, aerul, mineralele, apa, lemnul brut din pădure, etc. - capitalul, reprezentat prin capitalul fix, respectiv maşini, utilaje, instalaţii de lucru, clădiri, mijloace de transport, etc, adică mijloacele de muncă necesare procesului de producţie, şi capitalul circulant, format din materii...

 • IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta

  Cap. I Considerente generale privind normele internaţionale de contabilitate şi raportare financiară (IAS/IFRS) Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul IFRS provenit de la denumirea în limba engleză International Financial Reporting Standards) reprezintă un set de standarde contabile, emise, în prezent, de International Accounting Standards Board (IASB). Multe dintre standardele care fac parte din IFRS sunt cunoscute însă sub vechea denumire de Standarde...

 • Audit Intern

  Tema 1: Aspecte introductive legate de AI 1.Notiuni generale privind AI Auditul- examinare metodica realizata pu a det daca activitatiile si rezultatele relative la subiectul examinat satisf dispozitiile prestabilite,daca acestea dispozitii sunt puse in exercitiu intrun mod eficace si apt cu scopul atingerii obiectivelor. Auditul este practicat atit cu titlu preventiv, cit si in cadrul unui program de audit pu aprecierea eficacitatii unei organizatii, a unui proces, a unui procedeu, precum...

 • International Accountancy

  Chapter 1: General notions and the principles of the international accountancy 1.1. The role of the financial information in the decision making process 1.2. The role of the IAS (International Accounting Standards) and IFRS (International Financial Reporting Standards) in the accounting harmonization 1.3. Principles and IFRS requirements 1.4. Classification of the accounting systems 1.5. IASC (International Accounting Standards Committee) - activity and role 1.1. The role of the...

 • Contabilitate

  1.Obiectul de studiu, metoda şi rolul contabităţii în gestiunea firmei 1.1Repere privind definirea contabilităţii Prima lucrare de contabilitate tiparită a apărut în 1944 la Veneţia şi aparţine matematicianului Luca Pacioli. Acesta a realizat o descriere amănunţită a contabilităţii în partida dublă practicată de negustorii veneţieni. Luca Pacioli considera ca obiect al contabilităţii “Tot ceea ce aparţine negustorului, averea mobilă şi imobilă, precum şi toate afacerile cele mari şi mărunte...

 • Contabilitatea Capitalurilor Proprii si Asimilate

  1. Structura capitalurilor proprii şi asimilate Capitalurile băncilor sunt formate din totalitatea fondurilor aflate la dispoziţie cu caracter de permanenţă sau de lungă durată. Capitalul propriu al băncilor este format din totalitatea elementelor de capital aparţinând acţionarilor sau asociaţilor, adică din următoarele: capital social, prime şi rezerve de capital, fondurile constituite din profit, diferenţele de reevaluare, profitul nerepartizat, subvenţiile şi fondurile publice alocate şi...

 • Introducere in Contabilitate

  CAPITOLUL 1: Delimitări conceptuale în contabilitatea entităţilor economice Moment decizional: Conducerea S.C. Copilul Sănătos S.A., lider în domeniul produselor alimentare pentru copii şi sugari a stabilit în raportul anual din 2011 destinat acţionarilor companiei, următoarele obiective financiare: 1. creşterea profiturilor cu 6 - 8%; 2. menţinerea fluxurilor de numerar din activitatea de exploatare (profituri înaintea deducerii cheltuielilor cu dobânzile, impozitele şi amortizarea) la...

 • Fundamentari Privind Contabilitatea Tranzactiilor de Comert International

  1. DEFINIREA ŞI FORMELE TRANZACŢIILOR DE COMERŢ INTERNAŢIONAL Tranzacţiile de comerţ internaţional reprezintă o formă a tranzacţiilor externe constând în utilizarea unor resurse (materiale, financiare şi umane) în scopul obţinerii de profit, în condiţiile asumării riscului afacerilor. Privite din punct de vedere al conţinutului lor, tranzacţiile internaţionale au două componente: tranzacţiile financiar-valutare internaţionale şi tranzacţiile economice internaţionale. Tranzacţiile...

 • Contabilitate Financiara Aplicata

  1. SITUAŢIILE FINANCIARE – PRODUS FINAL AL CONTABILITĂŢII FINANCIARE Ca instrument al conducerii, contabilitatea asigură informaţiile specifice necesare fundamentării deciziilor economico – financiare ale întreprinderii raportoare şi utilizatorilor externi. Pornind de la faptul că necesităţile de informaţii contabile ale întreprinderilor raportoare sunt diferite faţă de cele ale utilizatorilor externi, că nu toate informaţiile contabile pot fi făcute publice, că raportarea informaţiilor...

 • Metodologia Cercetarii in Contabilitate

  Metodologia cercetării în contabilitate.Creaţia ştiinţifică Cap. I Creaţia ştiinţifică în contabilitate şi dinamica cercetării ştiinţifice Justificarea şi însuşi scopul activităţii de cercetare ştiinţifică stă în obţinerea unor rezultate originale, nu reproduceri de serie ci totdeauna creaţii cu valoare de unicat. A cunoaşte ceea ce este cunoscut nu este destul. Pentru a se numi om de ştiinţă, omul trebuie să adauge ceva al său, propriu, la fondul general de cunoştinţe, cum atrage atenţia...

 • Contabilitate Creativa

  PARTEA I BAZELE TEORETICO – METODOLOGICE ALE CONTABILITĂŢII CREATIVE Existenţa incertitudinilor atât în plan economic cât şi contabil, în care întreprinderea îşi desfăşoară activitatea, face ca multe din elementele situaţiilor financiare, să nu poată fi măsurate cu certitudine, ci doar estimate. Opţiunea managementului întreprinderii pentru una din multiplele tratamente şi politici contabile, crează implicit posibilitatea alegerii intenţionate a celei care răspunde intereselor sale, care...

 • Contabilitatea Institutiilor Publice

  Date de identificare a cursului Prin didactica prezentării, acest curs se adresează studenţilor interesaţi de specificul contabilităţii entităţilor din sectorul bugetar. Conţinutul cursului a fost organizat astfel încât să reprezinte un ghid în activitatea desfăşurată la curs, iar exemplele fiind corelate cu legislaţia în vigoare. Date de contact ale titularului de curs: Nume: MANEA ION Birou: Str. Povernei, nr.6, Bucureşti Telefon: 021 3180897 Fax: 021 314 6507 E-mail:...

 • Contabilitate Nationala

  CAPITOLUL 1 ARHITECTURA GENERALĂ 1.01. Sistemul european de conturi naţionale şi regionale (”SEC 1995” sau simplu ”SEC” sau câteodată “sistemul“) este un cadru contabil aplicabil pe plan internaţional care permite descrierea analitică şi sistematică a ceea ce se numeşte “economie totală“ (aceasta înseamnă o regiune, o ţară sau un grup de ţări), a componentelor şi relaţiilor ei cu celelalte economii. SEC 1995 înlocuieşte Sistemul european al conturilor economice integrate publicat în 1970...

 • Contabilitate Internationala

  INTRODUCERE Globalizarea tot mai accentuată a pieţelor de capital impune utilizarea în toată lumea a unui limbaj unic de contabilitate. Mai mult, pentru a putea contribui la stimularea şi dezvoltarea economiei din fiecare ţară în parte, sistemul contabil mondial trebuie să beneficieze de informaţii contabile credibile şi transparente. Standardele Internaţionale de Contabilitate contribuie deja la generarea pe plan internaţional a unor informaţii financiare mai bune şi mai uşor comparabile,...

Pagina 8 din 79