Toate cursurile din domeniul Contabilitate

 • Contabilitatea Institutiilor Publice

  Date de identificare a cursului Prin didactica prezentării, acest curs se adresează studenţilor interesaţi de specificul contabilităţii entităţilor din sectorul bugetar. Conţinutul cursului a fost organizat astfel încât să reprezinte un ghid în activitatea desfăşurată la curs, iar exemplele fiind corelate cu legislaţia în vigoare. Date de contact ale titularului de curs: Nume: MANEA ION Birou: Str. Povernei, nr.6, Bucureşti Telefon: 021 3180897 Fax: 021 314 6507 E-mail:...

 • Contabilitate Nationala

  CAPITOLUL 1 ARHITECTURA GENERALĂ 1.01. Sistemul european de conturi naţionale şi regionale (”SEC 1995” sau simplu ”SEC” sau câteodată “sistemul“) este un cadru contabil aplicabil pe plan internaţional care permite descrierea analitică şi sistematică a ceea ce se numeşte “economie totală“ (aceasta înseamnă o regiune, o ţară sau un grup de ţări), a componentelor şi relaţiilor ei cu celelalte economii. SEC 1995 înlocuieşte Sistemul european al conturilor economice integrate publicat în 1970...

 • Contabilitate Internationala

  INTRODUCERE Globalizarea tot mai accentuată a pieţelor de capital impune utilizarea în toată lumea a unui limbaj unic de contabilitate. Mai mult, pentru a putea contribui la stimularea şi dezvoltarea economiei din fiecare ţară în parte, sistemul contabil mondial trebuie să beneficieze de informaţii contabile credibile şi transparente. Standardele Internaţionale de Contabilitate contribuie deja la generarea pe plan internaţional a unor informaţii financiare mai bune şi mai uşor comparabile,...

 • Contabilitatea Stocurilor

  Obiectivul acestui Standard este acela de a descrie tratamentul contabil pentru stocuri in sistemul costului istoric. 0 problema fundamentala in contabilizarea stocurilor o constituie valoarea costului ce urmeaza a fi recunoscuta drept activ si reportata pana cand veniturile aferente sunt recunoscute. Acest Standard fumizeaza indicatii practice referitoare la determinarea costului si la recunoaterea ulterioara drept cheltuiala, incluzand orice inregistrare la valoarea realizabila neta. De...

 • Control Financiar

  Control = activitatea careia ii suntem tot timpul subordonati 3 ipostaze: controlori, controlati si auto-verificati. Controlul financiar impreuna cu Auditul financiar, constituie principalele parghii de sustinere a managementului, prin dublul rol pe care il realizeaza: atat de prevenire a unor situatii perturbatorii cat si de semnalare si remediere a abaterilor de la normele legale. Definitia activitatii de Control Financiar Expresia latina “contra rolus” – verificarea unei stari dupa...

 • Contabilitate de Gestiune

  Disciplina intitulată „Contabilitate de gestiune” abordează problematica contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei costurilor, din perspectiva unui viitor absolvent al specializării Contabilitate şi Informatică de Gestiune (CIG), aceasta urmărind însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor teoretice cu privire la contabilitatea de gestiune, dar şi formarea şi dezvoltarea de abilităţi practice privind organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune în diverse entităţi şi realizarea...

 • Audit Financiar

  Test iniţial În vederea evaluării iniţiale a demersului formativ în Audit financiar, vă rugăm să completaţi această pretestare, răspunzând sincer la întrebările de mai jos. Informaţiile primite de la dumneavoastră vor fi utile pentru optimizarea activităţilor viitoare şi vor fi predate cadrului didactic la prima întâlnire tutorială. 1) Care este percepţia dumneavoastră cu privire la afirmaţia: disciplina este relevantă în raport cu obiectivele specifice specializării Contabilitate şi...

 • Control Financiar

  CAPITOLUL 1. BAZELE TEORETICE ALE CONTROLULUI FINANCIAR Obiective: 1. Precizarea înţelesurilor noţiunii de control şi descrierea modelului general al unei acţiuni de control. 2. Descrierea rolului controlului intern în conducerea activităţilor economico-sociale. 3. Descrierea rolului controlului exercitat de stat în organizarea şi conducerea administrativă a societăţii. 4. Precizarea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească un bun sistem de control financiar, dar şi a limitelor şi...

 • Contabilitatea Institutiilor Publice

  CAPITOLUL 1. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE 1.1. Definiţie şi clasificarea instituţiilor publice 1.2 Ordonatorii de credite 1.3. Funcţia financiar-contabilă la nivelul instituţiilor publice 1.4. Documente, registre şi forme de contabilitate 1.5. Principii şi politici contabile. Tratamente contabile Definiţie „entităţi patrimoniale ce desfăşoară activităţi, de regulă, sociale, în folosul comunităţii, activităţi care nu produc venituri sau produc venituri evaluate la...

 • Bazele Contabilitatii

  Capitolul 1: Obiectivul raportãrii financiare cu scop general. Utilizatorii situa.iilor financiare i nevoile lor informa.ionale. Obiectivul raportãrii financiare cu scop general este acela de a oferi informa.ii financiaree cu privire la entitatea raportoare care sã fie utile pentru investitorii existen.i i poten.iali, împrumutãtorii i al.i creditori în deciziile pe care ace.tia le iau cu privire la oferirea de resurse entitã.ii. Lista utilizatorilor situa.iilor financiare ale unei entitã.i...

 • Planificarea Auditului

  Tema 11. Auditul decontărilor cu bugetul 11.1. Scopul, sursele de informaţie si reglementarea normativă a auditului decontărilor cu bugetul 11.2. Auditul decontărilor privind TVA 11.3. Auditul decontărilor privind alte impozite şi taxe 11.1. Scopul, sursele de informaţie si reglementarea normativă a auditului decontărilor cu bugetul Pe parcursul misiunii de audit, auditul decontărilor cu bugetul, în afară de actele normative cu caracter general, este necesar a se conduce şi de: -Codul...

 • Gestiunea Financiar-Contabila a Intreprinderii

  CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN GESTIUNEA FINANCIAR-CONTABILĂ A ÎNTREPRINDERII Structura capitolului 1.1. Elemente de bază pentru studiul gestiunii finaciar- contabile 1.2. Funcţia financiară în managementul întreprinderii 1.2.1. Evoluţia funcţiei financiare 1.2.2. Rolul funcţiei financiare în principalele sisteme financiare 1.2.3. Cadrul organizatoric al funcţiei financiare 1.3. Gestiunea financiar-contabilă-componenta operaţională a funcţiei financiare 1.3.1. Conţinutul gestiunii...

 • Informatica de Gestiune

  INTRODUCERE Datele, în forma lor elementară, le regăsim în diferitele evidenţe, înregistrări, liste din activitatea unei firme (de exemplu, listele de cheltuieli). Pentru ca ele să poată fi utilizate în mod eficient în activitatea economică trebuie organizate şi prelucrate. Programul Microsoft Excel oferă mai multe tehnici şi instrumente de organizare, prelucrare şi prezentare a datelor elementare, cum ar fi: consolidarea listelor multiple, filtrarea, subtotalizarea, tabelele pivot. Cap I...

 • Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare

  1.1 Definiţia contabilităţii Orice persoană fizică sau juridică în viaţa /activitatea sa se foloseşte de anumite bunuri (valori ) economice. În legătură cu aceste bunuri, persoana respectivă are drepturi şi obligaţii, aceasta întrucât orice valoare economică are o dublă natură: ca utilitate indicând destinaţia sa şi ca resursă indicând provenienţa, respectiv relaţiile juridice în cadrul cărora s-a obţinut. Totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu valoarea economică aparţinând unei...

 • Caracteristica Generala a ONC

  Tema 1: Caracteristica generala a ONC 1. Noţiuni generale privind ONC în RM şi evoluţia acestora. 2. Cadrul legal al organizaţiilor neguvernamentale 3. Clasificarea organizaţiilor neguvernamentale 4. Organizarea sistemului contabil în ONC 5. Politica de contabilitate a ONC 1. Noţiuni generale privind ONC în RM şi evoluţia acestora Persoanele juridice sunt subiectele remarcabile în activitatea economica contemporana. Acestea pot fi formate şi înregistrate fie ca societăţi comerciale sau...

Pagina 9 din 79