Toate cursurile din domeniul Contabilitate

 • Contabilitatea Capitalurilor Proprii si Asimilate

  1. Structura capitalurilor proprii şi asimilate Capitalurile băncilor sunt formate din totalitatea fondurilor aflate la dispoziţie cu caracter de permanenţă sau de lungă durată. Capitalul propriu al băncilor este format din totalitatea elementelor de capital aparţinând acţionarilor sau asociaţilor, adică din următoarele: capital social, prime şi rezerve de capital, fondurile constituite din profit, diferenţele de reevaluare, profitul nerepartizat, subvenţiile şi fondurile publice alocate şi...

 • Introducere in Contabilitate

  CAPITOLUL 1: Delimitări conceptuale în contabilitatea entităţilor economice Moment decizional: Conducerea S.C. Copilul Sănătos S.A., lider în domeniul produselor alimentare pentru copii şi sugari a stabilit în raportul anual din 2011 destinat acţionarilor companiei, următoarele obiective financiare: 1. creşterea profiturilor cu 6 - 8%; 2. menţinerea fluxurilor de numerar din activitatea de exploatare (profituri înaintea deducerii cheltuielilor cu dobânzile, impozitele şi amortizarea) la...

 • Fundamentari Privind Contabilitatea Tranzactiilor de Comert International

  1. DEFINIREA ŞI FORMELE TRANZACŢIILOR DE COMERŢ INTERNAŢIONAL Tranzacţiile de comerţ internaţional reprezintă o formă a tranzacţiilor externe constând în utilizarea unor resurse (materiale, financiare şi umane) în scopul obţinerii de profit, în condiţiile asumării riscului afacerilor. Privite din punct de vedere al conţinutului lor, tranzacţiile internaţionale au două componente: tranzacţiile financiar-valutare internaţionale şi tranzacţiile economice internaţionale. Tranzacţiile...

 • Contabilitate Financiara Aplicata

  1. SITUAŢIILE FINANCIARE – PRODUS FINAL AL CONTABILITĂŢII FINANCIARE Ca instrument al conducerii, contabilitatea asigură informaţiile specifice necesare fundamentării deciziilor economico – financiare ale întreprinderii raportoare şi utilizatorilor externi. Pornind de la faptul că necesităţile de informaţii contabile ale întreprinderilor raportoare sunt diferite faţă de cele ale utilizatorilor externi, că nu toate informaţiile contabile pot fi făcute publice, că raportarea informaţiilor...

 • Metodologia Cercetarii in Contabilitate

  Metodologia cercetării în contabilitate.Creaţia ştiinţifică Cap. I Creaţia ştiinţifică în contabilitate şi dinamica cercetării ştiinţifice Justificarea şi însuşi scopul activităţii de cercetare ştiinţifică stă în obţinerea unor rezultate originale, nu reproduceri de serie ci totdeauna creaţii cu valoare de unicat. A cunoaşte ceea ce este cunoscut nu este destul. Pentru a se numi om de ştiinţă, omul trebuie să adauge ceva al său, propriu, la fondul general de cunoştinţe, cum atrage atenţia...

 • Contabilitate Creativa

  PARTEA I BAZELE TEORETICO – METODOLOGICE ALE CONTABILITĂŢII CREATIVE Existenţa incertitudinilor atât în plan economic cât şi contabil, în care întreprinderea îşi desfăşoară activitatea, face ca multe din elementele situaţiilor financiare, să nu poată fi măsurate cu certitudine, ci doar estimate. Opţiunea managementului întreprinderii pentru una din multiplele tratamente şi politici contabile, crează implicit posibilitatea alegerii intenţionate a celei care răspunde intereselor sale, care...

 • Contabilitatea Institutiilor Publice

  Date de identificare a cursului Prin didactica prezentării, acest curs se adresează studenţilor interesaţi de specificul contabilităţii entităţilor din sectorul bugetar. Conţinutul cursului a fost organizat astfel încât să reprezinte un ghid în activitatea desfăşurată la curs, iar exemplele fiind corelate cu legislaţia în vigoare. Date de contact ale titularului de curs: Nume: MANEA ION Birou: Str. Povernei, nr.6, Bucureşti Telefon: 021 3180897 Fax: 021 314 6507 E-mail:...

 • Contabilitate Nationala

  CAPITOLUL 1 ARHITECTURA GENERALĂ 1.01. Sistemul european de conturi naţionale şi regionale (”SEC 1995” sau simplu ”SEC” sau câteodată “sistemul“) este un cadru contabil aplicabil pe plan internaţional care permite descrierea analitică şi sistematică a ceea ce se numeşte “economie totală“ (aceasta înseamnă o regiune, o ţară sau un grup de ţări), a componentelor şi relaţiilor ei cu celelalte economii. SEC 1995 înlocuieşte Sistemul european al conturilor economice integrate publicat în 1970...

 • Contabilitate Internationala

  INTRODUCERE Globalizarea tot mai accentuată a pieţelor de capital impune utilizarea în toată lumea a unui limbaj unic de contabilitate. Mai mult, pentru a putea contribui la stimularea şi dezvoltarea economiei din fiecare ţară în parte, sistemul contabil mondial trebuie să beneficieze de informaţii contabile credibile şi transparente. Standardele Internaţionale de Contabilitate contribuie deja la generarea pe plan internaţional a unor informaţii financiare mai bune şi mai uşor comparabile,...

 • Contabilitatea Stocurilor

  Obiectivul acestui Standard este acela de a descrie tratamentul contabil pentru stocuri in sistemul costului istoric. 0 problema fundamentala in contabilizarea stocurilor o constituie valoarea costului ce urmeaza a fi recunoscuta drept activ si reportata pana cand veniturile aferente sunt recunoscute. Acest Standard fumizeaza indicatii practice referitoare la determinarea costului si la recunoaterea ulterioara drept cheltuiala, incluzand orice inregistrare la valoarea realizabila neta. De...

 • Control Financiar

  Control = activitatea careia ii suntem tot timpul subordonati 3 ipostaze: controlori, controlati si auto-verificati. Controlul financiar impreuna cu Auditul financiar, constituie principalele parghii de sustinere a managementului, prin dublul rol pe care il realizeaza: atat de prevenire a unor situatii perturbatorii cat si de semnalare si remediere a abaterilor de la normele legale. Definitia activitatii de Control Financiar Expresia latina “contra rolus” – verificarea unei stari dupa...

 • Contabilitate de Gestiune

  Disciplina intitulată „Contabilitate de gestiune” abordează problematica contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei costurilor, din perspectiva unui viitor absolvent al specializării Contabilitate şi Informatică de Gestiune (CIG), aceasta urmărind însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor teoretice cu privire la contabilitatea de gestiune, dar şi formarea şi dezvoltarea de abilităţi practice privind organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune în diverse entităţi şi realizarea...

 • Audit Financiar

  Test iniţial În vederea evaluării iniţiale a demersului formativ în Audit financiar, vă rugăm să completaţi această pretestare, răspunzând sincer la întrebările de mai jos. Informaţiile primite de la dumneavoastră vor fi utile pentru optimizarea activităţilor viitoare şi vor fi predate cadrului didactic la prima întâlnire tutorială. 1) Care este percepţia dumneavoastră cu privire la afirmaţia: disciplina este relevantă în raport cu obiectivele specifice specializării Contabilitate şi...

 • Control Financiar

  CAPITOLUL 1. BAZELE TEORETICE ALE CONTROLULUI FINANCIAR Obiective: 1. Precizarea înţelesurilor noţiunii de control şi descrierea modelului general al unei acţiuni de control. 2. Descrierea rolului controlului intern în conducerea activităţilor economico-sociale. 3. Descrierea rolului controlului exercitat de stat în organizarea şi conducerea administrativă a societăţii. 4. Precizarea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească un bun sistem de control financiar, dar şi a limitelor şi...

 • Contabilitatea Institutiilor Publice

  CAPITOLUL 1. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE 1.1. Definiţie şi clasificarea instituţiilor publice 1.2 Ordonatorii de credite 1.3. Funcţia financiar-contabilă la nivelul instituţiilor publice 1.4. Documente, registre şi forme de contabilitate 1.5. Principii şi politici contabile. Tratamente contabile Definiţie „entităţi patrimoniale ce desfăşoară activităţi, de regulă, sociale, în folosul comunităţii, activităţi care nu produc venituri sau produc venituri evaluate la...

Pagina 9 din 80