Accizele

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4199
Mărime: 260.15KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din curs

Accizele armonizate sunt taxe speciale de consum care se datorează bugetului de stat pentru următoarele produse provenite din productia internă sau din import:

a) alcool si bauturi alcoolice;

b) tutun prelucrat;

c)produse energetice si electricitate.

Productia de produse accizabile reprezintă orice operatiune prin care aceste produse sunt fabricate, procesate sau transformate sub orice formă.

Faptul generator

Produsele sunt supuse accizelor în momentul producerii lor, inclusiv la momentul extractiei acolo unde este cazul, pe teritoriul comunitar sau la momentul importului lor în acest teritoriu.

Exigibilitatea

Accizele devin exigibile în momentul eliberării pentru consum si în statul membru în care se face eliberarea pentru consum.

Plătitori de accize

Persoana/persoanele plătitoare de accize care au devenit exigibile este/sunt cei care detin produse accizabile, cei care produc astfel de produse, cei care declara sau in numele carora sunt declarate produsele accizabile in momentul importului.

Nivelul accizelor armonizate este cel prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din Codul Fiscal.

Nivelul accizelor prevăzut la anumite produse ( alcool etulic si tutun) din anexa nr. 1 cuprinde si contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate prevăzute de Legea privind reforma în domeniul sănătăţii; sumele respective virindu-se în contul Ministerului Sănătăţii.

Valoarea în lei a accizelor datorate bugetului de stat, stabilite în echivalent euro pe unitatea de măsură, se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza

cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

2

Produse accizabile

1. Bere

Berea reprezintă orice produs încadrat la un anumit codul NC sau orice produs care contine un amestec de bere si de băuturi nealcoolice, încadrat având, si într-un caz si în altul, o concentratie alcoolică mai mare de 0,5% în volum.

Codul NC reprezintă pozitia tarifară, subpozitia tarifară sau codul tarifar, asa cum este prevăzut în nomenclatura tarifară si statistică si in tariful vamal comun.

Pentru berea produsă de micii producători independenti, care detin instalatii de fabricatie cu o capacitate nominală care nu depăseste 200.000 hl/an, se aplică accize specifice reduse. Acelasi regim se aplică si pentru berea provenită de la micii producători independenti din statele membre, care au o capacitate nominală de productie ce nu depăseste 200.000 hl/an.

Începând cu anul 2010, beneficiază de accize specifice reduse si producătorii de bere care detin instalatii de fabricatie cu o capacitate nominală ce depăseste 200.000 hl/an si care estimează o productie anuală sub cantitatea de 200.000 hl/an.

Preview document

Accizele - Pagina 1
Accizele - Pagina 2
Accizele - Pagina 3
Accizele - Pagina 4
Accizele - Pagina 5
Accizele - Pagina 6
Accizele - Pagina 7
Accizele - Pagina 8
Accizele - Pagina 9
Accizele - Pagina 10
Accizele - Pagina 11
Accizele - Pagina 12
Accizele - Pagina 13
Accizele - Pagina 14
Accizele - Pagina 15
Accizele - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Accizele.pdf

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Bazele Contabilității

Capitolul 1: Obiectivul raportãrii financiare cu scop general. Utilizatorii situa.iilor financiare i nevoile lor informa.ionale. Obiectivul...

Amortizarea

AMORTIZAREA – este procesul de recuperare treptata a valorii amortizabile a unui bun de regula pe parcursul duratei de viata utila prin includerea...

Contabilitate imobilizări necorporale

Problema 1 Se cere de: calculat costul de intrare a imobilizării necorporale procurate. Entitatea X procură o programă informatică la pre.ul de...

Impozitul pe Profit

Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părţi din veniturile persoanelor fizice sau juridice, cu caracter obligatoriu şi cu titlu...

Analiza Mediului de Afaceri

Analiza mediului de afaceri O organizaŃie poate esua în a-si atinge obiectivele în cazul în care nu ia în considerare caracteristicile mediului...

Contabilitatea Întreprinderii

Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fãrã ca ele sã fie componente ale unui sistem contabil articulat. În...

Contabilitatea Capitalurilor

Capitalul reprezintă totalitatea resurselor materiale şi financiare disponibile la nivelul unei întreprinderi, în vederea desfăşurării activităţii...

Te-ar putea interesa și

Evoluția și aplicarea taxei pe valoarea adăugată și a accizelor studiu de caz la SC Aegissus SA Tulcea

CUVÂNT ÎNAINTE Impozitele reprezinta o forma de prelevare a unei parti din veniturile sau averea persoanelor fizice si juridice la dispozitia...

Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene

Introducere În condiţiile complexe ale mecanismelor pieţei concurenţiale şi în legătură directă cu încercările statelor moderne de a utiliza...

Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul

INTRODUCERE Modificările importante aduse legislaţiei în domeniul fiscal, modificări determinate de constrângerile interne dar şi de necesitatea...

Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor

Introducere Politica fiscală evoluează şi se schimbă continuu, adoptîndu-se necesităţilor ivite la o anumită etapă, în funcţie de obiectivele...

Amortizări fiscale - Spania - accize

PARTEA A I-A ANALIZĂ LEGISLATIVĂ În ceea ce privesc impozitele indirecte, și anume taxa pe valoare adăugată și accizele, țările membre din Uniunea...

Armonizarea în UE a accizelor în cazul băuturilor alcoolice, tutunului, produselor energetice și a energiei electrice

ACCIZE 1. Rol si definitie Acciza este o taxă suportată de consumatori, fiind cea mai răspândită formă a impozitelor indirecte care se include în...

Contabilitate și gestiune fiscală - accize

CAP. 1 Accize armonizate 1.1 Dispoziţii generale Sfera de aplicare Accizele armonizate sunt taxe speciale de consum care se datorează bugetului...

Accize și alte Taxe Speciale

INTRODUCERE Taxele speciale de consumaţie sau accizele sunt aşezate asupra unor produse care se consuma în cantităţi mari şi care nu pot fi...

Ai nevoie de altceva?