Activele Imobilizate

Curs
6.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 66 în total
Mărime: 903.25KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: POPA IOAN

Extras din document

1. Obiective

Identificarea categoriilor de imobilizări în cadrul unei entităţi şi a importanţei pe care o au în derularea activităţii;

2. Evaluarea şi contabilizarea op. cu activele imobilizate;

3. Cunoaşterea şi aplicarea metodelor de amortizare

4. Cunoaşterea şi stăpânirea mecanismul ajustării valorii şi reevaluării imobilizărilor;

5. Prezentarea în situaţiile financiare anuale a informaţiilor privind imobilizările conform criteriilor de recunoaştere şi evaluare;

6. Rezolvarea aplicaţiilor cu caracter practic privind imobilizările

2. Delimitari, clasificari, evaluare, prezentare

Delimitari

Un activ reprezintă:

o resursă controlată de entitate ca rezultat al unor evenimente trecute

de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru entitate.

Activele imobilizate sunt deţinute de o entitate pe o perioadă mai mare de un an

Se recunosc în situaţiile financiare anuale, daca îndeplinesc următoarele cerinţe:

posibilitatea de a contribui la beneficiile viitoare ale entităţii sub forma fluxurilor de trezorerie sau echivalente de trezorerie, şi

imobilizarea să aibă determinat un cost credibil.

clasificarea

activelor imobilizate după natura economico-financiară :

a. imobilizări necorporale;

b. imobilizări corporale;

c. imobilizări în curs de execuţie, necorporale şi corporale,

d. imobilizări financiare.

2. Delimitari, clasificari, evaluare, prezentare

evaluare

La intrarea in entitate- La valoare de intrare (contabila)

Achizitionate cu titlu oneros - Pret de cumparare, cost de achizitie

Obtinute din productie proprie – cost de productie

Aduse ca aport in natura – valoare de aport

Primite cu titlu gratuit – valoare de utilitate

Prin leasing operational - valoare reziduala

Prin leasing financiar – minim dintre valoarea justa si valoarea actualizata a platilor minime de leasing

Prin subventii guvernamentala – la valoarea subventiei

Schimb de active – valoare justa

2. Delimitari, clasificari, evaluare, prezentare

evaluare

b. La data inventarierii valoare actuala, de utilitate, de inventar

Imobilizari amortizabile – valoare contabila neta

Titluri imobilizate

cotate – curs mediu al ultimei luni

necotate – valoare posibila de negociere

IAS valoare recuperabila VR = max[PNV,VU]

VC-VR= pierdere de valoare

2. Delimitari, clasificari, evaluare, prezentare

evaluare

c. la inchiderea exercitiului financiar ( la bilant) valoare bilantiera

Valoare actuala de inventar > valoare contabila neta => plus valoare

Valoare actuala de inventar < valoare contabila neta => minus valoare

Amortizare – depreciere ireversibila

Ajustare pentru pierdere de valoare – depreciere reversibila

Valoare reziiduala

Valoare reevaluata

d. la iesirea din entitate - la valoarea de intrare

Conținut arhivă zip

  • Activele Imobilizate.ppt

Alții au mai descărcat și

Practica Productiva in Contabilitate

1. CAIET DE PRACTICA 02.08.2004 In prima zi de practica am vizitat sediul unitatii si am aflat care este obiectul de activitate al unitatii si...

Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante

Rate de rentabilitate Rata de rentabilitate este un raport între o forma de exprimare a profitului si active sau capitaluri (proprii,...

Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA

Activele imobilizate corporale sunt structuri importante în cadrul patrimoniului întreprinderii, acestea având rolul de a parteicipa direct la...

Contabilitatea Stocurilor

Argument Cum in economia de piata guverneaza profitul, atunci este clar ca si aici se urmareste un profit, unul concret si suficient de mare care...

Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate

1. Necesitatea şi limitele armonizării contabile internaţionale 1.1 Necesitatea armonizării contabile internaţionale 1.2 Este cunoscut faptul...

Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara

CAPITOLUL 1 DIAGNOSTICUL PERFORMANŢELOR ŞI RISCURILOR PE BAZA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE Analiza economico-financiară este un instrument...

Contabilitatea Stocurilor Cumparate

Stocurile: Stocurile reprezinta, materiale, lucrari si servicii destinate sa fie consumate la prima lor utilizare, sa fie vândute în situatia când...

Examen Contabilitate Financiara

Subventii:În categ.subv.se cuprind subv.aferente A si subv.aferente V-lor.Acestea pot fi primite de la Guv, Agentii guv.si alte instit similare...

Ai nevoie de altceva?