Amortizarea

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 817
Mărime: 228.38KB (arhivat)
Publicat de: Focsani O.
Cost: Gratis

Extras din curs

AMORTIZAREA – este procesul de recuperare treptata a valorii amortizabile a unui bun de regula pe parcursul duratei de viata utila prin includerea in cheltuielile exercitiului exercitiului a unei parti din valoarea de amortizat sub forma amortismentului.

AMORTIZAREA este un proces , iar amortismentul este rezultatul acestui proces.

AMORTISMENTUL poate fi privit din 3 puncte de vedere :

ECONOMIC – dupa care amortismentul este o cheltuiala al exercitiului in care se inregistreaza;

FINANCIAR – deoarece valoarea de amortizat se recupereaza prin includerea in pretul de vanzare al produselor realizate cu ajutorul imobilizarii respective fiind o resursa de finantare a inlocuirii imobilizarilor uzate;

CONTABIL – prin care amortismetul este un activ, rectificativ diminuand sau coretand valoarea de inregistrare imobilizarilor respective pentru ca acestea sa fie prezentate in bilant asa numita „valoare neta contabiala” - reprezinat diferenta dintre valoarea de intrare pe de o parte si amortismentul si provizioanele pentru depreciere pe de alta parte.

Amortismentul imobilizarilor amortizabile se calculeaza pe baza unui plan de amortizare din luna urmatoare, punerea acestora in functiune si pana la data recuperarii integrale a valorii de intrare conform duratelor de viata utila si conditiilor de utilizare a acestora presupune cunoasterea urmatoarelor elemente :

1. VALOAREA DE AMORTIZAT – poate fi reprezentata de costul de achizitie, costul de productie sau valoarea de utilitate, iar in unele cazuri chiar valoarea de inlocuire sau o alta valoare substituibila acestora.

2. VALOAREA DE UTILIZARE A IMOBILIZARII – in aceste context putem vorbi de 2 durate de utilizare :

a) DURATA NORMALA DE FUNCTIONARE care este stabilita prin hotararea de guvern astfel incat durata normala de functionare reprezinta durata de utilizare in care se recupereaza din punct de vedere fiscal valoarea de intrare a mijloacelor fixe pe calea amortizarii.

Pentru fiecare mijloc fix nou achizitionat se utilizeaza sistemul unor plaje de ani cuprinse intre o valoare minima si una maxima existand astfel posibilitatea alegerii duratei normale de functionare cuprinsa intre aceste limite.

Astfel stabilita durata normala de functionare a mijlocului fix ramane neschimbata pana la recuperarea integrara a valorii de intrare a acestuia sau pana la scoaterea sa din functiune.

b) DURATA DE VATA UTILA – care este perioada in care unitatea estimeaza ca va folosi in activitatea sa imobilizarea respectiva.

Prin urmare o sa existe diferente intre cele 2 valori in ambele sensuri insa daca ar exista o asemenea situatie din punct de vedere fiscal se recunoaste amortismentul calculat in functie de durata normala de functionare si nu cel contabil calculat in functie de durata estimata de unitate.

Metodele de amortizare care conform OMF nr 306/2002 se precizeaza ca persoana juridica din Romania amortizeaza imobilizarile corporale utilizand unul din urmatoarele regimuri de amortizare :

AMORTIZAREA LINIARA;

AMORTIZARE DEGRESIVA;

AMORTIZARE ACCELERATA.

I. REGIMUL DE AMORTIZARE LINIARA – consta in includerea uniforma, in cheltuielile de exploatare a unor sume fixe stabilite proportionalcu durata normala de utilizare a imobilizarilor respective.

II. REGIMUL DE AMORTIZARE DEGRESIVA – se includ in cheltuielile de exploatare valori variabile mai mari in primii ani de utilizare ai imobilizarilor corporale si valori mai mici in ultima perioada de viata ai acestuia. Aceasat metoda are 2 variante :

a) Fara influenta uzurii morale ;

b) Cu influenta uzurii morale.

Preview document

Amortizarea - Pagina 1
Amortizarea - Pagina 2
Amortizarea - Pagina 3
Amortizarea - Pagina 4
Amortizarea - Pagina 5
Amortizarea - Pagina 6
Amortizarea - Pagina 7
Amortizarea - Pagina 8
Amortizarea - Pagina 9
Amortizarea - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Amortizarea.docx

Alții au mai descărcat și

Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta

CAPITOLUL I FORŢA DE MUNCÃ – ASPECTE JURIDICE, CONTABILE ŞI FISCALE 1.1 Forţa de muncã – importanţa, salariul nominal, salariul real. 1.2 Rolul...

Impozitul pe Profit

Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părţi din veniturile persoanelor fizice sau juridice, cu caracter obligatoriu şi cu titlu...

Analiza Mediului de Afaceri

Analiza mediului de afaceri O organizaŃie poate esua în a-si atinge obiectivele în cazul în care nu ia în considerare caracteristicile mediului...

Analiza Bilanțului

1.1. Aspecte normative privind organizarea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare anuale Reglementările contabile normează...

Contabilitatea Întreprinderii

Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fãrã ca ele sã fie componente ale unui sistem contabil articulat. În...

Contabilitatea Capitalurilor

Capitalul reprezintă totalitatea resurselor materiale şi financiare disponibile la nivelul unei întreprinderi, în vederea desfăşurării activităţii...

Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții

In general în cadrul activitatilor economice se realizeaza schimburi de valori. Adica una din partile contractante ofera bunul sau serviciul spre...

Contabilitatea Operațiunilor Fiscale

CURSUL 1 INTRODUCERE ÎN STUDIUL CONTABILITĂŢII OPERAŢIUNILOR FISCALE ALE ÎNTREPRINDERII 1.1. Obiectul si rolul contabilităţii operaţiunilor...

Te-ar putea interesa și

Amortizarea Imobilizărilor

3.3. DEFINIREA PROCESULUI DE AMORTIZARE A CAPITALULUI IMOBILIZAT ÎN ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE Amortizarea este un proces financiar de...

Amortizarea Activelor Imobilizate

Introducere Rezultatele profitabile ale unei întreprinderi ce îsi desfasoara activitatea în conditiile liberei initiative sunt determinate, într-o...

Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești

CAPITOLUL I DELIMITĂRI ŞI FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND AMORTIZAREA 1.1.CONCEPŢII PRIVIND AMORTIZAREA.ABORDAREA ECONOMICĂ A...

Amortizarea între contabilitate și fiscalitate

CAPITOLUL 1: STADIUL CUNOAŞTERII PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE ŞI AMORTIZAREA LOR 1.1. Definiţii şi delimitări privind imobilizările şi...

Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL

Am ales această temă pentru că este de actualitate în contextul economico-social actual, în care modificările legislative legate de societăţile...

Amortizarea Imobilizărilor Corporale și Necorporale

Argument Activele imobilizate concretizate in imobilizări necorporale, corporale si financiare reprezintă o pondere foarte mare din patrimoniul...

Programarea sistemului informațional - financiar compartimentul mijloace fixe și amortizare

DESCRIEREA SOCIETAŢII S.C.ROMFOREST S.A. Date informative asupra societatii analizate – Scurt istoric S.C. Romforest S.A. Comanesti este...

Contabilitatea imobilizărilor corporale și amortizarea lor - studiu de caz la SC Noroc Bun Plus SRL

INTRODUCERE “Contabilitatea este cea mai importantă sursă de informare economică a unei naţiuni, aproape toate deciziile economice au la baza...

Ai nevoie de altceva?