Analiza Eonomico - Financiara

Imagine preview
(7/10 din 22 de voturi)

Acest curs prezinta Analiza Eonomico - Financiara.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 150 de pagini .

Profesor: Petrescu Silvia

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Cuprins 5
PARTEA A III-A: ANALIZA FINANCIARA 5
CAPITOLUL1: BAZELE TEORETICE ALE ANALIZEI FINANCIARE 5
1.1. Necesitatea si utilizatorii analizei financiare 5
1.2. Relatia analiza financiara - gestiune financiara 9
1.3. Diagnosticul financiar - instrument al analizei financiare 11
1.4. Sursele de date si informatii ale analizei financiare 15
1.5. Metodele si procedeele analizei financiare 19
1.6. Etapele analizei financiare 23
CAPITOLUL 2: ANALIZA RENTABILITATII 24
2.1. Rentabilitatea – criteriu de performanta 24
2.2. Tabloul soldurilor intermediare de gestiune 27
2.2.1. Solduri intermediare de gestiune – activitate 28
2.2.2. Solduri intermediare de gestiune - rentabilitate 28
2.3. Analiza marjelor de rentabilitate 31
2.4. Analiza rezultatului din exploatare 33
2.5. Analiza rezultatului aferent cifrei de afaceri 37
2.5.1. Analiza beneficiului aferent productiei vândute 37
2.5.2. Analiza beneficiului aferent vânzarilor de marfuri 39
2.6. Analiza capacitatii de autofinantare si a autofinantarii 41
2.7. Analiza ratei rentabilitatii 45
2.7.1. Analiza ratei rentabilitatii resurselor consumate 46
2.7.1.1. Analiza ratei rentabilitatii productiei vândute 46
2.7.1.2. Analiza ratei rentabilitatii activitatii comerciale 49
2.8. Pragul de rentabilitate si evaluarea riscurilor 51
2.8.1. Modalitati de evaluare a riscurilor 58
2.8.1.1. Evaluarea riscului de exploatare 58
2.8.1.2. Evalurea riscului financiar 61
2.8.1.3. Evaluarea riscului total (global) 63
2.8.2. Analiza efectelor de levier în previziunile financiare 64
CAPITOLUL 3: ANALIZA SITUATIEI FINANCIARE PE BAZA
BILANTULUI 65
3.1. Studiul bilantului - etapa a analizei financiare 65
3.2. Tipuri de bilant utilizate în analiza financiara 66
3.3. Analiza echilibrelor financiare 74
3.3.1. Analiza situatiei nete 75
3.3.2. Analiza fondului de rulment 78
3.3.3. Analiza necesarului de fond de rulment 82
3.3.4. Analiza trezoreriei 84
3.3.5. Analiza echilibrelor financiare în optica functionala 86
3.4. Analiza bilantului prin metoda ratelor (ratios) 90
3.4.1. Analiza ratelor de structura a bilantului 90
3.4.2. Analiza ratelor de finantare; structura finantarii 94
3.4.3. Analiza ratelor de rotatie a posturilor de bilant 97
3.4.4. Analiza ratelor de rentabilitate; riscul financiar 100
3.5. Analiza solvabilitatii si lichiditatii 110
3.6. Analiza vitezei de rotatie a activelor circulante 118
3.6.1. Indicatorii vitezei de rotatie a activelor circulante 118
3.6.2. Efectele accelerarii vitezei de rotatie a activelor circulante 120
3.7. Analiza tabloului de finantare si a fluxurilor de trezorerie 125
3.7.1. Analiza tabloului de finantare 125
3.7.2. Analiza tabloului fluxurilor de numerar 129
3.8. Analiza riscului de faliment (insolvabilitate) 132
3.9. Analiza bursiera a întreprinderii cotate 142
BIBLIOGRAFIE 147

Extras din document

ANALIZA FINANCIARA

CAPITOLUL 1

BAZELE ZEORETICE ALE ANALIZEI FINANCIARE

1.1. Necesitatea si utilizatorii analizei financiare

Dictionarul fiduciar financiar aparut la Paris în anul 1991 defineste Analiza financiara ca fiind un studiu metodic al situatiei si evolutiei unei întreprinderi privind structura sa financiara si rentabilitatea, pornind de la bilant, contul de rezultat si de la toate celelalte informatii oferite de întreprindere sau care pot fi obtinute referitor la întreprindere si viitorul sau.

Parte componenta a analizei economico-financiare, analiza financiara este inclusa în categoria analizelor cu scop special, care a aparut si s-a dezvoltat mai ales în ultimii 20 de ani si se afla într-o evolutie permanenta. Printre factorii care au impus si stimulat dezvoltarea si perfectionarea analizei financiare pot fi amintiti: dezvoltarea societatilor anonime pe actiuni; cresterea rolului bancilor si institutiilor financiare în economie.

Daca primele analize financiare efectuate de catre actionarii societatilor anonime se limitau doar la verificarea unor echilibre financiare suficiente pentru asigurarea rambursarii împrumuturilor acordate de banci, indiferent de evolutia situatiei financiare a întreprinderii, criteriul principal de acordare a creditelor ramânea doar situatia patrimoniala a întreprinderii. Analiza financiara se limita doar la studiul unor rate financiare privind solvabilitatea întreprinderii.

În cazul în care se punea problema maximizarii profitului sau beneficiilor nu erau vizate beneficiile contabile, deoarece conceptele economic si contabil pentru profit erau foarte diferite, iar metodele contabile conduceau la rezultate variabile în functie de metodele de evaluare sau de amortizare folosite.

Acest mod de abordare s-a dovedit limitat, ceea ce a impus o abordare moderna a analizei financiare, care tinde sa devina un sistem de tratare a informatiei apt sa ofere managerului datele necesare adoptarii deciziilor financiare. Rolul acestei discipline a crescut, în sensul ca ea nu se limiteaza numai la date financiare, dar integreaza date economice si bursiere, iar rezultatele analizei sunt integrate în modele financiare necesare elaborarii previziunilor. Evolutia analizei financiare în ultimii ani este datorata mai multor cauze:

1. Tendinta de concentrare a întreprinderilor a condus la dezvoltarea investitiilor de talie mare, a caror rentabilitate se întinde pe mai multi ani, ceea ce a impus bancilor si institutiilor financiare elaborarea si folosirea unor metode de analiza mai perfectionate în vederea acordarii sau refuzului unor credite.

2. Imposibilitatea bancilor de a cere garantii pentru a-si acoperi riscul de non-plata le-a obligat sa puna la punct analize ale riscului economic si financiar, deoarece notiunea de lichiditate a devenit insuficienta pentru angajamentele pe termen lung.

3. Dezvoltarea mijloacelor moderne de finantare a impus aprofundarea studiului echilibrelor financiare si a costului capitalului, indiferent de provenienta lui.

4. Constrângerile politicii creditului, ratele înalte ale dobânzii, inflatia, variatiile cursului de schimb au acutizat problemele financiare ale întreprinderii.

5. Dezvoltarea internationala a societatilor a condus la cautarea unor tehnici adaptate pentru efectuarea de comparatii între situatiile financiare si contabile ale diferitelor tari.

Evolutia analizei financiare vizeaza adaptarea obiectivelor sale cerintelor diversilor utilizatori în functie de aspectele specifice domeniului de interes.

Principalii utilizatori ai analizei situatiilor financiare sunt: gestionarii, actionarii actuali si potentiali, creditorii, personalul întreprinderii, organele fiscale, analistii financiari. Aceste categorii de utilizatori pot adopta decizii privind: gestiunea întreprinderii, cumpararea sau vânzarea de titluri, acordarea sau refuzul unui credit, achizitia totala sau partiala a întreprinderii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Eonomico - Financiara.doc