Analiza eonomico - financiară

Curs
7.8/10 (23 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 150 în total
Cuvinte : 38261
Mărime: 366.98KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Petrescu Silvia

Cuprins

 1. Cuprins 5
 2. PARTEA A III-A: ANALIZA FINANCIARA 5
 3. CAPITOLUL1: BAZELE TEORETICE ALE ANALIZEI FINANCIARE 5
 4. 1.1. Necesitatea si utilizatorii analizei financiare 5
 5. 1.2. Relatia analiza financiara - gestiune financiara 9
 6. 1.3. Diagnosticul financiar - instrument al analizei financiare 11
 7. 1.4. Sursele de date si informatii ale analizei financiare 15
 8. 1.5. Metodele si procedeele analizei financiare 19
 9. 1.6. Etapele analizei financiare 23
 10. CAPITOLUL 2: ANALIZA RENTABILITATII 24
 11. 2.1. Rentabilitatea – criteriu de performanta 24
 12. 2.2. Tabloul soldurilor intermediare de gestiune 27
 13. 2.2.1. Solduri intermediare de gestiune – activitate 28
 14. 2.2.2. Solduri intermediare de gestiune - rentabilitate 28
 15. 2.3. Analiza marjelor de rentabilitate 31
 16. 2.4. Analiza rezultatului din exploatare 33
 17. 2.5. Analiza rezultatului aferent cifrei de afaceri 37
 18. 2.5.1. Analiza beneficiului aferent productiei vândute 37
 19. 2.5.2. Analiza beneficiului aferent vânzarilor de marfuri 39
 20. 2.6. Analiza capacitatii de autofinantare si a autofinantarii 41
 21. 2.7. Analiza ratei rentabilitatii 45
 22. 2.7.1. Analiza ratei rentabilitatii resurselor consumate 46
 23. 2.7.1.1. Analiza ratei rentabilitatii productiei vândute 46
 24. 2.7.1.2. Analiza ratei rentabilitatii activitatii comerciale 49
 25. 2.8. Pragul de rentabilitate si evaluarea riscurilor 51
 26. 2.8.1. Modalitati de evaluare a riscurilor 58
 27. 2.8.1.1. Evaluarea riscului de exploatare 58
 28. 2.8.1.2. Evalurea riscului financiar 61
 29. 2.8.1.3. Evaluarea riscului total (global) 63
 30. 2.8.2. Analiza efectelor de levier în previziunile financiare 64
 31. CAPITOLUL 3: ANALIZA SITUATIEI FINANCIARE PE BAZA
 32. BILANTULUI 65
 33. 3.1. Studiul bilantului - etapa a analizei financiare 65
 34. 3.2. Tipuri de bilant utilizate în analiza financiara 66
 35. 3.3. Analiza echilibrelor financiare 74
 36. 3.3.1. Analiza situatiei nete 75
 37. 3.3.2. Analiza fondului de rulment 78
 38. 3.3.3. Analiza necesarului de fond de rulment 82
 39. 3.3.4. Analiza trezoreriei 84
 40. 3.3.5. Analiza echilibrelor financiare în optica functionala 86
 41. 3.4. Analiza bilantului prin metoda ratelor (ratios) 90
 42. 3.4.1. Analiza ratelor de structura a bilantului 90
 43. 3.4.2. Analiza ratelor de finantare; structura finantarii 94
 44. 3.4.3. Analiza ratelor de rotatie a posturilor de bilant 97
 45. 3.4.4. Analiza ratelor de rentabilitate; riscul financiar 100
 46. 3.5. Analiza solvabilitatii si lichiditatii 110
 47. 3.6. Analiza vitezei de rotatie a activelor circulante 118
 48. 3.6.1. Indicatorii vitezei de rotatie a activelor circulante 118
 49. 3.6.2. Efectele accelerarii vitezei de rotatie a activelor circulante 120
 50. 3.7. Analiza tabloului de finantare si a fluxurilor de trezorerie 125
 51. 3.7.1. Analiza tabloului de finantare 125
 52. 3.7.2. Analiza tabloului fluxurilor de numerar 129
 53. 3.8. Analiza riscului de faliment (insolvabilitate) 132
 54. 3.9. Analiza bursiera a întreprinderii cotate 142
 55. BIBLIOGRAFIE 147

Extras din document

ANALIZA FINANCIARA

CAPITOLUL 1

BAZELE ZEORETICE ALE ANALIZEI FINANCIARE

1.1. Necesitatea si utilizatorii analizei financiare

Dictionarul fiduciar financiar aparut la Paris în anul 1991 defineste Analiza financiara ca fiind un studiu metodic al situatiei si evolutiei unei întreprinderi privind structura sa financiara si rentabilitatea, pornind de la bilant, contul de rezultat si de la toate celelalte informatii oferite de întreprindere sau care pot fi obtinute referitor la întreprindere si viitorul sau.

Parte componenta a analizei economico-financiare, analiza financiara este inclusa în categoria analizelor cu scop special, care a aparut si s-a dezvoltat mai ales în ultimii 20 de ani si se afla într-o evolutie permanenta. Printre factorii care au impus si stimulat dezvoltarea si perfectionarea analizei financiare pot fi amintiti: dezvoltarea societatilor anonime pe actiuni; cresterea rolului bancilor si institutiilor financiare în economie.

Daca primele analize financiare efectuate de catre actionarii societatilor anonime se limitau doar la verificarea unor echilibre financiare suficiente pentru asigurarea rambursarii împrumuturilor acordate de banci, indiferent de evolutia situatiei financiare a întreprinderii, criteriul principal de acordare a creditelor ramânea doar situatia patrimoniala a întreprinderii. Analiza financiara se limita doar la studiul unor rate financiare privind solvabilitatea întreprinderii.

În cazul în care se punea problema maximizarii profitului sau beneficiilor nu erau vizate beneficiile contabile, deoarece conceptele economic si contabil pentru profit erau foarte diferite, iar metodele contabile conduceau la rezultate variabile în functie de metodele de evaluare sau de amortizare folosite.

Acest mod de abordare s-a dovedit limitat, ceea ce a impus o abordare moderna a analizei financiare, care tinde sa devina un sistem de tratare a informatiei apt sa ofere managerului datele necesare adoptarii deciziilor financiare. Rolul acestei discipline a crescut, în sensul ca ea nu se limiteaza numai la date financiare, dar integreaza date economice si bursiere, iar rezultatele analizei sunt integrate în modele financiare necesare elaborarii previziunilor. Evolutia analizei financiare în ultimii ani este datorata mai multor cauze:

1. Tendinta de concentrare a întreprinderilor a condus la dezvoltarea investitiilor de talie mare, a caror rentabilitate se întinde pe mai multi ani, ceea ce a impus bancilor si institutiilor financiare elaborarea si folosirea unor metode de analiza mai perfectionate în vederea acordarii sau refuzului unor credite.

2. Imposibilitatea bancilor de a cere garantii pentru a-si acoperi riscul de non-plata le-a obligat sa puna la punct analize ale riscului economic si financiar, deoarece notiunea de lichiditate a devenit insuficienta pentru angajamentele pe termen lung.

3. Dezvoltarea mijloacelor moderne de finantare a impus aprofundarea studiului echilibrelor financiare si a costului capitalului, indiferent de provenienta lui.

4. Constrângerile politicii creditului, ratele înalte ale dobânzii, inflatia, variatiile cursului de schimb au acutizat problemele financiare ale întreprinderii.

5. Dezvoltarea internationala a societatilor a condus la cautarea unor tehnici adaptate pentru efectuarea de comparatii între situatiile financiare si contabile ale diferitelor tari.

Evolutia analizei financiare vizeaza adaptarea obiectivelor sale cerintelor diversilor utilizatori în functie de aspectele specifice domeniului de interes.

Principalii utilizatori ai analizei situatiilor financiare sunt: gestionarii, actionarii actuali si potentiali, creditorii, personalul întreprinderii, organele fiscale, analistii financiari. Aceste categorii de utilizatori pot adopta decizii privind: gestiunea întreprinderii, cumpararea sau vânzarea de titluri, acordarea sau refuzul unui credit, achizitia totala sau partiala a întreprinderii.

Preview document

Analiza eonomico - financiară - Pagina 1
Analiza eonomico - financiară - Pagina 2
Analiza eonomico - financiară - Pagina 3
Analiza eonomico - financiară - Pagina 4
Analiza eonomico - financiară - Pagina 5
Analiza eonomico - financiară - Pagina 6
Analiza eonomico - financiară - Pagina 7
Analiza eonomico - financiară - Pagina 8
Analiza eonomico - financiară - Pagina 9
Analiza eonomico - financiară - Pagina 10
Analiza eonomico - financiară - Pagina 11
Analiza eonomico - financiară - Pagina 12
Analiza eonomico - financiară - Pagina 13
Analiza eonomico - financiară - Pagina 14
Analiza eonomico - financiară - Pagina 15
Analiza eonomico - financiară - Pagina 16
Analiza eonomico - financiară - Pagina 17
Analiza eonomico - financiară - Pagina 18
Analiza eonomico - financiară - Pagina 19
Analiza eonomico - financiară - Pagina 20
Analiza eonomico - financiară - Pagina 21
Analiza eonomico - financiară - Pagina 22
Analiza eonomico - financiară - Pagina 23
Analiza eonomico - financiară - Pagina 24
Analiza eonomico - financiară - Pagina 25
Analiza eonomico - financiară - Pagina 26
Analiza eonomico - financiară - Pagina 27
Analiza eonomico - financiară - Pagina 28
Analiza eonomico - financiară - Pagina 29
Analiza eonomico - financiară - Pagina 30
Analiza eonomico - financiară - Pagina 31
Analiza eonomico - financiară - Pagina 32
Analiza eonomico - financiară - Pagina 33
Analiza eonomico - financiară - Pagina 34
Analiza eonomico - financiară - Pagina 35
Analiza eonomico - financiară - Pagina 36
Analiza eonomico - financiară - Pagina 37
Analiza eonomico - financiară - Pagina 38
Analiza eonomico - financiară - Pagina 39
Analiza eonomico - financiară - Pagina 40
Analiza eonomico - financiară - Pagina 41
Analiza eonomico - financiară - Pagina 42
Analiza eonomico - financiară - Pagina 43
Analiza eonomico - financiară - Pagina 44
Analiza eonomico - financiară - Pagina 45
Analiza eonomico - financiară - Pagina 46
Analiza eonomico - financiară - Pagina 47
Analiza eonomico - financiară - Pagina 48
Analiza eonomico - financiară - Pagina 49
Analiza eonomico - financiară - Pagina 50
Analiza eonomico - financiară - Pagina 51
Analiza eonomico - financiară - Pagina 52
Analiza eonomico - financiară - Pagina 53
Analiza eonomico - financiară - Pagina 54
Analiza eonomico - financiară - Pagina 55
Analiza eonomico - financiară - Pagina 56
Analiza eonomico - financiară - Pagina 57
Analiza eonomico - financiară - Pagina 58
Analiza eonomico - financiară - Pagina 59
Analiza eonomico - financiară - Pagina 60
Analiza eonomico - financiară - Pagina 61
Analiza eonomico - financiară - Pagina 62
Analiza eonomico - financiară - Pagina 63
Analiza eonomico - financiară - Pagina 64
Analiza eonomico - financiară - Pagina 65
Analiza eonomico - financiară - Pagina 66
Analiza eonomico - financiară - Pagina 67
Analiza eonomico - financiară - Pagina 68
Analiza eonomico - financiară - Pagina 69
Analiza eonomico - financiară - Pagina 70
Analiza eonomico - financiară - Pagina 71
Analiza eonomico - financiară - Pagina 72
Analiza eonomico - financiară - Pagina 73
Analiza eonomico - financiară - Pagina 74
Analiza eonomico - financiară - Pagina 75
Analiza eonomico - financiară - Pagina 76
Analiza eonomico - financiară - Pagina 77
Analiza eonomico - financiară - Pagina 78
Analiza eonomico - financiară - Pagina 79
Analiza eonomico - financiară - Pagina 80
Analiza eonomico - financiară - Pagina 81
Analiza eonomico - financiară - Pagina 82
Analiza eonomico - financiară - Pagina 83
Analiza eonomico - financiară - Pagina 84
Analiza eonomico - financiară - Pagina 85
Analiza eonomico - financiară - Pagina 86
Analiza eonomico - financiară - Pagina 87
Analiza eonomico - financiară - Pagina 88
Analiza eonomico - financiară - Pagina 89
Analiza eonomico - financiară - Pagina 90
Analiza eonomico - financiară - Pagina 91
Analiza eonomico - financiară - Pagina 92
Analiza eonomico - financiară - Pagina 93
Analiza eonomico - financiară - Pagina 94
Analiza eonomico - financiară - Pagina 95
Analiza eonomico - financiară - Pagina 96
Analiza eonomico - financiară - Pagina 97
Analiza eonomico - financiară - Pagina 98
Analiza eonomico - financiară - Pagina 99
Analiza eonomico - financiară - Pagina 100
Analiza eonomico - financiară - Pagina 101
Analiza eonomico - financiară - Pagina 102
Analiza eonomico - financiară - Pagina 103
Analiza eonomico - financiară - Pagina 104
Analiza eonomico - financiară - Pagina 105
Analiza eonomico - financiară - Pagina 106
Analiza eonomico - financiară - Pagina 107
Analiza eonomico - financiară - Pagina 108
Analiza eonomico - financiară - Pagina 109
Analiza eonomico - financiară - Pagina 110
Analiza eonomico - financiară - Pagina 111
Analiza eonomico - financiară - Pagina 112
Analiza eonomico - financiară - Pagina 113
Analiza eonomico - financiară - Pagina 114
Analiza eonomico - financiară - Pagina 115
Analiza eonomico - financiară - Pagina 116
Analiza eonomico - financiară - Pagina 117
Analiza eonomico - financiară - Pagina 118
Analiza eonomico - financiară - Pagina 119
Analiza eonomico - financiară - Pagina 120
Analiza eonomico - financiară - Pagina 121
Analiza eonomico - financiară - Pagina 122
Analiza eonomico - financiară - Pagina 123
Analiza eonomico - financiară - Pagina 124
Analiza eonomico - financiară - Pagina 125
Analiza eonomico - financiară - Pagina 126
Analiza eonomico - financiară - Pagina 127
Analiza eonomico - financiară - Pagina 128
Analiza eonomico - financiară - Pagina 129
Analiza eonomico - financiară - Pagina 130
Analiza eonomico - financiară - Pagina 131
Analiza eonomico - financiară - Pagina 132
Analiza eonomico - financiară - Pagina 133
Analiza eonomico - financiară - Pagina 134
Analiza eonomico - financiară - Pagina 135
Analiza eonomico - financiară - Pagina 136
Analiza eonomico - financiară - Pagina 137
Analiza eonomico - financiară - Pagina 138
Analiza eonomico - financiară - Pagina 139
Analiza eonomico - financiară - Pagina 140
Analiza eonomico - financiară - Pagina 141
Analiza eonomico - financiară - Pagina 142
Analiza eonomico - financiară - Pagina 143
Analiza eonomico - financiară - Pagina 144
Analiza eonomico - financiară - Pagina 145
Analiza eonomico - financiară - Pagina 146
Analiza eonomico - financiară - Pagina 147
Analiza eonomico - financiară - Pagina 148
Analiza eonomico - financiară - Pagina 149
Analiza eonomico - financiară - Pagina 150

Conținut arhivă zip

 • Analiza Eonomico - Financiara.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale

Introducere Funcţionarea întreprinderilor în condiţiile economiei de piaţă şi a unui mediu înconjurător în continuă schimbare, în perspectiva...

Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil

Creatie a contabilitatii în partida dubla, Bilantul contabil, de la a carui atestare în primul tratat de contabilitate tiparit în lume a trecut...

Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău

INTRODUCERE Performanţa unei întreprinderi înglobează noţiuni diverse, dintre care cele mai importante se referă la poziţia întreprinderii pe...

Elaborarea și analiza bilanțului contabil la SC ICERP SA

INTRODUCERE In zilele noastre, o mai buna cunoastere a situatiei patrimoniului este strict necesara pentru a participa cu succes la viata...

Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații

I N T R O D U C E R E Creşterea complexităţii activităţii economice a întreprinderii, ca urmare a mecanismelor pieţei, are profunde implicaţii în...

Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA

1. Prezentarea societăţii şi a mediului extern Societatea comercială Petrom SA este o societate cu capital de stat şi privat autohton şi străin cu...

Rolul Politicilor Fiscale și Contabile în Maximizarea Performanțelor Societăților Comerciale

CAPITOLUL 1. CONCEPTE GENERALE ȘI FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND SISTEMUL FISCAL ȘI CONTABIL Sistemul fiscal este expresia voinţei politice a unei...

Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii

Introducere Motto : ”Încet, dar sigur spre performanță. Uneori și singur” Dan Grossu Viteza este elementul de bază care caractezizează...

Te-ar putea interesa și

Finanțarea prin Leasing

„Bogăţia nu se măsoară prin titlurile de proprietate, ci prin efectiva utilizare a unor bunuri, chiar dacă sunt proprietatea altora.” Aristotel...

Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA

CAPITOLUL 1 1.1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. GETEX S.A. FILIPEŞTII DE PĂDURE Apariţia pe harta ţării a acestui obiectiv industrial a fost...

Analiza financiară aprofundată

Analiza financiara foloseste instrumente si mijloace specifice adaptate scopului urmarit si conduce la diagnosticul financiar; parte a...

Managementul Resurselor Umane

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 1.1. Organizaţiile şi resursele umane Analiza sistemică a organizaţiilor economice pune...

Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație

Economia de piaţă a intensificat şi la nivelul ţării noastre dezvoltarea sectorului terţiar, respectiv al serviciilor, înfăţişând corespondente ale...

Analize și Previziuni în Cadrul Firmei Arabesque

Activitatea economica presupune existenta relatiilor intre fenomenele si procesle care reclama consum de resurse umane, materiale si financiare...

Analiza costurilor la SC Lucrări Drumuri și Poduri SA Botoșani

CAPITOLUL I DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND COSTURILE Activitatea economică desfăşurată de agenţii economici, indiferent de profilul lor...

Structura organizatorică și funcțională a sistemului de control economic, financiar și gestionar

Întroducre În opinia unor autori, modul de organizare şi apoi de exercitare a controlului economic, financiar şi gestionar este influenţat de cel...

Ai nevoie de altceva?