Analiză Financiară și Evaluarea Afacerii

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 16 fișiere: doc, xls
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 745
Mărime: 129.01KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marius Gust
Acest curs a fost prezentat in cadrul Universitatii "Constantin Brancoveanu" Pitesti, masteranzilor din anul II, semestrul I.

Extras din document

ANALIZĂ FINANCIARA SI EVALUAREA AFACERII

C1

Cap.I.Analiza structurii activelor firmei

Structura activului bilanţier :

- Active imobilizate, formate din:

imobilizări necorporale, imobilizări corporale, imobilizări financiare

- Active circulante, formate din:

stocuri, creanţe, plasamente, numerar şi disponibilităţi la bănci

Valori absolute Valori relative Notaţii

Active ( mil lei ) ( % )

0 1 0 1

Active Imobilizate 400 1000 400/1000*100= 40 50 Ai

B rd 6 - Imobilizări necorporale 0 0 0 0

B rd 11 - Imobilizări corporale 300 800 300/1000*100=30 40 IC

B rd 19 - Imobilizări financiare 100 200 IF

Active Circulante 600 1000 600/1000*100=60 50 Ac

B rd 24 - Stocuri 300 700 30 35 S

B rd 30 - Creanţe 200 200 20 10 C

B rd 34 - Invest.Fin.Term.Scurt 0 0 0 0

B rd 35 - Casă+ Disponibil Bancă 100 100 10 5 C+D

Total Activ 1000 2000 A

C rd 1 Cifra Afaceri 1800 1700 CA

Val.Relative = ( Val.absolute / Total activ ) x 100

1.1.Analiza de dinamică

Ia = ( Ai1 / Ai0 ) x100 = ( 1000 / 400 ) x100 = 250%

Ia - indice creştere active imobilizate

Iac = ( Ac1 / Ac0 ) x100 = ( 1000 / 600 ) x100 = 167%

Iac - indice creştere active circulante

IA = ( A1 / A0 ) x100 = ( 2000 / 1000 ) x100 = 200%

IA - indice creştere total active

1.2.Eficienţa utilizării activelor

a) corelaţia financiară

n - numărul de rotaţii al activului

n = CA / A ; dacă n1 > n0 - situaţia favorabilă firmei

n0 = CA0 / A0 = 1800 / 1000 = 1,8 rot n1<n0- situatie nefavorabila, pt ca activele se dubleaza

n1 = CA1 / A1 = 1700 / 2000 = 0,85 rot iar incasarile sunt sub valoarea inregistrata in anul precedent

b) corelaţia statistică

ICA > IA - situaţia favorabilă firmei

ICA < IA - situaţia nefavorabilă firmei

ICA = ( CA1 / CA0 ) x 100 = ( 1700 / 1800 ) x 100 = 94%

IA = 200%

1.3.Analiza structurii activului ( p.265 )

a) Rata activelor imobilizate RAi - caracterizează gradul de investire al capitalului

RAi = ( Ai / A ) x 100 unde : Ai -active imobilizate ; A - active totale

Creşterea ratei activelor imobilzate este nefavorabilă pentru că scade flexibilitatea

întreprinderii ( capacitatea întreprinderii de a produce lichidităţi este în scădere )

b) Rata imobilizărilor corporale RIC - măsoară capitalul care este investit de firmă sub

formă de capital fix

RIC = ( IC / A ) x 100

- corelaţia financiară nIC = CA / IC ; nIC1 > nIC0

nIC0 = CA0 / IC0 = 1800 / 300 = 6 rot

nIC1 = CA1 / IC1 = 1700 / 800 = 2,125 rot

- corelaţia statistică ICA > IIC

IIC = ( IC1 / IC 0 ) x 100 = ( 800 /300 ) x100 = 267%

ICA = 200%

c) Rata imobilizărilor financiare RIF - intensitatea legăturilor şI relaţiilor financiare pe care

firma le-a stabilit cu alte unităţi.

RIF = ( IF / A ) x 100

d) Rata activelor circulante RAC - ponderea acelor mijloace ale firmei care pot fi

transformate în lichidităţi pe termen scurt

RAC = ( AC / A ) x 100 unde AC - active circulante

e) Rata stocului RS - este considerată ca favorabilă acea creştere a ratei care se

realizează pe fondul unei creşteri mai accentuate a încasărilor.

RS = ( S / A ) x 100

- corelaţia financiară nS = CA / S ; nS1 > nS0 - avem optim

nS0 = CA0 / S0 = 1800 / 300 = 6 rot

nS1 = CA1 / S1 = 1700 / 700 = 2,43 rot

- corelaţia statistică ICA > IS - avem optim

IS = ( S1 / S 0 ) x 100 = ( 700 /300 ) x100 = 233%

ICA = 94%

f) Rata creanţelor RC - ponderea creditelor comerciale în totalul activului

RC = ( C / A ) x 100

g) Rata diponibilităţilor RD - oferă o imagine asupra acelor mijloace pe care firma

le poate folosi aproape instantaneu pentru achitarea diferitelor obligaţii.

RD = [( C+D ) / A] x 100

Preview document

Analiză Financiară și Evaluarea Afacerii - Pagina 1

Conținut arhivă zip

 • A1 bilant contabil 2007.xls
 • A2 cont profit pierdere 2007.xls
 • A3 structuri bilantiere medii.xls
 • A4 indicatori financiari.xls
 • AFEA - c1.xls
 • AFEA - c10.xls
 • AFEA - c11.xls
 • AFEA - c2.xls
 • AFEA - c3.xls
 • AFEA - c4.xls
 • AFEA - c5.xls
 • AFEA - c6.xls
 • AFEA - c7.xls
 • AFEA - c8.xls
 • AFEA - c9.xls
 • tematica_analiza_masterat_2009_2010.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect Practica in Contabilitate

Cap.2. Caiet de practica ZIUA 1 (24 IUNIE 2005) In aceasta zi am facut cunostinta cu directorul general al unitatii si cu directorul economic....

Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii

CAPITOLUL I. SEMNIFICATIA SI OBIECTIVELE DIAGNOSTICULUI ECONOMICO-FINANCIAR ÎN PRACTICA DE ANALIZA SI EVALUARE A ACTIVITATII ÎNTREPRINDERII....

Monografie Contabila

In cursul lunii decembrie 2005 se efectueaza urmatoarele operatii economice-financiare: 1. Se achizitoneaza de la furnizori, mijloace fixe conform...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română

CAP. I CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA BĂNCILOR ROMÂNEŞTI ŞI A SUCURSALELOR BĂNCILOR STRĂINE ÎN ROMÂNIA 1.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL...

Analiza Echilibrului Economico-financiar

CAPITOLUL 1- STADIUL CUNOASTERII 1.1Abordări conceptuale Într-o manieră generală, echilibrul exprimă ideea de armonie între diferitele elemente...

Monografie Contabila - SC Ela SRL

SC “Ela”SRL cu obiect de activitate comert cu amanuntul produse pielarie prezinta la 1 decembrie 2005 urmatoarea situatie patrimoniala: Bilant...

Ai nevoie de altceva?

''