Analiza Fundamentală

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 6166
Mărime: 180.05KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Boldea Vasile

Extras din document

1. INTRODUCERE ÎN ANALIZA FUNDAMENTALA

Odata cu aparitia primelor burse, investitorii implicati în procesul de tranzactionare cu

actiuni, obligatiuni, titluri derivate sau pur si simplu cu marfuri destinate comertului, au cautat prin

diferite metode sa gaseasca modalitati prin care investitiile lor sa aduca profituri cât mai mari.

Managementul portofoliului de titluri financiare este o activitate foarte importanta deoarece o

structura potrivita si o buna administrare a portofoliului sunt factorii care conduc la

performantele cele mai bune pentru investitia respectiva. Managementul portofoliului este

recomandat sa fie facut de catre consultantii de plasament, însa chiar si nespecialistii pot sasi

administreze cu succes propriile portofolii daca îsi însusesc anumite cunostinte si câteva

tehnici de analiza specifice acestui domeniu. Una dintre aceste tehnici este analiza

fundamentala.

Analiza fundamentala include mai multe etape de analiza pornind de la studiul

economiei tarii în ansamblul ei, al ramurii industriale si a conditiilor în care firma îsi

desfasoara activitatea.

Etapele de analiza fundamentala implica de obicei patru nivele de analiza:

• Analiza conditiilor macroeconomice

• Analiza conditiilor ramurii inustriale din care face parte firma

• Analiza firmei în cauza (a emitentului)

• Determinarea valorii titlului

Analiza macroeconomica este utilizata pentru a determina daca conditiile din tara

respectiva asigura un cadru corespunzator pentru piata de capital si în mod special pentru

piata bursiera. În aceasta etapa de analiza trebuie gasite raspunsuri la mai multe întrebari

legate în special de:

• Rata inflatiei este îngrijoratoare ?

• Care este nivelul consumului ?

• Balanta de plati externe este favorabila ?

• Exista deficit sau excedent al bugetului de stat?

Raspunsurile la aceste întrebari dau indicii despre modul în care conditiile macroeconomice

actioneaza asupra pietei bursiere.

- Analiza sectorului industrial în care activeaza firma, ofera de asemenea destule

elemente informationale pentru luarea unor decizii corecte. Este evident ca au

mari greutati emitentii care activeaza în sectoare industriale aflate în declin.

- Analiza firmei consta în studierea situatiilor financiare, scopul fiind examinarea cât

mai exacta pe baza acestor informatii financiare a trendului si a riscurilor în

cazul valorilor mobiliare. Situatiile financiare care prezinta o importanta deosebita

pentru un emitent si care sunt avute în vedere în cadrul analizei fundamentale sunt

urmatoarele:

1. Bilantul si anexa la bilant

2. Contul de profit si pierderi

3. Situatia patrimoniului

4.. Rezultatele financiare

5. Raportul de gestiune

1. Bilantul este un document de sinteza, prin care se prezinta activul si pasivul societatii , la

încheierea exercitiului financiar. El pune în evidenta situatia patrimoniului descrisa prin formula:

Situatia neta a patrimoniului = Activul - Datoriile

( Capitalurile proprii ) bilantier bilantiere

Activul bilantier pune în evidenta bunurile economice ca forme functionale de investire si

folosire a capitalului, iar pasivul evidentiaza provenienta sau sursele de finantare a bunurilor

delimitate patrimonial. Este de semnalat si faptul ca, pierderile ca elemente de activ, exprima

marimea bunurilor consumate în desfasurarea activitatii economice care nu au putut fi acoperite din

veniturile proprii, iar pe de alta parte beneficiile ca elemente de pasiv, reprezinta sursa de finantare

proprie a activelor create ca excedent al veniturilor fata de cheltuieli.

Anexa la bilant reprezinta un set de situatii financiare care cuprind informatii

complementare si explicative în raport cu bilantul si contul de profit si pierdere.

2. Contul de profit si pierdere pune în evidenta si explica într-o forma analitica, rezultatele prin

prisma raporturilor de echilibru dintre cheltuieli si venituri. Criteriul utilizat pentru gruparea

cheltuielilor si veniturilor este cel al naturii activitatilor desfasurate. În cadrul acestora, pentru

cheltuieli este natura resurselor utilizate, iar în cazul veniturilor, natura rezultatelor obtinute.

Daca bilantul exprima starea patrimoniala la care s-a ajuns la încheierea exercitiului

financiar, atunci contul de profit si pierderi exprima, în parte, cum s-a ajuns la respectiva stare

patrimoniala finala.

3. Situatia patrimoniului este asemanatoare bilantului. Spre deosebire însa de bilant, care este

un document anual, aceasta se întocmeste trimestrial.

4. Rezultatele financiare se întocmesc trimestrial, având o structura asemanatoare cu cea a

contului de rezultate.

5. Raportul de gestiune este un document de bilant, folosit pentru interpretarea analitica a situatiei

patrimoniului, a evolutiei financiare si a rezultatelor. În cadrul raportului de gestiune se

evidentiaza informatii de bilant privind situatia patrimoniului si evolutia sa previzibila precum si

elementele deosebite intervenite în activitatea unitatii dupa încheierea exercitiului, participatiile la

capital la alte unitati si alte referiri privitoare la activitatea desfasurata considerate necesare a fi

înscrise în raportul de gestiune.

În mod concret analiza fundamentala se refera la studiul comparativ al unor indicatori

financiari ai firmei emitente. Acesti indicatori economico – financiari sunt calculati pe baza

informatiilor oferite de situatiile financiar – contabile ale firmei, bilantul contabil, conul de profit

si pierderi etc. În plus trebuie avut în vedere în calculul unora dintre acesti indicatori si

pretul de piata al valorii mobiliare respective, care reflecta interesul investitorilor pentru titlul

respectiv, acesta fiind format prin confruntarea cererii cu oferta. Astfel se calculeaza un curs

teoretic al valorii mobiliare, numit si valoare contabila care se compara cu valoarea de piata.

Din aceasta comparatie rezulta daca respectivele valori mobiliare sunt supraevaluate sau

subevaluate, acesta fiind un prim pas pentru investitotr în adoptarea deciziei corecte.

În analiza firmei se iau în calcul si alte aspecte importante cum ar fi:

-domeniul de activitate în care este încadrata firma;

-ciclicitatea afacerii sau activitatii firmei;

-analiza calitativa a produselor si a pietei de desfacere;

-determinarea factorilor de risc care sunt implicati în afacerea firmei (de mediu, risc

inflationist, politic etc.);

-calitatea managementului societatii analizate;

-strategia stabilita pentru viitor;

-care sunt punctele tari si punctele slabe ale societati ?

-daca societatea este solida, care este secretul succesului ei? În caz contrar, care este

cauza rezultatelor sale slabe?

Cum în cadrul analizei fundamentale cel mai important loc îl ocupa analiza financiara vom

prezenta câtiva dintre indicatorii financiari care constituie instrumente de baza pentru analistul

financiar.

Preview document

Analiza Fundamentală - Pagina 1
Analiza Fundamentală - Pagina 2
Analiza Fundamentală - Pagina 3
Analiza Fundamentală - Pagina 4
Analiza Fundamentală - Pagina 5
Analiza Fundamentală - Pagina 6
Analiza Fundamentală - Pagina 7
Analiza Fundamentală - Pagina 8
Analiza Fundamentală - Pagina 9
Analiza Fundamentală - Pagina 10
Analiza Fundamentală - Pagina 11
Analiza Fundamentală - Pagina 12
Analiza Fundamentală - Pagina 13
Analiza Fundamentală - Pagina 14
Analiza Fundamentală - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Analiza Fundamentala.pdf

Alții au mai descărcat și

Portofoliu acțiuni

INTRODUCERE Prezentul proiect îşi propune o evaluare a două companii listate la Bursa de Valori Bucureşti. În prima parte a proiectului am...

Monedă și Credit

CAPITOLUL I. MONEDĂ, LICHIDITATE, PATRIMONIU 1.1. Elemente definitorii, evolutii si interdependente 1.2. Dematerializarea monedei si inovatia...

Tipuri de monografie

1. Prezentarea unei firme si deschiderea "T"-urilor 2. Operatiuni economico-financiare (martie) 3. Analiza contabila pe etape de analiza (5...

Auditul Sistemelor Informatice

CADRUL I NSTI TUTI ONAL AL AUDI TULUI I . AUDIT FINANCIAR – IFAC (International Federation of Accountants) - Federatia Internationala a...

Contabilitate financiară

NORMALIZAREA SI OBIECTIVELE CONTABILITATII FINANCIARE DEFINITIE SI CARACTERIZAREA CONTABILITATII FINANCIARE Legea nr 82 a rentabilitatii/1991,...

Procedurile auditorului ca raspuns la riscurile evaluate - ISA 330

Evaluarea riscurilor de către auditor este caracterizată de subiectivism ceea ce ar putea face să nu fie suficient de exactă pentru a identifica...

Analiza Investițiilor

Motivele pentru care investitorii apeleaza la piata de capital sunt diverse: gasirea unor noi surse de venituri, realizarea unor venituri cât mai...

Gestiunea fiscală a întreprinderii - convergențe și divergențe între contabilitate și fiscalitate

1. Obiectul si rolul gestiunii fiscale în conducerea societatilor comerciale Contabilitatea si fiscalitatea constituie doua discipline adesea...

Te-ar putea interesa și

Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova

INTRODUCERE Societatea în care trăim s-a dezvoltat cu paşi uriaşi în ultimul secol. Aceşti paşi progresivi care au evoluat toate împrejurările cu...

Analiza tehnică și fundamentală, importanța și rolul acestora în luarea deciziei tranzacționării online

Capitolul 1: Parametri si caracteristici pentru tranzactionarea valorilor mobiliare admise la cota BVB 1.1 Produse tranzactionate la BVB Toate...

Analiza portofoliului alcătuit din acțiunile societatiilor Alro Slatina, Banca Transilvania, Petrom SA

Justificarea selectiei portofoliului Un prim motiv al alegerii acestei combinatii l-a constituit diversificarea portofoliului prin alegerea unor...

Analiza fundamentală a unei societăți cotate la bursă - Alro SA

l. ANALIZA FUNDAMENTALĂ A UNEI SOCIETĂTI COTATE LA BURSA ALRO S.A. 1. INFORMATII GENERALE Nume societate: Alro S.A. Slatina Adresă: SLATINA,...

Analiza fundamentală a societății Petrom

Analiza fundamentala a societatii PETROM S.A. Capitolul 1:Informatii generale despre societate Prezentare companie Denumirea entităţii emitente:...

Contracte Futures

CAPITOLUL 1 Definiţie şi caracteristici ale contractelor futures Istoria modernă a tranzacţiilor futures a început pe la 1800. In 1848, datorită...

Analiza fundamentală în evaluarea întreprinderii

1.1. Ce este analiza fundamentala? Analiza fundamentală reprezintă un studiu al raportărilor financiare, al managementului şi poziţiei pe piaţă a...

Analiza Fundamentală pe Piețele Bursiere

1. INTRODUCERE Plasarea disponibilităţilor pe burse de valori nu trebuie făcută întâmplător, nu trebuie considerată un joc, ci trebuie făcută pe...

Ai nevoie de altceva?