Analiza și Functionarea Conturilor

Curs
6.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 19662
Mărime: 39.09KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

4. 1 Contabilitatea capitalurilor proprii

4. 1. 1 Contabilitatea capitalului social

Capitalul social, ca element al patrimoniului, exprima, sub forma baneasca, obligatiile unitatii fata de cei care au participat la constituirea sa, acestia putând fi atât persoane fizice (asociati, actionari), cât si persoane juridice (societati, fundatii, institutii, statul). Capitalul social este specific societatilor comerciale fiind egal cu valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale, respectiv cu valoarea aportului în natura sau/si în numerar, a rezervelor încorporate si a profitului repartizat pentru majorarea capitalului sau altor operatiuni care conduc la modificarea acestuia.

În procesul de constituire a capitalului social se disting doua momente si anume:

1. Subscrierea capitalului social de catre asociati sau actionari în baza contractului de societate si a statutului societatii;

2. Varsarea aporturilor subscrise anterior în natura si/sau în numerar, operatie în urma careia are loc realizarea efectiva a capitalului social subscris varsat.

Capitalul subscris nevarsat este capitalul pe care proprietarii întreprinderii s-au angajat sa-l puna la dispozitia unitatii patrimoniale cu ocazia înfiintarii acesteia.

Capitalul subscris varsat exprima de fapt partea din capitalul subscris care a fost fizic depusa la dispozitia unitatii patrimoniale de catre proprietari.

Pe parcursul functionarii întreprinderii, capitalul social poate înregistra anumite cresteri prin emisiunea de noi actiuni, reprezentative cu aporturi în bani si/sau în natura si prin operatiuni interne (încorporarea de rezerve, capitalizarea profitului, s. a. ) sau poate avea loc reducerea capitalului social prin rambursarea unei parti din acesta catre actionari sau asociati, ori pentru acoperirea unor pierderi.

Varsarea capitalului social consta în aducerea si integrarea în activul patrimonial a aporturilor în bani si/sau în natura, subscrise anterior, care contribuie la realizarea obiectului de activitate al societatii.

Pentru reflectarea în contabilitate a procesului de constituire a capitalului social se folosesc o serie de conturi, dintre care se retin:

Contul 101 "Capital social"; cont de pasiv ce se dezvolta în urmatoarele conturi sintetice de gradul II:

- Contul 1011 "Capital subscris nevarsat" - cont de pasiv;

- Contul 1012 "Capital subscris varsat" - cont de pasiv;

- Contul 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul" - cont de activ;

- Contul 5121 "Conturi la banci în lei" - cont de activ;

- Contul 205 "Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare" - cont de activ;

- Contul 212 "Mijloace fixe" - cont de activ;

- Contul 300 "Materii prime" - cont de activ;

- Contul 371 "Marfuri" - cont de activ.

Contul 1011 "Capital subscris nevarsat" este cont de capitaluri proprii care exprima obligatia unitatii patrimoniale fata de actionari sau asociati. Din punct de vedere al functiei contabile este un cont de pasiv. Cu ajutorul acestui cont se urmareste procesul de subscriere a capitalului de catre asociati sau actionari pâna în momentul varsarii lui, în bani sau în natura.

Tot cu ajutorul sau se urmareste mentinerea nivelului capitalului social declarat la Registrul Comertului potrivit Adunarii Generale a Actionarilor si Asociatilor.

Fiind cont de pasiv îsi începe activitatea prin a se credita si se crediteaza cu valoarea capitalului subscris de asociati si actionari potrivit declaratiei de subscriere si actului constitutiv, prin debitul contului 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul".

Se debiteaza pe masura depunerii de catre actionari sau asociati a aporturilor subscrise în corespondenta cu creditul contului 1012 "Capital subscris varsat".

Soldul final creditor al contului semnifica capitalul subscris si nevarsat.

Contul 1012 "Capital subscris varsat" exprima valoarea efectiva a capitalului social constituit în urma varsarii aporturilor în numerar si/sau în natura de catre asociati si actionari, precum si a miscarii acestuia (cresteri sau diminuari). Este un cont de pasiv ce se înscrie în structura capitalurilor permanente care exprima obligatia societatii fata de asociati pentru capitalul varsat pe întreaga durata de existenta a unitatii patrimoniale.

Se crediteaza cu valoarea capitalului varsat în bani sau în natura de catre asociati sau actionari si cu valoarea rezervelor destinate maririi capitalului social (debitul contului 1011 "Capital subscris nevarsat" si debitul contului 106 "Rezerve").

Se debiteaza cu ocazia retragerii aporturilor de capital de catre asociati sau actionari si cu diminuarile de capital efectuate potrivit legii pentru compensarea pierderilor realizate dupa încheierea exercitiului (creditul conturilor 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul" si 121 "Profit si pierdere").

Soldul final creditor al contului exprima capitalul social subscris si varsat la finele perioadei de gestiune.

Cele doua conturi de capital, respectiv 1011 "Capital subscris nevarsat" si 1012 "Capital subscris varsat" asigura reflectarea în contabilitate a operatiilor economice de subcriere si varsare efectiva a aporturilor în bani si în natura si mentinerea marimii capitalului declarat.

Contul 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul" face parte din clasa conturilor de terti, grupa decontarilor cu asociatii iar în structura patrimoniului se înscrie la active circulante sub forma de creante sau active în decontare. Din punct de vedere al functiei contabile este un cont de activ.

Se debiteaza cu drepturile de creanta asupra asociatilor si actionarilor constituite pe baza declaratiei de subscriere sau a contractului de societate si se crediteaza cu stingerea acestor drepturi de creanta ca urmare a varsarii aporturilor în bani si în natura.

Se debiteaza în corespondenta cu creditul conturilor:

- Contul 1011 "Capital subscris nevarsat" cu drepturile de creanta asupra actionarilor sau asociatilor constituite pentru aporturile subscrise de acestia.

- Contul 5121 "Conturi la banci în lei" si contul 5311 "Casa în lei", cu sumele achitate asociatilor cu ocazia retragerii capitalului.

Se crediteaza în corespondenta cu debitul conturilor:

- Conturile de active imobilizate (205 ¸ 267) si active circulante sub forma de stocuri si productie în curs de executie (300 ¸ 381) corespunzator categoriei de bunuri depuse ca aport;

- Contul 5121 "Conturi la banci în lei", cu valoarea aportului în bani la capitalul social depus în contul de disponibil la banca;

- Contul 5311 "Casa în lei", pentru depunerea aportului la capital în numerar prin casieria unitatii patrimoniale;

- Contul 1012 "Capital subscris varsat", cu partile sociale de capital retrase de asociati.

Soldul final debitor al contului 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul" reprezinta aportul de capital subscris si nevarsat, respectiv drepturile de creanta fata de asociatii care nu au depus integral capitalul subscris.

4. 1. 3 Contabilitatea rezervelor si a fondurilor proprii

4. 1. 3. 1 Contabilitatea rezervelor

Rezervele se constituie în principiu pe seama cotelor afectate anual din rezultatul exercitiului financiar (profit repartizat în acest scop potrivit legii sau statutului de functionare).

Pentru urmarirea în contabilitate a rezervelor se foloseste contul 106 "Rezerve", cont de capitaluri proprii, cu functie contabila de pasiv. Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezervelor constituite sau utilizate de societate.

Contul 106 "Rezerve" se crediteaza cu sumele repartizate din profitul exercitiului curent pentru constituirea de rezerve prin debitul contului 129 "Repartizarea profitului".

Se debiteaza prin creditul conturilor:

*Contul 1012 "Capital subscris varsat" cu rezervele utilizate pentru cresterea capitalului social;

*Contul 121 "Profit si pierdere", cu rezervele destinate acoperirii pierderilor din exercitiul curent.

Soldul final creditor reflecta rezervele existente.

Preview document

Analiza și Functionarea Conturilor - Pagina 1
Analiza și Functionarea Conturilor - Pagina 2
Analiza și Functionarea Conturilor - Pagina 3
Analiza și Functionarea Conturilor - Pagina 4
Analiza și Functionarea Conturilor - Pagina 5
Analiza și Functionarea Conturilor - Pagina 6
Analiza și Functionarea Conturilor - Pagina 7
Analiza și Functionarea Conturilor - Pagina 8
Analiza și Functionarea Conturilor - Pagina 9
Analiza și Functionarea Conturilor - Pagina 10
Analiza și Functionarea Conturilor - Pagina 11
Analiza și Functionarea Conturilor - Pagina 12
Analiza și Functionarea Conturilor - Pagina 13
Analiza și Functionarea Conturilor - Pagina 14
Analiza și Functionarea Conturilor - Pagina 15
Analiza și Functionarea Conturilor - Pagina 16
Analiza și Functionarea Conturilor - Pagina 17
Analiza și Functionarea Conturilor - Pagina 18
Analiza și Functionarea Conturilor - Pagina 19
Analiza și Functionarea Conturilor - Pagina 20
Analiza și Functionarea Conturilor - Pagina 21
Analiza și Functionarea Conturilor - Pagina 22
Analiza și Functionarea Conturilor - Pagina 23
Analiza și Functionarea Conturilor - Pagina 24
Analiza și Functionarea Conturilor - Pagina 25
Analiza și Functionarea Conturilor - Pagina 26
Analiza și Functionarea Conturilor - Pagina 27
Analiza și Functionarea Conturilor - Pagina 28
Analiza și Functionarea Conturilor - Pagina 29
Analiza și Functionarea Conturilor - Pagina 30
Analiza și Functionarea Conturilor - Pagina 31
Analiza și Functionarea Conturilor - Pagina 32
Analiza și Functionarea Conturilor - Pagina 33
Analiza și Functionarea Conturilor - Pagina 34
Analiza și Functionarea Conturilor - Pagina 35
Analiza și Functionarea Conturilor - Pagina 36
Analiza și Functionarea Conturilor - Pagina 37

Conținut arhivă zip

  • Analiza si Functionarea Conturilor.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND CAPITALURILE PROPRII 1.1.CAPITALURILE PROPRII, ELEMENT DEFINITORIU ÎN APRECIEREA POZITIEI FINANCIARE A...

Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor

1.1. Contabilitatea stocurilor în România In majoritatea întreprinderilor, contabilitatea nu înregistreaza zilnic miscarile stocurilor....

Lucrare Practica la Contabilitate

Lucrarea este axata pe exemplul S.C. „Neptun” S.R.L. care are ca obiect de activitate producerea si comercializarea produselor de panificatie....

Contabilitatea Creditelor Bancare

CONTABILITATEA CREDITELOR BANCARE CAPITOLUL I TEORIE 1. DEFINITIE Creditul reprezinta o categorie economica, ce exprima relatii de repartitie a...

Situația Patrimonială

2.2.Structura generala a bilantului contabil Bilantul contabil este simultan un model structural si global, prin in- termediul caruia se...

Imobilizarile Necorporale

Capitolul I Delimitari privind contabilitatea imobilizarilor necorporale Activele imobilizate sau fixe, denumite si active pe termen lung,...

Calculatia Costurilor la Societatea Comercială Rovel SRL Ploiești

STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA CHELTUIELILOR SI CALCULATIA COSTURILOR Prezentarea generala a societatii ROVEL SRL A. Capitalul social,...

Contabilitatea Imobilizarilor Necorporale

I. DEFINIREA SI STRUCTURA IMOBILIZARILOR O componenta importanta a patrimoniului agentilor economici o constituie capitalul imobilizat în bunuri...

Ai nevoie de altceva?