Analiza și Funcționarea Conturilor

Curs
7.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 9 fișiere: pdf
Pagini : 170 în total
Cuvinte : 52121
Mărime: 1.07MB (arhivat)
Cost: Gratis
cap 5-8

Extras din document

CAPITOLUL 5

ANALIZA }I FUNC|IONAREA CONTURILOR

5.1 Contabilitatea capitalurilor

5.1.1 Contabilitatea capitalului social

Pentru desf[]urarea normal[ a activit[ii, unitatea economic[ utilizeaz[ at`t

surse proprii (capitaluri proprii) c`t ]i surse str[ine (atrase sau @mprumutate).

Principala component[ a surselor proprii o reprezint[ capitalul social, care se

formeaz[ la constituirea societ[ii prin aportul asociailor; ulterior, capitalul social

se poate majora prin aporturi ale asociailor sau acionarilor, @ncorporarea

rezervelor ]i primelor legate de capital sau prin capitalizarea profitului.

Procesul de constituire a capitalului social prin aportul asociailor sau

acionarilor parcurge dou[ etape:

- subscrierea la constituirea sau majorarea capitalului social, respectiv

angajamentul asociailor sau acionarilor de a participa la capitalul social,

conform contractului de societate ]i statutului societ[ii comerciale;

- v[rsarea (depunerea) aporturilor subscrise anterior, operaie @n urma c[reia

are loc constituirea sau majorarea propriu-zis[ a capitalului social.

Contabilitatea capitalului social se organizeaz[ cu ajutorul urm[toarelor

conturi:

- 101 ,,Capital“ (Capital social)

- 456 ,,Decont[ri cu asociaii/acionarii privind capitalul“.

Contul 101 ,,Capital social“ din punct de vedere al coninutului economic

este un cont de capitaluri proprii, iar dup[ funcia contabil[ este un cont de pasiv.

Se dezvolt[ @n urm[toarele conturi sintetice de gradul II:

- 1011 ,,Capital subscris nev[rsat“

- 1012 ,,Capital subscris v[rsat“.

Contul 1011 ,,Capital subscris nev[rsat“ reflect[ procesul de subscriere a

asociailor sau acionarilor la constituirea sau majorarea capitalului social prin

aport @n bani sau @n natur[. Dup[ funcia contabil[ este un cont de pasiv.

Se crediteaz[ cu valoarea capitalului subscris de asociai ]i acionari potrivit

declaraiei de subscriere ]i actului constitutiv, @n coresponden[ cu debitul contului

456 ,,Decont[ri cu asociaii/acionarii privind capitalul“.

Se debiteaz[ pe m[sura depunerii aporturilor subscrise de c[tre acionari

sau asociai @n coresponden[ cu creditul contului 1012 ,,Capital subscris v[rsat“.

Soldul creditor semnific[ capitalul subscris ]i nev[rsat.

4

Contul 1012 ,,Capital subscris v[rsat“ exprim[ valoarea efectiv[ a

capitalului social constituit @n urma v[rs[rii aporturilor @n numerar ]i/sau @n natur[

de c[tre asociai ]i acionari, precum ]i a mi]c[rii acestuia (cre]teri sau diminu[ri).

Dup[ coninutul economic este un cont de capitaluri proprii, cu funcia contabil[

de pasiv.

Se crediteaz[ la constituirea sau majorarea capitalului social, @n

coresponden[ cu urm[toarele conturi:

• 1011 ,,Capital subscris nev[rsat“ cu valoarea capitalului v[rsat @n

bani sau @n natur[ de c[tre asociai sau acionari;

• 106 ,,Rezerve“ cu valoarea rezervelor destinate m[ririi capitalului

social;

Se debiteaz[ cu diminuarea capitalului social @n coresponden[ cu creditul

urm[toarelor conturi:

• 456 ,,Decont[ri cu asociaii/acionarii privind capitalul“ cu

retragerea aporturilor de capital de c[tre asociai sau acionari;

• 121 ,,Profit ]i pierdere“ cu diminuarea capitalului social pentru

acoperirea pierderilor exerciiului anterior conform legii.

Soldul creditor reprezint[ capitalul social subscris ]i v[rsat.

Contul 456 ,,Decont[ri cu asociaii/acionarii privind capitalul“ ine

evidena aporturilor subscrise de asociai sau acionari pentru constituirea sau

cre]terea capitalului social precum ]i a capitalurilor retrase de asociai sau

acionari. Dup[ coninutul economic este un cont de active circulante @n decontare

iar dup[ funcia contabil[ este un cont de activ.

Preview document

Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 1
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 2
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 3
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 4
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 5
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 6
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 7
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 8
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 9
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 10
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 11
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 12
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 13
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 14
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 15
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 16
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 17
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 18
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 19
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 20
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 21
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 22
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 23
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 24
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 25
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 26
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 27
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 28
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 29
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 30
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 31
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 32
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 33
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 34
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 35
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 36
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 37
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 38
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 39
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 40
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 41
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 42
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 43
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 44
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 45
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 46
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 47
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 48
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 49
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 50
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 51
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 52
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 53
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 54
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 55
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 56
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 57
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 58
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 59
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 60
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 61
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 62
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 63
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 64
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 65
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 66
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 67
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 68
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 69
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 70
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 71
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 72
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 73
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 74
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 75
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 76
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 77
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 78
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 79
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 80
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 81
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 82
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 83
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 84
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 85
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 86
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 87
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 88
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 89
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 90
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 91
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 92
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 93
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 94
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 95
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 96
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 97
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 98
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 99
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 100
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 101
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 102
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 103
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 104
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 105
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 106
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 107
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 108
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 109
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 110
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 111
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 112
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 113
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 114
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 115
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 116
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 117
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 118
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 119
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 120
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 121
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 122
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 123
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 124
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 125
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 126
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 127
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 128
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 129
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 130
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 131
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 132
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 133
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 134
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 135
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 136
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 137
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 138
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 139
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 140
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 141
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 142
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 143
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 144
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 145
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 146
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 147
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 148
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 149
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 150
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 151
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 152
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 153
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 154
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 155
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 156
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 157
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 158
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 159
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 160
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 161
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 162
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 163
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 164
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 165
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 166
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 167
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 168
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 169
Analiza și Funcționarea Conturilor - Pagina 170

Conținut arhivă zip

 • Analiza si Functionarea Conturilor
  • Cap 5a (5.1).pdf
  • Cap 5b (5.2).pdf
  • Cap 5c (5.3).pdf
  • Cap 5d (5.4-5.5).pdf
  • Cap 5e (5.6-5.9).pdf
  • Cap 5f (5.10-5.12).pdf
  • Cap 6.pdf
  • Cap 7.pdf
  • Coperta.pdf

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL

Introducere Informaţia economică este astăzi prezentată în toate domeniile de activitate. Dezvoltarea economiei de piaţă şi sporirea gradului de...

Analiza Economica pe Baza Bilantului - SC Confort SA Timisoara

CAPITOLUL 1. BILANŢUL – DEFINIŢIE, CONCEPTE, ISTORIC, GENERALITĂŢI 1.1 SCURT ISTORIC AL EVOLUŢIEI CONTABILITĂŢII Evoluţia contabilităţii a fost...

Lucrare Practica la Contabilitate

Lucrarea este axata pe exemplul S.C. „Neptun” S.R.L. care are ca obiect de activitate producerea si comercializarea produselor de panificatie....

Situația Patrimonială

2.2.Structura generala a bilantului contabil Bilantul contabil este simultan un model structural si global, prin in- termediul caruia se...

Imobilizarile Necorporale

Capitolul I Delimitari privind contabilitatea imobilizarilor necorporale Activele imobilizate sau fixe, denumite si active pe termen lung,...

Contabilitatea Imobilizarilor Necorporale

I. DEFINIREA SI STRUCTURA IMOBILIZARILOR O componenta importanta a patrimoniului agentilor economici o constituie capitalul imobilizat în bunuri...

Contabilitate Publica - Monografie Contabila - Scoala Nr.7 Nicolae Tonitza

1.1. Denumirea entitatii publice si a activitatii pe care o desfasoara Aceasta monografie contabila a fost întocmita la Scoala Generala nr. 7...

Analiza Contabila

Capitolul 1. Consideraţii Generale Evoluţia cifrei de afaceri, a rezultatului net şi a activelor totale ale societăţii Societatea comercială SC...

Te-ar putea interesa și

Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor

CAPITOLUL I 1.1.Notiuni generale privind capitalurile Capitalul şi rezervele (capitaluri proprii) reprezintă dreptul asociaţilor sau...

Contabilitatea Primara a Stocurilor

I.Cadrul conceptual legislative de raportare financiara asociat stocurilor I.1 Rolul contabilitatii in cadrul intreprinderii Contabilitatea este...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

1. TENDINTE PREVIZIBILE PRIVIND PIATA CONFECTIILOR DE ÎMBRACAMINTE În ultimii 50 de ani, pe plan mondial, industria confectiilor de îmbracaminte...

Elaborarea Strategiilor Firmei

ARGUMENT TEMA :ELABORAREA STRATEGIILOR FIRMEI Am optat pentru aceasta tema intrucat mi-a fost cea mea accesibila atat din punct de vedere...

Metode de Majorare și Reducere a Capitalului Social

1. Notiunea de capital social 1.1În științele sociale Capitalul social este un concept sociologic folosit în economia politică, management,...

Contabilitatea Decontarilor cu Tertii

1.Introducere Prin categoria de decontari cu tertii sunt delimitate toate datoriile si creantele fata de terte persoane. De asemenea, sunt incluse...

Monografie Agentie Bancara

Capitolul 1 Prezentarea societatii bancare.Istoric si evolutie 1.1 Istoric CEC Bank Originile „CEC” Bank se regăsesc în eforturile elitelor...

Ai nevoie de altceva?