Analiza structurii financiar-patrimoniale a întreprinderii

Curs
6.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 6756
Mărime: 62.48KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof. UNTARU

Extras din document

1. ANALIZA STRUCTURII FINANCIARE (a PASIVULUI)

Obiective:

- aprecierea structurii financiare a întreprinderii, adică a modului de formare a surselor de finanţare după:

- termene de exigibilitate (scurt, mediu şi lung);

- provenienţă (proprii, împrumutate şi atrase);

- evaluarea politicii şi strategiilor financiare adoptate de management privind asigurarea surselor de finanţare necesare stadiului de dezvoltare în care se află întreprinderea.

Instrumentul de analiză utilizat: bilanţul financiar.

Analiză de tip vertical.

1.1. Analiza structurii surselor de finanţare pe termene de exigibilitate

1.1.1. Analiza ratei stabilităţii financiare Definire

Rata stabilităţii financiare (Rsf) reflectă măsura în care întreprinderea dispune de surse de finanţare cu caracter permanent (stabil). Preponderenţa în totalul pasivului bilanţier (PT) a capitalului permanent (Cpm) reflectă caracterul permanent al finanţării activităţii, conferind întreprinderii un grad mai ridicat de siguranţă prin stabilitate în finanţare.

Relaţii de calcul

Rsf =

După termenul de exigibilitate capitalul permanent este format din capitaluri proprii (Cpr) şi datorii pe termen mediu şi lung (Dtml).

Cpm = Cpr + Dtml

Interpretări

- Static

Un nivel minim care oferă o stabilitate acceptabilă pentru întreprindere este de 50%, deşi un nivel ce oscilează în jurul a 66% este considerat mai adecvat.

- În dinamică

Dacă în dinamică, nivelul ratei prezintă o tendinţă de creştere, atunci are loc sporirea ponderii capitalului permanent în totalul surselor de finanţare. Aceasta poate avea loc prin:

- majorarea capitalului permanent, prin:

- majorarea capitalului propriu prin:

- majorarea capitalului social prin noi aporturi în numerar sau în natură ale acţionarilor / asociaţilor;

- sporirea profitului nerepartizat;

- acumularea de rezerve;

- acumularea de rezerve din reevaluare (sold creditor);

- primirea de subvenţii pentru investiţii;

- contractarea de noi împrumuturi pe termen mediu şi lung, într-un volum mai mare decât sumele rambursărilor;

- lichidarea unor datorii pe termen scurt.

De regulă este o situaţie mai favorabilă pentru întreprindere dacă majorarea capitalului permanent se datorează modificării într-un ritm superior a nivelului capitalului propriu faţă de cel al datoriile pe termen mediu şi lung.

Dacă în dinamică, nivelul ratei prezintă o tendinţă de reducere atunci scade ponderea capitalului permanent în totalul surselor de finanţare. Situaţia poate fi determinată de:

- diminuarea capitalului propriu, prin:

- diminuarea capitalului social, prin:

- retrageri de capital de către acţionari sau asociaţi / răscumpărări de capital de către întreprindere;

- pierderi aferente exerciţiului curent;

- acoperirea unor pierderi înregistrate în exerciţiile financiare precedente;

- repartizarea profitului net;

- creşterea rezervelor din reevaluare cu sold debitor;

- rambursarea împrumuturilor pe termen mediu şi lung într-un volum mai mare decât ritmul contractării unor credite noi;

- creşterea datoriilor pe termen scurt într-un ritm superior majorării capitalului permanent. De regulă este o situaţie favorabilă pentru întreprindere dacă se datorează reducerii nivelului datoriilor pe termen mediu şi lung, fără însă ca rata să scadă sub nivelul minim stabilit.

1.1.2. Analiza ratei resurselor curente

Definire

Rata surselor curente (Rsc) reflectă măsura în care sursele curente (Dts - datorii pe termen scurt) participă la formarea surselor totale (PT - pasiv total) şi la finanţarea activităţii întreprinderii.

Relaţii de calcul

Rsc =

Rata stabilităţii financiare şi rata surselor curente sunt complementare.

Rsf + Rsc = 100%

Interpretări

- Static

Un nivel maxim al indicatorului pentru o întreprindere nu poate depăşi 50% din total pasiv deoarece ar compromite stabilitatea financiară; un nivel mai adecvat fiind considerat în jurul a 33% .

- În dinamică

Dacă în dinamică, rata prezintă o tendinţă de creştere atunci creşte ponderea surselor curente în totalul surselor de finanţare. Este o situaţie favorabilă pentru întreprindere dacă se realizează prin relaxarea (creşterea) termenelor de plată la datoriile din exploatare pe termen scurt, cu respectarea termenelor contractuale şi fără deteriorarea relaţiilor cu partenerii tradiţionali, fără însă ca rata să se apropie prea mult de nivelul maxim stabilit.

Dacă în dinamică, nivelul ratei prezintă o tendinţă de reducere atunci scade ponderea surselor curente în totalul surselor de finanţare. Este o situaţie favorabilă pentru întreprindere dacă se realizează pe seama reducerii nivelului datoriilor financiare pe termen scurt (a celor purtătoare de costuri), cu respectarea termenelor de plată la datoriile de exploatare pe termen scurt (mai ales a celor sociale şi fiscale).

Preview document

Analiza structurii financiar-patrimoniale a întreprinderii - Pagina 1
Analiza structurii financiar-patrimoniale a întreprinderii - Pagina 2
Analiza structurii financiar-patrimoniale a întreprinderii - Pagina 3
Analiza structurii financiar-patrimoniale a întreprinderii - Pagina 4
Analiza structurii financiar-patrimoniale a întreprinderii - Pagina 5
Analiza structurii financiar-patrimoniale a întreprinderii - Pagina 6
Analiza structurii financiar-patrimoniale a întreprinderii - Pagina 7
Analiza structurii financiar-patrimoniale a întreprinderii - Pagina 8
Analiza structurii financiar-patrimoniale a întreprinderii - Pagina 9
Analiza structurii financiar-patrimoniale a întreprinderii - Pagina 10
Analiza structurii financiar-patrimoniale a întreprinderii - Pagina 11
Analiza structurii financiar-patrimoniale a întreprinderii - Pagina 12
Analiza structurii financiar-patrimoniale a întreprinderii - Pagina 13
Analiza structurii financiar-patrimoniale a întreprinderii - Pagina 14
Analiza structurii financiar-patrimoniale a întreprinderii - Pagina 15
Analiza structurii financiar-patrimoniale a întreprinderii - Pagina 16
Analiza structurii financiar-patrimoniale a întreprinderii - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Analiza Structurii Financiar-Patrimoniale a Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Structura Financiară a Întreprinderii

Structura financiara-concept, obiective si elemente Daca în perioada anilor ’60 o întreprindere încerca sa obtina o linie de creditare pe termen...

Expertiza Contabilă

Expertiza contabilă – numirea expertului – efectuarea expertizei – raportul de expertiza contabilă – valorificarea expertizei – onorariul...

Analiza Riscurilor pentru Întocmirea Programului de Audit

Un bun control asupra activităţilor, atingerea obiectivelor, înseamnă înainte de toate administrarea riscurilor. Într-adevăr orice entitate este...

Proiect practică - SC Prescom Iernut SA

1. Aspecte cu privire la modul de constituire şi funcţionare a S.C. Prescom Iernut S.A. S.C. Prescom Iernut S.A. este o societate pe acţiuni...

Ghid pentru Redactarea și Prezentarea Lucrării de Licență

Introducere – cadrul general In conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire/licenţă/diplomă la...

Obiectul și Metoda Contabilității

I.Obiectul de studiu a contabilităţii La baza obiectului de studiu a contabilităţii este pus patrimoniul întreprinderii deoarece contabilitatea a...

Contabilitate

PATRIMONIUL AGENTILOR ECONOMICI Obiectul de studiu al METODEI CONTABILITATII il constituie patrimoniul agentilor economici. Prin PATRIMONIU se...

Contabilitatea Decontărilor cu Terții

Contabilitatea decontărilor cu terţii 1. Definirea,conţinutul şi structura decontărilor cu terţii 2. Obiectivele şi factorii organizatorii...

Te-ar putea interesa și

Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA

Capitolul .I Introducere 1.1. Prezentare generală la S.C Nufărul S.A. 1.2. Scurt istoric privind înfiinţarea şi principalele etape de...

Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov

Legătura financiară a activităţii intreprinderii, mai precis compartimentul financiar trebuie să exercite influenţe favorabile în mecanismele de...

Analiza potențialului financiar al S.C. Dobrogea S.A.

În anul 1961 prin H.C.M. nr. 376 a luat fiinţă Intreprinderea de Morărit şi Panificaţie“Dobrogea”, odată cu punerea în funcţiune a: -morii de grâu...

Analiza situației financiar - patrimoniale a întreprinderii

ANALIZA CORELATIEI FOND DE RULMENT – NEVOIA DE FOND DE RULMENT – TREZORERIA NETA 1.1. ANALIZA SITUATIEI FINANCIARE PATRIMONIALE A INTREPRINDERII...

Analiza activității întreprinderii SC Panifcom SRL dintr-o perspectivă economico - financiară

INTRODUCERE Analiza economico-financiară reprezintă un proces de identificare a stării economico-financiare în care se află agenţii economici, o...

Analiza rentabilității pe baza situațiilor anuale

INTRODUCERE În contextul reformei şi al tranziţiei la economia de piaţă, fiecare întreprindere se confruntă cu o serie de probleme care vizează în...

Analiza economico-financiară a Petrom

CAP. I. Prezentarea companiei şi guvernanţa corporativă Cap. 1.1. Prezentarea companiei Petrom este cea mai importantă companie românească de...

Taxa pe Valoarea Adăugată

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 1.1 DEFINIŢIA ŞI CARACTERISTICILE TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ Taxa pe...

Ai nevoie de altceva?