Audit

Curs
7.7/10 (6 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 11 fișiere: doc
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 32363
Mărime: 167.08KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ionescu Luminita

Extras din document

CAPITOLUL I

Consideratii generale referitoare la activitatea

de audit financiar contabil

În vederea fundamentarii deciziilor care stau la baza actului de conducere, orice manager al activitatii economice doreste sa cunoasca în orice moment, cât mai în detaliu, mai complet si mai real, starea patrimoniului unitatii pe care o conduce. Acest lucru se poate realiza prin organizarea unei structuri proprii de control financiar intern care sa aiba ca obiectiv sesizarea eventualelor disfunctionalitati aparute în modul de gestionare al proceselor economice, în special în zonele de risc ale acestora.

Rezultatele activitatii de control financiar intern se presupune ca redau cu fidelitate, într-un anumit moment, starea patrimoniului societatii si ca urmare ele constituie pentru manager un instrument important în derularea procesului de conducere.

Exista însa si situatii în care, pentru o mai mare credibilitate în fata tertilor, informatiile oferite de departamentul de control financiar intern trebuie sa fie certificate de o autoritate externa si echidistanta fata de cele doua entitati: emitentul de informatii (unitatea patrimoniala) si utilizatorul acestora. Ca urmare, activitatea unitatii patrimoniale trebuie sa fie analizata de catre o terta persoana sau societate cu atributii de control financiar extern.

Aceasta forma de verificare este cunoscuta sub denumirea de audit financiar si se realizeaza de catre profesionisti independenti, persoane fizice sau organizati în structuri având personalitate juridica. Una dintre caracteristicile auditului financiar o reprezinta recurgerea permanenta la criterii, norme si standarde.

Prezenta auditorilor financiari experti contabili si contabili autorizati precum si exercitarea de catre acestia, în mod independent, a îndatoririlor lor profesionale, în conformitate cu exigentele standardelor internationale de audit, exprima garantie si fiabilitate cu privire la: natura informatiilor din bilant, exactitatea patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor, calitatea activitatii manageriale.

Auditul financiar, în conceptia Codului de etica si de ontologie profesionala, constata realitatile, oportunitatile, carentele si disfunctionalitatile, deficientele si erorile, inclusiv actele reprobabile care se pot produce în sistemele functionale si în structurile manageriale. Auditorul, chiar si lucrând în echipa, nu poate cuprinde totul. El lucreaza prin esantionaj, folosind metode statistice de detectie, ceea ce genereaza riscul de audit, dar orice activitate presupune existenta unui grad mai mic sau mai mare de risc. Riscul îl întâlnim atât în actiune cât si în inactiune. Orice decizie implica un anumit grad de risc, dar acelasi lucru se întâmpla si în absenta deciziei. Esentialul consta în capacitatea de a determina riscul, de a determina natura si intensitatea acestuia.

În timp, activitatea de auditare a evoluat de la simpla corectare a abaterilor din documentele financiar contabile la aprecierea globala a fidelitatii rapoartelor financiare emise de un agent economic, si apoi la analiza critica a procedurilor utilizate la elaborarea acestora, ca si a elementelor lor structurale.

Cuvântul audit îsi are originea în limba latina, audire însemnând a asculta, a audia. Ulterior termenul de audit a fost preluat si în limba engleza având semnificatia de a controla, a inspecta, a verifica. Pe continentul european termenul de audit a fost popularizat în perioada anilor 1960 de catre cabinetele anglo-saxone de expertiza contabila. Initial, auditul era exercitat la cererea proprietarilor de întreprinderi pentru a se asigura ca lucrarile contabile sunt corect executate si ca toate activele lichide sunt corect contabilizate. Marile întreprinderi create în urma revolutiei industriale necesitau finantari exterioare care sa completeze capitalurile proprietarilor si sa permita achizitionarea masinilor costisitoare care apareau pe piata. Acesta este momentul în care a crescut importanta auditului, iar tertii au luat locul proprietarilor de întreprinderi ca principali clienti pentru cei care asigurau servicii de audit.

Preview document

Audit - Pagina 1
Audit - Pagina 2
Audit - Pagina 3
Audit - Pagina 4
Audit - Pagina 5
Audit - Pagina 6
Audit - Pagina 7
Audit - Pagina 8
Audit - Pagina 9
Audit - Pagina 10
Audit - Pagina 11
Audit - Pagina 12
Audit - Pagina 13
Audit - Pagina 14
Audit - Pagina 15
Audit - Pagina 16
Audit - Pagina 17
Audit - Pagina 18
Audit - Pagina 19
Audit - Pagina 20
Audit - Pagina 21
Audit - Pagina 22
Audit - Pagina 23
Audit - Pagina 24
Audit - Pagina 25
Audit - Pagina 26
Audit - Pagina 27
Audit - Pagina 28
Audit - Pagina 29
Audit - Pagina 30
Audit - Pagina 31
Audit - Pagina 32
Audit - Pagina 33
Audit - Pagina 34
Audit - Pagina 35
Audit - Pagina 36
Audit - Pagina 37
Audit - Pagina 38
Audit - Pagina 39
Audit - Pagina 40
Audit - Pagina 41
Audit - Pagina 42
Audit - Pagina 43
Audit - Pagina 44
Audit - Pagina 45
Audit - Pagina 46
Audit - Pagina 47
Audit - Pagina 48
Audit - Pagina 49
Audit - Pagina 50
Audit - Pagina 51
Audit - Pagina 52
Audit - Pagina 53
Audit - Pagina 54
Audit - Pagina 55
Audit - Pagina 56
Audit - Pagina 57
Audit - Pagina 58
Audit - Pagina 59
Audit - Pagina 60
Audit - Pagina 61
Audit - Pagina 62
Audit - Pagina 63
Audit - Pagina 64
Audit - Pagina 65
Audit - Pagina 66
Audit - Pagina 67
Audit - Pagina 68
Audit - Pagina 69
Audit - Pagina 70
Audit - Pagina 71
Audit - Pagina 72
Audit - Pagina 73
Audit - Pagina 74
Audit - Pagina 75
Audit - Pagina 76
Audit - Pagina 77
Audit - Pagina 78
Audit - Pagina 79
Audit - Pagina 80
Audit - Pagina 81
Audit - Pagina 82
Audit - Pagina 83
Audit - Pagina 84
Audit - Pagina 85
Audit - Pagina 86
Audit - Pagina 87
Audit - Pagina 88
Audit - Pagina 89
Audit - Pagina 90
Audit - Pagina 91
Audit - Pagina 92
Audit - Pagina 93
Audit - Pagina 94
Audit - Pagina 95
Audit - Pagina 96
Audit - Pagina 97
Audit - Pagina 98

Conținut arhivă zip

 • anexaA.doc
 • anexaB.doc
 • anexaC.doc
 • Bibliografie.doc
 • Cap1.doc
 • Cap2.doc
 • Cap3.doc
 • Cap4.doc
 • Cap5.doc
 • COPERTA.doc
 • CUPRINS.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Metodologia de efectuare a expertizei contabile

1.1.NECESITATEA EXPERTIZEI CONTABILE ŞI IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ De multe ori pentru lămurirea faptelor care formează obiectul unei...

Expertiza Contabilă în Procesul Civil

Consideraţii generale privind procesul civil Potrivit Constituţiei României orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor a...

Realizarea Controlului Fiscal și a Auditului Fiscal la Primăria Sectorului 6

INTRODUCERE În condiţiile globalizării, contabilitatea şi controlul de gestiune, evoluează în permanenţă, pentru a putea răspunde nevoilor în...

Complexitatea sistemelor informaționale economice

Documentarea este un element foarte important, mai ales în cazul sistemelor informatice economice, deoarece permite găsirea celei mai potrivite...

Misiune de audit intern la Scoala cu Cls I-VIII Nr 10 Suceava

PREZENTAREA INSTITUŢIEI Şcoala cu cl. I-VIII nr. 10 Suceava este situat în zona centrală a cartierului Cuza Vodă, pe str. Baladei nr. 4A şi a fost...

Contabilitate Proceduri

PROCEDURA ÎNREGISTRĂRILOR ÎN CONTABILITATE 1. ANALIZA SI FUNCłIONAREA CONTURILOR DE CAPITALURI 1.1. CARACTERIZAREA CONTURILOR PRIVIND FORMAREA...

Întreprinderea simulată - suport de curs

FISA POSTULUI - SECRETARIAT – ASISTENT MANAGER (AM) Functii operative: Functia de secretara presupune omniprezenta ei la diferite activitati...

Te-ar putea interesa și

Auditul instituțiilor de credit. Studiu de caz Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Definiţie : Prin AUDIT se întelege examinarea profesională efectuată de o persoană autorizată, independentă în vederea exprimării...

Planificarea misiunii de audit intern - entități economice la SC Moldova SA

CAPITOLUL 1 AUDITUL INTERN – CONCEPT Așa cum este definit de Institutul Internațional al Auditorilor Interni, auditul intern este o funcție...

Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă

Motto: Deviza auditorilor interni: „progres prin împărtăşirea cunoştinţelor” INTRODUCERE La elaborarea acestei lucrări de cercetare am studiat...

Auditul Impozitului pe Veniturile din Salarii

MOTIVATIA TEMEI Un studiu efectuat in Uniunea Europeana scoate in evidenta discrepantele privind nivelul impozitelor pe venit practicat la nivel...

Auditul și controlul imobilizărilor corporale

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Într-un domeniu de activitate atât de nou şi în condiţiile în care este necesară armonizarea legislativă şi practica...

Audit intern în instituții publice

INTRODUCERE Omul modern este nevoit să gestioneze resursele limitate pe care le deţine, să anticipeze ceea ce ar putea câştiga şi să stabilească...

Abordarea auditului intern - pregătire, realizare, încheiere

Motivatia temei In tara noastra introducerea auditului intern este un domeniu interesant de studiu, cu multe elemente de descoperit si clarificat....

Auditul securității și sănătății în muncă și evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională

I. INTRODUCERE Prezenta lucrare isi propune sa indeplineasca urmatoarele obiective generale: 1. Auditarea securitatii si sanatatii in munca in...

Ai nevoie de altceva?