Audit

Curs
7/10 (7 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 8055
Mărime: 43.91KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

RISCURI IN AUDIT: Tipuri de riscuri - realizarea obiectivului auditului pp. din partea auditorului obt. unui grad rezonabil de certitudine asupra întocmirii doc financiare de sinteza.

Riscurile se clasifica astfel:

A) dpdv al posib de a se produce exista:

- riscuri potentiale - sunt cele mai succeptibile de se produce daca nu se înreg la niv tuturor entitatilor; - riscuri posibile - reprez acea parte a risc potentiale pt care conducerea nu a întreprins masuri eficiente pt a le elimina. Ca urmare exista o mare posib ca erorile sa se produca fara a fii detectate.

B) dpdv al caracteristicilor proprii, entitatii riscurile generale specifice entitatii se refera la :

1)- riscurile leg de situatia ec a inteprinderii  când o intrep are situatie sanatoasa, conducerea este tentata sa neglijeze anumite functii ale intrep si ale conducerii si în special f de control. Când intrep se afla în sit dificila conducerea poate avea reactii necontrolate, fiind tentata sa ia credite cu dob f mari sau sa amâne luarea unor decizii bune.

2)- riscurile legate de organizarea generala a intrep - care sunt legate de mai multi factori :

- riscuri leg de nat structurilor si regulilor, cu cât acestea sunt mai complexe risc de eroare sunt mai mari.

ex : riscul de eval a prod în curs la produsele cu un ciclu lung de fabricatie;

- riscuri leg de calit gestiunii;

- riscuri leg de sist ctb si sist intern bine organizate si aplicate; care trebuie sa previna sa detecteze si corecteze orice erori care apar, ele reprez un mijl eficient de protectie împotriva riscurilor.

3)- riscuri legate de atitudinea conducerii - atitudinea cond poate contribui la limit sau cresterea riscurilor si în acest sens, aceasta reactie poate fi de indiferenta si de ignorarea riscurilor sau poate realiza unor produse detaliate pt prevenirea si elim riscurilor. Riscurile cresc când conducatorii preseaza angajatii sa mascheze unele actiuni fata de actionarii bancii.

C) dpdv al naturii op tratate în ctb si a riscurilor atasate acestora avem :

- date repetitive care rezulta din activ ag ec ele sunt prelucrate uniform de sist ctb si riscurile de erori sunt det de calit si fiab acestora;

- date punctuale complementare celor repetitive care sunt în evidenta la intervale de timp mai mici sau mai mari. ex: evaluari, aceste date pot fi purtatoare de riscuri, auditorul trebuie sa le analizeze pt a stab ce fel de teste se vor aplica;

- date exceptionale din op de nat exceptionala ( fuziune, faliment etc.) pt aceste date, riscul de erori este mare când agentul nu dispune de specialisti.

D) Riscuri legate de conceperea si functionarea sist - conceperea sist de concepere si prelucrarea datelor trebuie astfel concepute încât sa previna, sa descopere si sa elimine erorile.

F) Riscuri leg de procedeele si domeniile semnificative alese de auditor - auditorul trebuie sa îsi planifice misiunea aî pe baza factorilor de risc sa îsi orienteze atentia asupra erorilor posibile care pot avea o infl semnificativa privind conturile si op cu ct dar si asupra modurilor de aplicare a celor 3 existente în activitatea entitatii auditate.

Caracteristicile riscurilor de audit - riscul global de audit apare în sistem când cantitatea de probe necesare pt a dovedi respectarea unui criteriu dat este direct proportionala cu riscul ca auditorul sa emita opinia privind respectarea criteriului de evaluare.

Auditorul nu poate oferi o cercitudine absoluta dar este necesar limitarea la un niv scazut a riscului global de audit. În acest sens se avea în vedere faptul ca opinia auditoriului va fi inexacta si poate induce în eroare pe utilizator.

Deoarece aproape întotdeauna nu este posibil sa se refaca toate op financiare auditorul trebuie sa accepte un anumit nivel al riscului global al auditorului dat fiind asteptarile utilizatorului a situatiilor fin în mod special cu privire la legalitate si regularitate se obisnuieste sa se recomande numai nivel al riscului de 1-2 %.

Componentele riscului de audit 

a) Riscul inerent sau initial - este riscul datorita existentei unei abateri materiale sau al unor afirmatii eronate în mod independent. Evaluarea riscului inerent este normal sa se efectueze în faza preliminara a auditului chiar daca acestea necesita o munca temeinica el nu trebuie sa fie un proces de lunga durata. Auditorii vor evalua influenta urmatorilor factori:

- posibilitatea prezentarii eronate a ct contabile;

- succeptibilitatea ca activele sa fie pierdute sau deteriorate;

- incheierea unor op fin de val mare neobisnuite sau complexe aproape de finele exercitiului financiar.

b) Riscul controlului - este riscul ca sist ctb si cel de control intern al subiectului auditat sa nu revina sau sa nu detecteze în timp util o abatere care ar putea fi materiala, individual sau cumulat cu erori din alte solduri sau alte operatiuni. Deoarece riscurile de ctr exista în permanenta din cauza limitarii inerente ale sist ctb auditorul efectueaza de la început evaluarea eficacitatii sist ctb si al ctr intern al entitatii privind prevenirea si detectarea erorilor semnificative. Pt determinarea eficientei sist ctb auditorul efectueaza teste de control pt obt probelor de audit. O parte din procedeele utilizate pt întelegerea sist ctb si ctr intern furnizeaza nemijlocit probe de audit cu privire la eficienta ctr interne relevante putând fi considerate ca teste de control.

Testele de control cuprind :

- ctr doc justificative care stabilesc la baza op ec fin sau a altor evenimente cu scopul obt probelor de audit privind respectarea proced de ctr intern;

- investigarea si observarea ctr interne acolo unde ca urmare a exercitiilor nu s-au constat deficiente;

- refacerea unor ctr interne ex: ctr contului de furnizori pt a se obt siguranta ca ele reflecta obligatiile de plata.

c) Riscul de nedetectare - repr în general riscul ca o abatere materiala sau o inexactitate semnificativa care nu este corectata de ctr intern sa nu fie detectata nici de auditor. Cu cât auditorul realizeaza mai multe proceduri de fond cu atât este mai mare probabilitatea ca el sa detecteze orice eroare sau neregularitate iar riscul de nedetectat sa fie mai mic. Opusul riscului de nedetectat este asig pe care auditorul o obt pornind de la toate proced de fond pe care le realiz. Alegerea proced de fond de catre auditor a întinderii si a momentului aplicarii acestora depinde în mare masura de experienta profesionala realizata.

Preview document

Audit - Pagina 1
Audit - Pagina 2
Audit - Pagina 3
Audit - Pagina 4
Audit - Pagina 5
Audit - Pagina 6
Audit - Pagina 7
Audit - Pagina 8
Audit - Pagina 9
Audit - Pagina 10
Audit - Pagina 11
Audit - Pagina 12
Audit - Pagina 13
Audit - Pagina 14
Audit - Pagina 15
Audit - Pagina 16
Audit - Pagina 17
Audit - Pagina 18
Audit - Pagina 19
Audit - Pagina 20
Audit - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Audit Financiar.doc

Alții au mai descărcat și

Elaborarea si Analiza Bilantului Contabil

BILANTUL CONTABIL - DOCUMENT DE SINTEZA IN TEORIA SI PRACTICA INTERNATIONALA 1.1 Dimensiuni istorice privind bilantul contabil Desi...

Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL

CAPITOLUL 1 ARIA DE APLICABILITATE ŞI AUTORITATEA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT STATUTAR 1.1. Auditul statutar ca domeniu de cercetare a...

Auditarea Situatilor Financiare

1.1 Aspecte generale Exista o serie de norme elaborate de Comitetul International de Practici de Audit, asimilate de Camera Auditorilor Financiari...

Identificarea Riscurilor de Audit

Introducere Entităţile urmăresc strategii prin care să îşi realizeze obiectivele şi în funcţie de natura operaţiunilor şi a sectorului de...

Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara

CAPITOLUL 1 DIAGNOSTICUL PERFORMANŢELOR ŞI RISCURILOR PE BAZA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE Analiza economico-financiară este un instrument...

Eroare si Frauda - Responsabilitatiile Auditorului

CAP. 1. CONSIDERATII GENERALE Timp de secole întregi obiectivul primar al auditului a constat în descoperirea fraudelor si erorilor. Treptat,...

Proiect Audit pentru Corsa SRL

Dumneavoastra ati cerut ca noi sa efectuam auditul bilantului societatii S.C. CORSSA S.R.L. la data 01.05.2005, precum si al contului de profit si...

Auditul Financiar al Salariilor

1. Notiuni generale privind auditul financiar 1.1 Definirea auditului financiar Prin traducerea din Latina a cuvantului “audire” care inseamna...

Ai nevoie de altceva?