Audit

Curs
7/10 (7 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 8055
Mărime: 43.91KB (arhivat)
Publicat de: Paul Dascalu
Cost: Gratis

Extras din curs

RISCURI IN AUDIT: Tipuri de riscuri - realizarea obiectivului auditului pp. din partea auditorului obt. unui grad rezonabil de certitudine asupra întocmirii doc financiare de sinteza.

Riscurile se clasifica astfel:

A) dpdv al posib de a se produce exista:

- riscuri potentiale - sunt cele mai succeptibile de se produce daca nu se înreg la niv tuturor entitatilor; - riscuri posibile - reprez acea parte a risc potentiale pt care conducerea nu a întreprins masuri eficiente pt a le elimina. Ca urmare exista o mare posib ca erorile sa se produca fara a fii detectate.

B) dpdv al caracteristicilor proprii, entitatii riscurile generale specifice entitatii se refera la :

1)- riscurile leg de situatia ec a inteprinderii  când o intrep are situatie sanatoasa, conducerea este tentata sa neglijeze anumite functii ale intrep si ale conducerii si în special f de control. Când intrep se afla în sit dificila conducerea poate avea reactii necontrolate, fiind tentata sa ia credite cu dob f mari sau sa amâne luarea unor decizii bune.

2)- riscurile legate de organizarea generala a intrep - care sunt legate de mai multi factori :

- riscuri leg de nat structurilor si regulilor, cu cât acestea sunt mai complexe risc de eroare sunt mai mari.

ex : riscul de eval a prod în curs la produsele cu un ciclu lung de fabricatie;

- riscuri leg de calit gestiunii;

- riscuri leg de sist ctb si sist intern bine organizate si aplicate; care trebuie sa previna sa detecteze si corecteze orice erori care apar, ele reprez un mijl eficient de protectie împotriva riscurilor.

3)- riscuri legate de atitudinea conducerii - atitudinea cond poate contribui la limit sau cresterea riscurilor si în acest sens, aceasta reactie poate fi de indiferenta si de ignorarea riscurilor sau poate realiza unor produse detaliate pt prevenirea si elim riscurilor. Riscurile cresc când conducatorii preseaza angajatii sa mascheze unele actiuni fata de actionarii bancii.

C) dpdv al naturii op tratate în ctb si a riscurilor atasate acestora avem :

- date repetitive care rezulta din activ ag ec ele sunt prelucrate uniform de sist ctb si riscurile de erori sunt det de calit si fiab acestora;

- date punctuale complementare celor repetitive care sunt în evidenta la intervale de timp mai mici sau mai mari. ex: evaluari, aceste date pot fi purtatoare de riscuri, auditorul trebuie sa le analizeze pt a stab ce fel de teste se vor aplica;

- date exceptionale din op de nat exceptionala ( fuziune, faliment etc.) pt aceste date, riscul de erori este mare când agentul nu dispune de specialisti.

D) Riscuri legate de conceperea si functionarea sist - conceperea sist de concepere si prelucrarea datelor trebuie astfel concepute încât sa previna, sa descopere si sa elimine erorile.

F) Riscuri leg de procedeele si domeniile semnificative alese de auditor - auditorul trebuie sa îsi planifice misiunea aî pe baza factorilor de risc sa îsi orienteze atentia asupra erorilor posibile care pot avea o infl semnificativa privind conturile si op cu ct dar si asupra modurilor de aplicare a celor 3 existente în activitatea entitatii auditate.

Caracteristicile riscurilor de audit - riscul global de audit apare în sistem când cantitatea de probe necesare pt a dovedi respectarea unui criteriu dat este direct proportionala cu riscul ca auditorul sa emita opinia privind respectarea criteriului de evaluare.

Auditorul nu poate oferi o cercitudine absoluta dar este necesar limitarea la un niv scazut a riscului global de audit. În acest sens se avea în vedere faptul ca opinia auditoriului va fi inexacta si poate induce în eroare pe utilizator.

Deoarece aproape întotdeauna nu este posibil sa se refaca toate op financiare auditorul trebuie sa accepte un anumit nivel al riscului global al auditorului dat fiind asteptarile utilizatorului a situatiilor fin în mod special cu privire la legalitate si regularitate se obisnuieste sa se recomande numai nivel al riscului de 1-2 %.

Componentele riscului de audit 

a) Riscul inerent sau initial - este riscul datorita existentei unei abateri materiale sau al unor afirmatii eronate în mod independent. Evaluarea riscului inerent este normal sa se efectueze în faza preliminara a auditului chiar daca acestea necesita o munca temeinica el nu trebuie sa fie un proces de lunga durata. Auditorii vor evalua influenta urmatorilor factori:

- posibilitatea prezentarii eronate a ct contabile;

- succeptibilitatea ca activele sa fie pierdute sau deteriorate;

- incheierea unor op fin de val mare neobisnuite sau complexe aproape de finele exercitiului financiar.

b) Riscul controlului - este riscul ca sist ctb si cel de control intern al subiectului auditat sa nu revina sau sa nu detecteze în timp util o abatere care ar putea fi materiala, individual sau cumulat cu erori din alte solduri sau alte operatiuni. Deoarece riscurile de ctr exista în permanenta din cauza limitarii inerente ale sist ctb auditorul efectueaza de la început evaluarea eficacitatii sist ctb si al ctr intern al entitatii privind prevenirea si detectarea erorilor semnificative. Pt determinarea eficientei sist ctb auditorul efectueaza teste de control pt obt probelor de audit. O parte din procedeele utilizate pt întelegerea sist ctb si ctr intern furnizeaza nemijlocit probe de audit cu privire la eficienta ctr interne relevante putând fi considerate ca teste de control.

Testele de control cuprind :

- ctr doc justificative care stabilesc la baza op ec fin sau a altor evenimente cu scopul obt probelor de audit privind respectarea proced de ctr intern;

- investigarea si observarea ctr interne acolo unde ca urmare a exercitiilor nu s-au constat deficiente;

- refacerea unor ctr interne ex: ctr contului de furnizori pt a se obt siguranta ca ele reflecta obligatiile de plata.

c) Riscul de nedetectare - repr în general riscul ca o abatere materiala sau o inexactitate semnificativa care nu este corectata de ctr intern sa nu fie detectata nici de auditor. Cu cât auditorul realizeaza mai multe proceduri de fond cu atât este mai mare probabilitatea ca el sa detecteze orice eroare sau neregularitate iar riscul de nedetectat sa fie mai mic. Opusul riscului de nedetectat este asig pe care auditorul o obt pornind de la toate proced de fond pe care le realiz. Alegerea proced de fond de catre auditor a întinderii si a momentului aplicarii acestora depinde în mare masura de experienta profesionala realizata.

Preview document

Audit - Pagina 1
Audit - Pagina 2
Audit - Pagina 3
Audit - Pagina 4
Audit - Pagina 5
Audit - Pagina 6
Audit - Pagina 7
Audit - Pagina 8
Audit - Pagina 9
Audit - Pagina 10
Audit - Pagina 11
Audit - Pagina 12
Audit - Pagina 13
Audit - Pagina 14
Audit - Pagina 15
Audit - Pagina 16
Audit - Pagina 17
Audit - Pagina 18
Audit - Pagina 19
Audit - Pagina 20
Audit - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Audit Financiar.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul Financiar al Salariilor

1. Notiuni generale privind auditul financiar 1.1 Definirea auditului financiar Prin traducerea din Latina a cuvantului “audire” care inseamna...

Auditul Financiar

Auditul financiar reprezintao opinie completa,fidela a exercitiului financiar. Comitetul International de Practici de Audit ( IAPC ) a elaborat o...

Bazele Teoretico-Metodologice ale Analizei Economico-Financiare

1.1. Continutul, particularitatile si rolul analizei economico-financiare a) A ANALIZA (româna) = ANALISI (greaca) b) ANALIZA ECONOMICA = O...

Analiza Activității de Producție și Comercializare a Agentului Economic

ANALIZA CORELATIILOR DE ECHILIBRU ÎNTRE INDICATORII VALORICI INDICATORII VALORICI cifra de afaceri volumul vânzarilor sau facturarilor unui...

Analiza Potențialului Intern al Întreprinderii

Potentialul intern al întreprinderii reprezinta resursele acesteia umane, materiale si financiare. De marimea lor, respectiv modul um sunt alocate...

Analiza cheltuielilor întreprinderii

Costul - instrument important din categoria tehnicilor de diagnosticare a firmei. - studiul cheltuielilor în mod sistematic permite întelegerea...

Audit Intern

Ce este auditul intern? Scopul auditului intern - de a concura la atingerea obiectivelor unei organizaţii (entităţi). Ce este riscul? Un set de...

Audit

PREFATA În contextul preocuparilor actuale de implementare a unor sisteme ale calitatii, potrivit standardelor din familia ISO, auditul este...

Te-ar putea interesa și

Auditul instituțiilor de credit. Studiu de caz Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Definiţie : Prin AUDIT se întelege examinarea profesională efectuată de o persoană autorizată, independentă în vederea exprimării...

Planificarea misiunii de audit intern - entități economice la SC Moldova SA

CAPITOLUL 1 AUDITUL INTERN – CONCEPT Așa cum este definit de Institutul Internațional al Auditorilor Interni, auditul intern este o funcție...

Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă

Motto: Deviza auditorilor interni: „progres prin împărtăşirea cunoştinţelor” INTRODUCERE La elaborarea acestei lucrări de cercetare am studiat...

Auditul Impozitului pe Veniturile din Salarii

MOTIVATIA TEMEI Un studiu efectuat in Uniunea Europeana scoate in evidenta discrepantele privind nivelul impozitelor pe venit practicat la nivel...

Auditul și controlul imobilizărilor corporale

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Într-un domeniu de activitate atât de nou şi în condiţiile în care este necesară armonizarea legislativă şi practica...

Audit intern în instituții publice

INTRODUCERE Omul modern este nevoit să gestioneze resursele limitate pe care le deţine, să anticipeze ceea ce ar putea câştiga şi să stabilească...

Abordarea auditului intern - pregătire, realizare, încheiere

Motivatia temei In tara noastra introducerea auditului intern este un domeniu interesant de studiu, cu multe elemente de descoperit si clarificat....

Misiunea de Audit Intern

INTRODUCERE Auditul intern - un element esential pentru succesul unei companii Timpul pe care îl trăim este caracterizat de ample procese de...

Ai nevoie de altceva?