Audit

Curs
7.3/10 (20 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 19 fișiere: doc
Pagini : 173 în total
Cuvinte : 44573
Mărime: 478.39KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

CUPRINS

NOTIUNI DE BAZÃ PRIVIND AUDITAREA

1.1. Conceptul de audit. Activitatea de audit

1.2. Clasificarea si domeniile de aplicare ale auditului

1.3. Auditul calitatii. Termeni si defintii

1.4. Principii de baza privind auditarea. Caracteristicile auditului

1.5. Standarde aplicabile în auditare

AUDITURILE CALITATII

2.1. Obiectivele generale si importanta auditului calitatii

2.2. Tipuri de audituri ale calitatii

2.3. Auditul calitatii produsului.

2.4. Auditul calitatii procesului.

2.5. Auditul sistemelor calitatii.

MANAGEMENTUL PROGRAMULUI DE AUDIT

3.1. Generalitati

3.2. Obiectivele si întinderea unui program de audit

3.3.Responsabilitati, resurse si proceduri

3.4. Implementarea programelor de audit

3.5.Înregistrari ale programului de audit

3.6. Audituri de sistem combinate. Audituri comune

3.7. Monitorizarea si analiza unui program de audit

PROCESUL DE AUDITARE (PRELUCRARE DUPA ISO 19011:2002)

4.1. Generalitati

4.2. Initirea auditului

4.3. Analiza documentelor

4.4. Pregatirea activitatilor de audit la fata locului4.5. Desfasurarea activitatilor de audit la fata locului

4.6. Pregatirea, aprobarea si difuzarea auditului

4.7. Finalizarea auditului

4.8. Auditul de urmarire

DOCUMENTELE DE LUCRU ALE AUDITULUI SISTEMELOR CALITATII

5.1. Liste de verificare/Chestionare de audit

5.2.“Aide – memoires”

5.3. Prezentarea documentelor de lucru utilizate în etapele de auditare

CALIFICAREA AUDITORILOR SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITATII

6.1. Notiuni generale privind educatia, instruirea, experienta profesionala si competenta în audit

6.2. Procesul de evaluare si selectare a auditorilor

6.3. Auditorul – cunostinte si abilitati

6.4. Conducatorul echipei de audit (auditorul sef) – cunostinte si abilitati

6.5.Auditorii pentru SMC si SMM – cunostinte si abilitati

6.6. Cunostinte si abilitati în definirea ariei de competenta a auditorilor

6.7.Mentinerea calificarii auditorilor

METODE SI TEHNICI DE COMUNICARE UTILIZATE ÎN AUDITULUI CALITATII

7.1. Specificul comunicatiilor firmei în procesul de auditare

7.2. Metode si tehnici de comunicare utilizate în auditare

7.3. Elemente specifice comunicarii în contextul auditului calitatii

7.4. Recomandari privind utilizarea metodelor si tehnicilor de comunicare în desfasurarea auditului

7.5. Auditul comunicatiilor firmei

AUDITUL SI SISTEMUL DE MANAGEMENT AL FIRMEI

8.1. Auditul managementului de vârf

8.2. Auditul – proces de îmbunatatire continua a sistemului de management al calitatii

8.3.Abordarea auditului calitatii din perspectiva sistemului de managementului al firmei

8.4. Auditul calitatii – proces generator de valoare într-o organizatie

AUDITUL PERFORMANTEI - INSTRUMENT AL MANAGEMENTULUI CALITATII

9.1. Auditul performantei

9.2. Încadrarea auditului calitatii în auditul performantei

Bibliografie

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Extras din document

PREFATA

În contextul preocuparilor actuale de implementare a unor sisteme ale calitatii, potrivit standardelor din familia ISO, auditul este considerat un instrument esential pentru realizarea obiectivelor întreprinderii, în acest domeniu.

Generat de nevoia de a evalua necesitatea de îmbunatatire a calitatii sau de actiuni corective, auditul a devenit un concept de baza prin semnificatia sa în demersul complex al obtinerii calitatii.

Dincolo de viziunea conceptuala a auditului, acesta se regaseste în toate etapele din evolutia unei organizatii, de la proiectarea, documentarea si implementarea unui sistem de management al calitatii, pâna la certificarea acestuia, dând garantia ca fiecare cerinta a standardului este îndeplinita.

Implementarea si mai apoi ”viata” unui sistem de management al calitatii trebuie sã se bazeze pe ciclul îmbunatatirii continue al lui Deming. Teoretic deci, existenta unui sistem de management al calitatii implicã adãugarea de valoare, acest lucru realizându-se prin intermediul auditurilor.

Cursul trateaza auditul ca un proces complex, fiind studiate importanta, obiectivele, tipologiile recunoscute, documentele si tehnicile de auditare, rolul si calitatile auditorilor ca factori determinanti în succesul auditului. În plus, se identifica auditul ca un proces generator de valoare tratat din perspectiva managementului general al organizatiei, abordând managementul ca sistem si din perspectiva organizarii proceselor, nu numai ca se determina masura în care sistemul de management al calitatii este conform cu cerintele standardului ISO 9001:2000, dar se creeaza premisele identificarii modalitatilor de promovarea în organizatie a unui management al calitatii totale, management caracterizat printr-o abordare la nivelul întregii organizatii a problemelor legate de calitate.

CAPITOLUL 1

NOTIUNI DE BAZA PRIVIND AUDITAREA

1.1. Conceptul de audit. Activitatea de audit

1.2. Clasificarea si domeniile de aplicare ale auditului

1.3. Auditul calitatii. Termeni si defintii

1.4.Principii de baza privind auditarea. Caracteristicile auditului

1.5. Standarde aplicabile în auditare

1.1. Conceptul de audit. Activitatea de audit.

Termenului de audit, are originea în verbul “audio”, care în limba latina înseamna “a asculta”. Acest verb, în evul mediu, capata sensul de a asculta partile implicate într-un proces, iar mai târziu primeste o larga extindere în tarile anglo-saxone si în Franta, în domeniul reviziilor contabile, inclusiv al Curtii de Conturi. În dictionarul anglo-francez Hachett, din anul 1934, termenul “audit” este definit ca reprezentând “verificarea conturilor de catre experti”.

Potrivit Webster’s Encyclopedic, prin audit se întelege “examinarea oficiala sau verificarea conturilor si înregistrarilor, în special a conturilor financiare”. Aceeasi semnificatie este atribuita termenului de audit în dictionarele aparute în tara noastra: “audit -verificare, revizie a conturilor, bilant, a verifica conturile”: audit -revizie (contabila)”.

Un sens mai larg dau acestui termen enciclopediile britanice, potrivit carora prin audit se întelege “o examinare“ a unei situatii, într-un anumit sector.

Auditul este considerat un instrument esential pentru realizarea obiectivelor organizatiei.

Scopul principal al auditului este de a evalua neconformitatile în raport cu reglementarile în vigoare si de a concepe actiuni corective necesare pentru eliminarea acestor neconformitati.

Consultanta în audit se finalizeaza printr-un raport de audit, elaborat în urma unui proces complex. Acest proces, realizat de auditori profesionisti are la baza informatii relevante din domeniul în care se face auditul, prin respectarea unor metode si standarde profesionale si etice specifice.

Activitatea de audit are la baza o serie de standarde de audit, precum si o serie de reglementari legale. Obiectivul principal al standardelor de audit este îmbunatatirea si mentinerea calitatii lucrarilor în beneficiul profesiei de auditor, si al utilizatorilor rezultatelor auditului.

În ultimul timp, pe plan national s-a constatat o preocupare majora referitoare la existenta si eficienta auditului. Aceasta tendinta se accelereaza, un aspect foarte important fiind recunoasterea standardelor de catre instantele judiciare si fiscale. Prin adoptarea acestor standarde va creste calitatea produselor si a organizatiei atingând în scurt timp performantele firmelor europene si internationale.

Preview document

Audit - Pagina 1
Audit - Pagina 2
Audit - Pagina 3
Audit - Pagina 4
Audit - Pagina 5
Audit - Pagina 6
Audit - Pagina 7
Audit - Pagina 8
Audit - Pagina 9
Audit - Pagina 10
Audit - Pagina 11
Audit - Pagina 12
Audit - Pagina 13
Audit - Pagina 14
Audit - Pagina 15
Audit - Pagina 16
Audit - Pagina 17
Audit - Pagina 18
Audit - Pagina 19
Audit - Pagina 20
Audit - Pagina 21
Audit - Pagina 22
Audit - Pagina 23
Audit - Pagina 24
Audit - Pagina 25
Audit - Pagina 26
Audit - Pagina 27
Audit - Pagina 28
Audit - Pagina 29
Audit - Pagina 30
Audit - Pagina 31
Audit - Pagina 32
Audit - Pagina 33
Audit - Pagina 34
Audit - Pagina 35
Audit - Pagina 36
Audit - Pagina 37
Audit - Pagina 38
Audit - Pagina 39
Audit - Pagina 40
Audit - Pagina 41
Audit - Pagina 42
Audit - Pagina 43
Audit - Pagina 44
Audit - Pagina 45
Audit - Pagina 46
Audit - Pagina 47
Audit - Pagina 48
Audit - Pagina 49
Audit - Pagina 50
Audit - Pagina 51
Audit - Pagina 52
Audit - Pagina 53
Audit - Pagina 54
Audit - Pagina 55
Audit - Pagina 56
Audit - Pagina 57
Audit - Pagina 58
Audit - Pagina 59
Audit - Pagina 60
Audit - Pagina 61
Audit - Pagina 62
Audit - Pagina 63
Audit - Pagina 64
Audit - Pagina 65
Audit - Pagina 66
Audit - Pagina 67
Audit - Pagina 68
Audit - Pagina 69
Audit - Pagina 70
Audit - Pagina 71
Audit - Pagina 72
Audit - Pagina 73
Audit - Pagina 74
Audit - Pagina 75
Audit - Pagina 76
Audit - Pagina 77
Audit - Pagina 78
Audit - Pagina 79
Audit - Pagina 80
Audit - Pagina 81
Audit - Pagina 82
Audit - Pagina 83
Audit - Pagina 84
Audit - Pagina 85
Audit - Pagina 86
Audit - Pagina 87
Audit - Pagina 88
Audit - Pagina 89
Audit - Pagina 90
Audit - Pagina 91
Audit - Pagina 92
Audit - Pagina 93
Audit - Pagina 94
Audit - Pagina 95
Audit - Pagina 96
Audit - Pagina 97
Audit - Pagina 98
Audit - Pagina 99
Audit - Pagina 100
Audit - Pagina 101
Audit - Pagina 102
Audit - Pagina 103
Audit - Pagina 104
Audit - Pagina 105
Audit - Pagina 106
Audit - Pagina 107
Audit - Pagina 108
Audit - Pagina 109
Audit - Pagina 110
Audit - Pagina 111
Audit - Pagina 112
Audit - Pagina 113
Audit - Pagina 114
Audit - Pagina 115
Audit - Pagina 116
Audit - Pagina 117
Audit - Pagina 118
Audit - Pagina 119
Audit - Pagina 120
Audit - Pagina 121
Audit - Pagina 122
Audit - Pagina 123
Audit - Pagina 124
Audit - Pagina 125
Audit - Pagina 126
Audit - Pagina 127
Audit - Pagina 128
Audit - Pagina 129
Audit - Pagina 130
Audit - Pagina 131
Audit - Pagina 132
Audit - Pagina 133
Audit - Pagina 134
Audit - Pagina 135
Audit - Pagina 136
Audit - Pagina 137
Audit - Pagina 138
Audit - Pagina 139
Audit - Pagina 140
Audit - Pagina 141
Audit - Pagina 142
Audit - Pagina 143
Audit - Pagina 144
Audit - Pagina 145
Audit - Pagina 146
Audit - Pagina 147
Audit - Pagina 148
Audit - Pagina 149
Audit - Pagina 150
Audit - Pagina 151
Audit - Pagina 152
Audit - Pagina 153
Audit - Pagina 154
Audit - Pagina 155
Audit - Pagina 156
Audit - Pagina 157
Audit - Pagina 158
Audit - Pagina 159
Audit - Pagina 160
Audit - Pagina 161
Audit - Pagina 162
Audit - Pagina 163
Audit - Pagina 164
Audit - Pagina 165
Audit - Pagina 166
Audit - Pagina 167
Audit - Pagina 168
Audit - Pagina 169
Audit - Pagina 170
Audit - Pagina 171
Audit - Pagina 172
Audit - Pagina 173

Conținut arhivă zip

 • Audit
  • Anexa1.doc
  • anexa2b.doc
  • Anexa3.doc
  • Anexa4.doc
  • Anexa5.doc
  • anexa6.doc
  • Aplicatie.doc
  • Bibliografie .doc
  • cap1.doc
  • cap2.doc
  • cap3.doc
  • cap4.doc
  • cap5.doc
  • cap6.doc
  • cap7.doc
  • cap8.doc
  • cap9.doc
  • CUPRINS BUN.doc
  • introducere.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL

CAPITOLUL 1 ARIA DE APLICABILITATE ŞI AUTORITATEA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT STATUTAR 1.1. Auditul statutar ca domeniu de cercetare a...

Standarde Internationale de Audit

Va rog sa rezolvati aceste grile individual pentru ca ele parcurg toate Standardele Internationale de Audit inclusiv Normele minimale de audit...

Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa

INTRODUCERE Considerat multă vreme, în mod nedrept şi neavizat, doar o formă a controlului financiar, auditul tinde să ocupe şi în ţara noastră...

Eroare și Fraudă în Auditul Financiar

5.2. Proceduri de fond Probele de audit pot fi obtinute printr-o combinatie de teste de control si proceduri de fond (sau proceduri de...

Frauda si Eroarea ca Obiect al Auditului Financiar - Metode si Practici Specifice

1. Introducere Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată...

Audit - SC Prodplast

Auditul financiar contabil privind imobilizarile corporale 1. Stabilirea cadrului legislativ normativ privind imobilizarile corporale: "...

Auditul Impozitului pe Veniturile Nerezidentilor

CADRUL LEGISLATIV - Codul Fiscal - Normele de aplicare ale Codului Fiscal - Codul de procedura Fiscala - Conventii de dubla impunere cu...

Ai nevoie de altceva?