Audit

Curs
7.1/10 (21 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 19 fișiere: doc
Pagini : 173 în total
Cuvinte : 44573
Mărime: 478.39KB (arhivat)
Publicat de: Ana L.
Cost: Gratis

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. NOTIUNI DE BAZÃ PRIVIND AUDITAREA
 3. 1.1. Conceptul de audit. Activitatea de audit
 4. 1.2. Clasificarea si domeniile de aplicare ale auditului
 5. 1.3. Auditul calitatii. Termeni si defintii
 6. 1.4. Principii de baza privind auditarea. Caracteristicile auditului
 7. 1.5. Standarde aplicabile în auditare
 8. AUDITURILE CALITATII
 9. 2.1. Obiectivele generale si importanta auditului calitatii
 10. 2.2. Tipuri de audituri ale calitatii
 11. 2.3. Auditul calitatii produsului.
 12. 2.4. Auditul calitatii procesului.
 13. 2.5. Auditul sistemelor calitatii.
 14. MANAGEMENTUL PROGRAMULUI DE AUDIT
 15. 3.1. Generalitati
 16. 3.2. Obiectivele si întinderea unui program de audit
 17. 3.3.Responsabilitati, resurse si proceduri
 18. 3.4. Implementarea programelor de audit
 19. 3.5.Înregistrari ale programului de audit
 20. 3.6. Audituri de sistem combinate. Audituri comune
 21. 3.7. Monitorizarea si analiza unui program de audit
 22. PROCESUL DE AUDITARE (PRELUCRARE DUPA ISO 19011:2002)
 23. 4.1. Generalitati
 24. 4.2. Initirea auditului
 25. 4.3. Analiza documentelor
 26. 4.4. Pregatirea activitatilor de audit la fata locului4.5. Desfasurarea activitatilor de audit la fata locului
 27. 4.6. Pregatirea, aprobarea si difuzarea auditului
 28. 4.7. Finalizarea auditului
 29. 4.8. Auditul de urmarire
 30. DOCUMENTELE DE LUCRU ALE AUDITULUI SISTEMELOR CALITATII
 31. 5.1. Liste de verificare/Chestionare de audit
 32. 5.2.“Aide – memoires”
 33. 5.3. Prezentarea documentelor de lucru utilizate în etapele de auditare
 34. CALIFICAREA AUDITORILOR SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITATII
 35. 6.1. Notiuni generale privind educatia, instruirea, experienta profesionala si competenta în audit
 36. 6.2. Procesul de evaluare si selectare a auditorilor
 37. 6.3. Auditorul – cunostinte si abilitati
 38. 6.4. Conducatorul echipei de audit (auditorul sef) – cunostinte si abilitati
 39. 6.5.Auditorii pentru SMC si SMM – cunostinte si abilitati
 40. 6.6. Cunostinte si abilitati în definirea ariei de competenta a auditorilor
 41. 6.7.Mentinerea calificarii auditorilor
 42. METODE SI TEHNICI DE COMUNICARE UTILIZATE ÎN AUDITULUI CALITATII
 43. 7.1. Specificul comunicatiilor firmei în procesul de auditare
 44. 7.2. Metode si tehnici de comunicare utilizate în auditare
 45. 7.3. Elemente specifice comunicarii în contextul auditului calitatii
 46. 7.4. Recomandari privind utilizarea metodelor si tehnicilor de comunicare în desfasurarea auditului
 47. 7.5. Auditul comunicatiilor firmei
 48. AUDITUL SI SISTEMUL DE MANAGEMENT AL FIRMEI
 49. 8.1. Auditul managementului de vârf
 50. 8.2. Auditul – proces de îmbunatatire continua a sistemului de management al calitatii
 51. 8.3.Abordarea auditului calitatii din perspectiva sistemului de managementului al firmei
 52. 8.4. Auditul calitatii – proces generator de valoare într-o organizatie
 53. AUDITUL PERFORMANTEI - INSTRUMENT AL MANAGEMENTULUI CALITATII
 54. 9.1. Auditul performantei
 55. 9.2. Încadrarea auditului calitatii în auditul performantei
 56. Bibliografie
 57. Anexa 1
 58. Anexa 2
 59. Anexa 3
 60. Anexa 4
 61. Anexa 5

Extras din curs

PREFATA

În contextul preocuparilor actuale de implementare a unor sisteme ale calitatii, potrivit standardelor din familia ISO, auditul este considerat un instrument esential pentru realizarea obiectivelor întreprinderii, în acest domeniu.

Generat de nevoia de a evalua necesitatea de îmbunatatire a calitatii sau de actiuni corective, auditul a devenit un concept de baza prin semnificatia sa în demersul complex al obtinerii calitatii.

Dincolo de viziunea conceptuala a auditului, acesta se regaseste în toate etapele din evolutia unei organizatii, de la proiectarea, documentarea si implementarea unui sistem de management al calitatii, pâna la certificarea acestuia, dând garantia ca fiecare cerinta a standardului este îndeplinita.

Implementarea si mai apoi ”viata” unui sistem de management al calitatii trebuie sã se bazeze pe ciclul îmbunatatirii continue al lui Deming. Teoretic deci, existenta unui sistem de management al calitatii implicã adãugarea de valoare, acest lucru realizându-se prin intermediul auditurilor.

Cursul trateaza auditul ca un proces complex, fiind studiate importanta, obiectivele, tipologiile recunoscute, documentele si tehnicile de auditare, rolul si calitatile auditorilor ca factori determinanti în succesul auditului. În plus, se identifica auditul ca un proces generator de valoare tratat din perspectiva managementului general al organizatiei, abordând managementul ca sistem si din perspectiva organizarii proceselor, nu numai ca se determina masura în care sistemul de management al calitatii este conform cu cerintele standardului ISO 9001:2000, dar se creeaza premisele identificarii modalitatilor de promovarea în organizatie a unui management al calitatii totale, management caracterizat printr-o abordare la nivelul întregii organizatii a problemelor legate de calitate.

CAPITOLUL 1

NOTIUNI DE BAZA PRIVIND AUDITAREA

1.1. Conceptul de audit. Activitatea de audit

1.2. Clasificarea si domeniile de aplicare ale auditului

1.3. Auditul calitatii. Termeni si defintii

1.4.Principii de baza privind auditarea. Caracteristicile auditului

1.5. Standarde aplicabile în auditare

1.1. Conceptul de audit. Activitatea de audit.

Termenului de audit, are originea în verbul “audio”, care în limba latina înseamna “a asculta”. Acest verb, în evul mediu, capata sensul de a asculta partile implicate într-un proces, iar mai târziu primeste o larga extindere în tarile anglo-saxone si în Franta, în domeniul reviziilor contabile, inclusiv al Curtii de Conturi. În dictionarul anglo-francez Hachett, din anul 1934, termenul “audit” este definit ca reprezentând “verificarea conturilor de catre experti”.

Potrivit Webster’s Encyclopedic, prin audit se întelege “examinarea oficiala sau verificarea conturilor si înregistrarilor, în special a conturilor financiare”. Aceeasi semnificatie este atribuita termenului de audit în dictionarele aparute în tara noastra: “audit -verificare, revizie a conturilor, bilant, a verifica conturile”: audit -revizie (contabila)”.

Un sens mai larg dau acestui termen enciclopediile britanice, potrivit carora prin audit se întelege “o examinare“ a unei situatii, într-un anumit sector.

Auditul este considerat un instrument esential pentru realizarea obiectivelor organizatiei.

Scopul principal al auditului este de a evalua neconformitatile în raport cu reglementarile în vigoare si de a concepe actiuni corective necesare pentru eliminarea acestor neconformitati.

Consultanta în audit se finalizeaza printr-un raport de audit, elaborat în urma unui proces complex. Acest proces, realizat de auditori profesionisti are la baza informatii relevante din domeniul în care se face auditul, prin respectarea unor metode si standarde profesionale si etice specifice.

Activitatea de audit are la baza o serie de standarde de audit, precum si o serie de reglementari legale. Obiectivul principal al standardelor de audit este îmbunatatirea si mentinerea calitatii lucrarilor în beneficiul profesiei de auditor, si al utilizatorilor rezultatelor auditului.

În ultimul timp, pe plan national s-a constatat o preocupare majora referitoare la existenta si eficienta auditului. Aceasta tendinta se accelereaza, un aspect foarte important fiind recunoasterea standardelor de catre instantele judiciare si fiscale. Prin adoptarea acestor standarde va creste calitatea produselor si a organizatiei atingând în scurt timp performantele firmelor europene si internationale.

Preview document

Audit - Pagina 1
Audit - Pagina 2
Audit - Pagina 3
Audit - Pagina 4
Audit - Pagina 5
Audit - Pagina 6
Audit - Pagina 7
Audit - Pagina 8
Audit - Pagina 9
Audit - Pagina 10
Audit - Pagina 11
Audit - Pagina 12
Audit - Pagina 13
Audit - Pagina 14
Audit - Pagina 15
Audit - Pagina 16
Audit - Pagina 17
Audit - Pagina 18
Audit - Pagina 19
Audit - Pagina 20
Audit - Pagina 21
Audit - Pagina 22
Audit - Pagina 23
Audit - Pagina 24
Audit - Pagina 25
Audit - Pagina 26
Audit - Pagina 27
Audit - Pagina 28
Audit - Pagina 29
Audit - Pagina 30
Audit - Pagina 31
Audit - Pagina 32
Audit - Pagina 33
Audit - Pagina 34
Audit - Pagina 35
Audit - Pagina 36
Audit - Pagina 37
Audit - Pagina 38
Audit - Pagina 39
Audit - Pagina 40
Audit - Pagina 41
Audit - Pagina 42
Audit - Pagina 43
Audit - Pagina 44
Audit - Pagina 45
Audit - Pagina 46
Audit - Pagina 47
Audit - Pagina 48
Audit - Pagina 49
Audit - Pagina 50
Audit - Pagina 51
Audit - Pagina 52
Audit - Pagina 53
Audit - Pagina 54
Audit - Pagina 55
Audit - Pagina 56
Audit - Pagina 57
Audit - Pagina 58
Audit - Pagina 59
Audit - Pagina 60
Audit - Pagina 61
Audit - Pagina 62
Audit - Pagina 63
Audit - Pagina 64
Audit - Pagina 65
Audit - Pagina 66
Audit - Pagina 67
Audit - Pagina 68
Audit - Pagina 69
Audit - Pagina 70
Audit - Pagina 71
Audit - Pagina 72
Audit - Pagina 73
Audit - Pagina 74
Audit - Pagina 75
Audit - Pagina 76
Audit - Pagina 77
Audit - Pagina 78
Audit - Pagina 79
Audit - Pagina 80
Audit - Pagina 81
Audit - Pagina 82
Audit - Pagina 83
Audit - Pagina 84
Audit - Pagina 85
Audit - Pagina 86
Audit - Pagina 87
Audit - Pagina 88
Audit - Pagina 89
Audit - Pagina 90
Audit - Pagina 91
Audit - Pagina 92
Audit - Pagina 93
Audit - Pagina 94
Audit - Pagina 95
Audit - Pagina 96
Audit - Pagina 97
Audit - Pagina 98
Audit - Pagina 99
Audit - Pagina 100
Audit - Pagina 101
Audit - Pagina 102
Audit - Pagina 103
Audit - Pagina 104
Audit - Pagina 105
Audit - Pagina 106
Audit - Pagina 107
Audit - Pagina 108
Audit - Pagina 109
Audit - Pagina 110
Audit - Pagina 111
Audit - Pagina 112
Audit - Pagina 113
Audit - Pagina 114
Audit - Pagina 115
Audit - Pagina 116
Audit - Pagina 117
Audit - Pagina 118
Audit - Pagina 119
Audit - Pagina 120
Audit - Pagina 121
Audit - Pagina 122
Audit - Pagina 123
Audit - Pagina 124
Audit - Pagina 125
Audit - Pagina 126
Audit - Pagina 127
Audit - Pagina 128
Audit - Pagina 129
Audit - Pagina 130
Audit - Pagina 131
Audit - Pagina 132
Audit - Pagina 133
Audit - Pagina 134
Audit - Pagina 135
Audit - Pagina 136
Audit - Pagina 137
Audit - Pagina 138
Audit - Pagina 139
Audit - Pagina 140
Audit - Pagina 141
Audit - Pagina 142
Audit - Pagina 143
Audit - Pagina 144
Audit - Pagina 145
Audit - Pagina 146
Audit - Pagina 147
Audit - Pagina 148
Audit - Pagina 149
Audit - Pagina 150
Audit - Pagina 151
Audit - Pagina 152
Audit - Pagina 153
Audit - Pagina 154
Audit - Pagina 155
Audit - Pagina 156
Audit - Pagina 157
Audit - Pagina 158
Audit - Pagina 159
Audit - Pagina 160
Audit - Pagina 161
Audit - Pagina 162
Audit - Pagina 163
Audit - Pagina 164
Audit - Pagina 165
Audit - Pagina 166
Audit - Pagina 167
Audit - Pagina 168
Audit - Pagina 169
Audit - Pagina 170
Audit - Pagina 171
Audit - Pagina 172
Audit - Pagina 173

Conținut arhivă zip

 • Audit
  • Anexa1.doc
  • anexa2b.doc
  • Anexa3.doc
  • Anexa4.doc
  • Anexa5.doc
  • anexa6.doc
  • Aplicatie.doc
  • Bibliografie .doc
  • cap1.doc
  • cap2.doc
  • cap3.doc
  • cap4.doc
  • cap5.doc
  • cap6.doc
  • cap7.doc
  • cap8.doc
  • cap9.doc
  • CUPRINS BUN.doc
  • introducere.doc

Alții au mai descărcat și

Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor

INTRODUCERE Originile contabilităţii se pierd undeva la hotarul dintre istoria “cunoscută” şi partea încă neclară a istoriei societăţii omeneşti....

Misiune de Audit

INTRODUCERE Auditul intern, axat la începuturile sale pe probleme contabile, a devenit astăzi un instrument puternic de depistare a principalelor...

Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României

CAP. 1 CONTEXTUL ORGANIZĂRII ŞI EXERCITĂRII AUDITULUI INTERN 1.1. DEFINIREA ŞI ARIA DE APLICABILITATE A AUDITULUI INTERN Abordarea problematicii...

Audit intern - audit extern - guvernanță corporatistă

I. Auditul intern 1. Studiu asupra tendintelor in Auditul Intern: - 62% dintre companii folosesc conceptul de Outsourcing in diverse forme...

Audit Intern

CAPITOLUL I NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL INTERN 1.1 Conceptul privind auditul intern Auditul reprezintă examinarea de către o persoană...

Cadrul Teoretic și Conceptual al Auditului Financiar

Cap. I Auditul – definire, rol si obiective 1.1 Elemente de referinta privind evolutia istorica a auditului Notiunea de audit provine din...

Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional

INTRODUCERE În prezent, la nivel internațional, se folosesc două sisteme de contabilitate, cel francez și cel anglo-saxon, respectiv două...

Contabilitatea și tehnologiile informaționale

CAPITOLUL 1. SISTEMUL INFORMAŢIONAL CONTABIL AL ÎNTREPRINDERII MODERNE Întreprinderea modernă şi sistemul său informaţional contabil constituie...

Te-ar putea interesa și

Auditul instituțiilor de credit. Studiu de caz Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Definiţie : Prin AUDIT se întelege examinarea profesională efectuată de o persoană autorizată, independentă în vederea exprimării...

Planificarea misiunii de audit intern - entități economice la SC Moldova SA

CAPITOLUL 1 AUDITUL INTERN – CONCEPT Așa cum este definit de Institutul Internațional al Auditorilor Interni, auditul intern este o funcție...

Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă

Motto: Deviza auditorilor interni: „progres prin împărtăşirea cunoştinţelor” INTRODUCERE La elaborarea acestei lucrări de cercetare am studiat...

Auditul Impozitului pe Veniturile din Salarii

MOTIVATIA TEMEI Un studiu efectuat in Uniunea Europeana scoate in evidenta discrepantele privind nivelul impozitelor pe venit practicat la nivel...

Auditul și controlul imobilizărilor corporale

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Într-un domeniu de activitate atât de nou şi în condiţiile în care este necesară armonizarea legislativă şi practica...

Audit intern în instituții publice

INTRODUCERE Omul modern este nevoit să gestioneze resursele limitate pe care le deţine, să anticipeze ceea ce ar putea câştiga şi să stabilească...

Abordarea auditului intern - pregătire, realizare, încheiere

Motivatia temei In tara noastra introducerea auditului intern este un domeniu interesant de studiu, cu multe elemente de descoperit si clarificat....

Misiunea de Audit Intern

INTRODUCERE Auditul intern - un element esential pentru succesul unei companii Timpul pe care îl trăim este caracterizat de ample procese de...

Ai nevoie de altceva?