Audit

Imagine preview
(7/10 din 20 voturi)

Acest curs prezinta Audit.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 19 fisiere doc de 173 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CUPRINS
NOTIUNI DE BAZÃ PRIVIND AUDITAREA
1.1. Conceptul de audit. Activitatea de audit
1.2. Clasificarea si domeniile de aplicare ale auditului
1.3. Auditul calitatii. Termeni si defintii
1.4. Principii de baza privind auditarea. Caracteristicile auditului
1.5. Standarde aplicabile în auditare
AUDITURILE CALITATII
2.1. Obiectivele generale si importanta auditului calitatii
2.2. Tipuri de audituri ale calitatii
2.3. Auditul calitatii produsului.
2.4. Auditul calitatii procesului.
2.5. Auditul sistemelor calitatii.
MANAGEMENTUL PROGRAMULUI DE AUDIT
3.1. Generalitati
3.2. Obiectivele si întinderea unui program de audit
3.3.Responsabilitati, resurse si proceduri
3.4. Implementarea programelor de audit
3.5.Înregistrari ale programului de audit
3.6. Audituri de sistem combinate. Audituri comune
3.7. Monitorizarea si analiza unui program de audit
PROCESUL DE AUDITARE (PRELUCRARE DUPA ISO 19011:2002)
4.1. Generalitati
4.2. Initirea auditului
4.3. Analiza documentelor
4.4. Pregatirea activitatilor de audit la fata locului4.5. Desfasurarea activitatilor de audit la fata locului
4.6. Pregatirea, aprobarea si difuzarea auditului
4.7. Finalizarea auditului
4.8. Auditul de urmarire
DOCUMENTELE DE LUCRU ALE AUDITULUI SISTEMELOR CALITATII
5.1. Liste de verificare/Chestionare de audit
5.2.“Aide – memoires”
5.3. Prezentarea documentelor de lucru utilizate în etapele de auditare
CALIFICAREA AUDITORILOR SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITATII
6.1. Notiuni generale privind educatia, instruirea, experienta profesionala si competenta în audit
6.2. Procesul de evaluare si selectare a auditorilor
6.3. Auditorul – cunostinte si abilitati
6.4. Conducatorul echipei de audit (auditorul sef) – cunostinte si abilitati
6.5.Auditorii pentru SMC si SMM – cunostinte si abilitati
6.6. Cunostinte si abilitati în definirea ariei de competenta a auditorilor
6.7.Mentinerea calificarii auditorilor
METODE SI TEHNICI DE COMUNICARE UTILIZATE ÎN AUDITULUI CALITATII
7.1. Specificul comunicatiilor firmei în procesul de auditare
7.2. Metode si tehnici de comunicare utilizate în auditare
7.3. Elemente specifice comunicarii în contextul auditului calitatii
7.4. Recomandari privind utilizarea metodelor si tehnicilor de comunicare în desfasurarea auditului
7.5. Auditul comunicatiilor firmei
AUDITUL SI SISTEMUL DE MANAGEMENT AL FIRMEI
8.1. Auditul managementului de vârf
8.2. Auditul – proces de îmbunatatire continua a sistemului de management al calitatii
8.3.Abordarea auditului calitatii din perspectiva sistemului de managementului al firmei
8.4. Auditul calitatii – proces generator de valoare într-o organizatie
AUDITUL PERFORMANTEI - INSTRUMENT AL MANAGEMENTULUI CALITATII
9.1. Auditul performantei
9.2. Încadrarea auditului calitatii în auditul performantei
Bibliografie
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5

Extras din document

PREFATA

În contextul preocuparilor actuale de implementare a unor sisteme ale calitatii, potrivit standardelor din familia ISO, auditul este considerat un instrument esential pentru realizarea obiectivelor întreprinderii, în acest domeniu.

Generat de nevoia de a evalua necesitatea de îmbunatatire a calitatii sau de actiuni corective, auditul a devenit un concept de baza prin semnificatia sa în demersul complex al obtinerii calitatii.

Dincolo de viziunea conceptuala a auditului, acesta se regaseste în toate etapele din evolutia unei organizatii, de la proiectarea, documentarea si implementarea unui sistem de management al calitatii, pâna la certificarea acestuia, dând garantia ca fiecare cerinta a standardului este îndeplinita.

Implementarea si mai apoi ”viata” unui sistem de management al calitatii trebuie sã se bazeze pe ciclul îmbunatatirii continue al lui Deming. Teoretic deci, existenta unui sistem de management al calitatii implicã adãugarea de valoare, acest lucru realizându-se prin intermediul auditurilor.

Cursul trateaza auditul ca un proces complex, fiind studiate importanta, obiectivele, tipologiile recunoscute, documentele si tehnicile de auditare, rolul si calitatile auditorilor ca factori determinanti în succesul auditului. În plus, se identifica auditul ca un proces generator de valoare tratat din perspectiva managementului general al organizatiei, abordând managementul ca sistem si din perspectiva organizarii proceselor, nu numai ca se determina masura în care sistemul de management al calitatii este conform cu cerintele standardului ISO 9001:2000, dar se creeaza premisele identificarii modalitatilor de promovarea în organizatie a unui management al calitatii totale, management caracterizat printr-o abordare la nivelul întregii organizatii a problemelor legate de calitate.

CAPITOLUL 1

NOTIUNI DE BAZA PRIVIND AUDITAREA

1.1. Conceptul de audit. Activitatea de audit

1.2. Clasificarea si domeniile de aplicare ale auditului

1.3. Auditul calitatii. Termeni si defintii

1.4.Principii de baza privind auditarea. Caracteristicile auditului

1.5. Standarde aplicabile în auditare

1.1. Conceptul de audit. Activitatea de audit.

Termenului de audit, are originea în verbul “audio”, care în limba latina înseamna “a asculta”. Acest verb, în evul mediu, capata sensul de a asculta partile implicate într-un proces, iar mai târziu primeste o larga extindere în tarile anglo-saxone si în Franta, în domeniul reviziilor contabile, inclusiv al Curtii de Conturi. În dictionarul anglo-francez Hachett, din anul 1934, termenul “audit” este definit ca reprezentând “verificarea conturilor de catre experti”.

Potrivit Webster’s Encyclopedic, prin audit se întelege “examinarea oficiala sau verificarea conturilor si înregistrarilor, în special a conturilor financiare”. Aceeasi semnificatie este atribuita termenului de audit în dictionarele aparute în tara noastra: “audit -verificare, revizie a conturilor, bilant, a verifica conturile”: audit -revizie (contabila)”.

Un sens mai larg dau acestui termen enciclopediile britanice, potrivit carora prin audit se întelege “o examinare“ a unei situatii, într-un anumit sector.

Auditul este considerat un instrument esential pentru realizarea obiectivelor organizatiei.

Scopul principal al auditului este de a evalua neconformitatile în raport cu reglementarile în vigoare si de a concepe actiuni corective necesare pentru eliminarea acestor neconformitati.

Consultanta în audit se finalizeaza printr-un raport de audit, elaborat în urma unui proces complex. Acest proces, realizat de auditori profesionisti are la baza informatii relevante din domeniul în care se face auditul, prin respectarea unor metode si standarde profesionale si etice specifice.

Activitatea de audit are la baza o serie de standarde de audit, precum si o serie de reglementari legale. Obiectivul principal al standardelor de audit este îmbunatatirea si mentinerea calitatii lucrarilor în beneficiul profesiei de auditor, si al utilizatorilor rezultatelor auditului.

În ultimul timp, pe plan national s-a constatat o preocupare majora referitoare la existenta si eficienta auditului. Aceasta tendinta se accelereaza, un aspect foarte important fiind recunoasterea standardelor de catre instantele judiciare si fiscale. Prin adoptarea acestor standarde va creste calitatea produselor si a organizatiei atingând în scurt timp performantele firmelor europene si internationale.

Fisiere in arhiva (19):

 • Audit
  • Anexa1.doc
  • anexa2b.doc
  • Anexa3.doc
  • Anexa4.doc
  • Anexa5.doc
  • anexa6.doc
  • Aplicatie.doc
  • Bibliografie .doc
  • cap1.doc
  • cap2.doc
  • cap3.doc
  • cap4.doc
  • cap5.doc
  • cap6.doc
  • cap7.doc
  • cap8.doc
  • cap9.doc
  • CUPRINS BUN.doc
  • introducere.doc