Audit

Curs
7.1/10 (21 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 11756
Mărime: 66.58KB (arhivat)
Publicat de: Irina Covaci
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popa Adriana Florina
suport Curs de audit de la Academia de Studii Economice

Extras din curs

Auditul financiar

- Este o examinare independenta, o expresie de opinie a bilantului contabil al unui agent economic, efectuata de un auditor delegat, în conformitate cu orice obligatie statutara relevanta (The Auditing Commitee- U.K.);

- Reprezinta un aport de credibilitate asupra informatiilor contabile publicate de agentul economic. Pentru persoane externe agentului economic, avizul sau opinia unui profesionist contabil independent asupra documentelor financiare constituie cea mai buna indicatie asupra gradului de incredere, pe care poate sa il acorde acestor documente. Avizul presupune o examinare completa a documentelor financiar- contabile si a actelor justificative, cu scopul de a arata daca acestea prezinta corect sau nu situatia financiara a agentului economic si rezultatul operatiunilor privind perioada specificata.

- Este o trecere în revista, o conversatie, o audiere inainte de a se ajunge la o evaluare sau o apreciere, o revedere critica pentru evaluarea unei situatii financiar- contabile determinate. Sub denumirea de audit se desemneaza activitatea generala de revizie, principiile si metodele utilizate, controlul practic conform acestor principii si metode.

- Constituie o cercetare sau metodologie aplicata în mod coerent de catre profesionisti, utilizand un ansamblu de tehnici de informare si evaluare, în scopul de a produce o judecata motivata si independenta cu referinta la normele de evaluare, în vederea aprecierii fiabilitatii si eficientei sistemelor si procedurilor unui agent economic.

Rolul auditului este de a oferi utilizatorilor garantia :

- respectarii principiilor contabile general admise si a procedurilor interne stabilite de conducerea intreprinderii;

- reflectarii de catre contabilitate si conturile anuale a imaginii fidele clare si complete a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor intreprinderii.

De asemenea auditul are rolul de a realiza controlul informatiilor financiare, avand o utilitate interna, pentru conducere, si una externa, pentru clienti, banci, si alte categorii. Este exercitat în scopul protejarii patrimoniului si asigurarii credibilitatii informatiilor. Rolul auditului financiar consta în verificarea si certificarea bilantului contabil printr-un raport de audit cu sau fara rezerve.

Obiectivele auditului financiar contabil

Conform cadrului general al standardelor de audit, “obiectivul unui audit al situatiilor financiare este acela de a da posibilitatea auditorului de a-si exprima opinia, daca situatiile financiare sunt intocmite sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu un cadru general identificat de raportare generala”.

Se folosesc expresiile echivalente “prezinta în mod fidel sub toate aspectele semnificative” sau “ofera o imagine fidela”..

- O conditie esentiala: auditorul sa dispuna de probe de audit suficiente si adecvate.

Opinia formulata de auditor contribuie la cresterea credibilitatii situatiilor financiare, oferind un nivel inalt de incredere, dar nu este suficienta.

Criterii ce trebuie respectate:

- Exhaustivitatea si integritatea înregistrarilor - toate operatiile privitoare la întreprindere sa fie înregistrate corespunzator în contabilitate, fara omisiuni sau repetitii.

- Realitatea presupune ca toate elementele materiale înscrise în documente, corespund cu cele identificabile fizic. Toate elementele de activ, pasiv, venituri sau cheltuieli reflecta valori rele si nu fictive sau care nu privesc întreprinderea în cauza, respectiv trebuie sa fie justificate si verificabile.

Toate elementele patrimoniale reflectate în contabilitate trebuie sa fie în concordanta cu cele identificabile fizic prin inventariere sau prin diferite procedee (confirmari primite de la terti, terte de laborator, analize etc).

- Corecta înregistrare în contabilitate si prezentare în conturile anuale a operatiilor presupune respectarea urmatoarelor aspecte:

- Criteriul perioadei corecte, (independenta exercitiilor, utilizarea unei contabilitati de angajamente si folosirea conturilor de regularizare);

- Evaluarea corecta, care cere ca aceste operatii sa fie evaluate conform cu prevederile Legii Contabilitatii nr.82/1991 republicata. Sumele trebuie sa fie bine determinate, exacte, urmarindu-se respectarea tuturor regulilor si principiilor contabile, precum si a metodelor de evaluare. Toate calculele, care stau la baza inregistrarilor în contabilitate, trebuie sa fie corecte. Auditorul trebuie sa se asigure de aplicarea principiului continuitatii activitatii, altfel evaluarea se va face la valoarea de lichidare a firmei (se consulta avocatul, se verifica fluxurile de trezorerie, se constata daca societatea este în incapacitate de plata).

- Imputarea corecta, care are ca obiectiv inregistrarea în conturile corespunzatoare (pot fi mascate fraude, compensari nelegale, se pot denatura posturi din bilant sau indicatori cum ar fi cifra de afaceri, rezultatul exercitiului, stocurile, imobilizarile etc).

- Prezentarea corecta în conturile anuale sau intocmirea corecta a bilantului contabil

Indiferent de metodele, mijloacele si tehnicile utilizate în procesul de prelucrare a datelor, auditorul are rolul de urmari doua grupe de obiective:

- Realitatea, sinceritatea si integritatea informatiilor obtinute din evidenta economica;

- Realitatea, legalitatea, necesitatea si economicitatea operatiilor economico- financiare din evidenta, precum si integritatea patrimoniului unei întreprinderi.

Tipologia juridica a auditului financiar contabil

- Auditul contractual;

- Auditul legal.

Prima forma, auditul financiar contractual, se exercita de catre auditori, care lucreaza independent sau sunt organizati în societati comeciale de profil. în cadrul acestuia, relatia referitoare la modul de realizare a lucrarilor de verificare si atestare a informatiei financiar contabile, este stabilita pe baze contractuale. Rezultatul acestei activitati este exprimarea unei opinii independente si responsabile asupra masurilor organizatorice luate pentru protectia activelor patrimoniale, administrarea si utilizarea resurselor economico- financiare, precum si asupra imagini fidele, clare si complete a patrimoniului , situatiei financiare si rezultatelor obtinute.

Pentru asigurarea principiului independentei si sinceritatii, expertul contabil sau contabilul autorizat nu poate verifica si certifica bilantul pentru agentul economic, caruia ii tine contabilitatea si ii intocmeste bilantul contabil.

Auditul financiar legal se caracterizeaza prin faptul ca atributiile de supraveghere a gestiunii societatilor comerciale, verificarea si certificarea situatiilor financiare sunt cerute prin lege si sunt efectuate pe baza mandatului primit din partea Adunarii Generale a Actionarilor.

Auditul intern si auditul extern

Auditul intern corespunde controlului de atestare efectuat de catre personalul firmei. Auditul intern sau controlul intern de atestare sau certificare a documentelor financiar- contabile nu se confunda cu notiunea de control intern propriu al agentului economic, sub forma controlului financiar preventiv si de gestiune, care indica ansamblul dispozitivelor utilizate în cadrul firmei, pentru a obtine o buna cunoastere a desfasurarii activitatii.

Auditul intern este o activitate independenta de apreciere, la nivelul conducerii, prin examinarea operatiilor contabile, financiare si de alta natura, privind ansamblul serviciilor. Este un control de natura manageriala, care opereaza prin masurarea si aprecierea altor activitati de control.

Auditul intern are ca obiective, în primul rand, verificarea, evaluarea sau estimarea, aprecierea critica, logica a activitatii de verificare, precum si remedierea tuturor slabiciunilor constate în maniera în care au fost pregatite documentele si rapoartele.

Pentru a ajunge la acest obiectiv final, se parcurg urmatoarele stadii :

- examinarea si aprecierea controlului contabil, financiar si operational, precum si promovarea unui control eficient, la cost redus;

- verificarea conformitatii cu politicile, planurile si procedurile stabilite;

- verificarea exactitatii informatiilor utilizate de conducere;

- evaluarea calitatii actiunii la punerea în executie a responsabilitatilor fixate;

- recomandarea imbunatatirilor operationale.

Preview document

Audit - Pagina 1
Audit - Pagina 2
Audit - Pagina 3
Audit - Pagina 4
Audit - Pagina 5
Audit - Pagina 6
Audit - Pagina 7
Audit - Pagina 8
Audit - Pagina 9
Audit - Pagina 10
Audit - Pagina 11
Audit - Pagina 12
Audit - Pagina 13
Audit - Pagina 14
Audit - Pagina 15
Audit - Pagina 16
Audit - Pagina 17
Audit - Pagina 18
Audit - Pagina 19
Audit - Pagina 20
Audit - Pagina 21

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Audit intern - audit extern - guvernanță corporatistă

I. Auditul intern 1. Studiu asupra tendintelor in Auditul Intern: - 62% dintre companii folosesc conceptul de Outsourcing in diverse forme...

Eroare și fraudă - responsabilitățile auditorului

CAP. 1. CONSIDERATII GENERALE Timp de secole întregi obiectivul primar al auditului a constat în descoperirea fraudelor si erorilor. Treptat,...

Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului

Introducere Conceptul de guvernare nu este nou, el a apărut şi a căpătat valenţe noi odată cu dezvoltarea civilizaţiei. El poate fi întâlnit la...

Eroare și Fraudă în Auditul Financiar

5.2. Proceduri de fond Probele de audit pot fi obtinute printr-o combinatie de teste de control si proceduri de fond (sau proceduri de...

Audit Public Intern

Biroul de audit public intern auditeaza urmatoarele: a) angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata,...

Analiza Activității de Producție și Comercializare

ANALIZA ACTIVITATII DE PRODUCTIE SI COMERCIALIZARE CONSIDERATII GENERALE: Produtia si comercializarea constituie premisa si totodata finalitatea...

Managementul resurselor umane - studiu de caz - organizația școlară

I. RESURSE „CALDE” - MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 1.1.Principalele activităţi din domeniul managementului resurselor umane Schimbările profunde...

Metode de Evaluare a Riscului în Activitatea de Audit financiar-contabil

1. Introducere Obiectivul auditului a evoluat de la detectarea fraudelor şi erorilor, proces care presupunea o verificare detaliată a tuturor...

Te-ar putea interesa și

Auditul instituțiilor de credit. Studiu de caz Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Definiţie : Prin AUDIT se întelege examinarea profesională efectuată de o persoană autorizată, independentă în vederea exprimării...

Planificarea misiunii de audit intern - entități economice la SC Moldova SA

CAPITOLUL 1 AUDITUL INTERN – CONCEPT Așa cum este definit de Institutul Internațional al Auditorilor Interni, auditul intern este o funcție...

Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă

Motto: Deviza auditorilor interni: „progres prin împărtăşirea cunoştinţelor” INTRODUCERE La elaborarea acestei lucrări de cercetare am studiat...

Auditul Impozitului pe Veniturile din Salarii

MOTIVATIA TEMEI Un studiu efectuat in Uniunea Europeana scoate in evidenta discrepantele privind nivelul impozitelor pe venit practicat la nivel...

Auditul și controlul imobilizărilor corporale

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Într-un domeniu de activitate atât de nou şi în condiţiile în care este necesară armonizarea legislativă şi practica...

Audit intern în instituții publice

INTRODUCERE Omul modern este nevoit să gestioneze resursele limitate pe care le deţine, să anticipeze ceea ce ar putea câştiga şi să stabilească...

Abordarea auditului intern - pregătire, realizare, încheiere

Motivatia temei In tara noastra introducerea auditului intern este un domeniu interesant de studiu, cu multe elemente de descoperit si clarificat....

Misiunea de Audit Intern

INTRODUCERE Auditul intern - un element esential pentru succesul unei companii Timpul pe care îl trăim este caracterizat de ample procese de...

Ai nevoie de altceva?