Audit Financiar

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 12925
Mărime: 36.90KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Neamtu Ion Horia
CIG , III , sem 1

Extras din document

AUDITUL FINANCIAR = reprezinta activitatea desfasurata de auditorii financiari in vederea exprimarii unei opinii asupra situatiilor financiare sau a unor componente a acestora precum si exercitarea altor misiuni de asigurare, si servicii profesionale potrivite standardelor international de audit (ISA) si alte reglementari adoptate de CAFR.

Auditul financiar curprinde si auditul statutar desfasurat potrivit legii.

Este o profesie libera deoarece un auditor financiar in executarea misiunilor de audit pe care si le asuma este independent si obiectiv, el nefiind in nici un fel subordonat intereselor clientului ale caror rapoarte financiare le auditeaza; auditorul are intreaga libertate dar si raspundere de a-si exprima opinii documentate si pertinente pt a servi exclusiv interesul public respective guvernantei corporative sau terti (creditori, finantatori, banci etc).

Desi este o profesie liberala, auditul financiar este in acelasi timp si o profesie reglementata atat din punct de vedere juridic cat si din punct de vedere profesional.

Reglementarea profesiei pe langa standardele de audit international(ISA), se realizeaza si prin codul etic al auditorului (interdictii, recomandari) elaborat de IFAC

OUG 75/1999

1. Reglementeaza cadrul juridic pt organizarea activitatii de audit financiar si a exercitari independente a profesiei de auditor financiar;

2. Auditorul financiar este persoana fizica sau persoana juridica care au dobandit aceasta calitate in concordant cu cerintele OUG 75/1999;

3. Auditorii fin pot desfasura urmatoarele activitati:

- auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiar consolidate;

- auditul financiar al situatiilor financiare anuale si consolidate in cazurile prevazute de lege;

- misiuni de revizuire a situatiilor financiare, a situatiilor financiare consolidate precum si a situatiilor financiare interimare;

- misiuni de asigurare si alte misiuni si servicii profesionale in conformitate cu standardele international in domeniu

- auditul intern

Auditorii mai pot desfasura si alte activitati cum ar fi: consultanta financiara-contabila, management financiar-contabil, pregatire profesionala in domeniu, expertiza contabila(CECAR), evaluare (ANEVAR), reorganizare judiciara si lichidare, consultanta fiscal (CCF).

S-a infiintat in 1999 CAF din Romania prin OUG 75, Persoana juridica autonoma care functioneaza ca organizatie profesionala de utilitate publica fara scop patrimonial.

CAFR reprezinta autoritatea competenta care organizeaza, coordoneaza si autorizeaza desfasurarea activitatii de audit financiar in Romania.

CAFR elaboreaza conform OUG, reglementari cum ar fi:

1. ROF al CAFR care se aproba prin HG si care vizeaza aspect cu privire la :

- organele de conducere ale CAFR si modul de alegere a acestora;

- atributiile si raspunderile CAFR;

- regulile si conditiile de atribuire sau retragere, dupa caz a calitatii de audit financiar in conditiile legii;

- cerintele privind asigurarea pt riscul profesional in exercitarea activitatii de audit financiar;

- reguli privind investigarea abaterilor disciplinare, dispunerea sanctiunilor si procedura de disciplina.

2. Codul etic;

3. Standardele de audit;

4. Normele de desfasurare a examenului de aptitudini profesionale;

5. Normele privind procedurile de control al calitatii auditului financiar;

6. Regulile privind pregatirea continua a auditorilor financiari;

7. Normele privind procedurile minimale de audit;

8. Normele privind documentarea in audit;

9. Normele privind sistemul de asigurare al calitatii;

10. Normele privind raportarea auditului.

CAFR are in present peste 3500 membri auditori persoana fizice si circa 900 firme de audit; exista circa 3500 stagiari in diferite stadii de pregatire.

Auditorii persoana fizica, din punct de vedere al dreptului de exercitare a profesiei pot fi active sau nonactivi, in categoria nonactivi intra acei membri ai CAFR care sunt incompatibili cu exercitarea activitatii de audit financiar. Situatiile de incompatibilitate fiind prevazute in ROF al CAFR.

Calitatea de auditor financiar se atribuie pe baza unui examen de competent profesionala sustinut dupa incheierea unei perioade de stagiu de 3 ani.

Un auditor financiar nu isi poate exercita independent profesia de auditor financiar la o entitate economica daca este angajata a acesteia sau daca are relatii cu entitatea in cauza.

Preview document

Audit Financiar - Pagina 1
Audit Financiar - Pagina 2
Audit Financiar - Pagina 3
Audit Financiar - Pagina 4
Audit Financiar - Pagina 5
Audit Financiar - Pagina 6
Audit Financiar - Pagina 7
Audit Financiar - Pagina 8
Audit Financiar - Pagina 9
Audit Financiar - Pagina 10
Audit Financiar - Pagina 11
Audit Financiar - Pagina 12
Audit Financiar - Pagina 13
Audit Financiar - Pagina 14
Audit Financiar - Pagina 15
Audit Financiar - Pagina 16
Audit Financiar - Pagina 17
Audit Financiar - Pagina 18
Audit Financiar - Pagina 19
Audit Financiar - Pagina 20
Audit Financiar - Pagina 21
Audit Financiar - Pagina 22
Audit Financiar - Pagina 23
Audit Financiar - Pagina 24
Audit Financiar - Pagina 25
Audit Financiar - Pagina 26
Audit Financiar - Pagina 27
Audit Financiar - Pagina 28
Audit Financiar - Pagina 29
Audit Financiar - Pagina 30
Audit Financiar - Pagina 31
Audit Financiar - Pagina 32
Audit Financiar - Pagina 33
Audit Financiar - Pagina 34
Audit Financiar - Pagina 35
Audit Financiar - Pagina 36
Audit Financiar - Pagina 37
Audit Financiar - Pagina 38
Audit Financiar - Pagina 39
Audit Financiar - Pagina 40
Audit Financiar - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Audit Financiar.doc

Alții au mai descărcat și

Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv

CAP. I ASPECTE GENERALE PRIVIND INVENTARIEREA 1.1. Definitia inventarierii Din punct de vedere a teoriei contabile, inventarierea este un...

Auditul Financiar Contabil

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL. DEFINIŢIE. ROL. OBIECTIVE Auditul financiar-contabil este un domeniu de vârf al...

Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern

CAPITOLUL 1 1.1 Riscurile de audit Orice misiune de audit implică riscuri, iar identificarea lor, încă din etapa de planificare a lucrărilor,...

Analiza Multinationalelor pe Fondul Crizei Financiare

Introducere Una dintre cele mai mari forţe de presiune cu care se confruntă evoluţia ţărilor şi a uniunilor de comerţ internaţional este...

Eroare si Frauda - Responsabilitatiile Auditorului

CAP. 1. CONSIDERATII GENERALE Timp de secole întregi obiectivul primar al auditului a constat în descoperirea fraudelor si erorilor. Treptat,...

Analiza Fluxurilor de Trezorerie intr-o Intreprindere

Introducere Intr-o economie de piata, o intreprindere ar trebui sa fie vazuta ca un sistem ce exista si functioneaza cu ajutorul relatiilor pe...

Auditul Financiar Contabil privind Rezultatul Exercitiului

Etapa I: Prezentarea cadrului legislativ normativ - IAS 12 „Impozitul pe profit”; - Legea contabilităţii 82/1991; - OMFP 3055/2009 –...

Standardele Internaționale de Audit

1) Ce înţelegeţi prin misiuni de asigurare bazate pe declaraţii? Misiune de asigurare – O misiune în care un auditor profesionist exprimã o...

Ai nevoie de altceva?