Audit Financiar

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 14504
Mărime: 50.97KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sofia Donea
R. Moldova

Cuprins

I. Aspecte generale de organizare a auditului.

II. Planificarea auditului

III. Evaluarea riscului şi controlului intern

IV. Proceduri de obţinere a dovezilor de audit

V. Auditul rapoartelor financiare anuale

VI. Finalizarea auditului şi prezentarea raportului

Cuprins: pag.

I. Aspecte generale de organizare a auditului.

1. Evoluţia istorică a auditului.

2. Definiţia şi obiectul auditului.

3. Tipuri de sudit şi serviciile de audit.

4. Serviciile de audit.

5. Caracteristica cadrului legislativ şi normativ al auditului în Republica Moldova.

Extras din document

Cuvîntul „audit” provine de la latinescu „audio” – a asculta, a audia. Activităţi de audit se întîlneau la egipteni, în timpul domniei lui Carol cel Mare şi al lui Eduard I al Angliei. Această funcţie a fost întîlnită în diferite perioade istorice, la diverse popoare sub diferite denumiri. Auditor se numea funcţionarul care trebuia să asculte dări de seamă a persoanelor oficiale.

Apariţia auditului e legată de divizarea intereselor celor ce nemijlocit se ocupă de gestionarea întreprinderii şi celor ce investesc bani în această întreprindere (proprietari, acţionari, investitori). Cei din urmă nu puteau şi nici nu doreau să se bazeze numai pe informaţia financiară prezentată de conducătorii şi contabilii întreprinderii. Existenţa multor cazuri de faliment, înşelăciunea administraţiei au dus la creşterea semnificativă a riscului investiţiilor financiare.

Pentru controlul reflectării corecte a informaţiei şi pentru confirmarea dărilor de seamă se invitau persoane de încredere. Principalele cerinţe înaintate către auditor erau sinceritatea şi independenţa.

Ţara de origine a auditului se consideră Marea Britanie, unde în 1844 se aprobă un şir de legi ce obligă conducerea companiilor pe acţiuni să invite nu mai rar de odată pe an persoana autorizată să controleze conturile contabile şi rapoartele financiare.

În SUA, în 1887 a fost fondată Asociaţia auditorilor, iar în 186 pentru prima dată activitatea de audit a fost reglementat prin lege.

În ţările europene „activitatea de audit” a fost popularizată în anii 60 ai sec. XX. Întreprinderile mari, create în urma revoluţiei industriale, aveau necesitate de finanţări externe ce erau folosite pentru achiziţionarea maşinilor costisitoare. Astfel investitorii au apărut în categoria celor ce cereau auditul – moment în care a crescut importanţa auditului. Pentru terţi opinia unui profesionist asupra dărilor de seamă contabile este cea mai bună informaţie asupra gradului de încredere.

-2-

Există un şir de noţiuni ce definesc auditul.

Şeremet A., doctor în ştiinţe economice defineşte auditul „ca o verificare independetă a dărilor de seamă contabile cu scopul de a exprima o opinie privind gradul de credibilitate a lor”.

Legea RM „Despre activitatea de audit” Nr 729-XIII din 15.02.96 defineşte auditul astfel „o activitate antreprenorială asupra efectuării verificărilor independente cu scopul stabilirii autenticităţii rapoartelor financiare şi corespundeii operaţiunilor financiar-economice cu actele legislative şi normative, precum şi prestarea altor servicii de audit ce nu îmbracă forma fizică”.

SNA 110 „Terminologia folosită în SNA” defineşte auditul rapoartelor financiare astfel „verificarea independentă a rapoartelor financiare a agenţilor economici cu scopul de a-şi expune părerea referitor la faptul că rapoartele financiare sînt pregătite sub aspectele cerinţelor stabilite şi ----- acestor rapoarte financiare”.

Preview document

Audit Financiar - Pagina 1
Audit Financiar - Pagina 2
Audit Financiar - Pagina 3
Audit Financiar - Pagina 4
Audit Financiar - Pagina 5
Audit Financiar - Pagina 6
Audit Financiar - Pagina 7
Audit Financiar - Pagina 8
Audit Financiar - Pagina 9
Audit Financiar - Pagina 10
Audit Financiar - Pagina 11
Audit Financiar - Pagina 12
Audit Financiar - Pagina 13
Audit Financiar - Pagina 14
Audit Financiar - Pagina 15
Audit Financiar - Pagina 16
Audit Financiar - Pagina 17
Audit Financiar - Pagina 18
Audit Financiar - Pagina 19
Audit Financiar - Pagina 20
Audit Financiar - Pagina 21
Audit Financiar - Pagina 22
Audit Financiar - Pagina 23
Audit Financiar - Pagina 24
Audit Financiar - Pagina 25
Audit Financiar - Pagina 26
Audit Financiar - Pagina 27
Audit Financiar - Pagina 28
Audit Financiar - Pagina 29
Audit Financiar - Pagina 30
Audit Financiar - Pagina 31
Audit Financiar - Pagina 32
Audit Financiar - Pagina 33
Audit Financiar - Pagina 34
Audit Financiar - Pagina 35
Audit Financiar - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Audit Financiar.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul Financiar

1. Conceptul de audit financiar - contabil În urmă cu patru decenii, cabinetele anglo-saxone de expertiză contabilă au popularizat pe continentul...

Auditarea Situatiilor Financiare Anuale la SC Impar SRL

INTRODUCERE Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată cu...

Bilantul Contabil si Pozitia Financiara a Intreprinderii

Pozitia financiara este reprezntata de resursele economice controlate de intreprindere şi drepturile asupra acestora la un moment dat. Pornind de...

Audit Intern

Tema1: Aspecte generale privind activitatile dr sudit intern 1.1 Definirea AI 1.2 Caracteristicele activitatii de AI 1.3 Deosebiri intre AI si...

Buget și Trezorerie

CAPITOLUL I – BUGETUL PUBLIC –PRINCIPALUL MECANISM DE REALIZAREA FUNCTIILOR PUBLICE Obiective: - înțelegerea mecanismului financiar în...

Audit Financiar

Test iniţial În vederea evaluării iniţiale a demersului formativ în Audit financiar, vă rugăm să completaţi această pretestare, răspunzând sincer...

Analiza Bilanțului

1.1. Aspecte normative privind organizarea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare anuale Reglementările contabile normează...

Grile si Raspunsuri Audit Financiar

1. Auditul financiar reprezintă activitatea de examinare, în vederea exprimării de către auditorii financiari a: a) unei certificări asupra...

Ai nevoie de altceva?