Audit Financiar

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 6317
Mărime: 38.84KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

AUDIT

= exprimarea profesionala a unei informatii in vederea exprimarii unei opinii responsabile si independente prin raportarea ei la un criteriu standard, norma de calitate in vederea satisfacerii nevoilor unor utilizatori de informatii.

A AUDIA

=a asculta o informatie provenita de la cineva,trece prin filtrul logic si o transmitem la cineva interesat de acea informatie

=trebuie facuta de un profesionist

AUDIT- exista opinii diferite in randul cercetatorilor si al specialistilor in domeniul auditului in legatura cu momentul aparitiei activitatii precum si cu semnificatia conceptului de audit.

Cei mai multi agreaza faptul ca activitatea de audit a aparatu inca din perioada EV. Mediu din necesitatea pe care o exprimau proprietarii de pamanturi ca o persoana cunoscatoare si independenta sa le confirme ca ceea ce le spun administratorii acestora este real.

Activitatea de audit in intelesul ei se azi a aparut in Europa la inceput sec al XIX-lea.In Romania ea a fost reglementata pt prima data in 1999.

Dpdv conceptual activitatea de audit reprezinta:

-audit financiar= potrivit standardelor internationale in domeniu reprezinta verificarea si certificarea conturilor anuale, a situatiilor financiare, de catre un profesionist competent si independent in vederea exprimarii opiniei acestuia asupra realitatii datelor cuprinde in documentele anuale de sinteza.

Principiile de organizare si exercitare a auditului financiar

Activitatea de audit financiar este guvernata atat in partea de organizare a de ei cat si aceea de exercitare efectiva de anumite principii care au fost agreate de catre toate statele membre IFAC precum si de catre organizatiileprofesionale independente ale auditorilor financiari.

Documentul care cuprinde aceste principii se intituleaza CODUL ETIC AL PROFESIONISTILOR CONTABILI si a fost elaborat de catre IFAC.

Camera auditorilor financiari din Romania a tradus,adaptat si adoptat Codul Etic valabil pt activitatea de audit financiar din Romania.

Potrivit acestuia la baza organizarii si exercitarii auditului financiar indiferent daca acesta este exercitat de persoane fizice sau juridice stau urmatoarele principii:

-Independenta

-Obiectivitatea

-Competenta profesionala

-Confidentialitatea

1.Independenta

- presupune ca activit de audit sa fie organizata si exercitata astfet incat sa nu existe legaturi de natura materiala,morala si profesionala,de rudenie,religioase intre cei care auditeaza si cei care sunt auditati.

Existenta unor legaturi de acest fel ameninta independenta auditorilor si de aceea ei trebuie sa evite exercitarea auditului financiar atunci cand se gasesc in mod real intr-o asemenea situatie(numita si situatie de incomparabilitate) sau poate fi suspectati de faptul ca ar putea avea asemenea legaturi.

Codul de conduita etica stabileste ca si standardele in domeniul respectarii independentei in auditul financiar faptul ca auditorii trebuie sa obtina de la exercitarea misiunii de audit si sa exercite audit doar in sit in care nu pot fi suspectati ca fiind lipsiti de independenta.

Auditorul trebuie sa decida asupra sit in care independenta lui ar putea fi suspectata.

Cateva exemple de sit de incomparabilitate(de amenintare a independentei):

1)a fost auditorul salarizat,premiat,platit in perioada care urmeaza a fi auditata pt anumite servicii de catre entitatea in cauza.

2)a lucrat sau a avut relatii de natura contractuala in perioada supusa auditarii cu enitatea in cauza.

3)a reprezentat entitatea respectiva in instanta sau in alte situatii in calitate de expert.

4)are legaturi de rudenie pana la gradul al4-lea cu reprezentantii entitatii/activitatii auditate.

5)are sau a avut relatii de natura personala(prietenie/dusmanie) cu reprezentantii entitatii auditate.

6) are/a avut legaturi de natura profesionala cu unitatea sau reprezentantii.

In situatia in care auditorul exercita misiuni de audit fara sa respecte principiul independentei,credibilitatea opiniei pe care o exprima este una scazuta si de asemenea poate fi tras la raspundere dpdv juridic.

2.Obiectivitatea

-presupune ca auditorul sa poata executa o misiune de audit fara sa existe constrangeri de natura profesionala sau morala care sa-l impiedice sa-si puna in aplicare toate procedurile de audit pe care le considera necesare.

Obiectivitatea este strans legata de principiul independentei in sensul ca un auditor nu poate fi obiectiv daca are legatura de orice fel cu entitatea auditata. La fel independenta poate fi afectata atunci cand auditorul nu-si pune in aplicare din diferite motive prorogativele de care dispune in calitatea sa de auditor.

I) Costrangeri de natura profesionala se refera la situatii cum ar fii:

1) Insuficienta pregatire profesionala si legatura cu domeniul pe care il auditeaza;

2) Lipsa unor doc si/sau informatii din cadrul financiar-contabil al entitatii;

3) Colaborarea defectuaza a personalului cu atributii in domeniul auditat

II) Constrangeri de natura morala

1) Existent unei atitudini subiective determinate de deficient de natura comportamentala;

2) Atitudine evidenta a auditorului de partinire a unor personae responsabile in unitate in comparative cu altele.

In situatia in care auditorul exercita misiuni de audit cu lipsa de obiectivitate opinia lui poate fi contestata si este,cu siguranta o lipsa de credibilitate.

Preview document

Audit Financiar - Pagina 1
Audit Financiar - Pagina 2
Audit Financiar - Pagina 3
Audit Financiar - Pagina 4
Audit Financiar - Pagina 5
Audit Financiar - Pagina 6
Audit Financiar - Pagina 7
Audit Financiar - Pagina 8
Audit Financiar - Pagina 9
Audit Financiar - Pagina 10
Audit Financiar - Pagina 11
Audit Financiar - Pagina 12
Audit Financiar - Pagina 13
Audit Financiar - Pagina 14
Audit Financiar - Pagina 15
Audit Financiar - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Audit Financiar.docx

Alții au mai descărcat și

Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat

INTRODUCERE Statul, pentru a-și putea desfășura activitatea în condiții optime are nevoie de resurse. Încă din cele mai vechi timpuri, acesta își...

Accizele în România și armonizarea acestora cu reglementările europene în materie

Introducere Accizele reprezintă formele cele mai vechi ale impozitului indirect. Există dovezi scrise care demonstrează perceperea accizelor încă...

Divizarea prin absorbție a societăților comerciale

1. Divizarea societăților comerciale Divizarea societăților comerciale, la fel ca şi fuziunea acestora, reprezintă un procedeu tehnico-juridic...

Taxa pe valoarea adăugată

TVA este un impozit indirect, calculat pe valoarea adaugată realizată de entităţile economice şi suportat de consumatori. Valoarea adaugată...

Camera auditorilor

Camera Auditorilor Financiari din România intitulată pe scurt Cameră – este o persoană juridică autonomă ce funcţionează sub forma de organizaţie...

Etică profesională și dilemele etice - Codul etic al profesioniștilor contabili

Etica profesională și dilemele eticii reprezintă subiectul abordat in această lucrare, însoțit de un exemplu de etică și anume cea a...

Finanțe internaționale

CONȚINUTUL ȘI ROLUL RELAȚIILOR FINANCIAR - VALUTARE INTERNAȚIONALE Participarea statelor și a diferitelor organisme și organizații la schimburile...

Gestiune financiară

Sub 1.Conceptul de intreprindere si functiile finantelor intreprinderii Activitatea economica si sociala este organizata ca activitate...

Te-ar putea interesa și

Auditul și controlul imobilizărilor corporale

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Într-un domeniu de activitate atât de nou şi în condiţiile în care este necesară armonizarea legislativă şi practica...

Organizarea și exercitarea auditului legal la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA

INTRODUCERE EVOLUŢIA AUDITULUI Practicienii de azi, respectiv auditorii sunt moştenitorii unei profesii cu vechi tradiţii. Începutul profesiei...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor

INTRODUCERE Auditul situațiilor finanicare în țara noastră este încă în fazele sale incipiente, dar normele legale cu referire la această...

Auditul financiar al imobilizărilor corporale

MOTIVATIA TEMEI Pe parcursul celor trei semestre, cursul de audit mi-a dat convingerea ca se poate profesa o astfel de meserie noua , cu succes,...

Audit Financiar Extern

CAPITOLUL I – AUDITUL FINANCIAR CONTABIL. DEFINIRE, ROL,OBIECTIVE, PRACTICI ŞI PROCEDURI 1.1. Auditul –Notiuni introductive Auditul, respectiv...

Audit Financiar

Catre Consiliul de Administratie sau alt reprezentant adecvat al clientului care angajeaza auditorul. Aceasta scrisoare reprezinta o confirmare a...

Audit financiar

Unitatea de învățare 1. Definiția și rolul auditului financiar Cuprins 1.1. Introducere ... 8 1.2. Competențe .. 8 1.3. Repere istorice privind...

Ai nevoie de altceva?