Audit Financiar Contabil

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 14 fișiere: pdf
Pagini : 134 în total
Cuvinte : 71168
Mărime: 2.84MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Audit şi control financiar

Partenerii

1.1 Declaraţie a responsabilităţilor auditorului intern

Natura

Auditul intern este, în interiorul unei întreprinderii sau al unui organism, o activitate independentă de

aprecierea sau controlul operaţiilor; el este în serviciul Conducerii.

În acest domeniu, el este un control care are drept funcţie estimarea şi evaluarea eficacităţii altor

controale.

Obiectiv şi câmp de acţiune

Obiectivul auditului intern este de a asista membrii Conducerii în exercitarea eficace a

responsabilităţilor lor furnizând analize, aprecieri, recomandări şi comentarii pertinente referitoare la

activităţile examinate.

AUDIT

REFERENŢIAL

DEFINIŢIE

ECART

OBSERVAŢIA

FAPTE

CLIENTUL

• Cerere de audit

• Conform exigenţelor

definite (referenţial)

• Exploatează (valorifică)

raportul pentru luarea

deciziei

FURNIZORUL

• Este auditat

• Exploatează (valorifică)

raportul pentru

ameliorarea sistemului său

de calitate

AUDITORUL

• Calificat

• Independent de activitatea

considerată

• Apelează la probe

tangibile

• Redactează un raport

Noţiuni introductive

Auditorul intern este vizat de toate fazele activităţii întreprinderii care interesează Conducerea.

Aceasta implică faptul de a apela până la aspecte contabile şi financiare pentru atingerea unei înţelegeri

depline a operaţiilor examinate.

Pentru a ajunge la acest obiectiv final sunt implicate activităţile următoare:

- examinarea şi aprecierea sincerităţii, suficienţei şi aplicarea controlului contabil, financiar şi

operaţional şi promovarea unui control eficace la un cost rezonabil;

- verificarea conformităţii cu politicile, a planurilor şi a procedurilor stabilite;

- verificarea la ce punct activele societăţii sunt justificate şi prezervate de pierderi de orice natură;

- verificarea exactităţii informaţiilor utilizate de către Conducere;

- evaluarea calităţii acţiunii în punerea în execuţie a responsabilităţilor asumate;

- recomandarea de ameliorări operaţionale.

AUDITORUL

„ Persoana care are calificarea şi care este mandatat pentru a conduce toate componentele unui

audit.”

• Nu aparţine unei caste superioare şi nu este investit cu nici o putere;

• Constată fapte;

• Respectă principii deontologice stricte;

• Aparţine unui corp nou de meserii creat în ultimii ani.

Responsabilitate şi autoritate

Responsabilităţile auditului intern în cadrul organizaţiei trebuie să fie clar stabilite de către

Conducere. Autoritatea sa trebuie să permită auditorului intern accesul deplin la documente, la bunuri şi la

persoanele care au un raport cu subiectul controlat.

Auditorul intern trebuie să fie liber să verifice, să estimeze valoarea politicilor, a planurilor, a

procedurilor şi a rapoartelor interne şi externe.

Responsabilităţile auditului intern sunt:

- de a informa şi consilia Conducerea, în acord cu deontologia Institutului Internaţional al Auditorilor

Interni;

- de a coordona activităţile sale cu cele ale altor grupe de control, astfel încât să garanteze cât mai bine

posibil securitatea controalelor şi eficacitatea organizaţiei.

În îndeplinirea funcţiilor sale, un auditor intern nu are asupra activităţilor pe care le controlează nici

responsabilitate directă, nici autoritate. Din aceste motive, controlul şi avizul auditorului intern nu trebuie în

nici un mod să descarce alte persoane de exercitarea responsabilităţilor care le-au fost repartizate.

Independenţă

Independenţa este esenţială pentru eficacitatea auditului intern. Ea se obţine, în primul rând, prin

statutul său şi prin obiectivitatea sa:

- statutul funcţiei de audit intern şi susţinerea pe care i-o aduce Conducerea sunt determinanţi majori ai

acţiunii şi ai valorii sale. Din acest motiv conducătorul funcţiei de audit intern, trebuie să fie ataşat unui

compartiment a cărui autoritate acoperă un domeniu întins şi asigură, la recomandările sale, o acţiune

eficace, adecvată acţiunii sale eficace vis-à-vis de recomandările auditorului;

- obiectivitatea este esenţială funcţiei de audit. Pentru acest motiv, un auditor intern nu trebuie să

definească şi să pună în loc proceduri în orice activitate normală supusă la controlul său; aceasta ar fi de

natură să compromită independenţa sa.

Preview document

Audit Financiar Contabil - Pagina 1
Audit Financiar Contabil - Pagina 2
Audit Financiar Contabil - Pagina 3
Audit Financiar Contabil - Pagina 4
Audit Financiar Contabil - Pagina 5
Audit Financiar Contabil - Pagina 6
Audit Financiar Contabil - Pagina 7
Audit Financiar Contabil - Pagina 8
Audit Financiar Contabil - Pagina 9
Audit Financiar Contabil - Pagina 10
Audit Financiar Contabil - Pagina 11
Audit Financiar Contabil - Pagina 12
Audit Financiar Contabil - Pagina 13
Audit Financiar Contabil - Pagina 14
Audit Financiar Contabil - Pagina 15
Audit Financiar Contabil - Pagina 16
Audit Financiar Contabil - Pagina 17
Audit Financiar Contabil - Pagina 18
Audit Financiar Contabil - Pagina 19
Audit Financiar Contabil - Pagina 20
Audit Financiar Contabil - Pagina 21
Audit Financiar Contabil - Pagina 22
Audit Financiar Contabil - Pagina 23
Audit Financiar Contabil - Pagina 24
Audit Financiar Contabil - Pagina 25
Audit Financiar Contabil - Pagina 26
Audit Financiar Contabil - Pagina 27
Audit Financiar Contabil - Pagina 28
Audit Financiar Contabil - Pagina 29
Audit Financiar Contabil - Pagina 30
Audit Financiar Contabil - Pagina 31
Audit Financiar Contabil - Pagina 32
Audit Financiar Contabil - Pagina 33
Audit Financiar Contabil - Pagina 34
Audit Financiar Contabil - Pagina 35
Audit Financiar Contabil - Pagina 36
Audit Financiar Contabil - Pagina 37
Audit Financiar Contabil - Pagina 38
Audit Financiar Contabil - Pagina 39
Audit Financiar Contabil - Pagina 40
Audit Financiar Contabil - Pagina 41
Audit Financiar Contabil - Pagina 42
Audit Financiar Contabil - Pagina 43
Audit Financiar Contabil - Pagina 44
Audit Financiar Contabil - Pagina 45
Audit Financiar Contabil - Pagina 46
Audit Financiar Contabil - Pagina 47
Audit Financiar Contabil - Pagina 48
Audit Financiar Contabil - Pagina 49
Audit Financiar Contabil - Pagina 50
Audit Financiar Contabil - Pagina 51
Audit Financiar Contabil - Pagina 52
Audit Financiar Contabil - Pagina 53
Audit Financiar Contabil - Pagina 54
Audit Financiar Contabil - Pagina 55
Audit Financiar Contabil - Pagina 56
Audit Financiar Contabil - Pagina 57
Audit Financiar Contabil - Pagina 58
Audit Financiar Contabil - Pagina 59
Audit Financiar Contabil - Pagina 60
Audit Financiar Contabil - Pagina 61
Audit Financiar Contabil - Pagina 62
Audit Financiar Contabil - Pagina 63
Audit Financiar Contabil - Pagina 64
Audit Financiar Contabil - Pagina 65
Audit Financiar Contabil - Pagina 66
Audit Financiar Contabil - Pagina 67
Audit Financiar Contabil - Pagina 68
Audit Financiar Contabil - Pagina 69
Audit Financiar Contabil - Pagina 70
Audit Financiar Contabil - Pagina 71
Audit Financiar Contabil - Pagina 72
Audit Financiar Contabil - Pagina 73
Audit Financiar Contabil - Pagina 74
Audit Financiar Contabil - Pagina 75
Audit Financiar Contabil - Pagina 76
Audit Financiar Contabil - Pagina 77
Audit Financiar Contabil - Pagina 78
Audit Financiar Contabil - Pagina 79
Audit Financiar Contabil - Pagina 80
Audit Financiar Contabil - Pagina 81
Audit Financiar Contabil - Pagina 82
Audit Financiar Contabil - Pagina 83
Audit Financiar Contabil - Pagina 84
Audit Financiar Contabil - Pagina 85
Audit Financiar Contabil - Pagina 86
Audit Financiar Contabil - Pagina 87
Audit Financiar Contabil - Pagina 88
Audit Financiar Contabil - Pagina 89
Audit Financiar Contabil - Pagina 90
Audit Financiar Contabil - Pagina 91
Audit Financiar Contabil - Pagina 92
Audit Financiar Contabil - Pagina 93
Audit Financiar Contabil - Pagina 94
Audit Financiar Contabil - Pagina 95
Audit Financiar Contabil - Pagina 96
Audit Financiar Contabil - Pagina 97
Audit Financiar Contabil - Pagina 98
Audit Financiar Contabil - Pagina 99
Audit Financiar Contabil - Pagina 100
Audit Financiar Contabil - Pagina 101
Audit Financiar Contabil - Pagina 102
Audit Financiar Contabil - Pagina 103
Audit Financiar Contabil - Pagina 104
Audit Financiar Contabil - Pagina 105
Audit Financiar Contabil - Pagina 106
Audit Financiar Contabil - Pagina 107
Audit Financiar Contabil - Pagina 108
Audit Financiar Contabil - Pagina 109
Audit Financiar Contabil - Pagina 110
Audit Financiar Contabil - Pagina 111
Audit Financiar Contabil - Pagina 112
Audit Financiar Contabil - Pagina 113
Audit Financiar Contabil - Pagina 114
Audit Financiar Contabil - Pagina 115
Audit Financiar Contabil - Pagina 116
Audit Financiar Contabil - Pagina 117
Audit Financiar Contabil - Pagina 118
Audit Financiar Contabil - Pagina 119
Audit Financiar Contabil - Pagina 120
Audit Financiar Contabil - Pagina 121
Audit Financiar Contabil - Pagina 122
Audit Financiar Contabil - Pagina 123
Audit Financiar Contabil - Pagina 124
Audit Financiar Contabil - Pagina 125
Audit Financiar Contabil - Pagina 126
Audit Financiar Contabil - Pagina 127
Audit Financiar Contabil - Pagina 128
Audit Financiar Contabil - Pagina 129
Audit Financiar Contabil - Pagina 130
Audit Financiar Contabil - Pagina 131
Audit Financiar Contabil - Pagina 132
Audit Financiar Contabil - Pagina 133
Audit Financiar Contabil - Pagina 134

Conținut arhivă zip

 • cap10 - RESPONSABILITATILE.pdf
 • cap11-PLANIFICAREA ACTIVITATII.pdf
 • cap12- PROBELE DE AUDIT.pdf
 • cap13-CONCLUZIILE AUDITULUI.pdf
 • cap14-CODUL PRIVIND CONDUITA.pdf
 • cap1-NOTIUNI introductive.pdf
 • cap2-DIMENSIUNEA ISTORICA.pdf
 • cap3-METODOLOGIA DE AUDIT FINANCIAR.pdf
 • cap4 - MARII ACTORI AI AUDITULUI.pdf
 • cap5 - CAMPUL DE APLICARE A AUDITULUI INTERN.pdf
 • cap6 - DEFINITII.pdf
 • cap7 - POZITIONAREA FUNCTIEI.pdf
 • cap8 - NORMELE A INTERN.pdf
 • cap9 NORME MINIMALE DE A INT.pdf

Alții au mai descărcat și

Practica conta

1. Firma SC TRANSURB SA. SC TRANSURB S.A. este o societate cu capital majoritar de stat ce se află în subordinea Consiliului local Vaslui, strada...

Amortizarea Liniară

- constă în atribuirea, fiecărui an, a unei cote de amortizare constantă. În acest caz amortizarea anuală se determină: fie , fie Vi x Na, dar Na =...

Cheltuieli Inregistrate in Avans

Cheltuielile inregistrate in avans reprezinta in bilantul conform OMF 3055/2009 elemente de active mai mici de un an ;ele reprezinta creantele...

Probleme Lichidarea Societatilor Comerciale

1. O societate prezinta urmatoarea situatie la data lichidarii: Activ Pasiv 1.Imobilizari corporale CS 8000 Val contabila 25000 Alte rezerve...

Probleme Rezolvate Contabilitate

Exercitiu 1: Compofruit este o mică afacere de familie care se ocupă cu producerea de compot de fructe. în cursul lunii mai, societatea a produs...

Aplicatii Privind Diferite Metode din Contabilitatea de Gestiune

Lucrarea nr. 1 Aplicație privind metodele de evaluare a stocurilor la ieșirea din patrimoniu În cursul perioadei de gestiune, SC MyLady SA...

Curs 1 Excel

Istoricul spectacolelor Cod Spectacol Nr de ani de cand se joaca spectacolul respectiv Curs Euro 4.27 1 5/5/1950 2 3/1/1955 3 12/1/1990...

Portofoliu contabilitate generala - aplicatii

1. Presupunem că SC ALFA, prezintă următoarele elemente bilanțiere: - fond comercial: 200 lei - cheltuieli de constituire: 300 lei - avansuri de...

Ai nevoie de altceva?