Audit Financiar Integrat

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Audit Financiar Integrat.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 82 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

A. LISTA DE VERIFICARE A FINALIZARII ANGAJAMENTULUI

Secţiunea

A

LISTA DE VERIFICARE A FINALIZĂRII

ANGAJAMENTULUI

Iniţialele Data

Client: Întocmit de: (auditor asociat)

Perioada: Revizuit de: (Responsabil de Misiune)

Ref.

Iniţiale

Probleme apărute

1. Au fost revizuite documentele de lucru?

2. Au fost rezolvate toate punctele din lista finală cu probleme restante?

3. Există note ale întâlnirii cu clientul?

4. Au fost toate ajustările finale reflectate în situaţiile financiare definitive şi comunicate clientului după caz?

5. Au fost situaţiile financiare citite, verificate din punct de vedere matematic şi comparate cu tabelele de la fiecare secţiune?

6. Au fost cifrele din calculaţia impozitului verificate cu situaţiile financiare finale?

7. A fost emis un raport de audit corespunzător?

8. Au fost respectate toate standardele şi normele relevante de audit?

9. Au fost urmate procedurile de verificare “la cald” ale firmei şi s-a documentat această verificare?

10. A fost finalizată scrisoarea de recomandări către conducere?

11. A fost finalizată scrisoarea de reprezentare?

12. A fost pregătit un sumar al orelor de lucru efectiv? A fost acesta comparat cu timpul prognozat?

13. S-a luat în discuţie intenţia firmei noastre de a obţine o nouă numire ca auditori?

14. Au fost notate puncte de planificare pentru anul viitor?

Ref. Iniţiale Probleme apărute

Concluzie:

Am revizuit documentele de lucru împreună cu situaţiile financiare finale şi am obţinut o asigurare rezonabilă despre situaţiile financiare, şi anume:

- că acestea sunt în concordanţă cu înregistrările şi documentele contabile.

- că au fost întocmite în conformitate cu OMF şi Standardele internaţionale de contabilitate şi că aceste standarde au fost aplicate în mod consecvent.

- că oferă suficiente informaţii şi sunt prezentate în conformitate cu cerinţele legale şi profesionale.

- prezintă o imagine fidelă cu excepţia rezervelor din raportul meu de audit.

Rezerve (dacă e cazul) Motiv

Semnat Data

Verificator / Responsabil de Misiune

B. REVIZUIREA GENERALA A SITUATIILOR FINANCIARE

1. Sintetizaţi indicatorii contabili semnificativi

Auditorul caută să coroboreze concluziile deja trase în timpul etapelor anterioare ale auditului şi să se asigure că situaţiile financiare sunt consecvente cu cunoştinţele sale despre activitatea clientului. Fluctuaţiile neexplicate sau semnificative trebuie investigate în continuare. Comparaţia de la un an la altul a indicatorilor.

2. Estimări contabile

Auditorul trebuie să confirme rezonabilitatea acestora.

3. Garanţii sau contingenţe neprezentate

Sarcina auditorului este identificarea unor astfel de probleme. După revizuirea tuturor dovezilor dispo¬nibile auditorul trebuie să se asigure că astfel de probleme sunt incluse în scrisoarea de confirmare a declaraţiilor primită de la conducerea companiei.

4. Revizuirea scrisorii de la avocat

Trebuie să se asigure că toate aceste probleme care afectează situaţiile financiare sunt corect reflectate în situaţiile financiare, adică activele asupra cărora există garanţii deţinute de terţi, cum ar fi banca.

5. Formatul situaţiilor financiare

Situaţiile financiare trebuie să respecte formatul prescris. În mod normal, auditorul va folosi o listă de verificare pentru a confirma toate aceste aspecte.

6. Evenimente ulterioare

Auditorul trebuie să se asigure că urmează procedurile pentru astfel de elemente până la data semnării raportului. Procedurile vor include:

•discutarea acestor probleme cu conducerea;

•revizuirea proceselor-verbale ale şedinţelor consi¬liului după închiderea exerciţiului;

•revizuirea evidenţelor contabile după închiderea exerciţiului;

•revizuirea ultimelor conturi de gestiune şi prognoze disponibile;

Procedurile minimale de audit cuprind un program de lucru specific pentru astfel de evenimente la B1. Activitatea detaliată la B1 trebuie efectuată.

7. Principiul continuităţii activităţii

Auditorul trebuie convins că entitatea îşi va continua activitatea şi în viitor. Aceasta implică nu numai evaluarea poziţiei prezente a companiei ci şi evaluarea resurselor adecvate pentru a continua activitatea pe o perioadă de 12 luni de la data bilanţului.

Auditorul trebuie să evalueze gradul de adecvare a mijloacelor prin care administratorii s-au asigurat că:

(i) Este adecvat să adopte principiul continuităţii activităţii la întocmirea situaţiilor financiare;

Fisiere in arhiva (1):

  • Audit Financiar Integrat.doc