Audit Fiscal

Curs
7.6/10 (8 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 12924
Mărime: 57.04KB (arhivat)
Publicat de: Zenovia Niculae
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Florentin Caloian
Suport curs audit fiscal

Extras din curs

Audit fiscal

1. Definirea auditului fiscal

Auditul reprezinta examinarea de catre o persoana competenta si independenta a fidelitatii inregistrarilor contabile, financiare si fiscale a probitatii si credibilitatii tranzactiilor economice.

Definitia auditului fiscal impune urmatoarele precizari:

- procesul de audit se deruleaza pe baza unor standarde nationale sau internationale;

- auditorii sunt persoane care dobandesc aceasta calitate in conditiile legii;

- entitatea auditata este unitatea patrimoniala;

- analiza informatiilor economico-financiare se realizeaza pe baza unor procedee si tehnici care furnizeaza probe de audit pe baza carora se exprima opinia auditorului;

- evaluarea si interpretarea rezultatelor obtinute se efectueaza in conditiile existentei si luarii in consideratie a unor criterii de evaluare care au la baza referinte contabile identificate.

Auditul este :

- o analiza profesionala a unor informatii economico-financiare in vederea exprimarii unei opinii responsabile prin raportarea la un standard de calitate;

- o cercetare cu scopul de a produce o judecata motivate si independenta in vederea aprecierii fiabilitatii sistemelor si procedurilor unui agent economic;

- un examen obiectiv al unui element cu scopul de a emite o opinie;

- un aport de credibilitate asupra informatiilor economice publicate de entitatea economica;

- o revedere critica pentru evaluarea situatiilor economico-financiare;

Imaginea fidela este asociata cu urmatoarele notiuni:

- regularitatea presupune conformitate cu regulile si procedurile contabile;

- sinceritatea presupune aplicarea cu buna credinta a regulilor si procedurilor contabile.

Auditul are ca obiecteve:

- reflectarea imaginii fidele a situatiei patrimoniului si a rezultatelor financiare;

- exprimarea unei opinii in legatura cu gradul de corectitudine al situatiilor financiare;

- mentinerea calitatii si coerentei sistemului contabil;

- imbunatatirea utilizarfii informatiei contabile;

- aprecierea performantelor si eficientei sistemelor de informare si organizare.

2. Standardizarea auditului fiscal

Fundamentele care stau la baza teoriei auditului sunt :

- postulatele;

- conceptele;

- standardele;

- procedurile.

Postulatele sunt definite ca un ansamblu de ipoteaze, premise, principii si conditii care constituie baza elaborarii standardelor de audit. In acest context ar putea fi luate in considerare ca postulatele ca fiind:

- examinarea tuturor situatiilor care apar pe parcursul auditarii fiscale;

- controlul entitatilor cu obligatii si gestiuni fiscale, concomitant cu informarea opiniei publice;

- elaborarea unor sisteme de informatii, control, evaluare si raportare fiscala care sa contribuie substantial la aprecierea activitatii fiscala;

- adoptarea de standarde de contabilitate pentru raportarea fiscala de catre autoritatile compentente;

- reducerea la maximum a riscurilor aparitiei si abaterilor de natura fiscala prin organizarea unui system de control intern fiscal performant;

- elaborarea unor acte normative care sa asigure datele necesare evaluarii complete a activitatilor fiscale auditate;

- evitarea aparitiei conflictului de interese intre auditorul fiscal si entitatea auditata.

Conceptele sunt generalizari, idei centrale fundamentale pentru rationamentul theoretic, deduse din postulatele de audit fiscal, si cuprind probele de audit fiscal, respectarea profesiei de auditor fiscal, corectitudinea raportarii financiar fiscale, independenta auditului fiscal si conduita etica a auditorului fiscal.

Standardele de audit sunt declaratii dezvoltate la cel mai inalt nivel de conceptualizare si stau la baza indeplinirii unei misiuni de audit fiscal. Standardele asigura criteriile pentru indeplinirea si evaluarea activitatii de audit fiscal, creeaza premisele comportamentului professional al auditorului fiscali.

In conceptia ISA, auditul fiscal poate fi:

- audit al regularitatii si legalitatii fiscale;

- audit de atestare fiscala;

- audit al performantei fiscale.

Auditul regularitatii si legalitatii fiscale cuprinde certificarea raspunderii fiscale a entitatilor auditate si a administratiei fiscale ca intreg.

Auditul de atestare fiscala consta in conformarea credibilitatii sistemului de impozite sit axe si asigurarea acuratetii raportarii fiscale.

Auditul performantei fiscale are ca obiect examinarea economicitatii, eficientei si eficacitatii in domeniul fiscal, avandu-se in vedere atat stimularea dezvoltarii economice, cat si sporirea veniturilor fiscale ale bugetului statutului.

Standardele generale de audit se bazeaza pe independenta, competenta si calitatea recrutarii personalului.

Standardele aplicabile auditului fiscal se refera la :

- programarea auditului fiscal;

- supervizarea muncii de audit fiscal;

- examinarea si evaluarea controlului fiscal;

- controlul conformitatii cu legile si reglementarile fiscale in vigoare;

- obtinerea de probe de audit fiscal suficiente si adcvate pentru fundamnetarea aprecierilor si concluziilor;

- analiza situatiei fiscale in vederea stabilirii daca entitatile auditate s-au conformat standardelor contabile de raportare fiscala.

Procedurile de audit fiscal pot fi adoptate si modificate in functie de specificul entitatii auditate si de mediul de control fiscal. In functie de tipul auditului fiscal se intocmesc:

- procedurile de audit fiscal de atestare a sinceritatii situatiilor ce include informatii fiscale;

- procedurile de audit fiscal de legalitate privind conformitatea conducerii entitatii cu normele legale privind impozitele si taxele;

- procedurile auditului performantei fiscale prin care se examineaza economicitatea, eficienta si eficacitatea in domeniul fiscal.

3. Deontologia privind activitatea auditorului fiscal

Deontologia auditului fiscal presupune elaborarea unui cod etic pentru auditorii fiscali, prin care sa se stabileasca valorile si principiile care sa coordoneze activitatea de audit fiscal.

Aceasta presupune urmatoarele elemente :

- principii de desfasurare a activitatii de audit;

- reguli generale privind desfasurarea activitatii de audit;

- raspunderea auditorilor;

- supravegherea Ministerului Finantelor Publice (MFP).

Principii de desfasurare a activitatii de audit fiscal

Auditorul financiar care are competenta sa efectueze si audit fiscal, isi poate indeplini mandatul in urmatoarele conditii:

- are calitatea de auditor dobandita legal;

- este membru CAFR;

- indeplineste conditiile stabilite de ROF al CAFR.

Activitatea de audit fiscal se desfasora pe baza urmatoarelor principii:

- independenta;

- incompatibilitatea si conflictul de interese;

- integritatea in toate relatiile profesionale de afaceri si personale;

- obiectivitatea in exercitatea profesiei;

- competenta;

- confidentialitatea.

Preview document

Audit Fiscal - Pagina 1
Audit Fiscal - Pagina 2
Audit Fiscal - Pagina 3
Audit Fiscal - Pagina 4
Audit Fiscal - Pagina 5
Audit Fiscal - Pagina 6
Audit Fiscal - Pagina 7
Audit Fiscal - Pagina 8
Audit Fiscal - Pagina 9
Audit Fiscal - Pagina 10
Audit Fiscal - Pagina 11
Audit Fiscal - Pagina 12
Audit Fiscal - Pagina 13
Audit Fiscal - Pagina 14
Audit Fiscal - Pagina 15
Audit Fiscal - Pagina 16
Audit Fiscal - Pagina 17
Audit Fiscal - Pagina 18
Audit Fiscal - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Audit Fiscal.doc

Alții au mai descărcat și

Dosar Permanent Audit Policolor

1965: Infiintarea Intreprinderii de Lacuri si Vopsele Bucuresti, furnizor al industriilor nationale si al pietei bunurilor de larg consum....

Auditarea situaților financiare

1.1 Aspecte generale Exista o serie de norme elaborate de Comitetul International de Practici de Audit, asimilate de Camera Auditorilor Financiari...

Auditul imobilizărilor corporale în cadrul firmei Metropol SRL

CAPITOLUL 1 ARIA DE APLICABILITATE ŞI AUTORITATEA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT STATUTAR 1.1. Auditul statutar ca domeniu de cercetare a...

Audit intern - audit extern - guvernanță corporatistă

I. Auditul intern 1. Studiu asupra tendintelor in Auditul Intern: - 62% dintre companii folosesc conceptul de Outsourcing in diverse forme...

Eroare și Fraudă în Auditul Financiar

5.2. Proceduri de fond Probele de audit pot fi obtinute printr-o combinatie de teste de control si proceduri de fond (sau proceduri de...

Proiect Audit pentru Corsa SRL

Dumneavoastra ati cerut ca noi sa efectuam auditul bilantului societatii S.C. CORSSA S.R.L. la data 01.05.2005, precum si al contului de profit si...

Standardul 25 - Auditul Intern

Introducere Definiţia de bază a auditului intern este dată de Normele Profesionale ale Auditului Intern elaborate de Institutul Auditorilor...

Te-ar putea interesa și

Auditul Financiar Contabil

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL. DEFINIŢIE. ROL. OBIECTIVE Auditul financiar-contabil este un domeniu de vârf al...

Auditul Fiscal rivind Impozitul pe Profit

CAPITOLUL I FISCALITATE SI GESTIUNE FISCALA 1.1. GENERALITATI Necesitatea unei bune administrari a fiscalitatii la nivelul intreprinderii poate...

Raportul de audit cu privire la situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2005

5.1. Auditul stocurilor Obiectivele de audit s-au bazat pe: - Exhaustivitate: sa ne asiguram ca toate stocurile detinute de societate au fost...

Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată

Cap.1 Auditul taxei pe valoarea adăugată 1.1 Noţiuni introductive legate de taxa pe valoarea adăugată Alături de impozitarea directa orice ţară...

Realizarea Controlului Fiscal și Cea a Auditului Fiscal

Introducere În condiţiile globalizării, contabilitatea şi controlul de gestiune, evoluează în permanenţă, pentru a putea răspunde nevoilor în...

Impozitul Imobiliar

Introducere Orice activitate socială se desfăşoară în baza unor reguli. Necesitatea acestora se impune în relaţiile interumane, datorită faptului...

Realizarea Controlului Fiscal și a Auditului Fiscal la Primăria Sectorului 6

INTRODUCERE În condiţiile globalizării, contabilitatea şi controlul de gestiune, evoluează în permanenţă, pentru a putea răspunde nevoilor în...

Auditul Fiscal al Impozitelor și Taxelor Salariale

1. NECESITATEA AUDITULUI FISCAL-COMPONENTĂ A AUDITULUI FINANCIAR 1.1.Auditul fiscal Auditul fiscal este necesar pentru: - evaluarea...

Ai nevoie de altceva?