Audit Intern

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 13179
Mărime: 88.25KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Horia Cristea

Cuprins

A. Noţiuni generale

B. Funcţia de audit

C. Definiţii

D. Obiectivele A.I.

E. Organizarea A.I.

F. Standardele de A.I.

G. Codul deontologic al A.I.

H. Principiile pe care se întemeiază Codul Deontologic

I. Reguli de conduită

J. Audit – definiţii

K. Control

L. Obiectivele generale ale Controlului Intern (C.I.)

M. Cerinţe generale şi specifice de control intern

N. Auditul intern (A.I.)

O. Auditul – diferenţieri

P. Dezvoltarea auditorului

R. Controlul intern – aprecierea

S. Schemă pentru IMM

T. Aprecierea C.I.

U. Etapele misiunii de audit intern

V. Independenţă şi obiectivitate în activitatea de audit

W. Auditul intern şi controlul de gestiune

Extras din document

Audit intern – o funcţie care aduce plus-valoare. Autor Eugen Nicolăescu

A. Noţiuni generale

B. Funcţia de audit

1. Istoricul 2. Domeniul de aplicare 3. Categorii de audit

- Confuzii

- Legături

- complementaritate 1. De regularitate

2. De eficacitate 3. De management 4. De strategie

- Conformitate Aplicarea bună a regulilor şi procedurilor, respectarea organigramelor, sistemelor de informare

- Compararea realităţii cu sistemul de referinţă propus - Cultura organizaţională (calitate un sistem de referinţă)

- Modul în care s-a desfăşurat activitatea

- Măsurarea performanţei

- Atingerea obiectivelor fixate (răspunsul la aşteptări) = Eficacitate ≠ Eficienţă = obţinerea celei mai bune calităţi. - Practica dominantă

- Aplicarea politicii în cadrul entităţii

- Elaborarea strategiei

- Misiunea responsabilului funcţiei clar definită Confruntarea cu mediul - Valenţe ce se cer cunoscute

- Eterogenitate în pregătirea profesională, metodele de lucru, modalităţi de organizare, termenii şi accepţiunea

Caracter dublu:

- represiv

- preventiv

- Universalitatea obiectivelor şi metodologiei A.I. (asupra tuturor activităţilor, asupra tuturor funcţiilor entităţii)

- Este o funcţie permanentă cu aplicare periodică pe durată scurtă (90 zile)

A.I. (E.n.)

C. Definiţia A.I. Definiţia oficială IFACI Definiţia Ro D. Obiectivele principale ale A.I.

- Funcţie de asistenţa acordată managementului

- Obiectivul = controlul intern

a.i. = independent şi perceput ca independent (ipoteze şi recomandări)

un grad de libertate

- A.I. nu are legătură cu personalul entităţii (exc., fraudă, furtul...)

- A.I. urmăreşte obiective, realizări şi responsabilităţi ataşate unor oameni

- Scopul NU SUNT OAMENII ci modul de aplicare şi reflectare în rezultatele entităţii

- Rapoartele cuprind recomandări şi nu oamenii (excepţii)

- Auditorul este independent (a.i.) nesuportând nici o influenţă, nici o presiune (nu elaborează norme, proceduri sau organigrame ale c.i.)

- Profesionalismul generează independenţa şi obiectivitatea - Aprobată de CA al IFACI la 21.03.2000 = A.I. este o activitate independentă şi obiectivă care dă unei organizaţii o asigurare în ceea ce priveşte gradul de control asupra operaţiunilor, o îndrumă (organizaţia) pentru a-i îmbunătăţi operaţiunile şi contribuie la adăugarea unui plus de valoare.

- A.I. ajută organizaţia să îşi atingă obiectivele, evaluând, printr-o abordare sistemică şi metodică procesele sale de management al riscurilor, de control şi de guvernare a întreprinderii şi făcând propuneri pentru a consolida eficacitatea.

A.I. = reprezintă activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităţilor entităţii economice în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului şi proceselor de conducere a acestuia (managementului) - OUG 75/1999

- Verificarea conformităţii activităţilor cu politicile, programele şi managementul entităţii economice în conformitate cu prevederile legale.

- Evaluarea gradului de adecvare şi aplicare a controalelor financiare şi nefinanciare dispuse şi efectuate de către conducerea unităţii în scopul creşterii eficienţei activităţii entităţii economice.

- Evaluarea gradului de adecvare a datelor, informaţiilor financiare şi nefinanciare destinate conducerii pentru cunoaşterea realităţii din entitatea economică.

- Protejarea elementelor patrimoniale bilanţiere şi extrabilanţiere şi identificarea metodelor de prevenire a fraudelor şi pierderilor de orice fel.

Preview document

Audit Intern - Pagina 1
Audit Intern - Pagina 2
Audit Intern - Pagina 3
Audit Intern - Pagina 4
Audit Intern - Pagina 5
Audit Intern - Pagina 6
Audit Intern - Pagina 7
Audit Intern - Pagina 8
Audit Intern - Pagina 9
Audit Intern - Pagina 10
Audit Intern - Pagina 11
Audit Intern - Pagina 12
Audit Intern - Pagina 13
Audit Intern - Pagina 14
Audit Intern - Pagina 15
Audit Intern - Pagina 16
Audit Intern - Pagina 17
Audit Intern - Pagina 18
Audit Intern - Pagina 19
Audit Intern - Pagina 20
Audit Intern - Pagina 21
Audit Intern - Pagina 22
Audit Intern - Pagina 23
Audit Intern - Pagina 24
Audit Intern - Pagina 25
Audit Intern - Pagina 26
Audit Intern - Pagina 27
Audit Intern - Pagina 28
Audit Intern - Pagina 29
Audit Intern - Pagina 30
Audit Intern - Pagina 31
Audit Intern - Pagina 32
Audit Intern - Pagina 33
Audit Intern - Pagina 34
Audit Intern - Pagina 35
Audit Intern - Pagina 36
Audit Intern - Pagina 37
Audit Intern - Pagina 38
Audit Intern - Pagina 39
Audit Intern - Pagina 40
Audit Intern - Pagina 41
Audit Intern - Pagina 42
Audit Intern - Pagina 43
Audit Intern - Pagina 44
Audit Intern - Pagina 45
Audit Intern - Pagina 46
Audit Intern - Pagina 47
Audit Intern - Pagina 48
Audit Intern - Pagina 49
Audit Intern - Pagina 50
Audit Intern - Pagina 51
Audit Intern - Pagina 52
Audit Intern - Pagina 53
Audit Intern - Pagina 54
Audit Intern - Pagina 55
Audit Intern - Pagina 56
Audit Intern - Pagina 57
Audit Intern - Pagina 58
Audit Intern - Pagina 59
Audit Intern - Pagina 60
Audit Intern - Pagina 61
Audit Intern - Pagina 62
Audit Intern - Pagina 63
Audit Intern - Pagina 64
Audit Intern - Pagina 65
Audit Intern - Pagina 66
Audit Intern - Pagina 67
Audit Intern - Pagina 68
Audit Intern - Pagina 69
Audit Intern - Pagina 70
Audit Intern - Pagina 71
Audit Intern - Pagina 72
Audit Intern - Pagina 73

Conținut arhivă zip

  • Audit Intern - Compilari, Colaje si Interpretari.doc

Alții au mai descărcat și

Misiune de Audit

INTRODUCERE Auditul intern, axat la începuturile sale pe probleme contabile, a devenit astăzi un instrument puternic de depistare a principalelor...

Relatia dintre Auditul Intern si Auditul Extern in Viziunea Standardelor Internationale de Audit

Introducere Scopul lucrării este acela de a scoate în evidenţă principalele diferenţe între auditul intern şi auditul intren, precum şi...

Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul

INTRODUCERE Managementul este o meserie, adică o activitate, o practică ce presupune un ansamblu de tehnici, de priceperi şi un sistem de relaţii;...

Audit Intern

CAPITOLUL I NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL INTERN 1.1 Conceptul privind auditul intern Auditul reprezintă examinarea de către o persoană...

Audit Public Intern in Institutie Publica

CAP.I PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE INSTITUTIA XXXXXXXXX este institutie publica , avand CODUL UNIC de inregistrare R XXXXXXX FORMA JURIDICA :...

Misiune de Audit

CAPITOLUL I. ACCEPTAREA MANDATULUI ŞI CONTRACTAREA LUCRĂRILOR DE AUDIT 1.1. Acceptarea mandatului Înainte de a contracta o lucrare de audit a...

Audit Intern vs Control Intern

1. Definitii control intern si audit intern Conceptele de control intern şi audit intern, deşi diferite, au o serie de elemente care le apropie şi...

Misiune Audit Intern

I. Introducere 1.0 Compartimentele de audit intern din cadrul entitatilor publice efectuează misiuni de asigurare și/sau misiuni de consiliere...

Ai nevoie de altceva?