Audit Intern

Curs
8.2/10 (9 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 9405
Mărime: 46.35KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mircea Boulescu

Extras din document

OBIECTIVE

Disciplina Audit intern îsi propune:

 prezentarea elementelor teoretice, legislative si metodologice privind

auditul intern al entitatilor economice;

 utilizarea interpretativa-aplicativa a standardelor de audit intern aplicabile

entitatilor economice.

1. CONCEPTUL DE AUDIT, AUDITUL FINANCIAR SI AUDITUL INTERN

AL ENTITATILOR ECONOMICE

CONCEPTE-CHEIE: audit; audit financiar; audit intern: aparitie si evolutie, obiective, categorie; auditori interni; relatiile dintre auditorii interni si cei externi.

1.1. Conceptul de audit

Prin audit se întelege:

 examinarea profesionista a informatiilor în vederea exprimarii opiniei responsabile si independente prin raportarea la un criteriu sau standard;

 cercetarea efectuata în scopul de a produce o judecata motivata si independenta, cu referinte la normele de evaluare, în vederea aprecierii fiabilitatii ori eficacitatii sistemelor si procedurilor unei entitati economice;

 un examen obiectiv al unui element, cu scopul de a exprima o opinie sau de a obtine o concluzie asupra obiectului auditului;

 procesul desfasurat de persoane fizice sau juridice legal abilitate (auditori), prin care se analizeaza si evalueaza, profesionist, informatii privind o entitate, prin tehnici si procedee specifice, în scopul obtinerii de dovezi, numite probe de audit. Pe baza probelor de audit, auditorii emit, în raportul de audit, o opinie responsabila si independenta, prin apelarea la criterii de evaluare care rezulta din reglementarile legale sau din buna practica recunoscuta unanim în domeniul în care îsi desfasoara activitatea entitatea auditata. Procesul de audit, numit si misiune de audit, se deruleaza pe baza unor

standarde nationale sau internationale. Analiza informatiilor în misiunea de audit se face pe baza unor procedee si tehnici unanim recunoscute în domeniu, care furnizeaza probe de audit, pe baza carora se fundamenteaza opinia de audit. Evaluarea si interpretarea rezultatelor obtinute se efectueaza în conditiile existente si luarii în considerare a unor criterii de evaluare, care au la baza referinte contabile identificate (norme contabile nationale sau internationale sau referinte contabile recunoscute unanim în domeniu) ori principiile sanatoase de management, respectiv buna practica manageriala recunoscuta în domeniu.

Potrivit reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, situatiile financiare anuale, întocmite de persoanele juridice care la data bilantului îndeplinesc criteriile de marime, se auditeaza, conform legii. Întra în aceasta categorie persoanele juridice care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre urmatoarele trei criterii:

 total active: 3.650.000 euro;

 cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro;

 numar mediu de salariati în cursul exercitiului financiar: 50.

Aceste persoane juridice întocmesc situatii financiare anuale care cuprind: bilant, cont de profit si pierdere; situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situatiile financiare.

Situatiile financiare ale entitatilor economice se auditeaza de catre auditori financiari, persoane fizice sau juridice  audit financiar extern independent.

Entitatile economice ale caror situatii financiare anuale sunt supuse auditului financiar extern independent au obligatia sa organizeze auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România. În consecinta, entitatile economice obligate de lege sa auditeze situatiile financiare prin auditori financiari externi independenti au obligatia sa

organizeze si efectueze auditul intern.

Auditul extern independent si auditul intern au aceeasi menire, dar prezinta diferente esentiale între ele.

1.2. Auditul financiar

Auditul financiar este:

 o examinare independenta (o expresie de opinie) a situatiilor financiare efectuata de un auditor extern, profesionist, în conformitate cu orice obligatie statutara relevanta;

 un aport de credibilitate asupra informatiilor contabile publicate de entitatea economica;

 o revedere critica pentru evaluarea unei situatii financiare contabile determinate;

 o examinare efectuata de un profesionist competent si independent, în vederea exprimarii unei opinii motivate asupra valabilitatii si corectei aplicari a procedurilor interne stabilite de conducerea entitatii economice, precum si asupra a imaginii fidele a activelor, datoriilor, pozitiei financiare, profitului sau pierderii entitatii;

 o atestare sau certificare a documentelor si evidentelor, a sistemului contabil si de control intern.

Auditul financiar reprezinta activitatea de examinare, în vederea exprimarii de catre auditorii financiari, a unei opinii asupra situatiilor financiare, în conformitate cu standardele de audit, asimilate de Camera Auditorilor Financiari din România.

Auditul financiar are ca obiective:

 reflectarea imaginii fidele a activelor, datoriilor, pozitiei financiare, profitului sau pierderii entitatii economice;

 exprimarea unei opinii privind masura în care situatiile financiare prezinta o imagine fidela a afacerilor entitatii economice si a rezultatelor pentru exercitiul încheiat, cu respectarea legilor în vigoare si a practicilor din tara în care entitatea economica îsi are sediul;

 mentinerea calitatii si coerentei sistemului contabil, astfel încât sa asigure certitudinea reflectarii în situatiile financiare, în mod corect, sincer si complet a elementelor de activ si de pasiv, situatiei financiare si rezultatelor exercitiului;

 îmbunatatirea utilizarii informatiei contabile;

 aprecierea performantelor si eficientei sistemelor de informare si organizare.

Auditul financiar necesita o metodologie de examinare care sa asigure opinia independenta, astfel încât sa apere, în mod egal, toti utilizatorii informatiei contabile; actionari/asociati, statul, salariatii, bancile, debitorii, clientii, furnizorii etc.

În raport cu obiectivul si aria de aplicabilitate auditul poate fi:

a. Auditul conformitatii sau legalitatii, care consta în atestarea responsabilitatii financiare a agentilor economici. Presupune examinarea si evaluarea înregistrarilor financiare si exprimarea opiniilor asupra situatiilor financiare.

Consta în auditul:

 sistemelor si tranzactiilor financiare, respectiv evaluarea conformitatii cu statutele si reglementarile în vigoare;

 controlului intern si functiilor acestuia;

 onestitatii si al caracterului adecvat în legatura cu deciziile administrative luate în cadrul entitatii economice auditate.

b. Auditul de atestare financiara, care consta în exprimarea opiniei asupra rapoartelor financiare si în furnizarea de credibilitate asupra situatiilor financiare. Practic, auditul de conformitate si auditul de atestare financiara se deruleaza concomitent sub denumirea generica de audit financiar.

c. Auditul performantei sau al rezultatelor, care:

 este sinonim cu sintagma valoare pentru bani;

 consta în economicitate, eficienta si eficacitate si acopera: activitati economice si administrative, urmarind principii si practici de management; eficienta utilizarii resurselor umane, financiare, inclusiv examinarea sistemelor de informare asupra indicatorilor de performanta si procedurile

Preview document

Audit Intern - Pagina 1
Audit Intern - Pagina 2
Audit Intern - Pagina 3
Audit Intern - Pagina 4
Audit Intern - Pagina 5
Audit Intern - Pagina 6
Audit Intern - Pagina 7
Audit Intern - Pagina 8
Audit Intern - Pagina 9
Audit Intern - Pagina 10
Audit Intern - Pagina 11
Audit Intern - Pagina 12
Audit Intern - Pagina 13
Audit Intern - Pagina 14
Audit Intern - Pagina 15
Audit Intern - Pagina 16
Audit Intern - Pagina 17
Audit Intern - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Audit Intern.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL

CAPITOLUL 1 ARIA DE APLICABILITATE ŞI AUTORITATEA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT STATUTAR 1.1. Auditul statutar ca domeniu de cercetare a...

Audit Public Intern - Metodologii de Aplicare

Capitolul 1 Conceptul de audit public intern 1.1 Definire Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, defineste la articolul 2,...

Audit Intern - Audit Extern - Guvernanta Corporatista

I. Auditul intern 1. Studiu asupra tendintelor in Auditul Intern: - 62% dintre companii folosesc conceptul de Outsourcing in diverse forme...

Audit - SC Prodplast

Auditul financiar contabil privind imobilizarile corporale 1. Stabilirea cadrului legislativ normativ privind imobilizarile corporale: "...

Proiect Audit - SIF Oltenia SA

CUNOASTEREA CLIENTULUI I. FACTORI ECONOMICI GENERALI Conform Institutului National de Statistica,evolutia economica a Romaniei in anul 2006 a...

Auditul Public Intern - Concept, Obiective si Procedura de Efectuare

În România, introducerea auditului intern este de data relativ recenta si se încadreaza în efortul general de modernizare a managementului...

Audit Financiar II

IEvaluarea controlului intern al entitatii. Cunosterea de catre auditor a sistemului de ctb si de control intern ii ofera posibilitatea de a evalua...

Audit Public Intern

SC SIROFLEX SRL DIRECTIA DE AUDIT PUBLIC INTERN Nr. 123456/ 12.03.2007 ORDIN DE SERVICIU În conformitate cu: Ø Prevederile Legii nr.672/2002...

Ai nevoie de altceva?