Audit Intern

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 7 fișiere: doc, docx
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 12266
Mărime: 148.55KB (arhivat)
Publicat de: Tudora Nechita
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ivas Lilia

Extras din curs

Tema 1: Aspecte introductive legate de AI

1.Notiuni generale privind AI

Auditul- examinare metodica realizata pu a det daca activitatiile si rezultatele relative la subiectul examinat satisf dispozitiile prestabilite,daca acestea dispozitii sunt puse in exercitiu intrun mod eficace si apt cu scopul atingerii obiectivelor.

Auditul este practicat atit cu titlu preventiv, cit si in cadrul unui program de audit pu aprecierea eficacitatii unei organizatii, a unui proces, a unui procedeu, precum si calificarea si urmarirea unui furnizor, dar si cu titlu curativ, in situatii delicate: faliment al prestatiilor sau diferite stari de lucru.

AI este in interiorul unei # sau al unui organism, o activ independenta de apreciere/controlul operatiilor si se realiz in interesul conducerii. Este un control care are drept functie estimarea si evaluarea eficacitatii altor controale.

Obiectivul AI de a asista membrii conducerii in exercitarea eficace a responsabilitatilor lor, furnizind analize,aprecieri,recomandari si comentarii adecvate referitoare la activitatile examinate.

Arul I -este vizat de toate fazele activ #rii care intereseaza conducerea. Implica faptul de a apela pina la aspecte contab. si financ. pu atingerea unei intelegeri depline a operat. examinate.

Pu a ajunge la acest obiectiv final sunt implicate actiunile:

1.examinarea si aprecierea sinceritatii suficientei si aplicarea controlului contabil, financiar, operational si promovarea unui control eficace la un cost rezonabil;

2.verific conformitatii cu politicile a planurilor si a producerilor stabilite.

3.verific la ce punct activele societatii sunt justificate si prerezervate de pierderi de orice natura

4.verif.exactitatii informatiilor util. de catre conducere

5.evaluarea calitatii actiunii in punerea in executie a respons. Asumate

6.recomandarea de ameliorari operationale

Arul I- pers care are calificarea si este imputernicit pu a conduce toate componentele unei activ. de audit

-nu apartine unui niv superior si nu este investit de nici o putere

-constata fapte

-respecta principii de etica profesionala stricta

-apartine unui grup nou de meserii creat in ultimii ani

Responsabilitatile acestuia in cadrul organizatiei trebuie clar stabilite de catre conducere.

Arul I trebuie sa fie liber sa verifice, sa estimeze val doc, a planurilor, a procedurilor si a rapoartelor interne si externe.

Responsabilitatea Arului I:

1.de a informa conducerea in raport cu etica profesionala a Institului Internat a Arilor I

2.de a coordona activ sale cu cele ale altor grupuri de control astfel incit sa garanteze cit mai bine posibil securitatea controalelor si eficacitate organizatii.

In indeplinirea functiilor sale un Aor Inu are asupra activitatilor pe care le controleaza nici o resp-te directa, nici autoritate. Din aceste motive controlul si avizul Arului I nu trebuie in nici un mod sa descarce alte pers de exercitatea resp-lor care le-au fost repartizate.

Independenta este esential pu eficacitatea auditorul intern. Ea se obtine prin statutul sau obiectivitatea sa.

Statutul functiei de AI si sustinerea pe care i-o aduce conducerea sunt determinanti majori ai actiunii si ai valorii sale. Conducatorul functiei de AI trebuie sa apartina unui compartiment a carui autoritate acopera un domeniu larg si asigura o actiune eficace prin recomandarile sale adecvata vizavi de recomandarile auditorilor.

Obiectivitatea este esentiala functie de audit. In baza acestui motiv un Ator I nu trebuie sa difineasca si sa puna in aplicare proceduri in orice activitate normala supusa controlului sau. Acest lucru ar compromite independenta sa.

Auditul fin nu raspunde exact la aceeasi intrebare. Exista intradevar o diferenta intre periodicitatea verificarilor, gradul lor de precizie, natura datelor examinate (anexa,diferenta dintre AI si extern,tabel)

Colaborarea AI si cel extern este reglementata in urmat. acte normat:

-SNAI-Aprobat prin Hot Curtii de conturi,nr.82 din 29.11.2007 si Ordinul Min Fin nr.98 din 27.11.2007

-Cartea de AI, aprobata prin Ordinul Min Fin nr.111 din 26.11.2007

-Norma Metodologica pu implementarea AI in sectorul public nr.20.aprobata prin Ordinul Min Fin nr.118 din 29.12.2008

Beneficiile colaborarii dintre Arii I si externi sunt:

-auditul extern in multe cazuri repr o masura de protectie a AI, oferind public o opinie despre activ Alor I-ni.

-AI reprez materia prima pu activit AEx, deoarece Arul I este localizat in interioarul entitatii si cunoaste mai bine sistemele din cadrul entitatii

-Constientizarea managerului entitatii privind necesitatea implementarii functiei de AI in cadrul propriei entitati.

-asigurarea suplimentara ca AI este independent

-reducerea la minim a suprapunerilor

-schimburi profesionale de probleme

-pregatiri profesionala comune(seminare,conferinte)

-intelegerea de fiecare in parte a rolului sau

-impartasirea inform utile si asigurarea unor comunicari eficiente

-crearea unei culturi comuni a auditului in sector publice

-eliminarea revalitatilor institutionale sau a competitiei inte cele 2 activitati

-constientizarea mai completa a riscurilor atit de manageri cit si de auditori

-fortificarea relatiilor de colaborare in timp si obtinerea increderii reciproci

-coordonarea platilor si a programurilor de audit

Datele fin utiliz. pu gestiunea curenta:

-bilantul conturilor, -contul de rezultate, -cifra de afaceri, -evolutia chelt.in functie de natura lor, -variatia imobilizarilor, -clientii si furnizori, -posturile de trezorerie.

2.SAI.

Activităţile de AI se desfas in diverse medii legale si culturale in interiorul organizatiilor care variaza in functie de scop ,marime,complexitate si structura si sunt desfasur de catre pers din interiorul si exteriorul organizatiei.

Desi diferentele pot afecta procedurile AI in fiecare mediu ,conformitatea cu SI pu procedurile profesionale de AI este esentiala in conditiile in care responsabilitatea Alor I se interpatrunde.

Daca Alor I li se interzice prin legi sau regulamente sa se confirmeze anumitor parti din standarde, ar trebui sa se conformeze cu alte parti din acestea si sa faca prezentari adecvate.

Serviciile de asigurare implica obiectivul Arului I de a evalua probele sau dovezi pu a oferi o opinie independenta sau concluzii cu privire la un proces la un sistem sau la alte subiecte.

Forma si scopul misiunii de asigurare sunt det de catre Arul I.In masurile de asigurare sunt implicate 3 parti:

1.Pers sau grupul implicat direct in procesul ,sistemul sau problema in cauza -proprietarul procesului.

2.Pers sau grupul care face evaluarea -auditorului intern

3.Pers sau grupul care utiliz evaluarea –utilizatorul

Serviciile de consultanta recomandari ca forma si sunt efectuate la cererea de misiune specifica a unui client. Forma si scopul misiunii de consultanta constitue subiectul acordului cu misiunea clientului.

Serviciile de consultanta implica 2 parti:

a)Pers sau grupul care ofera recomandarea –auditur.intern

b)Pers sau grupul care cauta si primeste recomandari-clientul misiunii.

In derularea serviciilor de consultanta Arul I trebuie sa-si mentina obiectivitatea si sa nu isi asume responsab managerului.

Scopul standartelor de audit:

-De a delimita principiile de baza care reprez practica AI asa cum ar trebui sa se realizeze.

-De a oferi un cadru pu realizarea si promovarea unei game largi de activitati care sa aduca plus valoarea AI.

-De a stabili bazele de evaluare ale performantei AI.

-De a se proucupa de imbunatatirea proceselor si operatiunilor organizationale.

Preview document

Audit Intern - Pagina 1
Audit Intern - Pagina 2
Audit Intern - Pagina 3
Audit Intern - Pagina 4
Audit Intern - Pagina 5
Audit Intern - Pagina 6
Audit Intern - Pagina 7
Audit Intern - Pagina 8
Audit Intern - Pagina 9
Audit Intern - Pagina 10
Audit Intern - Pagina 11
Audit Intern - Pagina 12
Audit Intern - Pagina 13
Audit Intern - Pagina 14
Audit Intern - Pagina 15
Audit Intern - Pagina 16
Audit Intern - Pagina 17
Audit Intern - Pagina 18
Audit Intern - Pagina 19
Audit Intern - Pagina 20
Audit Intern - Pagina 21
Audit Intern - Pagina 22

Conținut arhivă zip

 • Audit Intern
  • audit intern tema 1,2,3.doc
  • Tema 10, 11.docx
  • Tema 12.docx
  • Tema 4,5,6.docx
  • Tema 6,7 Audit intern.docx
  • Tema 8 Audit int.docx
  • Tema 9.docx

Alții au mai descărcat și

Contabilitate publică

Semnificatia deosebita a bugetului public national rezida din cele 2 tipuri de fluxuri economice ce apar intre buget pe de o parte si agentii...

Contabilitate Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE 1.1.Instituţiile publice în cadrul economiei naţionale Administraţia publică...

Suport de curs - bazele contabilității bugetare

1.1 Definiţia contabilităţii Orice persoană fizică sau juridică în viaţa /activitatea sa se foloseşte de anumite bunuri (valori ) economice. În...

Contabilitatea instituțiilor publice

CAPITOLUL 1. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE 1.1. Definiţie şi clasificarea instituţiilor publice 1.2 Ordonatorii de credite...

Auditul Performanței

CAPITOLUL 1 CADRUL TEORETIC ŞI CONCEPTUAL AL AUDITULUI 1.1. ELEMENTE DE REFERINŢĂ PRIVIND EVOLUŢIA ISTORICĂ A AUDITULUI Contabilitatea şi...

Planul de Conturi pentru Instituțiile Publice în Structura Actuală

în structura actuală Începând cu luna ianuarie a anului 2006, instituţiile publice ale căror conducători au calitatea de ordonatori de credite...

Contabilitatea Imobilizărilor în Curs și a Avansurilor Acordate pentru Imobilizări

3.5. Contabilitatea imobilizarilor în curs si a avansurilor acordate pentru imobilizari Desfasurarea activitatii investitionale de catre o...

Bilanț contabil

Documentul de sinteză care prezintă patrimoniul societaţii comerciale la sfârsitul exercitiului financiar ca tot unitar, este bilanţul contabil. El...

Te-ar putea interesa și

Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă

Motto: Deviza auditorilor interni: „progres prin împărtăşirea cunoştinţelor” INTRODUCERE La elaborarea acestei lucrări de cercetare am studiat...

Auditul intern al activității de creditare în contextul crizei economice

În prezent, sistemul bancar este în plină schimbare. Principalul motiv al acestui proces îl reprezintă criza economică actuală, însă există și o...

Auditul Intern și Valoarea Adăugată

INTRODUCERE Termenul de audit provine din limba latină de la cuvântul audit-auditare, care are semnificaţia „a asculta”, dar despre audit se...

Managementul Activității de Audit Intern la Nivelul unei Instituții Publice

Capitolul I Caracterizarea activităţii de audit intern la nivelul unei instituţii publice 1.1. Conceptul de audit intern si rolul său in cadrul...

Planificarea Misiunii de Audit Intern

Capitolul I - Audit intern 1.1. Scurt istoric al auditului intern „Auditul, înseamnă examinarea de către o persoana competentă si independentă a...

Audit Intern

CAPITOLUL I NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL INTERN 1.1 Conceptul privind auditul intern Auditul reprezintă examinarea de către o persoană...

Auditul intern în activitatea de creditare bancară

CAPITOLUL 1. ACTIVITATEA DE AUDIT 1.1 Consideratii etimologice si evolutioniste privind auditul 1.2 Definitii 1.1 . Consideratii etimologice...

Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului

Introducere Conceptul de guvernare nu este nou, el a apărut şi a căpătat valenţe noi odată cu dezvoltarea civilizaţiei. El poate fi întâlnit la...

Ai nevoie de altceva?