Audit Intern

Curs
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 11718
Mărime: 60.51KB (arhivat)
Publicat de: Zamfir Cristea
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Tema1: Aspecte generale privind activitatile dr sudit intern

1.1 Definirea AI

1.2 Caracteristicele activitatii de AI

1.3 Deosebiri intre AI si extern

1.1 Definirea AI

Pt definirea AI st necesare de a fi retinute urmatoarele functii specifice:

- Acordarea de consultatii conducatorilor #

- Asistenta personalului cu sarcini administrare

Prin aceste functii AI se distinge de celelalte activitati de control. Referitor la prima functie AI ofera consultatii managerului cu privire la administrarea activitatii pt care este responsabil, deaceea AI se considera ca un consilier care ajuta conducerea in rezolvarea problemelor economice a #.

Solutiile propuse trebuie sa contribuie la rezolvarea problemelor cu care se confrunta managerul, astfel decizia aprobata sa garanteze pe viitor un control mai eficient al actiunilor ultimilor ale conducerii #. In calitate de consilier AI se manifesta in primul rind prin arta si maniera de a actiona in mod profesional. Competenta profesionala fiind determinate de aptitudinile cu care AI aplica anumite instrumente si tehnici sub forma de sisteme informatice, instructiuni, proceduri. Intrumentele si tehnicile de lucru ale AI are ca obiect de referinta controlul intern, ce este incontinuu supravegheat si studiat.

Controlul intern necesita permanent perfectionat cu scopul de a oferi mai mult protectia patrimoniului #. Prin urmare controlul intern constituie obiectul activitatii AI scopul urmarit fiind imbunatatirea sistemului de control intern. Pt realizarea acestui scop AI ofera asistenta recomandari sau aplica mijloace de perfectionare nemijlocita a securitatii si eficacitatii controlului intern.

Trebuie de mentionat ca AI vine cu solutii dar nu cu decizii, ele fiind aprobate de conducerea #, care este responsabila de imbunatatireacontrolului intern. AI ii revine functia de consultant contribuind cu solutii la selectarea deciziei optimale in vederea atingerii obiectivelor controlului intern. Pt realizarea acestei functii AI are posibilitatea de a beneficia de practica avansata in acest domeniu, descrisa de standardele profesionale intenationale. Paralelele A ofera asistenta nu doar conducerii ci si personalului #.

Interesul fata de AI se manifesta de catre oricare angajat al entitatii in mod mai deosebit personalul este interesat de minimizarea riscurilor aferente conformitatii cu reglamentari de baza sau legate de eficacitatea activitatii #. Necesitatea de asistenta este mai evidenta in cazul riscurilor legate de denaturari de fonduri, fraude, disparitie a activitatilor. In acest context AI este definit ca o activitate din cadrul # menita sa ofere solutii de perfectionare a sistemului de management a riscurilor si de control intern.

1.2 Caracteristicele activitatii de AI

Activitatea de AI ii sunt inerente urmatoarelor caracteristici:

- universalitatea

- Independenta

- Periodicitatea

Universalitatea - se manifesta in baza ariei de aplicabilitate scopului urmarit si profesionalism AI. Aria de aplicabilitate constituie toate # in cadrul carora exista activitatea de AI. In prezent AI functioneaza atit in sectorul privat, cit si public contribuind la ameliorarea controlului intern afferent tuturor activitatilor desfasuratre in cadrul #, inclusive si a celor de natura financiara si contabila. Scopul urmarit de AI este de a ajuta managerii sa stapineasca mai bine activitatea #. Pt realizarea acestui scop AI trebuie sa detina posibilitatea de a audita fiecare activitate din cadrul #. De aceea activitatea de AI este exercitata de specialisti din diverse domenii profesionale. In caz daca entitatea nu-si permite sa angajeze auditori va recurge la contractarea expertilor din exterior.

Independenta – presupune:

• Neindeplinirea in elaborarea si implimentarea controlului intern al #

• Lipsa relatiilor personale, financiare si oficiale cu persoanele auditate

• Absenta intereselor politice fata de activitatea auditata

• Anterior nu a fost responsabil de activitatea sectorului care urmeaza a fi auditat

Periodicitatea – este determinate de frecventa auditarii activitatii si operatiunilor entitatii AI exista si functioneaza permanent in cadrul # insa anumite obiecte sunt auditate mai frecvent sau mai rar in dependenta de problemele si riscurile cu care se confrunta. Graficul de auditare a strcturii activitatii si operatiuni din cadrul # este stabilit in planul strategic, planul anual si programul de audit.

1.3 Deosebiri intre AI si extern

Din cauza costurilor mari caracteristice auditului extern unele # au creat cabinete interne care functionau cu cheltuieli mai mici. Aceste cheltuieli chiar daca erau insotite de plati suplimentare, de certificare a situatiei financiare de catre AE insumate nu depaseau pretul unui serviciu complet de AE al raporturilor financiare. In acest caz AI era supervizat de AE, care nu incepea lucrarile de la 0, dar se bazau pe documentatia auditorilor interni.În present , # cu servicii de AI sunt vizitate de auditoria externi cu scopul de a realiza comparatii si diverse analize, dar nu pentru a verifica detaliat operatiunile si procesele.

Auditorul extern este solicitat de regula sa certifice rapoartele financiare, iar AI este angajat sa ofere consultatii si propuneri pt managementul entitatii in privinta minimizarii riscurilor legate de utilizarea neeconoma a fondurilor sau sa identifice puntele slabe in gestiunea #.

AI se afla in corelatie sau legatura cu AE fiindca obietul lor constituie controlul intern al entitatii. In acest sens AI se asigura daca controlul intern exista pt fiecare activitate si operatiune realizata la # si daca controlul institutiei existente functioneaza eficient. Iar in baza aprecierilor aferente eficientei controlul institutiei AI formeaza solutii de perfectionare a controlului intern in forma de recomandari, spre exemplu: de renuntare la unele actiuni de control intern in favoarea dezvoltarii altora.

AI deasemenea examineaza functionarea controlului intern legat de contabilitate. In cest caz scopul urmarit este de a se incredinta ca controlul intern contribuie la asigurarea contabilitatii cu informatie autentica. Constatarile, recomnadarile AI sunt utilizate de AE pt a intelege mai bine dificultatile cu care se confrunta contabilitatea intreprinderii si in ce masura ele pot afecta asigurarea contabilitatii cu informatie autentica.

În continuare vom analiza aspectele caracteristice auditului intern si extern.

Preview document

Audit Intern - Pagina 1
Audit Intern - Pagina 2
Audit Intern - Pagina 3
Audit Intern - Pagina 4
Audit Intern - Pagina 5
Audit Intern - Pagina 6
Audit Intern - Pagina 7
Audit Intern - Pagina 8
Audit Intern - Pagina 9
Audit Intern - Pagina 10
Audit Intern - Pagina 11
Audit Intern - Pagina 12
Audit Intern - Pagina 13
Audit Intern - Pagina 14
Audit Intern - Pagina 15
Audit Intern - Pagina 16
Audit Intern - Pagina 17
Audit Intern - Pagina 18
Audit Intern - Pagina 19
Audit Intern - Pagina 20
Audit Intern - Pagina 21
Audit Intern - Pagina 22
Audit Intern - Pagina 23
Audit Intern - Pagina 24
Audit Intern - Pagina 25
Audit Intern - Pagina 26
Audit Intern - Pagina 27
Audit Intern - Pagina 28
Audit Intern - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Audit Intern.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitate publică

Semnificatia deosebita a bugetului public national rezida din cele 2 tipuri de fluxuri economice ce apar intre buget pe de o parte si agentii...

Contabilitate Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE 1.1.Instituţiile publice în cadrul economiei naţionale Administraţia publică...

Suport de curs - bazele contabilității bugetare

1.1 Definiţia contabilităţii Orice persoană fizică sau juridică în viaţa /activitatea sa se foloseşte de anumite bunuri (valori ) economice. În...

Contabilitatea instituțiilor publice

CAPITOLUL 1. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE 1.1. Definiţie şi clasificarea instituţiilor publice 1.2 Ordonatorii de credite...

Planul de Conturi pentru Instituțiile Publice în Structura Actuală

în structura actuală Începând cu luna ianuarie a anului 2006, instituţiile publice ale căror conducători au calitatea de ordonatori de credite...

Contabilitatea Imobilizărilor în Curs și a Avansurilor Acordate pentru Imobilizări

3.5. Contabilitatea imobilizarilor în curs si a avansurilor acordate pentru imobilizari Desfasurarea activitatii investitionale de catre o...

Bilanț contabil

Documentul de sinteză care prezintă patrimoniul societaţii comerciale la sfârsitul exercitiului financiar ca tot unitar, este bilanţul contabil. El...

Audit

CAPITOLUL I Consideratii generale referitoare la activitatea de audit financiar contabil În vederea fundamentarii deciziilor care stau la baza...

Te-ar putea interesa și

Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă

Motto: Deviza auditorilor interni: „progres prin împărtăşirea cunoştinţelor” INTRODUCERE La elaborarea acestei lucrări de cercetare am studiat...

Auditul intern al activității de creditare în contextul crizei economice

În prezent, sistemul bancar este în plină schimbare. Principalul motiv al acestui proces îl reprezintă criza economică actuală, însă există și o...

Auditul Intern și Valoarea Adăugată

INTRODUCERE Termenul de audit provine din limba latină de la cuvântul audit-auditare, care are semnificaţia „a asculta”, dar despre audit se...

Managementul Activității de Audit Intern la Nivelul unei Instituții Publice

Capitolul I Caracterizarea activităţii de audit intern la nivelul unei instituţii publice 1.1. Conceptul de audit intern si rolul său in cadrul...

Planificarea Misiunii de Audit Intern

Capitolul I - Audit intern 1.1. Scurt istoric al auditului intern „Auditul, înseamnă examinarea de către o persoana competentă si independentă a...

Audit Intern

CAPITOLUL I NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL INTERN 1.1 Conceptul privind auditul intern Auditul reprezintă examinarea de către o persoană...

Auditul intern în activitatea de creditare bancară

CAPITOLUL 1. ACTIVITATEA DE AUDIT 1.1 Consideratii etimologice si evolutioniste privind auditul 1.2 Definitii 1.1 . Consideratii etimologice...

Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului

Introducere Conceptul de guvernare nu este nou, el a apărut şi a căpătat valenţe noi odată cu dezvoltarea civilizaţiei. El poate fi întâlnit la...

Ai nevoie de altceva?