Audit si Control de Gestiune

Imagine preview
(7/10 din 10 voturi)

Acest curs prezinta Audit si Control de Gestiune.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Profesor: Zaharciuc

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

CFC=actiunea de det a unor adevaruri privind starea unor activitati economice care urmeaza a se efectua sau starea celor deja efectuate prin compararea modului de realizare al acestora cu normele legale in vederea preintampinarii sau depistarii si remedierii abaterilor de la aceste norme.

Obiectul CFC=de a rezolva erorile, abaterile,lipsurile,deficientele pt a le remedia si pt a le evita in viitor. Sfera de act este atat forma preventiva si de gestiune indiferent de unitatea economica, institutiile pb si ag,ec, cu k de stat sau privat.

Obiectivele generale ale CFC organizat de stat constau in:

A. verificarea modului de utilizare a tuturor mijl fin aflate in administrarea institutiilor publice centrale si locale. In baza ac prevederi personalul specializat in exercitarea CFC actioneaza pt prevenirea si combaterea fraudelor, contraventiilor, infractiuniilor in regimul fiscal, vamal si de pretura luand si masurile necesare prevazute de legea nr. 30/martie1993 privind organizarea si functionarea CFC si garzíi financiare.

B. Respectarea legilor si aplicarea principiilor de economicitate si eficiente in gestionarea mijloacelor materiale si banesti cf legii 94/sept1992 privind organizarea si functionarea curtii de conturi.

C. Verificarea modului de acordare a fondului de la buget, efecturea inventarierilor periodice, descoperirea si recuperarea pagubelor prin stabilirea de raspunderi in sarcina persoanelor vinovate de producerea acestora.

D. Respectarea normelor legale privind efectuarea incasarilor si platilor in concordanta cu rezultatele financiare, realitatea datelor inscrise in registrele contabile, realitatea profilului si repartizarea ac cf legii.

2. FORMELE

1.Dupa modul in care se executa controlul:

a) Control anticipat sau preventiv: se executa inaintea efect op ec – fin, contribuie la folosirea cu eficienta a mijloacelor materiale si banesti, cresterea raspunderii in angajarea chelo, respectarea legislatiei de gestiune, preintampinarea risipei si deficientelor. Este efectuat de contabilul sef, dir ec sau o persoana imputernicita. Se verifica: legalitatea operatiei, realitatea operatiei, oportunitati, necesitatea op, economicitatea op, eficiente op.

b) Controlul concomitent sau operativ curent: se efectueaza sistematic, zilnic, surprinde toate op ec – fin la locul de munca cu scopul de a prevenii operatii cu efecte negative. Se efectueaza la fiecare loc de munca prin semnarea tuturor documentelor de seful locului de munca.

c) Controlul postoperativ sau ulterior: se efectueaza dupa ce a avul loco p ec-fin si are urmatoarele obiective: existenta si utilizarea A si P, aplicarea corecta a legislatiei in vigoare, modul de efectuare a chelo si de realizare a veniturilor, analiza situatiei fin.

2.Dupa modul de corelare cu interesele economico – fin pt care este organizat si exercitat:

a) CFC al statului: cuprinde in sfera sa administrareavsi utilizarea fondurilor publice ale statului. Se exercita in institutii publice (ministere si alte institutii subordínate, adm locale, regii autonome, S.C. cu capital de stat). Obiective: adm si utilizarea fondulior de la bg, utilizarea fondurilor ac de stat pt chelo curente si pt investitii, folosirea mijl materiale si al fondurilor date de stat regiilor autonome si societatilor comerciale cu k de stat, exactitatea si realitatea inreg. contabile. Ac ct este efect de : curtea de conturi, ANAF.

b) CFC de gestiune: urmareste respectarea dispozitiilor legale cu privire la gestionarea si utilizarea mijloacelor materiale si banesti pe baza doc justificative. Obiective: existente, pastrarea, inregistararea val materiale, utilizare aval mat si banesti, efectuarea platilor prin numerar sau virament in lei sau valuta, calculul salariilor, modul de realizare al V si analiza situatiilor financiare.

3.SISTEMUL DOCUMENTELOR CONTABILE – obiect si sursa pentru CFC

Datele consemnate in documentele justificative si registrele contabile reflecta intreaga activitate economico – financiara. Controlul doccumentelor se efect inainte de inregistrarea in ct astfel: d.p.d.v al formei, aritmetic,al continutului op ec (fondului). Verificarea formei documentelor are ca ob: 1.autenticitatea: intocmirea doc contabile cf dispozitiilor legale , modul de intocmire si de utilizare al doc tipizate, completarea corecta a datelor, existente unor falsificari, transformarea cifrelor, corecturi, lipsa de semnaturi si stampile. Neindeplinirea unuia din ac ob det pierderea fortei juridice probante. 2. Exactitatea si valabilitatea docum: se verifica in raport de momentul si conditiile producerii operatiilor ec – fin care le consemneaza. Doc care consemneaza dr si obligatii fata de terti sunt verificate privind termínele stabilite cf normelor legale, se verifica si se constata deficientele si pagubele produse. Ex: se verifice doc de plata cu scadentele respective. Verificarea fondului (CFC de fond): se verifica: legalitatea, realitatea, eficiente.

a) Controlul legalitatii: se verifica daca s – au respectat prevederile legale privind efect op ec – fin, legislatia muncii, salarizarii, platilor si incasarilor, investitiilor, bg de V si C.

b) Controlul realitatii: stabileste daca op ec – fin s – a produs la locul indicat in docum. In caz ca exista incertitudine asupra realitatii se recurge la controlul faptic.

c) Controlul eficientei: are in vd: necesitatea, economicitatea si oportunitatea op. Necesitatea = gr de utilitate al op – efectuarea unor cheltuieli, consumuri. Economicitatea = se urmareste daca op s – a efectuat la preturile cele mai mici s –au tinut licitatii si s – a efect transportul convenabil. Oportunitatea=are in vd momentul ales pt realizarea op ec-fin.

METODOLOGIA DE EFECTUARE A CFC

1. PROCEDEE SI TEHNICI DE CFC:

a) STUDIUL GENERAL PREALABIL: OBIECTIVE: competentele si raspunderea in structura interna a ag.ec. la care se exercita C; modul de organizare a ev tehnic – op si contabile ca surse de inform si control; situatia existente cu privire la activit.care se va controla. Utilizeaza ca surse de informare: procese vb de control anterioare, p.v. ale consiliului de adm, normele legale cu privire la activ.desf.

b) CONTROLUL DOCUMENTAR – CONTABIL: procedeu de stabilire al legalitatii, realitatii, eficientei op ec-fin desf prin examinarea doc.justific, sit ct,bilanturilor.

Tehnici: 1. controlul cronologic: se executa in ordinea intocmirii, inreg, indosarierii doc. Ac se examineaza zi de zi, fila cu fila. Da posibilitatea urmaririi sistematice a unei pb.

2. controlul invers – crono: se ex de la sf spre inceputul perioadei. Se incepe cu cele mai recente op si se continua de la prezent spre trecut. Se fol at cand se constata abateri grave si este nevoie sa se cunoasca momentul cand au inceput sa se produca, pt a stabili marimea pagubei.

3. controlul sistematic(pe pb): pp gruparea doc pe categorii de op: de casa, de banca, aprovizionari, vanzari,salarizare. Se verifica in ordine cronologica. Efect de inspectia fiscala si de curtea de conturi.

4. controlul reciproc: cercetarea si confruntarea la ac úntate a unor doc sau evidente cu continut identic dar dif ca forma.

5. controlul incrucisat: confruntarea tuturor exemplarelor unui doc existente la s.c. cu care a avut rel com si/sau fin.este efectuat de garda fin, curtea de ct, pol ec.

6. controlul combinat (mixt): combinarea procedeelor precedente: gruparea actelor pe op, pb, examinarea lor cronologica, inverscronologica, incrucisat.

c) CONTROLUL FAPTIC: stabilirea realitatii , existentei si miscarii mijl mat si banesti.

Fisiere in arhiva (1):

  • Audit si Control de Gestiune.doc

Alte informatii

Cursuri anul 2 Audit si control de gestiune. Curs 4 si 5