Audit și Control Financiar

Curs
6.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 30989
Mărime: 498.96KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.Univ.Dr Liana Elefterie

Extras din document

I. CONTABILITATEA –SURSĂ DE FURNIZARE A INFORMAłIEI

FINANCIAR CONATBILE PENTRU AUDITUL FINANCIAR

Contabilitatea a devenit astăzi un domeniu controversat si plin de interes pentru

toti cei implicati în lumea afacerilor, numărul utilizatorilor de informatii financiarcontabile

crescând si diversificându-se, de la actionari, manageri, salariati la investitori,

bănci, parteneri comerciali, burse de valori, fisc, etc. Cresterea importantei contabilitătii

este subliniată si de noua definire a acesteia ca “limbajul afacerii”.

Cresterea rolului contabilitătii în ultima perioadă, corelat cu fenomenul de

migratie al capitalurilor, dezvoltarea firmelor multinationale în contextul globalizării, a

determinat mutatii majore si anume, normalizarea practicilor contabile la nivel national si

international. Asistăm la o nouă orientare a contabilitătii, care se deplasează de la

aspectul static, la cel dinamic si se îndreaptă către o standardizare internatională si o

utilizare mai evidentă a unor judecăti de valoare contabilă unanim acceptate, formulate în

functie de aparatul conceptual, evolutia si mutatiile din lumea afacerilor si cerintelor

impuse de piată.

Normele contabile care ghidează practica contabilă, se bazează pe teorii care

fundamentează actul de producere, de furnizare si de valorificare a informatiei

contabile. Rolul contabilitătii este de a furniza o informatie adevărată despre realitatea

economică, despre tranzactiile si pozitia financiară a entitătilor patrimoniale, informatii

necesare atât pentru luarea deciziilor manageriale cât si investitionale. Informatiile oferite

de contabilitate trebuie să fie credibile, să aibă o validare socială si internatională, în

sensul că utilizatorii acestei informatii, indiferent din ce zonă a globului se află să o

întelegă si să aibă încredere în aceasta.

În prezent, rolul contabilitătii si implicit al profesionistului contabil s-au schimbat

mult. Contabilitatea generală a primit denumirea de contabilitate financiară, iar în

paralel s-a constituit contabilitatea managerială, numită “de gestiune”. Expansiunea

rapidă a tehnologiei informationale si a comunicatiilor în timp real, transferul extern al

fondurilor, migratia capitalurilor si cresterea nemaintâlnită a cifrei de afaceri, au

determinat cresterea rolului contabilitătii si necesitatea adaptării corespunzătoare a

procedurilor acesteia. Profesia contabilă la rândul ei, introduce proceduri de prelucrare,

control si sinteză corespunzătoare cerintelor informatiilor financiare dematerializate,

reflectării contabile a operatiunilor patrimoniale si extrapatrimoniale în conturile anuale

pe care le prezintă proprietarilor, brokerilor, băncilor si altor utilizatori, cu scopul

identificării si gestionării corecte a riscurilor, functionării pietei de capital si a proceselor

investitionale. Rolul informatiei contabile devine hotărâtor pentru toti utilizatorii acesteia

în procesul decizional.

Contabilitatea financiara, denumita si contabilitate generala, are ca obiect

circuitul patrimonial al intreprinderii luat in totalitatea si structuralitatea sa ca entitate

gestionara. Scopul sau este acela de a determina periodic, de regula la incheierea

exercitiului financiar, situatia patrimoniala, situatia financiara, rezultatul global al

exercitiului bazat pe gruparea veniturilor si cheltuielilor in functie de natura lor. Ea

asigura si gestioneaza informatiile necesare completarii bilantului contabil, contului de

profit si pierdere, anexelor la bilant, tabloului de finantare sau tabloului de trezorerie

(dupa caz). Functiile contabilitatii financiare: - functia de inregistrare completa a

tranzactiilor unitatii economice in scopul determinarii periodice a situatiei patrimoniale si

a rezultatului global; - functia de comunicare financiara externa (informarea tertilor); -

functia de instrument de gestiune a unitatii; - functia de furnizare a informatiilor necesare

realizarii sintezelor macroeconomice; - functia de informare pentru analize financiare.

Contabilitatea de gestiune, denumita si contabilitate analitica si contabilitate

manageriala, are ca obiect evidenta, calculul, analiza si controlul costurilor si rezultatelor

analitice prin prisma componentelor activitatilor consumatoare de resurse si producatoare

de rezultate (feluri de produse, lucrari si servicii, pe subdiviziuni organizatorice interne

componente ale intreprinderii, iar in unele cazuri prin prisma functiunilor intreprinderii).

Criteriul folosit pentru delimitarea cheltuielilor si rezultatelor este cel al destinatiei sau

functiei lor. Functiile contabilitatii de gestiune: - functia de determinare a costurilor pe

produse, lucrari si sectoare de activitate; - functia de determinare a diferitelor marje si a

rezultatelor analitice pe produse si activitati; - functia de generare si furnizare a

informatiilor destinate elaborarii bugetelor si costurilor previzionale; - functia de generare

si furnizare a informatiilor destinate actualizarii indicatorilor de gestiune din structura

tabloului de bord al unitatii; - functia de generare a informatiilor destinate masurarii

performantelor (rentabilitatea, productivitatea) la nivelul sectoarelor si pe produse, lucrari

si servicii.

1.1. Elemente impuse de Standardele Internationale de Contabilitate

Standardele Internationale de Contabilitate (IAS), reprezintă principii, norme,

proceduri si politici contabile unanim acceptate, pe care contabilii din întreaga lume

trebuie să le utilizeze si să le aplice la întocmirea si prezentarea situatiilor financiare,

astfel încât să se asigure un limbaj comun al acestora, în vederea furnizării de informatii

contabile viabile pe care se bazează luarea de decizii economice de către utilizatorii săi,

tot mai diversificati si sofisticati.

Preview document

Audit și Control Financiar - Pagina 1
Audit și Control Financiar - Pagina 2
Audit și Control Financiar - Pagina 3
Audit și Control Financiar - Pagina 4
Audit și Control Financiar - Pagina 5
Audit și Control Financiar - Pagina 6
Audit și Control Financiar - Pagina 7
Audit și Control Financiar - Pagina 8
Audit și Control Financiar - Pagina 9
Audit și Control Financiar - Pagina 10
Audit și Control Financiar - Pagina 11
Audit și Control Financiar - Pagina 12
Audit și Control Financiar - Pagina 13
Audit și Control Financiar - Pagina 14
Audit și Control Financiar - Pagina 15
Audit și Control Financiar - Pagina 16
Audit și Control Financiar - Pagina 17
Audit și Control Financiar - Pagina 18
Audit și Control Financiar - Pagina 19
Audit și Control Financiar - Pagina 20
Audit și Control Financiar - Pagina 21
Audit și Control Financiar - Pagina 22
Audit și Control Financiar - Pagina 23
Audit și Control Financiar - Pagina 24
Audit și Control Financiar - Pagina 25
Audit și Control Financiar - Pagina 26
Audit și Control Financiar - Pagina 27
Audit și Control Financiar - Pagina 28
Audit și Control Financiar - Pagina 29
Audit și Control Financiar - Pagina 30
Audit și Control Financiar - Pagina 31
Audit și Control Financiar - Pagina 32
Audit și Control Financiar - Pagina 33
Audit și Control Financiar - Pagina 34
Audit și Control Financiar - Pagina 35
Audit și Control Financiar - Pagina 36
Audit și Control Financiar - Pagina 37
Audit și Control Financiar - Pagina 38
Audit și Control Financiar - Pagina 39
Audit și Control Financiar - Pagina 40
Audit și Control Financiar - Pagina 41
Audit și Control Financiar - Pagina 42
Audit și Control Financiar - Pagina 43
Audit și Control Financiar - Pagina 44
Audit și Control Financiar - Pagina 45
Audit și Control Financiar - Pagina 46
Audit și Control Financiar - Pagina 47
Audit și Control Financiar - Pagina 48
Audit și Control Financiar - Pagina 49
Audit și Control Financiar - Pagina 50
Audit și Control Financiar - Pagina 51
Audit și Control Financiar - Pagina 52
Audit și Control Financiar - Pagina 53
Audit și Control Financiar - Pagina 54
Audit și Control Financiar - Pagina 55
Audit și Control Financiar - Pagina 56
Audit și Control Financiar - Pagina 57
Audit și Control Financiar - Pagina 58
Audit și Control Financiar - Pagina 59
Audit și Control Financiar - Pagina 60
Audit și Control Financiar - Pagina 61
Audit și Control Financiar - Pagina 62
Audit și Control Financiar - Pagina 63
Audit și Control Financiar - Pagina 64
Audit și Control Financiar - Pagina 65
Audit și Control Financiar - Pagina 66
Audit și Control Financiar - Pagina 67
Audit și Control Financiar - Pagina 68
Audit și Control Financiar - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Audit si Control Financiar.pdf

Alții au mai descărcat și

Impozitul pe Profit si Imaginea Fidela

Capitolul 1 Studiu privind relatia contabilitate-fiscalitate în contextul unor sisteme contabile reprezentative 1.1 Fiscalitatea-factor de...

Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL

Realizarea consecventă a obiectivului major al unei întreprinderi – maximizarea valorii sale patrimoniale (creşterea patrimoniului net, a averii...

Auditul Financiar - Raport de Audit Financiar

Scurt istoric al auditului Auditul a pornit de la o corectare specifică a fraudelor în documentele financiar-contabile, a continuat cu aprecierea...

Probe de Audit

Raport de autoevaluare Scopul acestei lucrari este de a stabili reguli asupra a ceea ce constituie probe de audit într-un audit al situaţiilor...

Contabilitatea Titlurilor de Plasament

Argument Contabilitatea ca activitate practica este foarte veche, inceputurile ei se pierd in negura vremurilor.Documentele arheologice dovedesc...

Analiza Performantelor Financiare in Baza Situatilor Financiare Anuale

1 .Importanța analizei financiare în procesul de management al întreprinderii Procesul de conducere este caracterizat ca un ansamblu de...

Calculatia Costurilor la SC Limer SA

CAPITOLUL 1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND DUALISMUL CONTABIL 1.1. DEFINIREA CONTABILITĂŢII ÎN SISTEMUL CONTABIL DUALIST Contabilitatea este...

Analiza Economico-Financiara pe Baza Contului de Profit si Pierdere la SNTGN Transgaz SA Medias

Argument Tema aleasă, „Analiza economico-financiară pe baza contului de profit şi pierdere” are ca scop atingerea standardelor curriculare...

Ai nevoie de altceva?