Audit - Subiecte CECCAR rezolvate

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 5167
Mărime: 46.03KB (arhivat)
Cost: Gratis
CECCAR BRASOV

Extras din document

1. Definiție audit în general și elementele fundamentale ale acestuia

În general, prin audit se înțelege examinarea profesională a unei informații în vederea exprimării unei opinii responsabile și independente, prin raportare la un criteriu de calitate.

Elementele principale care definesc auditul:

 examinarea unei informaţii trebuie să fie exclusiv o examinare profesională;

 obiectul examinarii il poate constitui orice informative (din orice domeniu);

 scopul examinăriiunei informaţii este acela de a exprima o opinie asupra acesteia;

 calitatea opiniei exprimate: trebuie să fie motivata si responsabilă, ceea ce presupune că persoana care face această examinare are anumite responsabilităţi pentru activitatea sa şi trebuie să fie o persoană independentă;

 examinarea trebuie să se facă nu oricum, ci după anumite reguli dinainte stabilite, cuprinse într-un standard sau normă legală sau profesională care constituie criteriu de calitate.

2. Definiție audit financiar

Auditul financiar reprezintă activitatea de examinare, în vederea exprimării de către auditorii financiari, a unei opinii asupra situațiilor financiare, in conformitate cu standardele de audit, armonizate cu IFRS și adoptate de CAFR. Prin audit financiar se intelege un audit in general cu precizarea ca obiectul examinarii il constituie informatia financiar-contabila, persoana competenta sa efectueze auditul trebuie sa fie un profesionist contabil.

Ex misiuni audit: audit creante, audit furniz, audit taxe si impozite.

3. Definiție audit statutar și elementele acestuia

Auditul statutar reprezintă auditul situațiilor financiare anuale sau al situațiilor financiare anuale consolidate, așa cum este prevăzut de legislația comunitară, transpusă în reglementările naționale. În România, noțiunea a fost introdusă prin OUG nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale.

Prin audit statutar se înţelege examinarea efectuată de un profesionist contabil competent şi independent asupra situaţiilor financiare ale unei entităţi în vederea exprimării unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare şi complete a poziţiei şi situaţiei financiare precum şi a rezultatelor (performanţelor) obţinute de acesta.

Elementele de bază ale conceptului de audit statutar sunt:

 profesionistul competent şi independent care trebuie sa fie profesionist contabil, ce poate fi o persoana fizica sau juridica;

 examinarea este exclusiv profesionala;

 obiectul examinării efectuată de profesionistul contabil îl constituie situaţiile financiare ale entităţii, în totalitatea lor: bilanţ, cont de profit şi pierdere şi celelalte componente ale situaţiilor financiare,, în funcţie de referenţialul contabil aplicabil;

 scopul examinării: exprimarea unei opinii motivate, responsabile si independente;

 obiectul opiniei: imaginea fidelă, clară şi completă a poziţiei financiare (patrimoniului), a situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute de entitatea auditată;

 criteriul de calitate în funcţie de care se face examinarea şi se exprimă opinia îl constituie standardele (normele) nationale sau internationale.

4. Abordări privind metodologia auditului statutar

a) abordare pe faze si etape – este o abordare didactica si teoretica (3 faze si 10 etape) faza initiala = faza cunoasterii entitatii controlate ; faza controlului propriu zis = faza controlarii interne si a verificarii conturilor ; faza finalizarii lucrarilor si elaborarea raportului

b) abordare per cicluri de control – pp succesiunea principalelor faze si etape ale auditului in cadrul fiecarui ciclu ; - este mai operatională și are 14 cicluri – fiecare ciclu urmand 3 faze succesive.

5. Faze și etape în executarea unei misiuni de audit de bază

Misiunea de bază a unui audit financiar este auditul staturar.

I. Faza inițială

a) Acceptarea mandatului și contractarea lucrărilor de audit (culegerea si analiza info despre entitatea economică, completarea unei foi de acceptare a mandatului, încheierea contractului der audit)

b) Orientarea și planificarea lucrărilor de audit (delimitarea caracteristicilor proprii ale entitiății economice, identifiarea domeniilor și sistemelor semnificative, stabilirea riscurilor de audit și a importanței lor relative)

II. Faza executării

a) Aprecierea controlului intern (integritatea patrim, eficiența operaț economice)

b) Controlul conturilor (teste conformitate, teste permanență evaluare definitivă)

c) Examinarea situațiilor financiare (imag clară, fidelă, completă)

III. Faza concluziilor

a) Evenimente posterioare închiderii exercițiului

b) Utilizarea lucrărilor altor experți

IV. Întocmirea raportului de audit

Preview document

Audit - Subiecte CECCAR rezolvate - Pagina 1
Audit - Subiecte CECCAR rezolvate - Pagina 2
Audit - Subiecte CECCAR rezolvate - Pagina 3
Audit - Subiecte CECCAR rezolvate - Pagina 4
Audit - Subiecte CECCAR rezolvate - Pagina 5
Audit - Subiecte CECCAR rezolvate - Pagina 6
Audit - Subiecte CECCAR rezolvate - Pagina 7
Audit - Subiecte CECCAR rezolvate - Pagina 8
Audit - Subiecte CECCAR rezolvate - Pagina 9
Audit - Subiecte CECCAR rezolvate - Pagina 10
Audit - Subiecte CECCAR rezolvate - Pagina 11
Audit - Subiecte CECCAR rezolvate - Pagina 12
Audit - Subiecte CECCAR rezolvate - Pagina 13
Audit - Subiecte CECCAR rezolvate - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Audit - Subiecte CECCAR rezolvate.docx

Alții au mai descărcat și

Studiu privind organizarea contabilității de gestiune în producție

Introducere Am optat în alegerea acestei teme cu scopul de a mă perfecţiona în domeniul teoriei şi metodologiei de aplicare a contabilităţii de...

Audit Financiar Contabil Privind Veniturile

ETAPA 1: Prezentarea cadrului legislativ normativ privind veniturile. • IAS 18; • Legea571/2003 Codul fiscal; • Ghidul calitatii in audit; •...

Întrebări examen final CECCAR

Biletulnr.1 Cum se clasifică profesioniștii contabili? Profesionistii contabili se impart in functie de statutul juridic: - dependenti, cu...

Expertiză contabilă - CECCAR

- Cine poate efectua misiunea de expertiză contabilă? Misiunea de expertiză contabilă o realizează expertul contabil, persoana care a dobândit...

Test grilă - Contabilitate

1. După nivelul la care se desfăşoară, întâlnim: a) analiză cantitativă; b) analiză microeconomică; c) analiză calitativă; d) analiză...

Practică conta

1. Firma SC TRANSURB SA. SC TRANSURB S.A. este o societate cu capital majoritar de stat ce se află în subordinea Consiliului local Vaslui, strada...

Teste grilă Contabilitate

Tema 1 1. Care este obiectivul principal al contabilității financiare? a) furnizarea informațiilor pentru necesitățile proprii b) furnizarea...

Bazele contabilității

DESCRIEREA STUDIULUI DE CAZ ȘI SARCINILE FORMULATE Entitatea “Vesta” S.R.L. produce și vinde articole de vestimentație. Soldurile conturilor la...

Te-ar putea interesa și

Audit Financiar

Capitolul 1 REGLEMENTAREA ŞI COORDONAREA AUDITULUI INTERN ÎN ROMÂNIA 1.1. Cadrul legislativ 1.1.1. Contextul general Prin Legea nr. 672/2002...

Ai nevoie de altceva?