Auditarea Agentilor Economici

Curs
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 11 fișiere: doc, pdf
Pagini : 200 în total
Cuvinte : 54168
Mărime: 1.09MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marin Dumitru

Extras din document

Capitolul 1. CONCEPTUL GENERAL ŞI CATEGORIILE DE AUDIT

1.1. Conceptul general de audit

Prin audit se înţelege:

a Examinarea/cercetarea, profesională şi obiectivă, de către o persoană competentă şi independenţă, a:

unei informaţii, activităţi sau operaţiune

probităţii şi credibilităţii tranzacţiilor economice

fidelităţii reprezentărilor financiare şi contabile

cu scopul de a:

aprecia fiabilitatea şi eficienţa sistemelor şi procedurilor unei entităţi economice

produce o judecată motivată şi independentă, cu referinţă la normele de evaluare

obţine o concluzie şi de a exprima o opinie responsabilă şi independentă, prin raportarea la un criteriu sau standard

b

Procesul desfăşurat de auditori-persoane fizice sau juridice legal autorizate prin care se analizează şi evaluează, profesionist, informaţii privind o entitate, prin tehnici şi procedee specifice, în vederea obţinerii de dovezi, numite probe de audit

Pe baza probelor de audit, auditorii emit în raportul de audit

o opinie responsabilă şi independentă

prin apelarea la criterii de evaluare care rezultă din reglementările legale sau din buna practică recunoscută unanim în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea unitatea auditată

c

Procesul de audit numit şi misiune de audit

se derulează pe bază de standarde naţionale sau internaţionale

Standard naţional de audit

=

un set de standarde privind activitatea de audit definite sau a serviciilor conexe prin lege sau alte reglementări, sau de către o autoritate competentă la nivel naţional, a căror aplicare şi satisfacere este obligatorie pentru efectuarea unui audit

d Obiect al auditului pot fi:

entităţile economice

programe

activităţi, tranzacţii, operaţiuni

e) Evaluarea şi interpretarea rezultatelor obţinute se efectuează:

în condiţiile existente

prin luarea în considerare fa criteriilor de evaluare

care au la bază:

referinţe contabile identificate

norme contabile naţionale sau internaţionale

sau recunoscute unanim în domeniu

principiile sănătoase de management, respectiv buna practică managerială recunoscută de specialişti în domeniu

1.2. Categorii de audit

În raport cu obiectivul şi aria de aplicabilitate, auditul poate fi: de conformitate sau legalitate, de atestare financiară, al performanţelor sau rezultatelor, operaţional, de gestiune etc.

1.2.1. Auditul conformităţii sau legalităţii

Auditul conformităţii sau legalităţii:

Înseamnă examinarea evidenţelor financiare ale entităţii economice pentru a determina dacă se respectă anumite proceduri, reguli sau norme definite de o entitate superioară

Cuprinde atestarea responsabilităţii financiare a entităţilor economice

Presupune examinarea şi evaluarea înregistrărilor financiare şi exprimarea opiniilor asupra situaţiilor financiare

Constă în auditul:

sistemelor şi tranzacţiilor financiare, respectiv evaluarea conformităţii cu statutele şi reglementările în vigoare

controlului intern şi al funcţiilor acestuia

onestităţii şi al caracterului adecvat în legătură cu deciziile administrative luate în cadrul entităţii economice auditate

Are ca scop de a determina dacă entitatea examinată respectă anumite proceduri, reguli sau reglementări definite de o autoritate supraordonată

Auditul conformităţii are şi scopul de a determina dacă:

personalul contabil respectă procedurile contabile

se respectă clauzele juridice prevăzute în acordurile contractuale cu băncile şi cu alţi creditori

Rezultatele auditului conformităţii se raportează cu prioritate managementului entităţii auditate, dar şi utilizatorilor externi

Spre deosebire de utilizatorii externi, managerii entităţii auditate sunt prioritar interesaţi de gradul de conformitate cu anumite proceduri şi norme prestabilite

Pentru acest considerent, auditul conformităţii se efectuează atât de auditori interni angajaţi ai entităţii economice cât şi de auditori externi independenţi.

Preview document

Auditarea Agentilor Economici - Pagina 1
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 2
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 3
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 4
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 5
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 6
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 7
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 8
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 9
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 10
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 11
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 12
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 13
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 14
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 15
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 16
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 17
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 18
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 19
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 20
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 21
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 22
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 23
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 24
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 25
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 26
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 27
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 28
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 29
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 30
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 31
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 32
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 33
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 34
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 35
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 36
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 37
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 38
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 39
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 40
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 41
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 42
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 43
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 44
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 45
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 46
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 47
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 48
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 49
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 50
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 51
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 52
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 53
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 54
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 55
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 56
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 57
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 58
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 59
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 60
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 61
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 62
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 63
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 64
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 65
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 66
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 67
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 68
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 69
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 70
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 71
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 72
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 73
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 74
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 75
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 76
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 77
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 78
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 79
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 80
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 81
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 82
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 83
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 84
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 85
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 86
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 87
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 88
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 89
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 90
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 91
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 92
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 93
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 94
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 95
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 96
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 97
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 98
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 99
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 100
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 101
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 102
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 103
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 104
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 105
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 106
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 107
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 108
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 109
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 110
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 111
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 112
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 113
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 114
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 115
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 116
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 117
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 118
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 119
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 120
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 121
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 122
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 123
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 124
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 125
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 126
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 127
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 128
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 129
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 130
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 131
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 132
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 133
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 134
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 135
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 136
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 137
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 138
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 139
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 140
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 141
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 142
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 143
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 144
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 145
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 146
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 147
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 148
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 149
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 150
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 151
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 152
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 153
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 154
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 155
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 156
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 157
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 158
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 159
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 160
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 161
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 162
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 163
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 164
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 165
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 166
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 167
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 168
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 169
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 170
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 171
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 172
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 173
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 174
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 175
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 176
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 177
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 178
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 179
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 180
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 181
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 182
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 183
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 184
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 185
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 186
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 187
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 188
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 189
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 190
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 191
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 192
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 193
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 194
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 195
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 196
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 197
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 198
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 199
Auditarea Agentilor Economici - Pagina 200

Conținut arhivă zip

 • 1.DOC
 • 11.doc
 • 2.DOC
 • 4.doc
 • 9.doc
 • capitolul%2010.pdf
 • capitolul%205.pdf
 • capitolul%206.pdf
 • capitolul%207.pdf
 • capitolul%208.pdf
 • Continut%20capitol%203.pdf

Alții au mai descărcat și

Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL

CAPITOLUL 1 ARIA DE APLICABILITATE ŞI AUTORITATEA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT STATUTAR 1.1. Auditul statutar ca domeniu de cercetare a...

Auditarea Situatilor Financiare

1.1 Aspecte generale Exista o serie de norme elaborate de Comitetul International de Practici de Audit, asimilate de Camera Auditorilor Financiari...

Audit Public Intern - Metodologii de Aplicare

Capitolul 1 Conceptul de audit public intern 1.1 Definire Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, defineste la articolul 2,...

Paralela audit intern, audit extern, control intern

Conceptele de control intern si audit intern, desi diferite, au o serie de elemente care le apropie si altele care le diferentiaza, ceea ce creeaza...

Audit - SC Prodplast

Auditul financiar contabil privind imobilizarile corporale 1. Stabilirea cadrului legislativ normativ privind imobilizarile corporale: "...

Planificarea Auditului Financiar

PLANIFICAREA AUDITULUI SITUATIILOR FINANCIARE Standardul international de audit 300-scopul acestui Standard International de Audit este sa...

Proiect Audit

Pentru informarea cu privire la situatiile financiare, auditorul utilizeaza proceduri care îi permit sa obtina un grad rezonabil de certitudine ca...

Ai nevoie de altceva?