Auditul

Imagine preview
(3/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Auditul.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 85 de pagini .

Profesor: Afanase

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

CAPITOLUL I

1. AUDITUL FINANCIAR CONTABIL – DEFINIRE, ROL,OBIECTIVE, PRACTICI SI PROCEDURI

1.1. Auditul –Notiuni introductive

Auditul, respectiv examinarea de catre o persoana independenta si competenta a fidelitatii reprezentarilor contabile si financiare, a constituit si constituie cheia de bolta pentru probitatea si credibilitatea tranzactiilor economice.

Activitatea de audit reprezinta o examinare profesionala a unei informatii, în vederea exprimarii unei opinii responsabile si independente, prin raportarea la un criteriu sau standard de calitate .

Denumirea de audit îsi are originea din latinescul „audiere”, care înseamna a asculta, a audia, iar verbul englezesc „to audit” este tradus prin a controla, a verifica, a inspecta.

De fapt, termenul „audit” de conotatie anglo-saxona, acopera în esenta aceeasi idee ca si termenii de revizie, verificare sau control, dar lui i se asociaza adesea conceptele de calitate, de rigoare, modernism, calificare .

Organizatiile economice si sociale au produs întotdeauna informatii contabil financiare. Nevoia de a verifica aceste informatii implica un control al conturilor, o revizuire a acestora, o examinare critica efectuata de persoane de specialitate independente.

Realizarea oricarei misiuni de audit la organizatiile economice, implica existenta unor reguli precise, formalizate, cunoscute si acceptate de emitatorii si receptorii informatiei supuse auditului.

Aceste reguli sunt definite la nivel general national sau international. Se ajunge la notiunea de norma, care permite aprecierea calitatii unui audit în raport cu un sistem de referinta .

1.2. Rolul si obiectivele auditului financiar-contabil

Perspectiva aderarii României la Uniunea Europeana a impus în mod inevitabil armonizarea reglementarilor legale ale contabilitatii cu principiile si normele dreptului contabil practicate de statele membre ale Uniunii Europene, urmarindu-se o cât mai buna armonizare cu prevederile Directivelor Europene si ale Standardelor Nationale de Contabilitate si Audit.

În acest context, dezvoltarea unui sistem contabil si de audit financiar compatibil pe plan european si international, aplicarea corecta a acestuia în practica, da rigoarea atât de necesara economiilor în tranzitie si conduce la cresterea încrederii investitorilor interni si internationali, dar si a institutiilor de credit, de asigurare-reasigurare si a pietei de capital în general, prin protectia pe care informatia contabila construita si auditata corespunzator o ofera.

Auditul financiar are rolul de a :

¬ verifica respectarea cadrului conceptual al contabilitatii (postulate, principii, norme si reguli de evaluare) general acceptate, a procedurilor interne stabilite de managementul agentului economic (audit intern si statutar).

Procedura reprezinta o înlantuire logica de operatiuni cu scopul de a atinge un anumit obiectiv.

¬ verificarea si certificarea reflectarii corecte în contabilitate a situatiilor financiare, imaginea lor fidela, clara si completa pe întregul exercitiu financiar. Corelarea acestor verificari cu modul de aplicare a legislatiei contabile inclusiv a Cadrului general de armonizare a reglementarilor contabile, Cadrul general de întocmire si prezentare a situatiilor financiare elaborate de Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate (I.A.S.C.)

Din Standardele de Contabilitate Internationale si Nationale, se desprinde ca acest organismul international I.A.S.C., are urmatoarele obiective principale :

¬ sa elaboreze în interesul public, un set unic de standarde globale de contabilitate cu o calitate ridicata, inteligibile si cu caracter executoriu, care sa solicite în situatiile financiare si în alte raportari financiare, informatii calitative transparente si comparabile, astfel încât sa ajute participantii pe pietele de capital ale lumii, precum si alti utilizatori sa îsi fundamenteze deciziile economice;

¬ sa promoveze si sa accepte aplicarea riguroasa a acestor standarde;

¬ sa gaseasca solutii calitative pentru realizarea convergentelor standardelor nationale de contabilitate si a standardelor internationale de contabilitate.

Auditul trebuie sa urmareasca daca procedurile de culegere si prelucrare a datelor sunt bine stabilite si daca se aplica în permanenta. Auditul reprezinta o revedere critica pentru evaluarea unei situatii financiar-contabile determinate.

Reprezinta o examinare efectuata de un profesionist competent si independent în vederea exprimarii unei opinii motivate asupra :

¬ Validitatii si corectei aplicari a procedurilor interne stabilite de managementul unitatii patrimoniale.

¬ Imaginii fidele, clare si complete a patrimoniului, a situatiilor financiare si a rezultatelor obtinute de entitate.

Imaginea fidela este asociata cu prudenta, regularitatea si sinceritatea care caracterizeaza câmpul de aplicatii nelimitat al contabilitatii.

Regularitatea contabilitatii presupune respectarea regulilor si procedurilor contabile si a principiilor general acceptate prevazute în legislatia contabila interna si de Cadrul general de întocmire si prezentare a situatiilor financiare elaborate de I.A.S.C., precum si de Standardele de Contabilitate Internationale si Nationale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Auditul.doc