Auditul

Curs
3.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 33491
Mărime: 128.86KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Afanase

Extras din document

CAPITOLUL I

1. AUDITUL FINANCIAR CONTABIL – DEFINIRE, ROL,OBIECTIVE, PRACTICI SI PROCEDURI

1.1. Auditul –Notiuni introductive

Auditul, respectiv examinarea de catre o persoana independenta si competenta a fidelitatii reprezentarilor contabile si financiare, a constituit si constituie cheia de bolta pentru probitatea si credibilitatea tranzactiilor economice.

Activitatea de audit reprezinta o examinare profesionala a unei informatii, în vederea exprimarii unei opinii responsabile si independente, prin raportarea la un criteriu sau standard de calitate .

Denumirea de audit îsi are originea din latinescul „audiere”, care înseamna a asculta, a audia, iar verbul englezesc „to audit” este tradus prin a controla, a verifica, a inspecta.

De fapt, termenul „audit” de conotatie anglo-saxona, acopera în esenta aceeasi idee ca si termenii de revizie, verificare sau control, dar lui i se asociaza adesea conceptele de calitate, de rigoare, modernism, calificare .

Organizatiile economice si sociale au produs întotdeauna informatii contabil financiare. Nevoia de a verifica aceste informatii implica un control al conturilor, o revizuire a acestora, o examinare critica efectuata de persoane de specialitate independente.

Realizarea oricarei misiuni de audit la organizatiile economice, implica existenta unor reguli precise, formalizate, cunoscute si acceptate de emitatorii si receptorii informatiei supuse auditului.

Aceste reguli sunt definite la nivel general national sau international. Se ajunge la notiunea de norma, care permite aprecierea calitatii unui audit în raport cu un sistem de referinta .

1.2. Rolul si obiectivele auditului financiar-contabil

Perspectiva aderarii României la Uniunea Europeana a impus în mod inevitabil armonizarea reglementarilor legale ale contabilitatii cu principiile si normele dreptului contabil practicate de statele membre ale Uniunii Europene, urmarindu-se o cât mai buna armonizare cu prevederile Directivelor Europene si ale Standardelor Nationale de Contabilitate si Audit.

În acest context, dezvoltarea unui sistem contabil si de audit financiar compatibil pe plan european si international, aplicarea corecta a acestuia în practica, da rigoarea atât de necesara economiilor în tranzitie si conduce la cresterea încrederii investitorilor interni si internationali, dar si a institutiilor de credit, de asigurare-reasigurare si a pietei de capital în general, prin protectia pe care informatia contabila construita si auditata corespunzator o ofera.

Auditul financiar are rolul de a :

¬ verifica respectarea cadrului conceptual al contabilitatii (postulate, principii, norme si reguli de evaluare) general acceptate, a procedurilor interne stabilite de managementul agentului economic (audit intern si statutar).

Procedura reprezinta o înlantuire logica de operatiuni cu scopul de a atinge un anumit obiectiv.

¬ verificarea si certificarea reflectarii corecte în contabilitate a situatiilor financiare, imaginea lor fidela, clara si completa pe întregul exercitiu financiar. Corelarea acestor verificari cu modul de aplicare a legislatiei contabile inclusiv a Cadrului general de armonizare a reglementarilor contabile, Cadrul general de întocmire si prezentare a situatiilor financiare elaborate de Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate (I.A.S.C.)

Din Standardele de Contabilitate Internationale si Nationale, se desprinde ca acest organismul international I.A.S.C., are urmatoarele obiective principale :

¬ sa elaboreze în interesul public, un set unic de standarde globale de contabilitate cu o calitate ridicata, inteligibile si cu caracter executoriu, care sa solicite în situatiile financiare si în alte raportari financiare, informatii calitative transparente si comparabile, astfel încât sa ajute participantii pe pietele de capital ale lumii, precum si alti utilizatori sa îsi fundamenteze deciziile economice;

¬ sa promoveze si sa accepte aplicarea riguroasa a acestor standarde;

¬ sa gaseasca solutii calitative pentru realizarea convergentelor standardelor nationale de contabilitate si a standardelor internationale de contabilitate.

Auditul trebuie sa urmareasca daca procedurile de culegere si prelucrare a datelor sunt bine stabilite si daca se aplica în permanenta. Auditul reprezinta o revedere critica pentru evaluarea unei situatii financiar-contabile determinate.

Reprezinta o examinare efectuata de un profesionist competent si independent în vederea exprimarii unei opinii motivate asupra :

¬ Validitatii si corectei aplicari a procedurilor interne stabilite de managementul unitatii patrimoniale.

¬ Imaginii fidele, clare si complete a patrimoniului, a situatiilor financiare si a rezultatelor obtinute de entitate.

Imaginea fidela este asociata cu prudenta, regularitatea si sinceritatea care caracterizeaza câmpul de aplicatii nelimitat al contabilitatii.

Regularitatea contabilitatii presupune respectarea regulilor si procedurilor contabile si a principiilor general acceptate prevazute în legislatia contabila interna si de Cadrul general de întocmire si prezentare a situatiilor financiare elaborate de I.A.S.C., precum si de Standardele de Contabilitate Internationale si Nationale.

Preview document

Auditul - Pagina 1
Auditul - Pagina 2
Auditul - Pagina 3
Auditul - Pagina 4
Auditul - Pagina 5
Auditul - Pagina 6
Auditul - Pagina 7
Auditul - Pagina 8
Auditul - Pagina 9
Auditul - Pagina 10
Auditul - Pagina 11
Auditul - Pagina 12
Auditul - Pagina 13
Auditul - Pagina 14
Auditul - Pagina 15
Auditul - Pagina 16
Auditul - Pagina 17
Auditul - Pagina 18
Auditul - Pagina 19
Auditul - Pagina 20
Auditul - Pagina 21
Auditul - Pagina 22
Auditul - Pagina 23
Auditul - Pagina 24
Auditul - Pagina 25
Auditul - Pagina 26
Auditul - Pagina 27
Auditul - Pagina 28
Auditul - Pagina 29
Auditul - Pagina 30
Auditul - Pagina 31
Auditul - Pagina 32
Auditul - Pagina 33
Auditul - Pagina 34
Auditul - Pagina 35
Auditul - Pagina 36
Auditul - Pagina 37
Auditul - Pagina 38
Auditul - Pagina 39
Auditul - Pagina 40
Auditul - Pagina 41
Auditul - Pagina 42
Auditul - Pagina 43
Auditul - Pagina 44
Auditul - Pagina 45
Auditul - Pagina 46
Auditul - Pagina 47
Auditul - Pagina 48
Auditul - Pagina 49
Auditul - Pagina 50
Auditul - Pagina 51
Auditul - Pagina 52
Auditul - Pagina 53
Auditul - Pagina 54
Auditul - Pagina 55
Auditul - Pagina 56
Auditul - Pagina 57
Auditul - Pagina 58
Auditul - Pagina 59
Auditul - Pagina 60
Auditul - Pagina 61
Auditul - Pagina 62
Auditul - Pagina 63
Auditul - Pagina 64
Auditul - Pagina 65
Auditul - Pagina 66
Auditul - Pagina 67
Auditul - Pagina 68
Auditul - Pagina 69
Auditul - Pagina 70
Auditul - Pagina 71
Auditul - Pagina 72
Auditul - Pagina 73
Auditul - Pagina 74
Auditul - Pagina 75
Auditul - Pagina 76
Auditul - Pagina 77
Auditul - Pagina 78
Auditul - Pagina 79
Auditul - Pagina 80
Auditul - Pagina 81
Auditul - Pagina 82
Auditul - Pagina 83
Auditul - Pagina 84
Auditul - Pagina 85

Conținut arhivă zip

  • Auditul.doc

Alții au mai descărcat și

Auditarea Situatilor Financiare

1.1 Aspecte generale Exista o serie de norme elaborate de Comitetul International de Practici de Audit, asimilate de Camera Auditorilor Financiari...

Eroare si Frauda - Responsabilitatiile Auditorului

CAP. 1. CONSIDERATII GENERALE Timp de secole întregi obiectivul primar al auditului a constat în descoperirea fraudelor si erorilor. Treptat,...

Raportul Auditorului Financiar la Situațiile Financiare Anuale Întocmite

INTRODUCERE Preocuparile de perfectionare ale auditului financiar sunt utile,mai ales in Romania,unde aceste activitati se consolideaza, o data cu...

Tratamente Contabile Privite prin Prisma Standardelor Internationale de Contabilitate ce Vizeaza Activele Entitatii Economice

1. Elaborarea Standardelor Internationale de Contabilitate si impactul asupra situatiilor financiare Standardele de contabilitate sunt elaborate...

Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare

CAPITOLUL 1: CONCEPTE, DEFINIŢII SI ARIA DE APLICABILITATE ÎN AUDITUL FINANCIAR Obiectivul unui audit al situaţiilor financiare este de a permite...

Bilanț

DELIMITARI CONCEPTUALE PRIVIND AUDITUL CONTABIL  FINANCIAR Normalizarea în domeniul auditului contabil-financiar - Norma si normalizare...

Evaluarea în Contabilitate

Evaluarea in contabilitate 1. Generalitati In toata lumea, pamantul si cladirile reprezinta unul dintre cele mai mari si mai valoroase active ale...

Evaluarea în Contabilitate

CAP. 1: NOŢIUNEA ŞI PRINCIPIILE EVALUĂRII ÎN CONTABILITATE Evaluarea este procedeul metodei contabilităţii care asigură exprimarea valorică a...

Ai nevoie de altceva?