Auditul

Curs
6/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2194
Mărime: 39.88KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Auditul este un ansamblu de reguli specifice,tehnici si instrumente care se aplica in vederea solutionarii concrete a unor probleme generate de functiile controlului

Principiile care stau la baza functionarii, organizarii si executarii auditului sunt :

1. Principiul integrarii, care se refera la modul in care a fost integrat auditul public in structura organizatora si de conducere a economiei noastre.

2. Principiul specializarii controlului care este realizat prin multiplele sarcini ce ii revin auditorului precum si diversitatea activitatilor si actiunilor pe care le desfasoara.Acest principiu necesita e specializarea a personalului in cadrul controlului tematic:economic, tehnis si juridic

3. Principiul exercitarii controlului cat mai aproape de locul de unde s au luat deciziile. Aceste principiu este determinat de rolul auditului in activitatile de conducere a uni. patrimoniale.

Salariatii indiferent de pozitia si functia pe care o ocupa au obligatia sa indeplineasca toate cerintele prevazute in fisa postului.

4. Principiul controlului extern. In scopul determinarii unei atitudini exigente asupra administratiei patrimoniale, conducerile de la dif niveluri treb sa fie indrumate si consiliate in modul in care se administreaza patrim pub, fie patrim ag economici.

5. Principiul adaptarii auditului la struc ogranizatorice si functionale ale uni patrim,

La nivelul agentilor economici existe o institutie speciliazata numita Banca Nationala a Romaniei si care isi exercita controlul numai asupra bancilor comerciale.

Formele de control in institutiile publice :

- Dupa momentul exercitarii controlului:

1. Control prevetiv care se exercita inaintea angajarii efectuarii unor ch sau a diferitelor operatii financiare

2. Controlul concomitant care se exercita in acelasi timp cu desfasurarea activitati controlate sub forma de control reciproc, ierarhic sau autocontrol

3. Controlul postoperative, se realizeaza dupa ce operatiile financiare au avut loc , iar controlul se face printr-un audit intern sau extern.

- Dupa apartenenta organului de control

1. Control intern sau propriu si se realizeaza prin ordinele si dispozitiile prevazute in regulamentul intern al institutiei. Acest control se realizeaza sub forma unui control financiar preventive propriu dar si sub forma unui control financiar de gestiune, care este un control ulterior ce se desfasoara In compartimentele specializare

2. Control extern , se effect de catre auditorii specilizati din afara institutiei si care au dreptul de a exercita un control preventive

- Dupa gradul de apropiere:

1. Control direct

2. Control indirect care reseie din activ. Controlate pe baza de rapoare. Pot fi rapoare finanicare, declaratii fiscale si note explicative.

3. Control reciproc, are loc intre membrii de la munca

4. Autocontrolul presupune controlul propriu al active

- Dpdv al intereselor ec-financ.

1. Controlul exercitat de stat asupra organelor de speciliatate. Datorita faptului ca exista un principiul al separarii puterilor in stat, controlul se imparte in :c. legislativ (parlament), c.judiciar ( min justieti) , c.administrativ al guv (organele sale )

2. Controlul entitatilor este un control ulterior si preventiv si care urmareste gestionarea corecta si eficienta a patrim pub si privat

- Dupa organelle care le executa

1. C financiar ierarhic

2. C de gestiune care are ca obiectiv principal gestionarea mijloacelor material si banesti pe baza documentelor contabile

3. C de exectitoe are ca scop verificarea unei bune gestionari a fondurilor pub a age econ si evitarea risipei

- Dupa modul de organizare

1. Control admins

2. Control legislative

3. Control jurisdictional

- Dupa procedurile folosite

1. Controlul documentelor contabile , primare si tehnice

2. Controlul faptic se exercita sub forma unei inspectii la fata locului asupra inventarlui annual sau a probelor de laborator

- Dupa modul de anuntare

1. Control anuntat, este instiintata data si scopul controlului

2. Control neanuntat.

CONTROLUL DOCUM. CONTABILE SI EVIDENTA TEHNICO-OPERATIVA

Atributii de respectat si organizat privint inform contabile

1. Inteligibilitatea

2. Relevana informat contabile

3. Credibilitatea

4. Comparabilitatea

- Inteligibilitatea se refera la usurinta auditorilor de a intelege informtiile contabilite, iar cel mai important factor il reprezinta maniera cu care se explica conturile contabile anuale

- Relevanta informatiilor contabile se refera la modul in care benefiaciarii sunt ajutati in luare unor decizii, oferindu-le un suport tehnic necesat in evaluarea evenim. dpdv al procedurii

- Credibilitatea are in vedere informatiile contabile care trebuie sa fie complete , neurte si sa reprezinte fidel evenim. astfel nu trebuie sa existe erori majore

- Comparabilitatea , ajuta auditorii sa compare conturile anuale din aceeasi insist in interval de timp diferite.

In contab documentele primare indeplinesc functia de acte justificative. Astfel actele justificative folosite de contabil si controlate de auditori trebuie sa contina:

1. Denumirea documentului

2. Data si locul infiintarii unit patrimoniale

3. Numarul si data inreg docum

4. Valoarea si cant marf folosite

5. Semnatura persoanei care se ocupa cu aprovizionarea de mf

Din punct de vedere al formei, controlul documentelor au ca forma:

1. Controlul autenticitatii care are in vedere completarea corecta a formularelor tipizate fara falsuri si stersaturi, semnatura fiind in original

Din punct de vedere al continutului avem :

1. Controlul legalitatii care are in vedere respectarea ordiniilor si ordonantelor legilor in vigoare

2. Controlul exercitarii op in documente

3. Controlul necesitatii care urmareste gradul de utilizare al opeartiilor, cant de materiale si de resurme umane cu ch consemnate in documentele respective

4. Controlul oportunitatii op economice : daca momentul ales si locul stabilit pentru executare corespunde atat din punct de vedere financiar cat si dpv al desfasuratii activivitatilor.

Preview document

Auditul - Pagina 1
Auditul - Pagina 2
Auditul - Pagina 3
Auditul - Pagina 4
Auditul - Pagina 5
Auditul - Pagina 6
Auditul - Pagina 7
Auditul - Pagina 8
Auditul - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Auditul.docx

Alții au mai descărcat și

Gestiune financiara

Sub 1.Conceptul de intreprindere si functiile finantelor intreprinderii Activitatea economica si sociala este organizata ca activitate...

English grammar support for students în economics

UNIT 1. 1. SPEAKING AND WRITING IN ENGLISH (1) {VORBIREA ȘI SCRIEREA ÎN LIMBA ENGLEZĂ} Cuprins: 1. Despre sunete ca mijloc de comunicare 2....

Asigurări și reasigurări

CONCEPTE TEORETICE ALE ACTIVITĂȚII DE ASIGURARE Unități de învățare: - Conceptul de asigurare - Funcțiile asigurării - Elementele tehnice ale...

Contabilitate financiară I

Unități de învățare : - Definiția contabilității financiare și concepte specifice - Normalizarea, armonizarea, convergența și conformitatea, în...

Dreptul afacerilor

Adoptarea Noului Cod civil (NCC) a însemnat o „cotitură" radicală a concepției privind subiectele participante la raporturile juridice care,...

Contabilitate primara

Contabilitatea a apărut şi a evoluat pe măsura dezvoltării activităţii de producţie şi de comercializare a bunurilor. Produs al unei activităţi...

Contabilitate financiara

Contabilitate financiara Un activ = o resursa controlata de catre entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se asteapta sa...

Contabilitate financiara

CAPITOLUL 1: SISTEMUL INFORMAȚIONAL FINANCIAR - CONTABIL 1.1. Definirea, sfera de acțiune și reglementarea contabilității financiare Apărută din...

Ai nevoie de altceva?