Auditul Controlului Intern

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 1732
Mărime: 25.71KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Manolescu Ana

Cuprins

I. Sistemul de Control Intern

1. Importanţa CI

2. Coordonatele esenţiale ale CI

3. Tehnici fundamentale de control intern

4. Cadrul conceptual COSO

5. Evaluarea CI: SOX

II. Managementul riscurilor

II.1. Cadrul conceptual ERM

II.2. COSO: Cadrul CI – cadrul ERM

III. Frauda: detectare şi prevenire

III.1. Conceptul de fraudă

III.2. Responsabilităţi de detectare şi prevenire a fraudei - DPF

III.2.1. Evaluarea riscului de fraudă - EFR

III.2.2. “Auditul fraudei” şi responsabilităţi prevăzute de IIA

Extras din document

I. Sistemul de Control Intern

1. Importanţa CI

2. Coordonatele esenţiale ale CI

3. Tehnici fundamentale de control intern

4. Cadrul conceptual COSO

5. Evaluarea CI: SOX

I.1. Importanţa CI

Definire: “CI reprezintă orice măsură luată de conducere, de consiliu sau de alte părţi, în vederea îmbunătăţirii gestionării riscurilor şi creşterii probabilităţii ca obiectivele stabilite să fie îndeplinite”

Ce înseamnă un control intern bun?

CI bun dacă:

îşi îndeplineşte rolul

asigură credibilitatea şi acurateţea informaţiilor

se conformează reglementărilor legale

asigură utilizarea eficientă şi economică a resurselor

asigură protecţia adecvată a activelor

I.2. Coordonatele esenţiale ale CI

1. Indicator de funcţionare Senzor

2. Criteriu de referinţă - Standard

3. Avertizează abaterile - Controler

4. Transmite informaţiile- Comunicare

• Măsoară/monitorizează EC

• EC operează în limitele standard?

• Corectează EC

• Monitorizează funcţionarea după corecţie

• Continuă monitorizarea

I.3. Tehnici fundamentale de CI

1. Controale de prevenire Ex. indicatori evoluţia macro

2. Controale de detectare Ex. aprobarea, autorizarea

3. Controale corective Ex. concedierea unui angajat

I.4. Cadrul Conceptual COSO

• IMA, AICPA, IIA, AAA, FEI

Internal Control: Integrated Framework

CI – proces conceput de conducerea unei organizaţii prin care se urmăreşte obţinerea unei asigurări rezonabile privitoare la atingerea următoarelor obiective:

Eficacitatea şi rentabilitatea operaţiunilor

Credibilitatea situaţiilor financiare

Conformitatea cu legislaţia şi reglementările în vigoare

Sistemul de CI

Monitorizare

Activităţi de control

Evaluarea riscurilor

Mediul de control

a. Mediul de control:

Integritatea şi valorile etice

Competenţa profesională

Consiliul de conducere şi comitetul de audit

Maniera de conducere şi acţiune

Structura organizatorică

Desemnarea autorităţii şi responsabilităţii

Politicile şi practicile privind resursele umane:

Angajări

Ghidajul oferit noilor angajaţi

Evaluare, promovare, recompense

Acţiuni disciplinare

b. Evaluarea riscurilor

Paşi:

Identificarea riscurilor semnificative

Determinarea probabilităţii de producere a riscurilor

Identificarea măsurilor adecvate pentru ameliorarea riscurilor

Tipuri de riscuri:

Riscuri generate de factori externi

Riscuri generate de factori interni

Riscuri asociate unor activităţi specifice

c. Activităţile de control

Tipuri de activităţi de control:

Revizuiri/analize efectuate de către management

Controale corective funcţionale

Controale în sistemul de procesare informaţională

Controale fizice

Indicatori de performanţă

Separarea responsabilităţilor

Corelarea activităţilor de control cu evaluarea riscurilor

Controale asupra sistemelor informatice

Controale generale – aplicabile asupra întregului sistem

Controale specifice – aplicabile unui singur segment al sistemului

d. Comunicare

Relaţia sistem informaţional - CI

Mijloacele şi metodele de comunicare

e. Monitorizarea

Activităţi de monitorizare continuă:

Acţiunile managementului executiv

Comunicarea cu terţii

Structura organizatorică şi activităţile de supervizare

Stocurile şi soluţionarea diferenţelor scriptic-faptic

Evaluarea separată a CI

Revizuire

Audit intern: conformitate, peer review

Auto-evaluare

Evaluare externă

Planul de acŃiuni

Raportarea deficienŃelor

Cui?

Cum?

Preview document

Auditul Controlului Intern - Pagina 1
Auditul Controlului Intern - Pagina 2
Auditul Controlului Intern - Pagina 3
Auditul Controlului Intern - Pagina 4
Auditul Controlului Intern - Pagina 5
Auditul Controlului Intern - Pagina 6
Auditul Controlului Intern - Pagina 7
Auditul Controlului Intern - Pagina 8
Auditul Controlului Intern - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Auditul Controlului Intern.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern

CAPITOLUL 1 1.1 Riscurile de audit Orice misiune de audit implică riscuri, iar identificarea lor, încă din etapa de planificare a lucrărilor,...

Dosar de Audit Curent

CAPITOLUL I ROLUL DOCUMENTELOR IN ACTIVITATEA DE AUDIT 1.1 Documentatia in activitatea de audit Pentru a realiza planificarea activitatii de...

Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului

Introducere Conceptul de guvernare nu este nou, el a apărut şi a căpătat valenţe noi odată cu dezvoltarea civilizaţiei. El poate fi întâlnit la...

Eroare și Fraudă în Auditul Financiar

5.2. Proceduri de fond Probele de audit pot fi obtinute printr-o combinatie de teste de control si proceduri de fond (sau proceduri de...

Evaluarea Sistemului de Control Intern

Evaluarea sistemului de control intern Introducere Chiar din momentul apariţiei sale, contabilitatea a generat o nevoie: controlul. Originile...

Audit Intern vs Control Intern

1. Definitii control intern si audit intern Conceptele de control intern şi audit intern, deşi diferite, au o serie de elemente care le apropie şi...

Importanta si Eficienta Controlului Intern in Diverse Ramuri de Activitate

MOTIVATIA CERCETARII Implementarea unor sisteme eficiente de control intern reprezinta o problema delicata pentru managerul oricarei entitati....

Metode de Evaluare a Riscului în Activitatea de Audit financiar-contabil

1. Introducere Obiectivul auditului a evoluat de la detectarea fraudelor şi erorilor, proces care presupunea o verificare detaliată a tuturor...

Ai nevoie de altceva?