Auditul Controlului Intern

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 1732
Mărime: 25.71KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Manolescu Ana

Cuprins

 1. I. Sistemul de Control Intern
 2. 1. Importanţa CI
 3. 2. Coordonatele esenţiale ale CI
 4. 3. Tehnici fundamentale de control intern
 5. 4. Cadrul conceptual COSO
 6. 5. Evaluarea CI: SOX
 7. II. Managementul riscurilor
 8. II.1. Cadrul conceptual ERM
 9. II.2. COSO: Cadrul CI – cadrul ERM
 10. III. Frauda: detectare şi prevenire
 11. III.1. Conceptul de fraudă
 12. III.2. Responsabilităţi de detectare şi prevenire a fraudei - DPF
 13. III.2.1. Evaluarea riscului de fraudă - EFR
 14. III.2.2. “Auditul fraudei” şi responsabilităţi prevăzute de IIA

Extras din curs

I. Sistemul de Control Intern

1. Importanţa CI

2. Coordonatele esenţiale ale CI

3. Tehnici fundamentale de control intern

4. Cadrul conceptual COSO

5. Evaluarea CI: SOX

I.1. Importanţa CI

Definire: “CI reprezintă orice măsură luată de conducere, de consiliu sau de alte părţi, în vederea îmbunătăţirii gestionării riscurilor şi creşterii probabilităţii ca obiectivele stabilite să fie îndeplinite”

Ce înseamnă un control intern bun?

CI bun dacă:

îşi îndeplineşte rolul

asigură credibilitatea şi acurateţea informaţiilor

se conformează reglementărilor legale

asigură utilizarea eficientă şi economică a resurselor

asigură protecţia adecvată a activelor

I.2. Coordonatele esenţiale ale CI

1. Indicator de funcţionare Senzor

2. Criteriu de referinţă - Standard

3. Avertizează abaterile - Controler

4. Transmite informaţiile- Comunicare

• Măsoară/monitorizează EC

• EC operează în limitele standard?

• Corectează EC

• Monitorizează funcţionarea după corecţie

• Continuă monitorizarea

I.3. Tehnici fundamentale de CI

1. Controale de prevenire Ex. indicatori evoluţia macro

2. Controale de detectare Ex. aprobarea, autorizarea

3. Controale corective Ex. concedierea unui angajat

I.4. Cadrul Conceptual COSO

• IMA, AICPA, IIA, AAA, FEI

Internal Control: Integrated Framework

CI – proces conceput de conducerea unei organizaţii prin care se urmăreşte obţinerea unei asigurări rezonabile privitoare la atingerea următoarelor obiective:

Eficacitatea şi rentabilitatea operaţiunilor

Credibilitatea situaţiilor financiare

Conformitatea cu legislaţia şi reglementările în vigoare

Sistemul de CI

Monitorizare

Activităţi de control

Evaluarea riscurilor

Mediul de control

a. Mediul de control:

Integritatea şi valorile etice

Competenţa profesională

Consiliul de conducere şi comitetul de audit

Maniera de conducere şi acţiune

Structura organizatorică

Desemnarea autorităţii şi responsabilităţii

Politicile şi practicile privind resursele umane:

Angajări

Ghidajul oferit noilor angajaţi

Evaluare, promovare, recompense

Acţiuni disciplinare

b. Evaluarea riscurilor

Paşi:

Identificarea riscurilor semnificative

Determinarea probabilităţii de producere a riscurilor

Identificarea măsurilor adecvate pentru ameliorarea riscurilor

Tipuri de riscuri:

Riscuri generate de factori externi

Riscuri generate de factori interni

Riscuri asociate unor activităţi specifice

c. Activităţile de control

Tipuri de activităţi de control:

Revizuiri/analize efectuate de către management

Controale corective funcţionale

Controale în sistemul de procesare informaţională

Controale fizice

Indicatori de performanţă

Separarea responsabilităţilor

Corelarea activităţilor de control cu evaluarea riscurilor

Controale asupra sistemelor informatice

Controale generale – aplicabile asupra întregului sistem

Controale specifice – aplicabile unui singur segment al sistemului

d. Comunicare

Relaţia sistem informaţional - CI

Mijloacele şi metodele de comunicare

e. Monitorizarea

Activităţi de monitorizare continuă:

Acţiunile managementului executiv

Comunicarea cu terţii

Structura organizatorică şi activităţile de supervizare

Stocurile şi soluţionarea diferenţelor scriptic-faptic

Evaluarea separată a CI

Revizuire

Audit intern: conformitate, peer review

Auto-evaluare

Evaluare externă

Planul de acŃiuni

Raportarea deficienŃelor

Cui?

Cum?

Preview document

Auditul Controlului Intern - Pagina 1
Auditul Controlului Intern - Pagina 2
Auditul Controlului Intern - Pagina 3
Auditul Controlului Intern - Pagina 4
Auditul Controlului Intern - Pagina 5
Auditul Controlului Intern - Pagina 6
Auditul Controlului Intern - Pagina 7
Auditul Controlului Intern - Pagina 8
Auditul Controlului Intern - Pagina 9

Conținut arhivă zip

 • Auditul Controlului Intern.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern

CAPITOLUL 1 1.1 Riscurile de audit Orice misiune de audit implică riscuri, iar identificarea lor, încă din etapa de planificare a lucrărilor,...

Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului

Introducere Conceptul de guvernare nu este nou, el a apărut şi a căpătat valenţe noi odată cu dezvoltarea civilizaţiei. El poate fi întâlnit la...

Eroare și Fraudă în Auditul Financiar

5.2. Proceduri de fond Probele de audit pot fi obtinute printr-o combinatie de teste de control si proceduri de fond (sau proceduri de...

Metode de Evaluare a Riscului în Activitatea de Audit financiar-contabil

1. Introducere Obiectivul auditului a evoluat de la detectarea fraudelor şi erorilor, proces care presupunea o verificare detaliată a tuturor...

Audit Intern privind Sistemul de Control Intern

Al treilea caz analizat priveste o misiune de audit public intern al carui domeniu auditabil este “Sistemul de control intern”.Obiectivul de audit...

Raportul de audit studiu de caz - controlul activităților bancare desfășurate în cadrul compartimentului de corporate

1. Consideratii generale Auditul intern are ca obiectiv cunoasterea tuturor procedurilor de control aplicate în banca, exprimarea unei opinii...

Rolul Auditorului Intern în Abordarea și Prevenirea Fraudei

Introducere Auditul intern reprezinta activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatii entitatii în scopul furnizarii unei evaluari...

Balanța de Verificare

BALANTA DE VERIFICARE 1. Notiunea, continutul si functiile balantei de verificare Operatiile economice care se realizeaza zi de zi într-o unitate...

Te-ar putea interesa și

Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice

INTRODUCERE În conditiile economiei libere, piata constituie locul si modalitatea prin care se dovedeste, se verifica si se realizeaza profitul...

Misiune de Audit

INTRODUCERE Auditul intern, axat la începuturile sale pe probleme contabile, a devenit astăzi un instrument puternic de depistare a principalelor...

Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare

1. NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL 1.1 Elemente privind istoricul şi evoluţia auditului Evoluţia auditului a fost determinată de dezvoltarea...

Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern

CAPITOLUL 1 1.1 Riscurile de audit Orice misiune de audit implică riscuri, iar identificarea lor, încă din etapa de planificare a lucrărilor,...

Abordarea auditului intern - pregătire, realizare, încheiere

Motivatia temei In tara noastra introducerea auditului intern este un domeniu interesant de studiu, cu multe elemente de descoperit si clarificat....

Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul

INTRODUCERE Managementul este o meserie, adică o activitate, o practică ce presupune un ansamblu de tehnici, de priceperi şi un sistem de relaţii;...

Auditul de Regularitate

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA SI COORDONAREA AUDITULUI PUBLIC INTERN ÎN ROMÂNIA 1.1. Context general Termenul de audit provine din limba latina , de...

Audit Public

CAPITOLUL I – Evaluarea modului de organizare şi funcţionare a structurilor de audit public intern 1.1. Stadiul organizării structurilor de audit...

Ai nevoie de altceva?